Samtliga volymer ...

Lyckolandet

Lyckolandet

Joachim Östlund | Lyckolandet. Maktens legitimering i officiell retorik från stormaktstid till demokratins genombrott | 2007

Varje nytt år skulle befolkningen I stormaktstidens Sverige lyssna till de kungliga böndagsplakat som lästes upp i rikets kyrkor. Där informerades om riksdagar och gavs förklaringar till krig och kriser. Där beskrevs även grunden för rikets gemensamskap och Sverige gestaltades gärna ...

Läs mer

Skånskt järn från Arilds tid till Frans Suells dagar

Skånskt järn från Arilds tid till Frans Suells dagar

Anders Ödman (red.) | Skånskt järn från Arilds tid till Frans Suells dagar. Tre traditioner av järnforskning | 2014

Denna antologi utges som nummer 6 i en serie av böcker utgivna inom forskningsprojektet Norra Skånes Medeltid (Report series, Arkeologiska institutionen, Lund). Projektet startade 1986 och har bland annat behandlat järnproduktionens introduktion, omfattning och teknologi i det ...

Läs mer

Händelser längs en väg

Händelser längs en väg

Anders Ödman, Chatarina Ödman | Händelser längs en väg. Finjasjöbygden med den medeltida Hovdalaborgen i centrum – från folkvandringstid till stormaktstid | 2011

Det har funnits flera uppfattningar om var Gamla Hovdala har stått. Förslag har funnits på att borgen har legat högst uppe på Espehöjden eller i Hjorthagen, men också att den skulle ha legat just där den hittades av en slump 1955. På platsen för Gamla Hovdala har det nu skett ...

Läs mer

Skeingeborg

Anders Ödman | Skeingeborg. Borgen som Saxo glömde | 2005

Läs mer

Vittsjö

Anders Ödman | Vittsjö. En socken i dansk järnbruksbygd | 2001

Läs mer

Järn

Anders Ödman (red.) | Järn. Wittsjöskogkonferensen 1999 | 2000

Läs mer

Verb-erst-Deklarativsätze. Grammatik und Pragmatik

Verb-erst-Deklarativsätze. Grammatik und Pragmatik

Olaf Önnerfors | Verb-erst-Deklarativsätze. Grammatik und Pragmatik | Almqvist & Wiksell International | 1997

Läs mer

Die Hauptfassungen des Sigfridoffiziums

Alf Önnerfors | Die Hauptfassungen des Sigfridoffiziums. Mit kritischen Editionen | 1968

Läs mer

Kolonisation och kriser

Eva Österberg | Kolonisation och kriser. Bebyggelse, skattetryck, odling och agrarstruktur i västra Värmland ca 1300-160 | 1977

Läs mer

Varying Virtue

Magdalena Öhrman | Varying Virtue. Mythological Paragons of Wifely Virtues in Roman Elegy | 2008

Läs mer

Making a curriculum

Making a curriculum

David Örbring | Making a curriculum. A study of knowledge in Swedish School geography | 2021

Many people have their own experience of school geography. Perhaps your memory of geography lessons is that you had to memorize all the rivers in a specific region, or gather facts about different countries. Or perhaps you made your own maps, which helped you to learn to analyze the ...

Läs mer

Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk

Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk

Andreas Önnerfors, Henrik Bogdan, Anders Simonsen, Jonas Andersson | Mystiskt brödraskap – mäktigt nätverk. Studier i det svenska 1700-talsfrimureriet | 2006

Här ges en unik inblick i 1700-talets största svenska sällskap: Svenska Frimurare Orden. Det är en av de första akademiska publikationerna som ägnar sig åt det svenska frimureriet med ambitionen att dekonstruera det lammska paradigmet om frimureriet som ockult anti-upplyst ...

Läs mer

Svenska Pommern

Svenska Pommern

Andreas Önnerfors | Svenska Pommern. Kulturmöten och identifikation 1720–1815 | 2003

Svenska Pommerns historia är en del av den svenska historien. Mellan 1648 och 1815 hörde den tyska Östersjöprovinsen till det svenska väldet. Denna avhandling skildrar människorna och deras syn på Sverige under de sista hundra åren av svensk tillhörighet mellan 1720 och 1815. Hur ...

Läs mer

Humboldt and the Modern German University

Humboldt and the Modern German University

Johan Östling | Humboldt and the Modern German University. An Intellectual History | 2018

This book is about the idea of the university in modern Germany. Its primary focus is how the Humboldtian tradition was transformed and how it gave direction to debates around higher education. By combining approaches from intellectual history, conceptual history and the history of ...

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15