Serie

Mannen med filmkameran

Lars Gustaf Andersson, Erik Hedling (red.)
Mannen med filmkameran. Studier i modern film och filmisk modernism
Absalon. Skrifter i litteraturvetenskap utgivna vid Språk- och litteraturcentrum i Lund 16
1999

169 s.
Svenska

ISSN: 1102-5522
ISBN: 91-88396-15-0

Ämnesord: modernism | film | historia

I den här antologin presenteras skilda aspekter av den moderna filmen och begreppet filmisk modernism. Perspektiven är många; studier av enskilda auteurer som Ingmar Bergman och Michelangelo Antonioni samsas med diskussioner kring filmljudets och filmmusikens funktioner. Vid sidan av en kritisk granskning av den europeiska filmpolitikens förhållande till konstfilmen presenteras analyser av den animerade filmens formspråk och filmfotografiets utveckling. Skildringen av det moderna i den svenska filmhistorien tas upp jämte utblickar mot den tidiga filmteorin och filmmodernismens födelse.

Det här är också en vänbok till Joel Ohlsson, som genom åren varit en inspirerande och uppfordrande lärare för de medverkande skribenterna och i hög grad fungerat som primus motor för den lundensiska filmvetenskapen.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05