Serie

Ljudmiljöcentrums publikationer publiceras i en skriftserie. Publicerade arbeten är bland annat förstudien "Lyssnande Lund", seminarievolymer och forskningsrapporter. Information om publikationer, utgivning och beställning presenteras löpande på denna plats.

Texterna i rapportserien är tillkomna i samband med tvärvetenskapliga seminarier arrangerade av centret runt frågor om ljud och ljudmiljöer i vårt samhälle. Dessa kan laddas ned både från här och på centrets webbsida och dessutom köpas i tryckta utgåvor.

ISSN: 1653-9354

Traces of Sound

Sanne Krogh Groth, Henrik Frisk (red.) | Traces of Sound | Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 20 | 2023

Läs mer

Negotiating Noise

Negotiating Noise

Sanne Krogh Groth, James Mansell (red.) | Negotiating Noise. Across Places, Spaces and Disciplines | Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet | 2021

Läs mer

Tysta områden i Sverige

Tysta områden i Sverige

Gunnar Cerwén, Frans Mossberg (red.) | Tysta områden i Sverige. En kartläggning av initiativ, kunskap och erfarenheter | Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet | 2018

Denna rapport beskriver ett projekt som genomfördes under 2017 på initiativ av ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet. Projektet handlar om hur landets kommuner arbetar med tysta områden i sina utemiljöer och syftar dels till att uppmärksamma frågan och dels till att sammanställa ...

Läs mer

Child & Noise

Child & Noise

Frans Mossberg (red.) | Child & Noise. How does the child percieve the sound environment? | Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 17 | 2017

An interdisciplinary symposium was held at Lund University in Sweden in march 2017 arranged by the Sound Environment Center aimed at shedding light on how sound environment affects children, spanning all the way from the prenatal stage to the young person enjoying loud music or ...

Läs mer

Bo i Ro

Bo i Ro

Barbro Westerholm, Maria Albin, Magnus Lindqvist, Dag Glebe, Erik Skärbäck, Mette Sörensen, Kerstin Persson Waye | Frans Mossberg (red.) | Bo i Ro. Texter från ett tvärvetenskapligt symposium om boende, buller och hälsa. Läkaresällskapets hus i Stockholm, den 20 oktober 2016 | Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 15 | 2016

Läs mer

Grönska och ljudkvalitet i närmiljön

Grönska och ljudkvalitet i närmiljön

Frans Mossberg, Skärbäck Erik | Grönska och ljudkvalitet i närmiljön. Hårda fakta för mjuka värden | Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet | 2016

Läs mer

Ord om Ljud

Ord om Ljud

Mats Arvidson, Mikael Strömberg, Anders Mildner, Louise Wassdahl, Ola Stockfelt | Frans Mossberg (red.) | Ord om Ljud. Skriftställare om ljudmiljöer och ljud | Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 14 | 2015

Läs mer

Sound, Safety & Society - Research on Sound & Sustainability

Sound, Safety & Society - Research on Sound & Sustainability

Frans Mossberg (red.) | Sound, Safety & Society - Research on Sound & Sustainability | Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 13 | 2015

Läs mer

Care for Sound. Sound Environment, Healing & Health Care

Care for Sound. Sound Environment, Healing & Health Care

Frans Mossberg (red.) | Care for Sound. Sound Environment, Healing & Health Care | Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 12 | 2014

Läs mer

Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad

Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad

Frans Mossberg (red.) | Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad | Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 9 | 2011

Att människan reagerar positivt på gröna miljöer har konstaterats i forskning under lång tid. Att estetiken får uppmärksamhet i stadsplaneringen är naturligt, men ganska ung är insikten att ljudmiljön också är en betydelsefull stadsbyggnadsfaktor. Detta skriver Erik Skärbäck i sitt ...

Läs mer

Buller i blåsväder

Buller i blåsväder

Frans Mossberg (red.) | Buller i blåsväder. Texter om ljud från vindkraftverk | Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 11 | 2011

Läs mer

Speakers Comfort and voice disorders in classrooms

Speakers Comfort and voice disorders in classrooms

Jonas Brunskog, Viveka Lyberg Åhlander, Anders Löfqvist, David Pelegrin Garcia, Roland Rydell | Speakers Comfort and voice disorders in classrooms | Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet | 2011

Läs mer

Sound, mind and emotion - research and aspects

Sound, mind and emotion - research and aspects

Frans Mossberg (red.) | Sound, mind and emotion - research and aspects | Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 8 | 2008

Human mind and emotion can be profoundly affected by sounds. In this interdisciplinary volume researchers from different fields take a look at connections between sound, mind and emotion, and ways of understand them. In the spring of 2008 a series of interdisciplinary symposiums ...

Läs mer

Ljud och tystnad för sinne och själ

Ljud och tystnad för sinne och själ

Frans Mossberg (red.) | Ljud och tystnad för sinne och själ. Betydelser av ljud och tystnad för själslig och mental rekreation | Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 7 | 2008

Vad vet vi om vilka betydelser ljud och tystnad, respektive frånvaro av dem har för mental och själslig rekreation idag? Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet har i en serie tvärvetenskapliga symposier sökt skapa forum för denna diskussion genom att bjuda in forskare från ämnen som ...

Läs mer

Sounds of history

Sounds of history

Frans Mossberg (red.) | Sounds of history | Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 6 | 2008

What are the sounds of history? How has the soundscape changed throughout history? Every age has its own soundscapes. In an interdisciplinary symposium at Sound Evironment Centre at Lund University in 2008, researchers from different disciplines gave their views on historic ...

Läs mer

Ljud och inlärning

Ljud och inlärning

Frans Mossberg (red.) | Ljud och inlärning | Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 5 | 2007

Läs mer

Skadliga ljud

Skadliga ljud

Frans Mossberg (red.) | Skadliga ljud | Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 4 | 2006

Läs mer

Operativa ljud

Operativa ljud

Frans Mossberg (red.) | Operativa ljud | Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 3 | 2006

Läs mer

Förföriska ljud

Förföriska ljud

Frans Mossberg (red.) | Förföriska ljud | Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 2 | 2006

Läs mer

Buller och hälsa

Buller och hälsa

Frans Mossberg (red.) | Buller och hälsa | Skrifter från Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet 1 | 2006

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05