lu.se

Forskningsnämnden

Humanistiska och teologiska fakulteterna

Forskningsnämnden är ett beredande organ för fakultetsstyrelsen med ansvar för frågor rörande forskning. Nämnden behandlar policyfrågor och enskilda ärenden av fakultetsövergripande karaktär. Nämnden har i uppdrag att bereda fördelningen av den särskilda forskningsresursen och av postdoktorala resurser inför fakultetsstyrelsens beslut. Nämnden bereder också den långsiktiga policyn när det gäller fördelningen av forskningens basresurser.

Ledamöter
Sekreterare

Kontaktinformation

Sekreterare i forskningsnämnden
Martin Degrell
046-222 72 28
martin.degrellkansliht.luse

Sammanträdestider

Höstterminen 2018

17 september kl 9.15
29 oktober kl 9.15
26 november (internat)
17 december kl. 9.15

Vårterminen 2019

25 januari kl 9.15
15 februari kl 9.15
25 mars kl 9.15
29 april kl 9.15
3 juni kl 9.15

Protokoll

    Senaste protokollen

    Arkiv