Samtliga volymer ...

Manet. Three studies in artistic conception

Nils Gösta Sandblad | Manet. Three studies in artistic conception | 1954

Skånsk stadsplanekonst och stadsarkitektur intill 1658

Nils Gösta Sandblad | Skånsk stadsplanekonst och stadsarkitektur intill 1658 | 1949

Efter the Pirate Bay

Efter the Pirate Bay

Jonas Andersson, Pelle Snickars (red.) | Efter the Pirate Bay | 2010

En bok om fildelningens teknik, politik, juridik och moral. Hur ska vi förhålla oss till vår nya digitala verklighet? Förstår vi kraften i Internet bäst genom en uppsättning av illasinnade repressiva förkortningar (Ipred, FRA, Acta) eller genom en förutsättningslös politisk diskussion ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Canada and the Nordic Countries: proceedings from the Second International Conference of the Nordic Association for Canadian Studies, University of Lund, 1987

Jørn Carlsen, Bengt Streijffert (red.) | Canada and the Nordic Countries: proceedings from the Second International Conference of the Nordic Association for Canadian Studies, University of Lund, 1987 | 1988

Digitala modeller

Digitala modeller

Jenny Attemark-Gillgren, Pelle Snickars (red.) | Digitala modeller. Teknikhistoria och digitaliseringens specificitet | 2019

Modeller är vanliga både på museer och inom universitetet. På ett museum är en modell ofta en förminskad version av ett objekt, och inom vetenskapen representerar en modell en uppsättning entiteter med vissa egenskaper. Modeller skapar översikt; de balanserar mellan enkelhet och ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Han Hon Den Det

C Caesar, I Gustin, B Petersson, E Rudebeck, E Räf, L Ströbeck (red.) | Han Hon Den Det. Att integrera genus och kön i arkeologi | 1999

La vie de Thomas Becket par Beneit

Börje Schlyter | La vie de Thomas Becket par Beneit. Poème anglo-normand du XIIe siècle, publié d’après tous les manuscrits | 1941

Information som problem

Information som problem

Otfried Czaika, Jonas Nordin, Pelle Snickars (red.) | Information som problem. Medieanalytiska texter från medeltid till framtid | 2014

Vad är information? Är information detsamma som kunskap? Har värderingen av information förändrats över tid? Är all information viktig? Är all information nyttig? Vem kontrollerar informationen? Skall information kontrolleras? Kan information vara fri?

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Berättande i olika medier

Berättande i olika medier

Leif Dahlberg, Pelle Snickars (red.) | Berättande i olika medier | 2008

Hur förändras berättandet i ett föränderligt medielandskap? I en tid när medierna konvergerar – konvergerar då även berättandet? Har det framväxande digitala medielandskapet radikalt förändrat förutsättningarna för hur man konstruerar en historia? Artikelförfattarna frågar sig hur ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

I bildarkivet

I bildarkivet

Anna Dahlgren, Pelle Snickars (red.) | I bildarkivet. Om fotografi och digitaliseringens effekter | 2009

Foto-, konst- och mediehistoriker diskuterar den digitala bildens förändrade arkivariska funktion. Under det senaste decenniet har fotografierna lämnat sina kapslar och hängmappar i arkiven för att i binär form framträda i ett nytt gränssnitt på Internet. På webben befinner man sig ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen

1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen

Anders Ekström, Solveig Jülich, Pelle Snickars (red.) | 1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen | 2006

Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-talets massmedier – press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholms- utställningen 1897 beskriver författarna det utbud av gamla och nya medier som samlades på ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Den nya sången

Sven-Åke Selander | Den nya sången. Den anglosachsiska väckelsesångens genombrott i Sverige | 1973

Tid och evighet

Sven-Åke Selander (red.) | Tid och evighet. Ett gudstjänstperspektiv inför 2000-talet | 1999

Värdetraditioner i nordiskt perspektiv

Göran Bexell, Henrik Stenius (red.) | Värdetraditioner i nordiskt perspektiv. Rapport från ett symposium i Helsingfors | 1997

Massmedieproblem

Massmedieproblem

Mats Hyvönen, Pelle Snickars, Per Vesterlund (red.) | Massmedieproblem. Mediestudiets formering | 2015

Under 1960-talet blev begreppet massmedia ett nytt modeord i svenskt samhällsliv. Med televisionens intåg, populärkulturens uppsving, och häftiga debatter runt filmpolitiken kom behovet av kunskap om medier att framstå som akut. De så kallade massmedieproblemen turnerades ständigt i ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Citizen Schein

Citizen Schein

Lars Ilshammar, Pelle Snickars, Per Vesterlund (red.) | Citizen Schein | 2010

Vinnare av Svenska Designpriset 2010. En bok om kulturpersonligheten och makthavaren Harry Schein. Två dvd:er med unikt material medföljer. Harry Schein var en inflytelserik person i det svenska medielandskapet under femtio-, sextio- och sjuttiotalet, både som filmkritiker och som ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Mediernas historia

Mediernas historia

Johan Jarlbrink, Patrik Lundell, Pelle Snickars | Mediernas historia. Från big bang till big data | 2019

Idag upplever många att medier genomsyrar allt fler delar av vardag och samhälle. Men vår samtid delar denna erfarenhet med människor som levt under tidigare perioder. För att hitta en tid då medier inte satte sin prägel på liv och samhälle måste vi gå mycket långt tillbaka i ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Mediernas kulturhistoria

Mediernas kulturhistoria

Solveig Jülich, Patrik Lundell, Pelle Snickars (red.) | Mediernas kulturhistoria | 2008

Finns det en rak framstegsberättelse från kilskriften till Apples senaste gränssnitt? Historiska diskussioner om medier har länge dominerats av olika framstegsberättelser. Om kilskriften kulminerar i Gutenbergs tryckpress, når Turingmaskinen följaktligen sin höjdpunkt i Apples senaste ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Information Flows across the Baltic Sea: Towards a Computional Approach to Media History

Patrik Lundell , Hannu Salmi, Erik Edoff, Jani Marjanen, Heli Rantala (red.) | Information Flows across the Baltic Sea: Towards a Computional Approach to Media History | 2023

Today shared media content and virality represent significant phenomena, but they are not as unique to our current society as commonly assumed. More than a century before the internet, information circulated within a network of newspapers that borrowed texts from both nearby and ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Speech errors in normal and pathological speech

Speech errors in normal and pathological speech

Ewa Söderpalm | Speech errors in normal and pathological speech | Liber | 1979

Läs mer

Prosody and Prediction in Neural Speech Processing

Prosody and Prediction in Neural Speech Processing

Pelle Söderström | Prosody and Prediction in Neural Speech Processing | Övriga – språk och litteratur | 2017

Läs mer

Aspects of Morphological and Stylistic Variation of the Verb in Erotokritos

Vassilios Sabatakakis | Aspects of Morphological and Stylistic Variation of the Verb in Erotokritos | Almqvist & Wiksell International | 2003

Läs mer

Landskapsgeometri och astronomi i forntiden

Leif Sahlqvist | Landskapsgeometri och astronomi i forntiden | 1990

De sobremesa, 1887–1896

De sobremesa, 1887–1896

Pilar Álvarez Salamanca | De sobremesa, 1887–1896. José Asunción Silva: El poeta novelista | 2004

Läs mer

Mitt och ditt

Mitt och ditt

Karin Salomonsson (red.) | Mitt och ditt. Etnologiska perspektiv på ägandets kulturella betydelse | 2018

”Hur svårt kan det vara att skilja på mitt och ditt?” Frågan som färgas av ilska och frustration, dyker titt som tätt upp i tidningsreportage, sociala medier och vardagliga samtal. I den här boken ges svar på varför gränslinjen mellan mitt och ditt upplevs som nödvändig att formulera, ...

Läs mer

Aristokrat eller förädlad bonde?

Jan Samuelson | Aristokrat eller förädlad bonde? Det svenska frälsets ekonomi, politik och sociala förbindelser under tiden 1523-1611 | 1993

Läs mer

Johan Ternströms levnadsminnen / utgivna med inledning och kommentar av Owe Samuelsson

Johan Ternströms levnadsminnen / utgivna med inledning och kommentar av Owe Samuelsson

Owe Samuelsson | Johan Ternströms levnadsminnen / utgivna med inledning och kommentar av Owe Samuelsson | Arken | 2004

Läs mer

Sydsvenska baptister inför myndigheter

Owe Samuelsson | Sydsvenska baptister inför myndigheter. Tillämpning av religionsbestämmelser i Lunds och Växjö stift 1857-1862 | 1998

Die Wiedergabe der Wirklichkeit

Die Wiedergabe der Wirklichkeit

Dag Sandahl | Die Wiedergabe der Wirklichkeit. Textmuster, Kohärenzmarkierung und Redewiedergabe in deutschen und schwedischen Tageszeitungen | 2011

Läs mer

Temps et Traduction

Vesta Sandberg | Temps et Traduction. Étude contrastive des temps de l'indicatif du français et du suédois | 1997

Efter Roskildefreden 1658

Efter Roskildefreden 1658

Hanne Sanders | Efter Roskildefreden 1658. Skånelandskapen och Sverige i krig och fred | Makadam | 2008

Historien om Roskildefreden och Skånelandskapens övergång till Sverige för 350 år sedan har ofta berättats med fokus på krig och nationella stater, snapphanar och en hårdhänt försvenskningspolitik. Här återges en annan bild. Krigen får förvisso sitt utrymme, men freden tar mera plats ...

Läs mer

Nyfiken på Danmark – klokare på Sverige

Nyfiken på Danmark – klokare på Sverige

Hanne Sanders | Nyfiken på Danmark – klokare på Sverige | Makadam | 2006

Danmark – hur funkar det? Vilken kunskap har vi egentligen om grannlandet – och vad grundar sig bara på populära myter? Är vi så lika som vi tror? Sverige och Danmark har många uppenbara och omedelbara likheter: nordiska välfärdsstater, framgångsrika inom ett antal industriella och ...

Läs mer

Grundtvig – nyckeln till det danska?

Grundtvig – nyckeln till det danska?

Hanne Sanders, Ole Vind (red.) | Grundtvig – nyckeln till det danska? | Makadam | 2003

N.F.S. Grundtvig – religionsdanaren, folkbildningsförkämpen, den danska psalmbokens oomtvistlige härskare. I Sverige finns ingen motsvarighet, och svenskar har ofta svårt att förstå vidden av hans betydelse. Vad kan man lära om Danmark idag genom att läsa Grundtvig? Ett antal danska ...

Läs mer

Studier över meningsbyggnaden i färöiskt skriftspråk

Studier över meningsbyggnaden i färöiskt skriftspråk

Carin Sandqvist | Studier över meningsbyggnaden i färöiskt skriftspråk | 1980

Läs mer

Études syntaxiques sur la Chronique des Ducs de Normandie par Benoit

Sven Sandqvist | Études syntaxiques sur la Chronique des Ducs de Normandie par Benoit | 1976

La vie de saint Évroul

Sven Sandqvist | La vie de saint Évroul. Poème normand du XIVe siècle, publié avec introduction, notes et glossaire | 1992

La vie Saint Gregore

Olle Sandqvist | La vie Saint Gregore. Poème normand du XIVe siècle, publié avec introduction, notes et glossaire | 1989

Le Bestiaire et le Lapidaire du Rosarius (B.N. f. fr. 12483)

Sven Sandqvist | Le Bestiaire et le Lapidaire du Rosarius (B.N. f. fr. 12483) | 1996

Le dyalogue saint Gregore

Sven Sandqvist | Le dyalogue saint Gregore. Les Dialogues de saint Grégoire le Grand traduits en vers français à rimes léonines par un Normand anonyme du XIVe siècle. Édition avec introduction, notes et glossaire. 2 vol. | 1989

Notes textuelles sur le Roman de Tristan de Béroul

Sven Sandqvist | Notes textuelles sur le Roman de Tristan de Béroul | 1984

Stilistik: vad, varför, vartill?

Carin Sandqvist (red.) | Stilistik: vad, varför, vartill? Rapport från det fjärde Ämnesdidaktiska seminariet i nordiska språk, Lund 1986 | 1986

Fyra uppsatser

Carin Sandqvist, Ulf Teleman | Fyra uppsatser | 1986

Tvinga verkligheten till innebörd

Tvinga verkligheten till innebörd

Daniel Sandström | Tvinga verkligheten till innebörd. Studier i Kjell Espmarks lyrik fram till och med Sent i Sverige | 2002

”Dikten spjärnar mot verkligheten och tvingar den till innebörd. En blåsig bild står spänd mot stormen. Ord att behärska ett yrande mörker.” Kjell Espmark, ur ”Värld av ord”, 1961 Sedan debuten 1956 har Kjell Espmark varit en vital aktör inom den svenska litteraturen som ...

Läs mer

Ars gratia Dei

Henning E Sandström | Ars gratia Dei. En studie i Thomas Mertons teologiska estetik | 1992

Hållbart lärarskap: universitetsundervisning i förändring

Hållbart lärarskap: universitetsundervisning i förändring

Sara Santesson, Katarina Mårtensson (red.) | Hållbart lärarskap: universitetsundervisning i förändring. Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2020 | Övriga – utbildningsvetenskap | 2021

Läs mer

Tryckt hos Salvius

Lillemor Santesson | Tryckt hos Salvius. En undersökning om språkvården på ett 1700-talstryckeri med särskild hänsyn till ortografi och morfologi | 1986

Passion Embracing Death

Passion Embracing Death

Karin Sarsenov | Passion Embracing Death. A reading of Nina Sadur's novel 'The Garden' | 2001

Läs mer

Developmental Perspectives on Transfer in Third Language Acquisition

Developmental Perspectives on Transfer in Third Language Acquisition

Susan Sayehli | Developmental Perspectives on Transfer in Third Language Acquisition | 2013

Läs mer

Perception, Analysis and Synthesis of Speaker Age

Perception, Analysis and Synthesis of Speaker Age

Susanne Schötz | Perception, Analysis and Synthesis of Speaker Age | 2006

Läs mer

The full voic'd quire below

The full voic'd quire below

Claes Schaar | The full voic'd quire below. Vertical context systems in Paradise lost | 1982

Läs mer

An Elizabethan sonnet problem

Claes Schaar | An Elizabethan sonnet problem. Shakespeare’s Sonnets, Daniel’s Delia, and their literary background | 1960

Critical studies in the Cynewulf group

Claes Schaar | Critical studies in the Cynewulf group | 1949

Elizabethan sonnet themes and the dating of Shakespeare's sonnets

Claes Schaar | Elizabethan sonnet themes and the dating of Shakespeare's sonnets | 1962

Marino and Crashaw. Sospetto d’Herode

Claes Schaar | Marino and Crashaw. Sospetto d’Herode. A commentary | 1971

Some types of narrative in Chaucer’s poetry

Claes Schaar | Some types of narrative in Chaucer’s poetry | 1954

Enigmas and Images

Blaženka Scheuer | Göran Eidevall (red.) | Enigmas and Images. Studies in Honor of Tryggve N.D. Mettinger | 2011

Läs mer

Die altsächsischen Personennamen vor dem Jahre 1000

Wilhelm Schlaug | Die altsächsischen Personennamen vor dem Jahre 1000 | 1962

Studien zu den altsächsischen Personennamen des 11. und 12. Jahrhunderts

Wilhelm Schlaug | Studien zu den altsächsischen Personennamen des 11. und 12. Jahrhunderts | 1955

Proceedings of the Eight International Conference on Epigenetic Robotics: Modeling Cognitive Development in Robotic Systems

M Schlesinger, L Berthouze, Christian Balkenius (red.) | Proceedings of the Eight International Conference on Epigenetic Robotics: Modeling Cognitive Development in Robotic Systems | 2008

Läs mer

Les énumérations des personnages dans la Chanson de Roland

Kerstin Schlyter | Les énumérations des personnages dans la Chanson de Roland. Étude comparative | 1974

Den medeltida byns sociala dimensioner

Den medeltida byns sociala dimensioner

Katalin Schmidt Sabo | Den medeltida byns sociala dimensioner | 2006

Den medeltida byns sociala dimensioner är en sammanläggningsavhandling som består av fem fristående studier. Två av studierna är publicerade i volymen med samma namn som avhandlingen, tillsammans med en sammanfattande syntes som behandlar alla fem texterna. De övriga tre studierna ...

Läs mer

The Privilege to Select

The Privilege to Select

Nora Schmidt | The Privilege to Select. Global Research System, European Academic Library Collections, and Decolonisation | 2020

To European social sciences and humanities researchers, substantial parts of potentially relevant literature published in the “Global South” are invisible. This literature is neither indexed in any subject databases nor acquired by European libraries – a gap virtually unacknowledged ...

Läs mer

American Medina

Garbi Schmidt | American Medina. A study of the Sunni Muslim immigrant communities in Chicago | 1998

Wortbildung, Text und Pragmatik

Manfred Schonebohm | Wortbildung, Text und Pragmatik. Am Beispiel der Teil-von-Relation im Bereich der deutschen Nominalkomposition | 1979

Cognitive and neural mechanisms of inflectional morphology processing

Cognitive and neural mechanisms of inflectional morphology processing

Andrea Schremm | Cognitive and neural mechanisms of inflectional morphology processing. Studies of native speakers and second language learners of Swedish | Övriga – filosofi och religion | 2018

Läs mer

Coherence and Reliability: Studies in Bayesian Epistemology

Coherence and Reliability: Studies in Bayesian Epistemology

Stefan Schubert | Coherence and Reliability: Studies in Bayesian Epistemology | Övriga – filosofi och religion | 2011

Läs mer

Mellem afrikaner og kreol

Mellem afrikaner og kreol

Louise Sebro | Mellem afrikaner og kreol. Etnisk identitet og social navigation i Dansk Vestindien 1730–1770 | 2010

Läs mer

Dödstanken i svensk romantik

Catharina Segerbank | Dödstanken i svensk romantik. Odödlighetstanke och uppståndelsetro hos tre svenska diktare. Per Daniel Amadeus Atterbom, Johan Olof Wallin, Erik Johan Stagnelius | 1993

Gudstjänstfolket

Gudstjänstfolket

Sven-Åke Selander (red.) | Gudstjänstfolket. Församlingssyn och liturgi | Artos & Norma | 2005

Läs mer

Hjärtats tillit

Hjärtats tillit

Sven-Åke Selander (red.) | Hjärtats tillit. Trosförmedling i luthersk tradition | Artos & Norma | 2007

Läs mer

Laurentius Petri och svenskt gudstjänstliv

Laurentius Petri och svenskt gudstjänstliv

Sven-Åke Selander (red.) | Laurentius Petri och svenskt gudstjänstliv | Artos & Norma | 2004

Läs mer

Liturgi och drama

Liturgi och drama

Sven-Åke Selander (red.) | Liturgi och drama | Svenska kyrkans forskningsråd | 2002

Läs mer

Liturgi och språk

Liturgi och språk

Sven-Åke Selander (red.) | Liturgi och språk | Artos & Norma | 2003

Läs mer

Psalm i vår tid

Psalm i vår tid

Sven-Åke Selander (red.) | Psalm i vår tid | Artos & Norma | 2006

Läs mer

Teologi och musik

Teologi och musik

Sven-Åke Selander (red.) | Teologi och musik | Svenska kyrkans forskningsråd | 2001

Läs mer

Mot en ny sång

Mot en ny sång

Sven-Åke Selander, Anna Jönsson (red.) | Mot en ny sång. Två nordiska hymnologiska seminarier kring psalm och sång hos Anders Frostenson och i Taizétraditionen | 1998

Läs mer

Barns rätt i kyrkor och samfund

Barns rätt i kyrkor och samfund

Sven-Åke Selander, Rune Larsson (red.) | Barns rätt i kyrkor och samfund | 1995

Läs mer

Heliga rum i dagens Sverige

Heliga rum i dagens Sverige

Sven-Åke Selander, Stina Fallberg Sundmark (red.) | Heliga rum i dagens Sverige | Artos & Norma | 2008

Läs mer

The Oxford Movement and Wesleyan Methodism in England 1833-1882

Mats Selén | The Oxford Movement and Wesleyan Methodism in England 1833-1882. A study in religious conflict | 1992

The Anglo-Saxon heritage in Middle English personal names

Bo Seltén | The Anglo-Saxon heritage in Middle English personal names. East Anglia [1100–1399] | 1972

Moderna kvinnor

Moderna kvinnor

Emma Severinsson | Moderna kvinnor. Modernitet, femininitet och svenskhet i svensk veckopress 1921 -1933 | 2018

De moderna kvinnorna med korta kjolar och ännu kortare hår som jazzade sig igenom 1920-talets nöjesliv är en bild som reproduceras i populärkulturen än idag. Men de moderna kvinnorna sågs i sin samtid inte endast som nöjeslystna kommersiella produkter, utan användes som en arena för ...

Läs mer

Change and Identity

Change and Identity

Erik Sidenvall | Change and Identity. Protestant English Interpretations of John Henry Newman's Secession, 1845–1864 | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2002

Läs mer

Retorik och lärande

Retorik och lärande

Anders Sigrell, Sofi Qvarnström (red.) | Retorik och lärande. Kunskap - bildning - ansvar | 2015

Retorik och lärande – hur hänger det ihop? Enligt legenden om Korax och Tisias uppstod retorikämnet ur en önskan att lära sig tala och skriva konstruktivt, eller i alla fall effektivt. Men retorik och lärande kan också uppfattas i vidare mening, innefattande den humanistiska ...

Läs mer

Computerized grammars for analysis and machine translation

Computerized grammars for analysis and machine translation

Bengt Sigurd (red.) | Computerized grammars for analysis and machine translation | 1994

Läs mer

Den skandinaviske encyklopædi

Den skandinaviske encyklopædi

Maria Simonsen | Den skandinaviske encyklopædi. Udgivelse og udformning af Nordisk familjebok & Salmonsens Konversationsleksikon | 2016

Svenska Nordisk familjebok och danska Salmonsens Konversationsleksikon är Skandinaviens viktigaste encyklopediprojekt. Från 1870-talet och fram till slutet av 1950-talet utkom båda uppslagsverken i flera upplagor. Denna bokhistoriska doktorsavhandling presenterar för första gången ...

Läs mer

Professional judgement

Bengt Sivberg | Professional judgement. A theoretical model and multi-experiments in nursing professional judgement | 1993

En annan Abraham

En annan Abraham

Anna Sjöberg | En annan Abraham. Tre undersökningar av den kristna historiens kris | Övriga – filosofi och religion | 2019

Men en annan Abraham, [...] en som verkligen vill offra, men som inte kan tro att det är han som avses. [...] Han fruktar att han förvisso kommer att rida ut med sonen, men på vägen förvandlas till Don Quixote. En Abraham som kommer okallad! – Franz Kafka till Robert Klopstock, 1921  ...

Läs mer

Litteraturens makt

Litteraturens makt

Birthe Sjöberg (red.) | Litteraturens makt | 2000

Har litteraturen makt att påverka människan och samhällsutvecklingen? Är det verkligen så att litteraturen har hjälpt till att avskaffa slaveriet i Amerikas sydstater eller att ge svenskarna religiös mötesfrihet? Kan den ha skadat äktenskapet som institution eller gett avgörande ...

Läs mer

Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter

Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter

Birthe Sjöberg (red.) | Våra favoriter bland Viktor Rydbergs dikter | 2008

Viktor Rydbergs lyrik har åter blivit aktuell, vilket essäerna i Våra favoriter bland Viktor Rydbergs Dikter bekräftar. I dessa behandlas dikter som uttrycker personlig glädje och smärta men också sådana som känns aktuella för vår egen oroliga tid. Även i dag kan en dikt som ”Den nya ...

Läs mer

Ferlin och alla de andra

Ferlin och alla de andra

Birthe Sjöberg, Per Rydén (red.) | Ferlin och alla de andra. En festskrift till Jenny Westerström 21 januari 2010 | 2010

Jenny Westerström fyller 65 år i januari 2010. Vänner i Nils Ferlins värld, i forskarvärlden och i andra världar hyllar henne med den här festskriften som utmärks av en ovanlig bredd, både vad gäller innehåll och form. Här skildras sålunda inte bara Nils Ferlin utan därtill nästan ...

Läs mer

Bibelns lära om Kristus

Bibelns lära om Kristus

Birthe Sjöberg, Jimmy Vulovic (red.) | Bibelns lära om Kristus. Provokation och inspiration | 2012

Det är nu 150 år sedan Viktor Rydbergs Bibelns lära om Kristus. Samvetsgrann undersökning publicerades. Redan samma år, dvs. 1862, kom den andra upplagan. En anledning till detta andra tryck var att tidningen Wäktaren hade reagerat med kraft mot Rydbergs avhandling. Bibelns lära om ...

Läs mer

Från Nexø till Alakoski

Från Nexø till Alakoski

Birthe Sjöberg, Bibi Jonsson, Jimmy Vulovic, Magnus Nilsson (red.) | Från Nexø till Alakoski. Aspekter på nordisk arbetarlitteratur | 2011

Den nordiska arbetarlitteraturen är världsunik. Ingen annanstans har så många arbetarförfattare lyckats erövra en så stark ställning i de nationella litterära offentligheterna och ingen annanstans uppvisar de arbetarlitterära traditionerna en sådan bredd och kvalitet. I denna ...

Läs mer

Ubi est unitas?

Cajsa Sjöberg | Ubi est unitas? The Latin Letters from Johannes Annorelius, a Swedish Catholic Convert, to his Brother. A Critical Edition with an Introduction | Almqvist & Wiksell International | 2005

In the beginning of the 18th century a young student in Uppsala named Johannes Annorelius went abroad. He was never to return. In a letter to his brother Julius we read that he became a Roman Catholic – a capital crime in Sweden at that time – and lived as a Capuchin friar a ...

Läs mer

Metaphorical Coherence

Metaphorical Coherence

Aron Sjöblad | Metaphorical Coherence. Studies in Seneca's Epistulae Morales | 2015

Earlier research has treated the metaphors and similes in Seneca’s Epistulae Morales too much as separate units. In this study, Dr Aron Sjöblad argues that we rather ought to concentrate on the way they interact with each other. In the first chapter, Sjöblad demonstrates that a single ...

Läs mer

Metaphors Cicero lived by

Metaphors Cicero lived by

Aron Sjöblad | Metaphors Cicero lived by. The Role of Metaphor and Simile in De senectute | 2009

Läs mer

Baudelaire - det moderna livets betraktare

Baudelaire - det moderna livets betraktare

Christina Sjöblad, Lennart Leopold (red.) | Baudelaire - det moderna livets betraktare. Studier i ett författarskap | 1998

Charles Baudelaire (1821–67) – ”en modernismens föregångare” – är föremålet för de studier som samlats i föreliggande Absalonvolym. Texterna tillkom på doktorandkursen ”Baudelaire – diktaren och moderniteten” som hölls av docent Christina Sjöblad läsåret 1996–97 på ...

Läs mer

I lärdomens trädgård

I lärdomens trädgård

Christina Sjöblad, Mona Sandqvist, Birthe Sjöberg, Johan Stenström (red.) | I lärdomens trädgård. Festskrift till Louise Vinge | Övriga – språk och litteratur | 1996

Läs mer

What makes good educational software?

What makes good educational software?

Björn Sjödén | What makes good educational software? | 2015

Läs mer

Historiker inför Kalmarunionen

Ulf Sjödell | Historiker inför Kalmarunionen | 1981

Läs mer

Infödda svenska män av ridderskapet och adeln

Ulf Sjödell | Infödda svenska män av ridderskapet och adeln. Kring ett tema i Sveriges inre historia under 1500- och 1600-talen | 1976

Läs mer

Riksråd och kungliga råd

Ulf Sjödell | Riksråd och kungliga råd. Rådskarriären 1602-1718 | 1975

Läs mer

Efter Tegnér

Efter Tegnér

Alfred Sjödin, Jimmie Svensson (red.) | Efter Tegnér. Experiment med tradition | 2018

Esaias Tegnérs (1782–1846) författarskap bildade länge centrum i den svenska kanon, och ansågs enligt utländska bedömare utgöra Sveriges främsta bidrag till världslitteraturen. På så vis har det haft stor betydelse för såväl den inhemska som utländska föreställningen om svensk kultur. ...

Läs mer

Historia från tidskriftsredaktionen

Historia från tidskriftsredaktionen

Marianne Sjöland | Historia från tidskriftsredaktionen. En komparativ studie av Populär Historias och History Todays historieskrivning | 2016

Trots de populärhistoriska tidskrifternas stora spridning har historiker hittills visat litet intresse för historieskrivningen i dem. Populärhistoriska tidskrifter läses av en ansenlig mängd människor. I Pressbyråns tidningshyllor trängs svenska, brittiska och tyska historiska ...

Läs mer

Historia i magasin

Historia i magasin

Marianne Sjöland | Historia i magasin. En studie av tidskriften Populär historias historieskrivning och av kommersiellt historiebruk | 2011

Läs mer

Dopsed i förändring

Dopsed i förändring

Ingegerd Sjölin | Dopsed i förändring. Studier av Örebro pastorat 1710-1910 | 1999

Läs mer

Stage Appropriations of Shakespeare’s Major Tragedies, 1979-2010

Stage Appropriations of Shakespeare’s Major Tragedies, 1979-2010

Mette Sjölin | Stage Appropriations of Shakespeare’s Major Tragedies, 1979-2010 | Övriga – språk och litteratur | 2017

Läs mer

Kemicentrum vid Lunds universitet

Kemicentrum vid Lunds universitet

Jesper Sjöström | Kemicentrum vid Lunds universitet. Perspektiv på organisation och forskning vid Sveriges första storinstitution | 2007

Det är nu 40 år sedan Sveriges första storinstitution, Kemicentrum vid Lunds universitet, bildades 1967. Kemiämnena vid Lunds universitet, kemisektionen vid Lunds Tekniska Högskola och Alnarpsinstitutets mejeriforskning sammanfördes i ett gemensamt byggnadskomplex i norra Lund. ...

Läs mer

Glömda gudstecken

Glömda gudstecken

Tuve Skånberg | Glömda gudstecken. Från fornkyrklig dopliturgi till allmogens bomärken | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2003

Läs mer

Man, en och du

Man, en och du

Sanna Skärlund | Man, en och du. Generiska pronomen i svenskans historia | 2017

När vi människor talar vill vi ibland ange att det vi säger gäller folk i allmänhet eller vem som helst. Ett sätt att signalera detta är att använda det generiska pronomenet man: Man kan inte lära gamla hundar att sitta. Man är ett mycket vanligt ord i svenska idag, och det används ...

Läs mer

Söderslätt genom 600 år

Söderslätt genom 600 år

Sten Skansjö | Söderslätt genom 600 år. Bebyggelse och odling under äldre historisk tid | 1983

Avhandlingen behandlar sydvästra Skåne utifrån utvecklingen av bosättningar och jordbruk från slutet av vikingatiden till ca 1600. Skansjö undersöker kända bosättningars tillkomst och ekonomiska utveckling. Samtidigt studerar han också jordbrukets organisation och kulturlandskapets ...

Läs mer

Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm

Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm

Sten Skansjö, Birgitta Tuvestrand (red.) | Decimantboken 1651 för Skåne, Blekinge och Bornholm | Skånsk senmedeltid och renässans & Skånsk senmedeltid och renässans | 2007

Läs mer

Herodes Atticus Reflected in Occasional Poetry of Antonine Athens

Herodes Atticus Reflected in Occasional Poetry of Antonine Athens

Foteini Skenteri | Herodes Atticus Reflected in Occasional Poetry of Antonine Athens | Almqvist & Wiksell International | 2005

The subject of this book is Herodes Atticus, the enormously rich Athenian of the second century AD, who became one of the politically important persons in this city and who was one of the leading intellectuals of his time in his capacity of sophist, orator, and teacher to students ...

Läs mer

Frikyrklighet och ekumenik kring millennieskiftet

Margareta Skog | Frikyrklighet och ekumenik kring millennieskiftet. I Berndt Gustafssons fotspår. Tre studier | Arken | 2010

Läs mer

Hällristningar i Kronobergs län

Hällristningar i Kronobergs län

Peter Skoglund | Hällristningar i Kronobergs län. Motiv, myter och dokumentation | 2006

Författare: Peter Skoglund med bidrag av Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam. Hällristningar är bilder och figurer som knackades in på block och berghällar under bronsåldern för omkring 3000 år sedan. Trots att den första hällristningen i Kronobergs län dokumenterades redan ...

Läs mer

Vardagens landskap

Vardagens landskap

Peter Skoglund | Vardagens landskap. Lokala perspektiv på bronsålderns materiella kultur | 2005

I avhandlingen diskuteras hur materiell kultur förändras när den inlemmas i lokala sammanhang. Diskussionen utgår från gravar, hällristningar och bronsföremål i Sydskandinavien under perioderna senneolitikum och bronsålder, 2350-500 f. Kr. En viktig utgångspunkt i avhandlingen är ...

Läs mer

Skola med fördröjning: nyanlända elevers sociala spelrum i "en skola för alla"

Skola med fördröjning: nyanlända elevers sociala spelrum i "en skola för alla"

Eva Skowronski | Skola med fördröjning: nyanlända elevers sociala spelrum i "en skola för alla" | Övriga – filosofi och religion | 2013

Läs mer

Folket moget förklarat

Folket moget förklarat

Henrik Skrak | Folket moget förklarat. Det demokratiska genombrottet i svenska läroböcker 1920-2010 | Övriga – historia och arkeologi | 2019

Läs mer

The Decline of Nominal Inflection in Old Swedish

The Decline of Nominal Inflection in Old Swedish

Dominika Skrzypek | The Decline of Nominal Inflection in Old Swedish. The Loss of Dative Case | 2005

Läs mer

Bohumil Hrabals litterära collage

Bohumil Hrabals litterära collage

Miloslava Slavickova | Bohumil Hrabals litterära collage | 2003

Läs mer

Fire, Poison, and Black Tears

Fire, Poison, and Black Tears

Marianna Smaragdi | Fire, Poison, and Black Tears. Metaphors of Emotion in Rebétiko | 2012

This dissertation is a study of metaphors of emotion in rebétiko song texts. Rebétiko is a major popular-music style of modern Greece, consisting of melancholic songs full of sorrow, disappointment, and misfortune, as well as passion and romance, but also of cheerful songs of revelry ...

Läs mer

Ditt språk i min mun

Ditt språk i min mun

Anna Smedberg Bondesson | Ditt språk i min mun. Grannspråkets glädje och gagn | 2014

Kunskapen i och om grannspråket är menings­lös. Om vi bara lyckas besinna detta, ser vi samtidigt att samma grannspråk kan tjäna som medel för andra mål och meningar, som ökad språklig, litterär, kulturell medvetenhet och, inte minst, förstärkt förmåga att förundras. Däri ligger ...

Läs mer

Nordens första kyrkor

Gunnar Smedberg | Nordens första kyrkor. En kyrkorättslig studie | 1973

Parthood, Identity, and Composition

Parthood, Identity, and Composition

Jeroen Smid | Parthood, Identity, and Composition. Studies of Mereology | Övriga – filosofi och religion | 2017

Läs mer

Il processo delle inferenze lessicali in italiano L3

Il processo delle inferenze lessicali in italiano L3

Linda Smidfelt | Il processo delle inferenze lessicali in italiano L3. Il ruolo delle lingue apprese in precedenza e altre strategie di comprensione | 2015

Läs mer

Studies on lexical inferencing and inter comprehension of Italian as a foreign language in a Swedish setting

Studies on lexical inferencing and inter comprehension of Italian as a foreign language in a Swedish setting

Linda Smidfelt | Studies on lexical inferencing and inter comprehension of Italian as a foreign language in a Swedish setting | Övriga – språk och litteratur & Études Romanes de Lund | 2019

Läs mer

Kulturarvets mediehistoria

Kulturarvets mediehistoria

Pelle Snickars | Kulturarvets mediehistoria. Dokumentation och representation 1750-1950 | 2020

Idag digitaliserar arkiv, bibliotek och museer sina samlingar– men vad gjorde de tidigare? Att kulturarvet har en mediehistoria uppmärksammas inte så ofta. Boken handlar om hur en rad svenska och internationella museer, bibliotek och enstaka arkiv använde medier under en mycket lång ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

The YouTube reader

The YouTube reader

Pelle Snickars, Patrick Vonderau (red.) | The YouTube reader | 2009

En internationell forskningsantologi om världens största audiovisuella arkiv, YouTube. YouTube är världens snabbast växande sajt. På den laddas det upp tio timmar rörlig bild varje minut. Antalet unika användare närmar sig 100 miljoner. Eftersom det är så enkelt att länka upp en video ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

English in Primary Education in Sweden and Vietnam

English in Primary Education in Sweden and Vietnam

Vi Thanh Son | English in Primary Education in Sweden and Vietnam. Teaching practices, learner outcomes and out-of-school exposure | 2018

This thesis investigates the interaction between teaching and learning of English in young learners in Sweden and in Vietnam, bringing together two perspectives – teaching and learning – that are seldom compared between cultural contexts. The main focus of the study was to examine ...

Läs mer

The rounded rite

Wiveca Sotto | The rounded rite. A study of Wole Soyinka’s play The Bacchae of Euripides | 1985

Le développement d'aspects phonético-phonologiques du français chez des enfants bilingues simultanés et successifs

Le développement d'aspects phonético-phonologiques du français chez des enfants bilingues simultanés et successifs

Frida Splendido | Le développement d'aspects phonético-phonologiques du français chez des enfants bilingues simultanés et successifs. Le VOT et la liaison dans une étude de cas multiples | 2014

Läs mer

Först när vi får ansikten

Karin Sporre | Först när vi får ansikten. Ett flerkulturellt samtal om feminism, etik och teologi | 1999

The European Frontier

Jörn Staecker (red.) | The European Frontier. Clashes and Compromises in the Middle Ages | 2004

Läs mer

Peitistisk kyrkokritik

Nils Staf | Peitistisk kyrkokritik. En kyrkorättslig undersökning | 1962

The Search for the Modern Identity

The Search for the Modern Identity

Krzysztof Stala | The Search for the Modern Identity. Polish Responses to Modernity and Europe in the 20th Century | 2010

Läs mer

Street Artivism on Athenian Walls

Street Artivism on Athenian Walls

Georgios Stampoulidis | Street Artivism on Athenian Walls. A cognitive semiotic analysis of metaphor and narrative in street art | Övriga – språk och litteratur | 2021

Läs mer

Ludolfs von Sudheim Reise ins Heilige Land

Ivar v. Stapelmohr | Ludolfs von Sudheim Reise ins Heilige Land. Nach der Hamburger Handschrift herausgegeben | 1937

Sharers in Divine Nature

James M Starr | Sharers in Divine Nature. 2 Peter 1:4 in Its Hellenistic Context | 2000

Läs mer

Western esoterism

Lars Steen Larsen | Western esoterism. Ultimate Sacred Postulates and Ritual Fields | 2008

Läs mer

Intelligentsia in the interim

Intelligentsia in the interim

Lars Steensland (red.) | Intelligentsia in the interim. Recent experiences from Central and Eastern Europe | 1995

Läs mer

Russkaja akcentografija

Russkaja akcentografija

Lars Steensland (red.) | Russkaja akcentografija. Pravila i tendencii v upotreblenii nadstročnych znakov v russkich rukopisjach, preimuščestvenno XV i XVI vekov | 1997

Läs mer

Slavjanskij kodeks SUB Slav. 1 v Stokgolʹme

Slavjanskij kodeks SUB Slav. 1 v Stokgolʹme

Lars Steensland (red.) | Slavjanskij kodeks SUB Slav. 1 v Stokgolʹme. Predvaritelʹnoe opisanie | 1996

Läs mer

Poesi som politik

Poesi som politik

Evelina Stenbeck | Poesi som politik. Aktivistisk poetik hos Johannes Anyuru och Athena Farrokhzad | Övriga – språk och litteratur | 2017

Läs mer

The Islamization of science

Leif Stenberg | The Islamization of science. Four Muslim positions developing an Islamic modernity | 1996

Ränderna går aldrig ur

Leifh Stenholm | Ränderna går aldrig ur. En bebyggelsehistorisk studie av Blekinges dansktid | 1986

Gammal i Lund

Carl Gustaf Stenkula | Gammal i Lund. Utvecklingstendenser inom den kommunala, kyrkliga och enskilda åldringsvården i Lund 1900-1918 | 1983

Läs mer

Questions and responses in English conversation

Anna-Brita Stenström | Questions and responses in English conversation | 1984

Truth, Grounding & Dependence

Truth, Grounding & Dependence

Robin Stenwall | Truth, Grounding & Dependence | Övriga – filosofi och religion | 2015

Läs mer

Gösta Werner och filmen som konst och propaganda

Gösta Werner och filmen som konst och propaganda

Emil Stjernholm | Gösta Werner och filmen som konst och propaganda | 2018

I rollen som redaktör, regissör och forskare gjorde Gösta Werner starkt avtryck på den offentliga debatten om filmen som konstform. Vägen in i filmbranschen var för svenska förhållanden ovanlig och gick genom det av nazisterna kontrollerade tyska filmbolaget Ufa och dess svenska ...

Läs mer

Lovers of Muhammad

Lovers of Muhammad

Simon Stjernholm | Lovers of Muhammad. A Study of Naqshbandi-Haqqani Sufis in the Twenty-First Century | 2011

Läs mer

Beiträge zum Studium von bronzezeitlichen Siedlungen

Berta Stjernquist | Beiträge zum Studium von bronzezeitlichen Siedlungen. Mit beiträgen von J. Lepiksaar und H. Hjelmqvist | 1969

Läs mer

Ciste a cordoni (Rippenzisten)

Ciste a cordoni (Rippenzisten)

Berta Stjernquist | Ciste a cordoni (Rippenzisten). Produktion, Funktion, Diffusion. 2 vol | 1967

Läs mer

Simris II

Simris II

Berta Stjernquist | Simris II. Bronze age problems in the light of the Simris excavation | 1961

Läs mer

Kompendium i djurornamentik 1969. Illustrationer av Johan Callmer. 1970. Stencil. (Ny upplaga 1979)

Berta Stjernquist | Kompendium i djurornamentik 1969. Illustrationer av Johan Callmer. 1970. Stencil. (Ny upplaga 1979) | 1979

Simris

Berta Stjernquist | Simris. On cultural connections of Scania in the Roman iron age | 1955

Ett brännglas för tidens strålar

Eva Stohlander Axelsson | Ett brännglas för tidens strålar. Striden om Torgny Segerstedts docentur 1903 | 2001

Läs mer

Proformen und Ellipsen

Proformen und Ellipsen

Jenny Ström Herold | Proformen und Ellipsen. Zur Syntax und Diskurspragmatik prädikativer Anaphern im Deutschen und im Schwedischen | eddy.se | 2009

Läs mer

Hebreisk övningsbok

Hebreisk övningsbok

Eva Strömberg Krantz | Hebreisk övningsbok | 1982

Läs mer

Die Megalithgräber von Hagestad

Märta Strömberg | Die Megalithgräber von Hagestad. Zur Problematik von Grabbauten und Grabriten | 1971

Läs mer

”Med coleurt omslag”

”Med coleurt omslag”

Helena Strömquist | ”Med coleurt omslag”. Färgade, dekorerade och tryckta omslag på svensk bokmarknad 1787-1846. En bokhistoria. | 2010

Nuförtiden är det tryckta bokomslaget en självklar del av boken som produkt och konsumentvara. I avhandlingen studeras etableringen av bokomslaget och dess betydelse för omstruktureringen av bokmarknaden i Sverige decennierna kring 1800. Från mitten av 1700-talet blev den färdigbundna ...

Läs mer

The diversity of languages and language learning

The diversity of languages and language learning

Sven Strömqvist (red.) | The diversity of languages and language learning. Lund Lectures in Languages and Literature 21-22 February 2001 | Övriga – språk och litteratur | 2002

Läs mer

Nationalism & socialism

Christer Strahl | Nationalism & socialism | 1983

Läs mer

En bra lektion är rätt mycket jazz

En bra lektion är rätt mycket jazz

Paul Strand | En bra lektion är rätt mycket jazz. Villkor och förutsättningar för ämneslärarstudenters lärande av praktiska yrkeskunskaper i verksamhetsförlagd utbildning | 2021

Det är lätt att man tänker att studenter lär sig det som står i kursplanerna. Denna avhandling ifrågasätter om så är fallet, åtminstone när vi tittar in i ämneslärarutbildningens verksamhetsförlagda delar. Det skrivna ordet är något annat än praktiken. Dessutom  är det som händer i ...

Läs mer

The malleability of political attitudes

The malleability of political attitudes

Thomas Strandberg | The malleability of political attitudes. Choice blindness, confabulation and attitude change | 2020

Läs mer

Principles of Chinese Bible translation as expressed in five selected versions of the New Testament and exemplified by Mt 5:1-12 and Col 1

Thor Strandenaes | Principles of Chinese Bible translation as expressed in five selected versions of the New Testament and exemplified by Mt 5:1-12 and Col 1 | 1987

Den samfundsfria församlingen och de karismatiska gåvorna och tjänsterna

Rhode Struble | Den samfundsfria församlingen och de karismatiska gåvorna och tjänsterna. Den svenska pingströrelsens församlingssyn 1907-1947 | 1982

Reading expectations

Reading expectations

Alexander Strukelj | Reading expectations. How expectations influence our reading, eye movements, opinions, and judgments | Övriga – språk och litteratur | 2018

Reading is a process that frequently uses shortcuts to improve efficiency and speed. The shortcuts that help us during reading are based on things like prediction, context, biases, and previous experiences. By changing the expec-tations of what will be read, we change how these ...

Läs mer

Old English personal names in Bede’s history

Hilmer Ström | Old English personal names in Bede’s history. An etymological-phonological investigation | 1939

Des Schiffes Weg mitten im Meer

Eva Strömberg Krantz | Des Schiffes Weg mitten im Meer. Beiträge zur Erforschung der nautischen Terminologie des Alten Testaments | 1982

Eldens återsken

Eldens återsken

Lina Sturfelt | Eldens återsken. Första världskriget i svensk föreställningsvärld | Sekel bokförlag | 2008

Första världskriget ses idag som en meningslös, tragisk konflikt där alla var offer. Men medan kriget pågick var en sådan tolkning långtifrån den enda. I Eldens återsken undersöks hur den stora katastrofen formade svenska föreställningar om krig, neutralitet och modernitet från ...

Läs mer

Bortom stereotyperna?

Bortom stereotyperna?

Lina Sturfelt, Ulf Hedetoft, Bo Petersson (red.) | Bortom stereotyperna? Invandrare och integration i Danmark och Sverige | Makadam | 2006

I svensk debatt utmålas Danmark som ett fäste för främlingsfientlighet och för en snål och stelbent behandling av invandrare. Det populistiska Dansk Folkeparti sätter tonen och de etablerade politiska partierna följer av opportunistiska skäl mer eller mindre med i dansen. Å andra ...

Läs mer

Snakes and Ladders

Snakes and Ladders

Lari-Valtteri Suhonen | Snakes and Ladders. Developmental Aspects of Lexical-Conceptual Relationships in the Multilingual Mental Lexicon | Övriga – språk och litteratur | 2020

Läs mer

Resurser och sociala relationer

Kerstin Sundberg | Resurser och sociala relationer. Studier av ett lokalsamhälle i förändring 1600-1800. Österhaninge och Västerhaninge socknar | 1993

Läs mer

Kushṭa

Kushṭa

Waldemar Sundberg | Kushṭa. A Monograph on a Principal Word in Mandaean Texts. 2, The ascending soul | 1994

Läs mer

Christopher Cooper’s English teacher

Bertil Sundby (red.) | Christopher Cooper’s English teacher. (1687) | 1953

The dialect and provenance of the Middle English poem The Owl and the Nightingale

Bertil Sundby | The dialect and provenance of the Middle English poem The Owl and the Nightingale. A linguistic study | 1950

Andelivets agitator

Andelivets agitator

Johan Sundeen | Andelivets agitator. J A Eklund, kristendomen och kulturen | Artos & Norma | 2008

Läs mer

Patriarkalism och föreningsrätt

Åke Sundell | Patriarkalism och föreningsrätt. Om produktion och facklig kamp inom handelsträdgårdsnäringen i Malmö med omnejd fram till 1936 | 1997

Läs mer

Human Rights as Law, Language, and Space-Making

Human Rights as Law, Language, and Space-Making

Emma Sundkvist | Human Rights as Law, Language, and Space-Making. Women’s Rights Movement in Post-Revolutionary Egypt | Övriga – historia och arkeologi | 2022

Läs mer

Sjukbesök och dödsberedelse

Stina Fallberg Sundmark | Sjukbesök och dödsberedelse. Sockenbudet i svensk medeltida och reformatorisk tradition | 2008

Kyrkoliv i 1800-talets Sverige

Stina Fallberg Sundmark, Göran Lundstedt (red.) | Kyrkoliv i 1800-talets Sverige. Festskrift till Oloph Bexell | 2007

Dendrokronologi och medeltida kyrkor

Dendrokronologi och medeltida kyrkor

Barbro Sundner (red.) | Dendrokronologi och medeltida kyrkor. Symposium i Lund 11–13 april 1988 | 1989

Läs mer

Maglarp

Barbro Sundnér | Maglarp. En tegelkyrka som historiskt källmaterial | 1982

Studier i svensk moduslära

Anders Sundqvist | Studier i svensk moduslära | 1955

Portraying Unease

Portraying Unease

Ellen Suneson | Portraying Unease. The Art and Politics of Uncomfortable Attachments | Övriga – kulturvetenskaper | 2022

Läs mer

The Japanese Imperative

The Japanese Imperative

Axel Svahn | The Japanese Imperative | 2016

Imperatives are the chief grammatical exponents of one of the basic types of utterance: statements, questions, and commands. This thesis investigates how imperatives in Japanese fit into the cross-linguistic scheme of things and, more importantly, whether and how they stand out. Its ...

Läs mer

Decolonizing the Viking Age 1

Fredrik Svanberg | Decolonizing the Viking Age 1 | 2003

Läs mer

Decolonizing the Viking Age. 2, Death rituals in south-east Scandinavia AD 800–1000

Decolonizing the Viking Age. 2, Death rituals in south-east Scandinavia AD 800–1000

Fredrik Svanberg | Decolonizing the Viking Age. 2, Death rituals in south-east Scandinavia AD 800–1000 | 2003

Läs mer

I skuggan av vikingatiden – Om Skåne, Halland, Blekinge och Själland

Fredrik Svanberg | I skuggan av vikingatiden – Om Skåne, Halland, Blekinge och Själland | 1999

Kammu phonology and morphology

Kammu phonology and morphology

Jan-Olof Svantesson | Kammu phonology and morphology | Liber | 1983

Läs mer

In the borderland between song and speech

In the borderland between song and speech

Jan-Olof Svantesson, Håkan Lundström (red.) | In the borderland between song and speech. Vocal expressions in oral cultures | 2022

This is a study of vocal expressions in the borderland between speech and song, based on performances from cultural contexts where oral transmission dominates. Approaches drawn from perspectives belonging to both ethnomusicology and linguistics are integrated in the analysis. As the ...

Läs mer

Mark and Mission

Jesper Svartvik | Mark and Mission. Mk 7:1-23 in its Narrative and Historical Contexts | 2000

Läs mer

The London–Lund corpus of spoken English

The London–Lund corpus of spoken English

Jan Svartvik (red.) | The London–Lund corpus of spoken English. Description and research | 1990

The appearance of this book marks the end of two projects in modern English linguistics, the London-Lund Corpus of Spoken English and Text Segmentation for Speech. Part I is a description by Sidney Greenbaum and Jan Svartvik of the computerized London-Lund Corpus of Spoken English, ...

Läs mer

Survey of spoken English

Jan Svartvik, Mats Eeg-Olofsson, Oscar Forsheden, Bengt Oreström, Cecilia Thavenius (red.) | Survey of spoken English. Report on research 1975–81 | 1982

A corpus of English conversation

Jan Svartvik, Randolph Quirk (red.) | A corpus of English conversation | 1980

Edvard Munch

Gösta Svenaeus | Edvard Munch. Das Universum der Melancholie | 1968

Läs mer

Edvard Munch

Gösta Svenaeus | Edvard Munch. Im männlichen Gehirn. 1 | 1973

Läs mer

Edvard Munch

Gösta Svenaeus | Edvard Munch. Im männlichen Gehirn. 2, Abbildungen | 1973

Läs mer

Attachment och förlåtelse

Mathias Svenning | Attachment och förlåtelse. Attachmentmönsters betydelse för individens tankar, känslor och beteenden inför förövare | 2006

Läs mer

När något blir annorlunda

När något blir annorlunda

Matilda Svensson Chowdhury | När något blir annorlunda. Skötsamhet och funktionsförmåga i berättelser om poliosjukdom | Övriga – historia och arkeologi | 2012

Läs mer

Articulation in time

Articulation in time

Malin Svensson Lundmark | Articulation in time. Some word-initial segments in Swedish | Övriga – språk och litteratur | 2020

Speech is both dynamic and distinctive at the same time. This implies a certain contradiction which has entertained researchers in phonetics and phonology for decades. The present dissertation assumes that articulation behaves as a function of time, and that we can find phonological ...

Läs mer

Lärares användning av digitala resurser i undervisningen

Lärares användning av digitala resurser i undervisningen

Eva Svensson | Lärares användning av digitala resurser i undervisningen. "Kombinationen av ett praktiskt verktyg och en skicklig lärare" | 2020

I dagens samhälle är vi omgivna av digitala resurser och lever delar av våra liv på internet. Syftet med denna avhandling är att bidra till kunskap om lärares användning av digitala resurser i sin undervisning och hur användningen påverkar elevernas utveckling av kunskaper och ...

Läs mer

Diskurspartiklar hos ungdomar i mångspråkiga miljöer i Malmö

Diskurspartiklar hos ungdomar i mångspråkiga miljöer i Malmö

Gudrun Svensson | Diskurspartiklar hos ungdomar i mångspråkiga miljöer i Malmö | 2009

Läs mer

Latin Letters from Clergymen in the Province of Scania (Eastern Denmark - Southern Sweden) in the Seventeenth Century

Latin Letters from Clergymen in the Province of Scania (Eastern Denmark - Southern Sweden) in the Seventeenth Century

Johanna Svensson | Latin Letters from Clergymen in the Province of Scania (Eastern Denmark - Southern Sweden) in the Seventeenth Century. A Critical Edition with Introduction, Translation and Commentaries | 2015

Lund university library houses a manuscript from the late seventeenth century that consists of eightyeight letters and other documents in Latin, in most cases written by clergymen from Scania, a Swedish province that until 1658 was part of Denmark. The externally rather insignificant ...

Läs mer

Muslimsk feminism

Muslimsk feminism

Jonas Svensson | Muslimsk feminism. Några exempel | 1996

Läs mer

Versform & ikonicitet

Versform & ikonicitet

Jimmie Svensson | Versform & ikonicitet. Med exempel från svensk modernistisk lyrik | 2016

Det brukar hävdas att ”form” och ”innehåll” är ett i dikten, att vad som sägs inte kan skiljas från hur det sägs. Ändå kommenteras dikter ofta utan att versformen nämns. Men på vilka sätt kan då versifikationen skapa mening? Den här avhandlingen tar sig an detta ...

Läs mer

Women's Human Rights and Islam

Women's Human Rights and Islam

Jonas Svensson | Women's Human Rights and Islam. A Study of Three Attempts at Accommodation | Almqvist & Wiksell International | 2000

Läs mer

Silent art

Silent art

Lars-Håkan Svensson | Silent art. Rhetorical and thematic patterns in Samuel Daniel’s Delia | 1980

Läs mer

Helsingborgs län

Helsingborgs län

ola Svensson (red.) | Helsingborgs län. Räkenskaper 1582/83, jordebok 1583/84, extraskattemantalslängd 1584 | Skånsk senmedeltid och renässans & Skånsk senmedeltid och renässans | 2001

Volymen innehåller ekonomiska källor från sent 1500-tal, knutna till Helsingborgs län, som var en viktig administrativ enhet under medeltid och renässans. Under 1500-talets senare del upprättades för första gången något så när kompletta förteckningar och redovisningar över vem och vad ...

Läs mer

Norra Åsbo häradsrätt dombok 1680–1681

Norra Åsbo häradsrätt dombok 1680–1681

Ola Svensson | Birgitta Tuvestrand, Guno Haskå, David Dunér (red.) | Norra Åsbo häradsrätt dombok 1680–1681. A I a: 1 | Skånsk senmedeltid och renässans & Skånsk senmedeltid och renässans | 2016

Läs mer

Den merkantila bakgrunden till Rysslands anfall på den livländska ordensstaten 1558

Sven Svensson | Den merkantila bakgrunden till Rysslands anfall på den livländska ordensstaten 1558. En studie till den ryska imperialismens uppkomsthistoria | 1951

Läs mer

Norden och kontinenten

Norden och kontinenten

Sigfrid Svensson (red.) | Norden och kontinenten. Föredrag och diskussioner vid trettonde nordiska folklivs- och folkminnesforskarmötet i Lund 1957 | 1958

Läs mer

The Balance of Meaning

The Balance of Meaning

Thord Svensson | The Balance of Meaning. Exploring the possibility of a recognition-transcendent meaning of religious and existentially important terms | Övriga – filosofi och religion | 2013

Läs mer

Diftongering med palatalt förslag i de nordiska språken

John Svensson | Diftongering med palatalt förslag i de nordiska språken. Riktlinjer för en undersökning av brytningen och därmed besläktade diftongeringsföreteelser | 1944

Ett fall av språkvård under 1600-talet

Lars Svensson | Ett fall av språkvård under 1600-talet. Om historiskt a i ändelser i äldre nysvenskt skriftspråk med särskild hänsyn till regleringen i tryckta kanslihandlingar under Gustav II Adolfs regering | 1981

Förteckning över bibliografier rörande 1700-talets bokproduktion

Lars Svensson | Förteckning över bibliografier rörande 1700-talets bokproduktion. Ett urval | 1985

Journalistik i förvandling

Jan Svensson (red.) | Journalistik i förvandling. Om språk och texter i Expressen | 1994

Människor i utmark

Eva Svensson | Människor i utmark | 1998

Nordisk paleografi

Lars Svensson | Nordisk paleografi. Handbok med transkriberade och kommenterade skriftprov | 1979

Nordisk paleografi

Lars Svensson | Nordisk paleografi. Handbok med transkriberade och kommenterade skriftprov | 1974

Språk och offentlighet

Jan Svensson | Språk och offentlighet. Om språkbruksförändringar i den politiska offentligheten | 1993

Towns and toponyms in the Old Testament

Jan Svensson | Towns and toponyms in the Old Testament. With special emphasis on Joshua 14-21 | 1994

Vad ska vi med grammatiken till?

Jan Svensson (red.) | Vad ska vi med grammatiken till? Rapport från det tredje Ämnesdidaktiska seminariet i nordiska språk, Lund 1985 | 1985

Balzac et le merveilleux

Sigbrit Swahn | Balzac et le merveilleux. Étude du roman balzacien 1822-1832 | 1991

Proust dans la recherche littéraire

Sigbrit Swahn | Proust dans la recherche littéraire. Problèmes, méthodes, approches nouvelles | 1979

Jean Barois de Roger Martin du Gard

Eky Swedenborg | Jean Barois de Roger Martin du Gard. Étude des manuscrits et des techniques narratives | 1979

Pearl and Contemplative Writing

Pearl and Contemplative Writing

Annika Sylén-Lagerholm | Pearl and Contemplative Writing | 2005

Läs mer

The hermetic piety of the mind

Peter Södergård | The hermetic piety of the mind. A semiotic and cognitive study of the discourse of Hermes Trismegistos | 2003

Confession and cooperation

Hugo Söderström | Confession and cooperation. The policy of the Augustana Synod in confessional matters and the synod's relations with other churches up to the beginning of the twentieth century | 1973

Rex regum et dominus dominorum

Jörn Staecker | Rex regum et dominus dominorum. Die wikingerzeitlichen Kreuz- und Kruzifixanhänger als Ausdruck der Mission in Altdänemark und Schweden | 1999

Vom Zeichen zur Geschichte

Sigurdur Örn Steingrimsson | Vom Zeichen zur Geschichte. Eine literar- und formkritische Untersuchung von Ex 6,28-11,10 | 1979

Har tal- och skriftspråk olika grammatiker? mfl

Ulf Teleman, Jan Svensson, Åke Pettersson, Christer Platzack | Har tal- och skriftspråk olika grammatiker? mfl | 1983

Der Dolmen Trollasten in St. Köpinge, Schonen

Märta Strömberg | Der Dolmen Trollasten in St. Köpinge, Schonen | 1968

Ingelstorp

Märta Strömberg | Ingelstorp. Zur Siedlungsentwicklung eines südschwedischen Dorfes | 1982

Studien zu einem Gräberfeld in Löderup

Märta Strömberg | Studien zu einem Gräberfeld in Löderup. Jungneolithikum bis römische Kaiserzeit. Grabsitte, Kontinuität, Sozialstruktur | 1975

Untersuchungen zur jungeren Eisenzeit in Schonen

Märta Strömberg | Untersuchungen zur jungeren Eisenzeit in Schonen. Völkerwanderungzeit-Wikingerzeit | 1961

Alice in the oral-literary continuum

Björn Sundmark | Alice in the oral-literary continuum | 1999

Saxon place-names in East Cornwall

Örjan Svensson | Saxon place-names in East Cornwall | 1987

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15