Serie

Teori och pedagogik i litteratur- och mediestudier

Lars Gustaf Andersson, Jan Thavenius (red.)
Teori och pedagogik i litteratur- och mediestudier
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 10
1997

122 s.
Svenska

ISSN: 1102-5522
ISBN: 91-88396-09-6

Litteraturvetenskapen har under de senaste decennierna konfronterats med en stark teoriutveckling och omfattande kulturella förändringar som radikalt har ändrat betingelserna för undervisningen.
Frågor och problem har lärarna vid litteraturvetenskapliga institutionen i Lund diskuterat vid en serie seminarier. Inläggen presenteras nu i tryckt form.
Här återfinns såväl översikter över den internationella pedagogiska och didaktiska diskussionen som redogörelser för konkreta försök med nya kurser och pedagogiska perspektiv inom de expansiva litteratur- och mediestudiernas fält.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05