Serie

Här kan du hitta böcker inom kulturvetenskaper som publicerats av universitetet, men som inte hör till någon av serierna. Båda avhandlingar och andra böcker finns här. Listan är fullständig från år 2010 och framåt.

Äldre böcker finns med framför allt när vi har exemplar till försäljning. Förutom universitetsutgivna titlar finns här också böcker som tidigare getts ut av förlag, men som nu försäljs av oss.

"Det hade ju aldrig hänt annars"

"Det hade ju aldrig hänt annars"

Emma Eleonorasdotter | "Det hade ju aldrig hänt annars" Om kvinnor, klass och droger | 2021

Frågor om drogers skadlighet har länge varit ett prioriterat och laddat ämne i Sverige, politiskt och kulturellt. Samtidigt har både droganvändningen och läkemedelsanvändningen ökat. De representationer som oftast syns i medierna är endera kända personligheters användning eller ...

Läs mer

Nationalmuseum som konsekrerande institution 1890–1920

Robert Thavenius | Nationalmuseum som konsekrerande institution 1890–1920 | 2021

Läs mer

Portraits of Automated Facial Recognition

Portraits of Automated Facial Recognition

Lila Lee-Morrison | Portraits of Automated Facial Recognition. On Machinic Ways of Seeing the Face | 2019

Läs mer

Polskans historia

Polskans historia

Magnus Gustafsson | Polskans historia. En studie i melodityper och motivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas notbok | 2016

Läs mer

After Capitalism: Cyborgism

Fernando Flores | After Capitalism: Cyborgism | 2015

Läs mer

Kris och kultur

Kris och kultur

Mats Arvidson, Ursula Geisler, Kristofer Hansson (red.) | Kris och kultur. Kulturvetenskapliga perspektiv på kunskap, estetik och historia | Sekel Bokförlag | 2013

Dagligen nås vi av nyheter om olika kriser: ekonomiska kriser, långdragna konflikter, länder som hamnat i förhandlingskriser, kändisar som intervjuas om sina senaste kriser mitt i livet, politiska ledare som handlat tvivelaktigt och försatt sitt parti eller sitt land i kris. Det kan ...

Läs mer

Después Del Capitalismo: El Modernismo (Ciborgismo).

Fernando Flores | Después Del Capitalismo: El Modernismo (Ciborgismo). | 2013

Läs mer

Vad är det att åldras?

Vad är det att åldras?

Åsa Alftberg | Vad är det att åldras? En etnologisk studie av åldrande, kropp och materialitet | 2012

Alla människor åldras, och den här boken handlar om äldre människors åldrande. Vad händer när kroppen åldras och förändras? Hur påverkas vardagliga händelser och situationer? Åldrande och sjukdom uppfattas många gånger som synonymt med sjukdomar och hälsorisker. Sådana uppfattningar ...

Läs mer

The Big Bang of History

The Big Bang of History

Fernando Flores | The Big Bang of History. Visualism in Technoscience | 2012

Läs mer

Tre städer, två broar och ett museum

Tre städer, två broar och ett museum

Dragan Nikolic | Tre städer, två broar och ett museum. Minne, politik och världsarv i Bosnien och Hercegovina | 2012

Läs mer

Information, identitet, medborgarskap

Information, identitet, medborgarskap

Johanna Rivano Eckerdal | Information, identitet, medborgarskap. Unga kvinnor berättar om val av preventivmedel | 2012

Läs mer

Broken Technologies

Broken Technologies

Fernando Flores Morador | Broken Technologies. The Humanist as Engineer. Ver. 2.0 | 2011

Läs mer

Enciclopedia de las tecnologías rotas

Fernando Flores | Enciclopedia de las tecnologías rotas. El humanista como ingeniero | 2011

Läs mer

Forskarbloggar: Vetenskaplig kommunikation och kunskapsproduktion i bloggosfären.

Forskarbloggar: Vetenskaplig kommunikation och kunskapsproduktion i bloggosfären.

Sara Kjellberg | Forskarbloggar: Vetenskaplig kommunikation och kunskapsproduktion i bloggosfären. | 2010

Läs mer

Postmodernism and the Digital Era

Postmodernism and the Digital Era

Fernando Flores | Postmodernism and the Digital Era | 2007

Läs mer

Tankar om träd

Tankar om träd

Charlotte Hagström, Carina Sjöholm | Tankar om träd. En etnologisk studie av människors berättelser om träds betydelser | 2007

Läs mer

I ett andetag

I ett andetag

Kristofer Hansson | I ett andetag. En kulturanalys av astma som begränsning och möjlighet | 2007

I ett andetag är en bok om den roll astma spelar i ungdomars vardag, hur de försöker bemästra den och leva ett liv så likt andras som möjligt. Vilka risker är man villig att ta för att inte skilja sig från mängden? Vilken roll spelar läkemedlen när ungdomarna försöker utmana sina ...

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05