IT-enheten

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Tillfällig stängning av frontdesk

På grund av rekommendationer om hemarbete från ledningen har frontdesk stängt för besök. Skicka oss gärna ett mail så återkommer vi till dig så snart vi kan. Under kontorstid kan vi även nås på vårt supportnummer.

Du som är anställd på HT-fakulteterna kan begära support från IT-enheten genom att

IT-enheten

  • Ansvarar för teknisk support och utrustning inom de Humanistiska och teologiska fakulteterna
  • Driver den tekniska utvecklingen och ansvarar för nödvändig kompetensutveckling
  • Representerar HT-fakulteterna avseende frågor som rör IT
  • IT-enheten samverkar även med universitetets övriga IT-verksamhet samt understödjer informationsverksamheten inom området, såväl på HT-kansliet som på institutionerna.
  • IT-enhetens uppdrag

Årsredovisningar

Övriga dokument

Kontaktinformation

Att mejla IT-enheten på itht.luse är ett effektivt sätt att snabbt få hjälp med IT-problem. Allmänt supporttelnr: 222 32 30

Mer information

Mer information om IT-stödet på HT hittar du som är anställd på HT:s intranät.