Serie

Critica Litterarum Lundensis är väsentligen en avhandlingsserie för ämnet litteraturvetenskap i Lund. Den är därmed bred, såsom forskningen i ämnet är, men visar på några lundensiska profiler: forskning om den lyriska dikten, om svensk romantik, om barn- och ungdomslitteratur, om brev och om kvinnolitteratur.

Redaktionskommitté: Erik Hedling, Eva Haettner Aurelius, Anders Ohlsson och Rikard Schönström

ISSN: 1651-2367

The Literary Construction of the Universe

The Literary Construction of the Universe

Daniel Helsing | The Literary Construction of the Universe. Narratives of Truth, Transcendence, and Triumph in Contemporary Anglo-American Popularizations of Physics and Astronomy | Critica Litterarum Lundensis 18 | 2019

"Science" is a historically variable, connotationally rich, and contested term. No single institution, individual, or group of individuals can claim definitional authority over its meaning. The use of "science" carries weight and credibility in society, at least in many sectors. Yet ...

Läs mer

Det förflutna är ett främmande land

Det förflutna är ett främmande land

Sanjin Pejkovic | Det förflutna är ett främmande land. Medierade minnen av Jugoslavien i postjugoslavisk dokumentärfilm | Critica Litterarum Lundensis 17 | 2019

Det förflutna är ett främmande land analyserar filmrepresentationer av Jugoslavien och Josip Broz Tito. Tematiskt berörs medierade minnen och minneskonflikter av Tito och landet. Studien undersöker huruvida de utvalda filmernas syn på det förflutna överensstämmer eller är i konflikt ...

Läs mer

Den ofärdiga vetenskapen

Den ofärdiga vetenskapen

Isak Hyltén-Cavallius | Den ofärdiga vetenskapen. Om krisen i svensk litteraturforskning och litteraturtolkningens villkor | Critica Litterarum Lundensis 16 | 2018

En brist på konsensus i litteraturvetenskapen, gällande såväl det litterära forskningsobjektets grundläggande egenskaper som vilka teorier och metoder för att studera detta objekt som är mest giltiga, har varit påtaglig sedan 1960-talet. Det är även allmänt bekant att denna brist ...

Läs mer

Ordkonst och levnadskonst

Ordkonst och levnadskonst

Erik Erlanson | Ordkonst och levnadskonst. Det skrivande subjektet i John Ashberys, Yves Bonnefoys och Inger Christensens diktning | Critica Litterarum Lundensis 15 | 2017

Med uttrycket ‘ordkonst och levnadskonst’ riktas uppmärksamheten mot ett särskilt förhållande mellan liv och dikt. Oavsett vad de författare eller läsare gör, som sysselsätter sig med poesi, ägnar de sig också åt att göra sig själva till subjekt. Frågorna gäller därför inte om eller i ...

Läs mer

Versform & ikonicitet

Versform & ikonicitet

Jimmie Svensson | Versform & ikonicitet. Med exempel från svensk modernistisk lyrik | Critica Litterarum Lundensis 14 | 2016

Det brukar hävdas att ”form” och ”innehåll” är ett i dikten, att vad som sägs inte kan skiljas från hur det sägs. Ändå kommenteras dikter ofta utan att versformen nämns. Men på vilka sätt kan då versifikationen skapa mening? Den här avhandlingen tar sig an detta ...

Läs mer

Modernitet och myt

Modernitet och myt

Johan Edlund | Modernitet och myt. Avförtrollning och återförtrollning i Knut Hamsuns Sult, Mysterier och Pan | Critica Litterarum Lundensis 13 | 2015

Knut Hamsuns författarskap är ständigt aktuellt och kontroversiellt. Han räknas avgjort till de moderna – men frågan är hur hans upplevelse av moderniteten ska förstås. I avhandlingen Modernitet och myt tecknar Johan Edlund den tidige Hamsuns förhållande till samtiden med utgångspunkt ...

Läs mer

Du och jag men inte vi

Du och jag men inte vi

Carolina Ignell | Du och jag men inte vi. Om omöjliga möten och deras orsaker i J. M. Coetzees fiktion | Critica Litterarum Lundensis 12 | 2013

Läs mer

The Most Delicate Subject

The Most Delicate Subject

Elisabet Björklund | The Most Delicate Subject. A History of Sex Education Films in Sweden | Critica Litterarum Lundensis 11 | 2012

In 1969, the sex education film Language of Love was a great success at Swedish movie theaters. Containing explicit representations of sexual acts, the film attracted over one million Swedish movie-goers and was soon followed by no less than three sequels and a "best-of" compilation ...

Läs mer

Att föra det egna till torgs

Att föra det egna till torgs

Immi Lundin | Att föra det egna till torgs. Berättande, stoff och samtid i Kerstin Strandbergs, Enel Melbergs och Eva Adolfssons debutromaner | Critica Litterarum Lundensis 10 | 2012

När Kerstin Strandberg 1967 gav ut Som en ballong på skoj handlade debatten mer om könsroller än om kvinnors skrivande. När Enel Melbergs Modershjärtat kom ut 1977 talade man inte om könsrollsdebatt utan om kvinnokamp och kvinnors skrivande sågs som en viktig del av den kampen. Det ...

Läs mer

Humor i romantisk text

Humor i romantisk text

Jonas Asklund | Humor i romantisk text. Om Jean Pauls estetik i svensk romantik: C.F. Dahlgrens Mollbergs epistlar (1820), C.J.L. Almqvists Amorina (1822) och C. Livijns Spader Dame (1825) | Critica Litterarum Lundensis 9 | 2008

En mycket underlig blandning av högt och lågt kännetecknar de tre verk som undersöks i den här avhandlingen. I litteraturforskningen beskrivs detta drag ibland som något smaklöst och misslyckat, men det har också uppfattats som något gränslöst – som om dessa texter skulle innehålla ...

Läs mer

Hjärtats skrifter

Hjärtats skrifter

Jon Helgason | Hjärtats skrifter. En brevkulturs uttryck i korrespondensen mellan Anna Louisa Karsch och Johann Wilhelm Ludwig Gleim | Critica Litterarum Lundensis 8 | 2007

Hjärtats skrifter är en undersökning av brevet som kommunikationsform under 1700-talet. Brevkulturen i 1700-talets Tyskland betraktas som ett av startskotten för vad som brukar kallas den moderna tiden. I denna studie granskas brevkulturens funktion och betydelse för det epistemiska ...

Läs mer

Upplevelser av svensk film

Upplevelser av svensk film

Anders Marklund | Upplevelser av svensk film. En kartläggning av genrer inom svensk film under åren 1985–2000 | Critica Litterarum Lundensis 7 | 2004

Genrer är av stor betydelse för film. De erbjuder etablerade mönster för hur filmer kan vara, mönster som är välkända för såväl filmskapare som åskådare, och som underlättar för producenter, distributörer och biografägare att erbjuda upplevelser som tilltalar åskådare. Upplevelser ...

Läs mer

Växandets gestaltning i Peter Pohls romansvit om Micke

Växandets gestaltning i Peter Pohls romansvit om Micke

Wiveca Friman | Växandets gestaltning i Peter Pohls romansvit om Micke | Critica Litterarum Lundensis 6 | 2003

Växandets gestaltning i Peter Pohls romansvit om Micke behandlar barndomsskildringarna Regnbågen har bara åtta färger (1986) och Medan regnbågen bleknar (1989) samt ungdomsromanerna Vilja växa (1994), Vi kallar honom Anna (1987) och Klara papper är ett måste (1998). Till sviten ...

Läs mer

Att förhålla sig till moderniteten

Att förhålla sig till moderniteten

Maria Nilson | Att förhålla sig till moderniteten. En studie i Gertrud Liljas författarskap | Critica Litterarum Lundensis 5 | 2003

Under 1920-talet och framåt accelererade moderniseringsprocessen på många plan och det svenska samhället kom att allt mer förändras. Följande studie handlar i mycket om hur man på olika sätt kan förhålla sig till den nya tid som kommer. Gertrud Lilja var verksam mellan 1924 och 1964. ...

Läs mer

C. J. L. Almqvists slottskrönika och det indirekta skrivsättet

C. J. L. Almqvists slottskrönika och det indirekta skrivsättet

Eivor Persson | C. J. L. Almqvists slottskrönika och det indirekta skrivsättet | Critica Litterarum Lundensis 4 | 2003

Carl Jonas Love Almqvists slottskrönika och det indirekta skrivsättet är ämnet för denna studie. Slottskrönikan omfattar romanerna Jaktslottet (1833), Hinden (1833) och Baron Julius K*. Ur Fröken Eleonoras reseminnen (1835), som alla ingår i Almqvists stora samlingsverk Törnrosens ...

Läs mer

Humanism och historiesyn i Kai Söderhjelms historiska barn- och ungdomsböcker

Humanism och historiesyn i Kai Söderhjelms historiska barn- och ungdomsböcker

Helene Ehriander | Humanism och historiesyn i Kai Söderhjelms historiska barn- och ungdomsböcker | Critica Litterarum Lundensis 3 | 2003

Kai Söderhjelm (1918–1996) var under många år en viktig och värdefull gestalt i svenskt kulturliv. Tydliga huvudlinjer som går genom Kai Söderhjelms författarskap från debutboken Rid mot nordväst (1948) till den sist utgivna, Okänt land (1993), är fredstendensen och historiens ...

Läs mer

Tvinga verkligheten till innebörd

Tvinga verkligheten till innebörd

Daniel Sandström | Tvinga verkligheten till innebörd. Studier i Kjell Espmarks lyrik fram till och med Sent i Sverige | Critica Litterarum Lundensis 2 | 2002

”Dikten spjärnar mot verkligheten och tvingar den till innebörd. En blåsig bild står spänd mot stormen. Ord att behärska ett yrande mörker.” Kjell Espmark, ur ”Värld av ord”, 1961 Sedan debuten 1956 har Kjell Espmark varit en vital aktör inom den svenska litteraturen som ...

Läs mer

Jag spelar er förväntan

Jag spelar er förväntan

Paul Tenngart | Jag spelar er förväntan. Självdramatisering i Paul Anderssons diktverk Berättarna | Critica Litterarum Lundensis 1 | 2002

Varje text hur utan värde än, blir lysande som död och sol och stränder, när jag spelar er förväntan, detta ojämförligt rika instrument Så säger Harlequin till sin publik i Paul Anderssons Berättarna från 1955. Spelar med publikens förväntan gör också diktverkets upphovsman. ...

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2024-05-23