lu.se

Utbildningsutbud

Latin

  Till sök!

Latin

Ursprungligen talades latinet i och omkring Rom i provinsen Latium. Genom Roms expansion spreds latinet med kraft, och under antiken kom man så att tala latin i stora delar av det västra Romarriket. I de olika provinserna utvecklades så småningom de romanska språken, t.ex. franskan, italienskan och spanskan. Parallellt med denna utveckling levde latinet vidare i första hand som skriftspråk och inom kyrkan, för att senare få en allt viktigare roll även inom universiteten och diplomatin. Under flera århundraden, ja ännu på 1700-talet, var det latinet som gällde internationellt inom naturvetenskap, humaniora, teologi, juridik och diplomati. Våra kurser i latin ska ge de kunskaper och färdigheter som behövs för att kunna tolka latinska texter från skilda tider, främst från antiken. Genom studiet av texterna får man viss kännedom om bl.a. antik romersk historia och kultur, men tyngdpunkten ligger på det latinska språket och grammatiken.

NybörjarkurserGes termin
Latin: Nybörjarkurs I, 15 hp (LATB01)vår 2020
Latin: Nybörjarkurs II, 15 hp (LATB02)höst 2020
Grundkurser
Latin: Efterklassiskt latin, 15 hp (LATA01)höst 2020
Latin: Klassisk prosa och poesi I, 15 hp (LATA02)vår 2020
Fortsättningskurser
Latin: Fortsättningskurs II, 15 hp (LATA04)höst 2020
Latin: Fortsättningskurs I, 15 hp (LATA13)vår 2020
Latin: Kandidatkurs, 30 hp (LATK11)vår 2020
Avancerad nivå
Latin: Antik prosa och poesi, 15 hp (LATM10)höst 2020
Latin: Medeltida och nylatinsk prosa och poesi, 15 hp (LATM11)vår 2020
Latin: Filologiska metoder (inklusive paleografi), 15 hp (LATM12)
Latin: Grammatik och språkhistoria, 15 hp (LATM13)
Latin: Kejsar Augustus Res gestae - text och kontext, 15 hp (LATN01)
Övrigt
Latin: Fortsättningskurs I, 15 hp (LATA03)
Latin: Latinet i körmusiken, 7,5 hp (LATC01)höst 2020
Latin: Kandidatkurs, 30 hp (LATK01)