Fritt tillgängliga böcker (open access)

Här hittar du alla de böcker som är fritt tillgängliga (open access) att ladda ner och läsa. I listan nedanför kan du välja att gå direkt till en av våra skriftserier och se vilka böcker som finns fritt tillgängliga.

Vi bygger just nu om våra skriftseriesidor. Har du frågor om våra böcker – kontakta skriftserierht.luse