Serie

ISSN: 0280-5723

Makt och religion i könsskilda världar

Makt och religion i könsskilda världar

Erica Appelros, Stefan Eriksson, Catharina Stenqvist (red.) | Makt och religion i könsskilda världar. Religionsfilosofiska perspektiv | Religio 57 | 2003

Läs mer

Mystiker mitt i världen

Mystiker mitt i världen

Antoon Geels (red.) | Mystiker mitt i världen | Religio 56 | 2002

Läs mer

Religion och sociologi

Religion och sociologi

Curt Dahlgren, Eva M. Hamberg, Thorleif Pettersson (red.) | Religion och sociologi. Ett fruktbart möte. Festskrift till Göran Gustafsson | Religio 55 | 2002

Läs mer

Att betrakta tillvarons grund

Att betrakta tillvarons grund

Antoon Geels | Att betrakta tillvarons grund. Mystik i världens religioner | Religio 54 | 2002

Läs mer

Hela jorden är Herrens

Hela jorden är Herrens

Birger Olsson (red.) | Hela jorden är Herrens. Olika tro sida vid sida | Religio 53 | 2001

Läs mer

Kyrka - universitet - skola

Kyrka - universitet - skola

Jan-Olof Aggedal, Carl-Gustaf Andrén, Anna J. Evertsson (red.) | Kyrka - universitet - skola. Teologi och pedagogik i funktion. Festskrift till Sven-Åke Selander | Religio 52 | 2000

Läs mer

Patristica Nordica, 5

Patristica Nordica, 5

Samuel Rubenson, Sten Hidal (red.) | Patristica Nordica, 5. Föreläsningar hållna vid det femte Nordiska patristikermötet i Lund 20-23 augusti 1997 | Religio 51 | 1999

Läs mer

Towards a new understanding of conversion

Towards a new understanding of conversion

Ulf Görman (red.) | Towards a new understanding of conversion | Religio 50 | 1999

Läs mer

Mot en ny sång

Mot en ny sång

Sven-Åke Selander, Anna Jönsson (red.) | Mot en ny sång. Två nordiska hymnologiska seminarier kring psalm och sång hos Anders Frostenson och i Taizétraditionen | Religio 49 | 1998

Läs mer

Matteus och hans läsare - förr och nu. Matteussymposiet i Lund den 27-28 sept 1996

Matteus och hans läsare - förr och nu. Matteussymposiet i Lund den 27-28 sept 1996

Birger Olsson, Samuel Byrskog, Walter Übelacker (red.) | Matteus och hans läsare - förr och nu. Matteussymposiet i Lund den 27-28 sept 1996 | Religio 48 | 1997

Läs mer

Tolkning och konfrontation

Tolkning och konfrontation

Teologiska institutionen (red.) | Tolkning och konfrontation. Ett symposium om Gustaf Wingrens teologi med anledning av hans 85-årsdag den 29 november 1995 | Religio 47 | 1996

Läs mer

Muslimsk feminism

Muslimsk feminism

Jonas Svensson | Muslimsk feminism. Några exempel | Religio 46 | 1996

Läs mer

Barns rätt i kyrkor och samfund

Barns rätt i kyrkor och samfund

Sven-Åke Selander, Rune Larsson (red.) | Barns rätt i kyrkor och samfund | Religio 45 | 1995

Läs mer

Patristica Nordica, 4

Patristica Nordica, 4

Samuel Rubenson (red.) | Patristica Nordica, 4. Föreläsningar hållna vid det fjärde Nordiska patristikermötet i Lund 17-20 augusti 1993 | Religio 44 | 1995

Läs mer

Kontextuell livstolkning

Kontextuell livstolkning

Sigurd Bergmann, Carl-Reinhold Bråkenhielm (red.) | Kontextuell livstolkning. Teologi i ett pluralistiskt Norden | Religio 43 | 1994

Läs mer

Mellan tid och evighet

Mellan tid och evighet

Sten Hidal, Lars Haikola, Stig Norin (red.) | Mellan tid och evighet. Festskrift till Bo Johnson | Religio 42 | 1994

Läs mer

Teologi som befriar

Per Frostin | Teologi som befriar. Efterlämnade texter | Religio 41 | 1994

Läs mer

Möte med indisk religion

Möte med indisk religion

Anton Geels (red.) | Möte med indisk religion | Religio 40 | 1992

Läs mer

Nya testamentet och forskningen

Nya testamentet och forskningen

Samuel Rubenson | Nya testamentet och forskningen. Några aktuella tendenser inom den nytestamentliga exegetiken | Religio 39 | 1992

Läs mer

Vetenskap som undanflykt och andra uppsatser om religion, moral och metod

Vetenskap som undanflykt och andra uppsatser om religion, moral och metod

Bo Hansson | Vetenskap som undanflykt och andra uppsatser om religion, moral och metod | Religio 38 | 1991

Läs mer

Tyngd och nåd i svensk skönlitteratur

Tyngd och nåd i svensk skönlitteratur

Greta Hofsten (red.) | Tyngd och nåd i svensk skönlitteratur. Artiklar av Gustaf Wingren | Religio 37 | 1991

Läs mer

Anders Nygren som teolog och filosof

Anders Nygren som teolog och filosof

Teologiska institutionen (red.) | Anders Nygren som teolog och filosof. Rapport från symposiet vid 100-årsdagen av hans födelse | Religio 36 | 1991

Läs mer

Mellan himmel och jord

Mellan himmel och jord

Teologiska institutionen (red.) | Mellan himmel och jord. Föreläsningar vid det nya Theologicums invigning i september 1990 | Religio 35 | 1991

Läs mer

Östkyrkan förr och nu

Östkyrkan förr och nu

Gösta Hallonsten (red.) | Östkyrkan förr och nu. Studier i den ortodoxa traditionen | Religio 34 | 1991

Läs mer

Extatisk religion

Extatisk religion

Anton Geels | Extatisk religion. Ett bidrag till mystikens psykologi | Religio 33 | 1990

Läs mer

Patristica Nordica, 3

Patristica Nordica, 3

Teologiska institutionen (red.) | Patristica Nordica, 3. Föreläsningar hållna vid det tredje Nordiska patristikermötet i Lund 22-25 augusti 1989 | Religio 32 | 1990

Läs mer

Tro - upplevelse - språk

Tro - upplevelse - språk

Dick A. R. Haglund | Tro - upplevelse - språk. Till den religiösa erfarenhetens fenomenologi | Religio 31 | 1990

Läs mer

Feministteologi idag

Feministteologi idag

Teologiska institutionen (red.) | Feministteologi idag. Sju föreläsningar till Kerstin Aspegrens minne | Religio 30 | 1989

Läs mer

In unitatem fidei

In unitatem fidei

Per Frostin (red.) | In unitatem fidei. Festskrift till Per Erik Persson | Religio 29 | 1989

Läs mer

Etik och gudstro

Etik och gudstro

Ulf Görman (red.) | Etik och gudstro. Artiklar av Jarl Hemberg | Religio 28 | 1989

Läs mer

Israel och Hellas

Israel och Hellas

Sten Hidal | Israel och Hellas. Studier kring Gamla testamentet och dess verkningshistoria | Religio 27 | 1988

Läs mer

Axplock

Axplock

Evald Lövestam | Axplock. Nytestamentliga studier | Religio 26 | 1987

Läs mer

Patristica Nordica. 2, Föreläsningar hållna vid det andra Nordiska patristikermötet i Lund 19-22 augusti 1986

Patristica Nordica. 2, Föreläsningar hållna vid det andra Nordiska patristikermötet i Lund 19-22 augusti 1986 | Religio 25 | 1987

Tradition ifrågasatt

Tradition ifrågasatt

Göran Bexell (red.) | Tradition ifrågasatt. Fyra svensk-danska föreläsningar | Religio 24 | 1987

Läs mer

Spiritismen på Island

Spiritismen på Island

Pétur Pétursson | Spiritismen på Island. En religionsbeteendevetenskaplig analys | Religio 23 | 1987

Läs mer

Ekosofi - naturligt vis!

Ekosofi - naturligt vis!

Henrik Grape | Ekosofi - naturligt vis! En kritisk analys av tre ekosofier | Religio 22 | 1986

Läs mer

Blicken och tilltalet

Blicken och tilltalet

Benkt-Erik Benktson | Blicken och tilltalet. Om livsåskådning och existens | Religio 21 | 1986

Läs mer

Text och tolkning

Text och tolkning

Bo Johnson, René Kieffer (red.) | Text och tolkning. Uppsatser om bibeltolkningens problem | Religio 20 | 1985

Läs mer

Religiös samhällsanalys

Religiös samhällsanalys

Hampus Lyttkens | Religiös samhällsanalys. Åtta artiklar om samhällsförändring och kristen tro | Religio 19 | 1985

Läs mer

Natursyner och natursynder

Natursyner och natursynder

Lars Haikola | Natursyner och natursynder. En kritisk analys av ekosofin mot en biblisk bakgrund | Religio 18 | 1985

Läs mer

Introduktion till religionspedagogiken

Introduktion till religionspedagogiken

Rune Larsson | Introduktion till religionspedagogiken | Religio 17 | 1985

Läs mer

Eva och revbenet

Eva och revbenet

Tryggve N. D. Mettingen | Eva och revbenet. Sex uppsatser om Gamla testamentet | Religio 16 | 1984

Läs mer

Spelet om morgonandakterna 1978-1981

Spelet om morgonandakterna 1978-1981

Jan Arvid Hellström | Spelet om morgonandakterna 1978-1981. Radioföretag, religionsredaktion och samfundsopinion i ett litet radiospel om programideologi, programpolitik, kanalkonkurrens och beslutsfunktioner. En "case study" | Religio 15 | 1984

Läs mer

Det gränslösa medlemskapet

Det gränslösa medlemskapet

Lars Eckerdal | Det gränslösa medlemskapet. Tillhörigheten till Svenska kyrkan enligt 1979 års protestanter. En kritisk analys | Religio 9 | 1983

Läs mer

Religionsfilosofiska perspektiv

Religionsfilosofiska perspektiv

Carl-Reinhold Bråkenhielm | Religionsfilosofiska perspektiv. Fyra provföreläsningar till professuren i religionsfilosofi 1982 | Religio 8 | 1983

Läs mer

Tankar kring ett översättningsproblem

Tankar kring ett översättningsproblem

Per Block | Tankar kring ett översättningsproblem. Om återgivningen av semitiska stildrag i biblisk grekiska | Religio 7 | 1983

Läs mer

Luther idag

Luther idag

Teologiska Institutionen | Luther idag. Åtta lundaföreläsningar | Religio 14 | 1983

Läs mer

Möte med Gamla testamentet på hebreiska och svenska

Möte med Gamla testamentet på hebreiska och svenska

Bo Johnson, Eva Strömberg Krantz | Möte med Gamla testamentet på hebreiska och svenska | Religio 13 | 1983

Läs mer

Religionsvetenskapliga studier

Religionsvetenskapliga studier

Anton Geels | Religionsvetenskapliga studier. Festskrift till Sven S. Hartman | Religio 12 | 1983

Läs mer

Exegetik idag

Exegetik idag

René Kieffer, Birger Olsson (red.) | Exegetik idag. Nya frågor till gamla texter | Religio 11 | 1983

Läs mer

Ett odelat hjärta

Ett odelat hjärta

Samuel Rubenson | Ett odelat hjärta. En studie i ökenfädernas vishet | Religio 10 | 1983

Läs mer

Hebreisk övningsbok

Hebreisk övningsbok

Eva Strömberg Krantz | Hebreisk övningsbok | Religio 6 | 1982

Läs mer

Patristica Nordica. 1, Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 25-28 augusti 1981

Patristica Nordica. 1, Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 25-28 augusti 1981 | Religio 5 | 1982

Den verksamme Guden

Tryggve Kronholm | Den verksamme Guden. Ett bidrag till Predikarens verklighetsuppfattning, speciellt hans teologi | Religio 4 | 1982

Läs mer

Hymnologi - en forskning med framtid?

Hymnologi - en forskning med framtid?

Jan-Arvid Hellström, Sven-Åke Selander | Hymnologi - en forskning med framtid? | Religio 3 | 1982

Läs mer

Paulus, lagen och konsten att översätta Bibeln

Paulus, lagen och konsten att översätta Bibeln

Ragnar Bring | Paulus, lagen och konsten att översätta Bibeln | Religio 2 | 1982

Läs mer

Människa, tro och moral

Människa, tro och moral

Göran Bexell | Människa, tro och moral. Föreläsningar i tros- och livsåskådningsvetenskap | Religio 1 | 1982

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05