Utbildningsutbud

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Latin

Ursprungligen talades latinet i och omkring Rom i provinsen Latium. Genom Roms expansion spreds latinet med kraft, och under antiken kom man så att tala latin i stora delar av det västra Romarriket. I de olika provinserna utvecklades så småningom de romanska språken, t.ex. franskan, italienskan och spanskan. Parallellt med denna utveckling levde latinet vidare i första hand som skriftspråk och inom kyrkan, för att senare få en allt viktigare roll även inom universiteten och diplomatin. Under flera århundraden, ja ännu på 1700-talet, var det latinet som gällde internationellt inom naturvetenskap, humaniora, teologi, juridik och diplomati. Våra kurser i latin ska ge de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna tolka latinska texter från skilda tider, främst från antiken. Genom studiet av texterna får man viss kännedom om bl.a. antik romersk historia och kultur, men tyngdpunkten ligger på det latinska språket och grammatiken.

Denna sida visar det aktuella utbildningsutbudet.

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-15