Samtliga volymer ...

Keeping Religion in the Closet

Ryszard Bobrowicz | Keeping Religion in the Closet. How Legible Religion Shapes Multi-Faith Spaces | 2022

Läs mer

Wild Enchantments in the Anthropocene

Ive Brissman | Wild Enchantments in the Anthropocene. Exploring the Wild in Narratives, Practices and Place in Dark Green Spirituality | 2021

Läs mer

AnthropoScenes

AnthropoScenes

Ludwig Bengtsson Sonesson, Alexandra Nikoleris, Johannes Stripple, Paul Tenngart (red.) | AnthropoScenes. A climate fiction competition | 2020

Climaginaries is a three-year research project initiated in September 2018, financed through the Swedish research council FORMAS. The overarching aim of Climaginaries is to advance the understanding of imaginaries as means through which to catalyse the forms of political, economic, ...

Läs mer

Concreteness, Specificity and Emotional Content in Swedish Nouns

Concreteness, Specificity and Emotional Content in Swedish Nouns

Frida Blomberg | Concreteness, Specificity and Emotional Content in Swedish Nouns. Neurocognitive Studies of Word Meaning | 2016

The present thesis investigated Swedish nouns differing in concreteness, specificity and emotional content using linguistic, psycholinguistic and neurolinguistic methods. The focus of Paper I was a semantic analysis of discourse produced by a person with a lesion in visual (left ...

Läs mer

Femina princeps

Femina princeps

Lovisa Brännstedt | Femina princeps. Livia's position in the Roman state | 2016

From his exile in a remote province on the Black Sea the Roman poet Ovid wrote a letter to his wife, urging her to safeguard his return by praying not to the traditional gods, but to Livia, the femina princeps. In the Roman society women were traditionally associated with the domestic ...

Läs mer

Reel Socialism

Reel Socialism

Sune Bechmann Pedersen | Reel Socialism. Making sense of history in Czech and German cinema since 1989 | 2015

Läs mer

Att sätta praxis på pränt

Att sätta praxis på pränt

Johanna Bergqvist | Att sätta praxis på pränt. En handbok i att skriva betygskriterier | 2015

Så fort man sätter graderade, målrelaterade betyg använder man som lärare någon form av betygskriterier, även om dessa ofta är tysta eller outtalade. Det finns många fördelar med att dessa kriterier skrivs ned och görs explicita. Skriftliga betygskriterier tydliggör både för läraren ...

Läs mer

The Construction of a Sustainable Development in Times of Climate Change

The Construction of a Sustainable Development in Times of Climate Change

Eric Brandstedt | The Construction of a Sustainable Development in Times of Climate Change | 2013

Läs mer

Memory for Problem Solving: Comparative Studies in Attention, Working and Long-term Memory

Memory for Problem Solving: Comparative Studies in Attention, Working and Long-term Memory

Katarzyna Bobrowicz | Memory for Problem Solving: Comparative Studies in Attention, Working and Long-term Memory | 2019

Läs mer

Intelligent, socially oriented technology III

Christian Balkenius, Agneta Gulz, Magnus Haake, Mattias Wallergård (red.) | Intelligent, socially oriented technology III. Projects by teams of master level students in cognitive science and engineering | 2017

Läs mer

An Investigation into the Perception and Production of Slow Rhythms

Rasmus Bååth | An Investigation into the Perception and Production of Slow Rhythms | 2015

Läs mer

Intelligent, socially oriented technology

Christian Balkenius, Agneta Gulz, Magnus Haake, Birger Johansson (red.) | Intelligent, socially oriented technology. Projects by teams of master level students in cognitive science and engineering. Anthology of master level course papers | 2013

Läs mer

Livet som figur

Monika Bredefeldt Öhman | Livet som figur. Om självbiografiskt minne och metaforer | 2009

Läs mer

Proceedings of the Seventh International Conference on Epigenetic Robotics

L. Berthouze, C. G. Prince, Ml Littman, H. Kozima, Christian Balkenius (red.) | Proceedings of the Seventh International Conference on Epigenetic Robotics | 2007

Läs mer

Le Théséus de Cologne de Jean Servion

Le Théséus de Cologne de Jean Servion

Mari Bacquin | Le Théséus de Cologne de Jean Servion. Un cri au secours | 2017

Läs mer

Understanding Bronze Age Life

Understanding Bronze Age Life

Katarina Botwid | Understanding Bronze Age Life. Pryssgården (LBA) in Sweden from an Artisanal Perspective | 2017

Läs mer

L'analyse de la description en conversation

L'analyse de la description en conversation

Nina Bengtsson | L'analyse de la description en conversation. Pour une interface textuelle-conversationnelle. | 2015

Läs mer

Color constancy in visual scene perception

Christian Balkenius, Anders J Johansson, Anna Balkenius | Color constancy in visual scene perception | 2003

Läs mer

Praktisk teologi

Stephan Borgehammar (red.) | Praktisk teologi | 2021

Läs mer

Gudstjänstens mening

Gudstjänstens mening

Stephan Borgehammar, Sune Fahlgren, Ninna Edgardh, Stina Fallberg Sundmark (red.) | Gudstjänstens mening | 2019

Läs mer

Predikan - i tid och otid

Predikan - i tid och otid

Stephan Borgehammar (red.) | Predikan - i tid och otid | 2018

Trots allt prat om sekularisering är predikan ännu den i särklass vanligaste formen av offentligt tal i vårt land. Predikanter träder bokstavligen upp ”i tid och otid” (2 Tim. 4:2), liksom de har gjort genom hela kyrkans historia. De sex artiklarna i denna årsbok handlar om predikan ...

Läs mer

Två män i en båt

Anders Berntsson | Två män i en båt. Om människans relation till havet i bronsåldern | 2005

Läs mer

Reformation & gudstjänst

Reformation & gudstjänst

Stephan Borgehammar (red.) | Reformation & gudstjänst | 2017

Den reformation som inleddes för 500 år sedan kom att innebära betydande förändringar av gudstjänstfirandet i Sverige. I årets volym av Svenskt Gudstjänstliv utforskar vi motiven, förloppen och konsekvenserna. Gudstjänstreformernas motiv behandlas av Ragnar Holte och Thomas ...

Läs mer

Perspektiv på kyrkans år

Perspektiv på kyrkans år

Stephan Borgehammar (red.) | Perspektiv på kyrkans år | 2016

I grund och botten är kyrkoåret ett helgande av tiden. Vissa nyckelhändelser i frälsningshistorien och vissa grundtankar i den kristna tron har blivit fästa vid bestämda dagar i kalendern. Medan jorden roterar runt sin axel och runt solen och skänker oss dagar och årstider, lär vi oss ...

Läs mer

Psalm, hymn och andlig visa

Psalm, hymn och andlig visa

Stephan Borgehammar (red.) | Psalm, hymn och andlig visa. Hymnologiska studier | 2015

I en nyligen gjord undersökning av vad svenskar uppskattar mest i gudstjänsten hamnade psalmsången på första plats. Den här boken ger inga svar på varför det är så, men erbjuder fyra skilda fördjupningar i studiet av psalmer och psalmsång, ett ämne som i vetenskapliga sammanhang ...

Läs mer

Framtidens gudstjänst?

Framtidens gudstjänst?

Stephan Borgehammar (red.) | Framtidens gudstjänst? Kyrkohandboksförslaget granskat | 2014

Finns framtidens gudstjänst i det nu aktuella förslaget till kyrkohandbok för Svenska kyrkan? Frågan kan tolkas på olika sätt. Handlar den om huruvida förslaget kommer att antas av kyrkomötet så kan svaret bara bli ja eller nej. Handlar den om huruvida förslaget pekar in i ...

Läs mer

Into the isle of self

Cecilia Björkén | Into the isle of self. Nietzschean patterns and contrasts in D. H. Lawrence’s The trespasser | 1996

Med skilda tungors ljud

Med skilda tungors ljud

Stephan Borgehammar (red.) | Med skilda tungors ljud. Körsång och gudstjänstspråk | 2013

Körsång är en mäktig folkrörelse och en viktig del av kyrkolivet i Sverige. Närmare 600 000 svenskar sjunger i kör och enbart Svenska kyrkan har mer än 100 000 körsångare, varav ca 30 000 är barn. Vad betyder körsången för alla dessa människor? Vad betyder den för de sammanhang där ...

Läs mer

Kyrkomusik

Kyrkomusik

Stephan Borgehammar, Jonas Lundblad (red.) | Kyrkomusik. Ett tema med variationer | Artos & Norma | 2012

Musiken utgör en av kyrkornas viktigaste kontaktytor med det omgivande samhället. De öppna dörrarna vid musikgudstjänst och konsert lockar besökare att delta i mötet mellan klingande musik och kyrkorummets symboler. Musikens närvaro vid kyrkliga handlingar präglar minnet av livets ...

Läs mer

Dop

Dop

Stephan Borgehammar (red.) | Dop | Artos & Norma | 2011

Dopet debatteras. Behövs det? Vad betyder det? Hur ska det utformas? Vad händer med dopundervisningen? I denna bok dryftas frågor av betydelse för den aktuella diskussionen. Ragnar Holte behandlar debatten om arvsynden och föreslår en originell lösning. Kristina Torin beskriver ...

Läs mer

Barnkonventionen 20 år

Barnkonventionen 20 år

Stephan Borgehammar (red.) | Barnkonventionen 20 år | Artos & Norma | 2010

FN:s konvention om barnets rättigheter antogs den 20 november 1989. Vad har konventionen betytt här i Sverige, vad betyder den i dag och vad borde den betyda? Frågorna berörs på olika sätt i tre av artiklarna i denna bok. Elizabeth Englundh redogör för Barnkonventionens tillkomst ...

Läs mer

Mélanges plurilingues offerts à Suzanne Schlyter à l'occasion de son 65ème anniversaire

Mélanges plurilingues offerts à Suzanne Schlyter à l'occasion de son 65ème anniversaire

Petra Bernardini, Verner Egerland, Jonas Granfeldt (red.) | Mélanges plurilingues offerts à Suzanne Schlyter à l'occasion de son 65ème anniversaire | 2009

Läs mer

Gudstjänst och vardag

Gudstjänst och vardag

Stephan Borgehammar (red.) | Gudstjänst och vardag | Artos & Norma | 2009

Gudstjänst och högtid har mycket gemensamt, men gudstjänst och vardag? Hör de ihop? Kan vardagliga inslag i gudstjänsten förta känslan av högtid? Kan en alltför högtidlig gudstjänst hindra människor från att identifiera sig med det som sker i gudstjänsten? Är känslan av gudstjänstens ...

Läs mer

Woman’s whole existence

Birgitta Berglund | Woman’s whole existence. The house as an image in the novels of Ann Radcliffe, Mary Wollstonecraft and Jane Austen | 1993

Theseus de Cologne, édition partielle d'une chanson de geste du XIVe siècle

Theseus de Cologne, édition partielle d'une chanson de geste du XIVe siècle

Mari Bacquin | Theseus de Cologne, édition partielle d'une chanson de geste du XIVe siècle | 2008

Läs mer

Stenåldersforskning i fokus

Ingrid Bergenstråhle, Sven Hellerström (red.) | Stenåldersforskning i fokus. Inblickar och utblickar i sydskandinavisk stenåldersarkeologi | 2001

Läs mer

La sollicitation dans l'interaction exolingue en français

Christine Bozier | La sollicitation dans l'interaction exolingue en français | 2005

Läs mer

Forskning om gudstjänst

Forskning om gudstjänst

Hedvig Brander Jonsson, Sven-Erik Brodd, Rune Larsson, Christer Pahlmblad, Sven-Åke Selander, Karin Sporre (red.) | Forskning om gudstjänst | Svenska kyrkans forskningsråd | 2000

Läs mer

Begravning

Sven-Erik Brodd (red.) | Begravning | 1998

Moder, syster eller sköka

Kjell Blückert | Moder, syster eller sköka. Bilden av katolska kyrkan i kristen press år 1989 | 2004

Eketorp III

Kaj Borg | Eketorp III. Ett medeltidsarkeologiskt projekt | 2000

Läs mer

Söndagen som påskdag

Sven-Erik Brodd (red.) | Söndagen som påskdag | 1997

The Evaluability Hypothesis

The Evaluability Hypothesis

Johan Brandtler | The Evaluability Hypothesis. The Syntax and Semantics of Polarity Item Licensing in Swedish | 2010

Läs mer

L'italiano come prima e seconda (madre)lingua

L'italiano come prima e seconda (madre)lingua

Petra Bernardini | L'italiano come prima e seconda (madre)lingua. Indagine longitudinale sullo sviluppo del DP | 2004

Läs mer

Psaltarens tolkning och funktion

Sven-Erik Brodd (red.) | Psaltarens tolkning och funktion | 1996

Fishing for ways to thrive

Fishing for ways to thrive

Adam Boethius | Fishing for ways to thrive. Integrating zooarchaeology to understand subsistence strategies and their implications among Early and Middle Mesolithic southern Scandinavian foragers | 2018

In this publication, life in Early and Middle Mesolithic Scandinavia is explored. Using interdisciplinary methods the author analyses zooarchaeological remains in order to evaluate the subsistence strategies of Early Holocene Scandinavian foragers.

Läs mer

Gregorianik

Sven-Erik Brodd (red.) | Gregorianik | 1995

La syntaxe de seul et seulement

La syntaxe de seul et seulement

Anne Börjesson | La syntaxe de seul et seulement | 2004

Läs mer

Söndagens mässa

Sven-Erik Brodd (red.) | Söndagens mässa | 1994

Bildligt. Om gudstjänst och bild

Sven-Erik Brodd (red.) | Bildligt. Om gudstjänst och bild | 1993

Kyrkbröllop

Sven-Erik Brodd (red.) | Kyrkbröllop | 1992

Vekkelsens rom

Arne Bugge Amundsen (red.) | Vekkelsens rom | 2020

The Artisanal Perspective in Action

The Artisanal Perspective in Action

Katarina Botwid | The Artisanal Perspective in Action. An Archaeology in Practice | 2016

Hur ska nutidens forskare förstå och tolka praktisk kunskap utifrån arkeologiska material? Avhandlingen ”The Artisanal Perspective in Action” tar upp frågan och föreslår ett tydligt avgränsat hantverksperspektiv. Genom att arkeologer och hantverkare med expertis inom sitt eget ...

Läs mer

Tidegärdens tillskyndare

Sven-Erik Brodd (red.) | Tidegärdens tillskyndare | 1991

Work, family and the state. Child labour and the organization of production in the British cotton industry, 1780-1920

Per Bolin-Hjort | Work, family and the state. Child labour and the organization of production in the British cotton industry, 1780-1920 | 1989

Neolithic Diversities

Neolithic Diversities

Kristian Brink, Susan Hydén, Kristina Jennbert, Lars Larsson, Deborah Olausson (red.) | Neolithic Diversities. Perspectives from a conference in Lund, Sweden | 2015

In the study of the distant human past, certain events and periods have come to represent decisive passages from one human state to another. From a global perspective, the characteristic feature of the last ten thousand years is that people in different parts of the world, and at ...

Läs mer

Kyrkomusik i Norden

Sven-Erik Brodd (red.) | Kyrkomusik i Norden | 1992

Rörelsen i stillhet och kraft: en organisationsbiografi över S:t Lukasstiftelsen som blev förbundet S:t Lukas

Ingvar Bengtsson | Rörelsen i stillhet och kraft: en organisationsbiografi över S:t Lukasstiftelsen som blev förbundet S:t Lukas | 2019

La negazione nell'italiano degli svedesi

La negazione nell'italiano degli svedesi

Camilla Bardel | La negazione nell'italiano degli svedesi. Sequenze acquisizionai e influssi translinguistici | 2000

Läs mer

Case in Icelandic

Case in Icelandic

Johanna Barddal | Case in Icelandic. A Synchronic, Diachronic and Comparative Approach | 2001

Läs mer

Weiterführende Nebensätze

Margareta Brandt | Weiterführende Nebensätze. Zu ihrer Syntax, Semantik und Pragmatik | 1990

Studien zu Caelius Aurelianus und Cassius Felix

Gerhard Bendz | Studien zu Caelius Aurelianus und Cassius Felix | 1964

Läs mer

La vie de sainte Bathilde

Anders Bengtsson | La vie de sainte Bathilde. Quatre versions en prose des XIIIe et XVe siècles, publiées avec introduction, notes et glossaire | 1996

Tradition transformed

Sven Bäckman | Tradition transformed. Studies in the poetry of Wilfred Owen | 1979

Motion in Language and Experience

Motion in Language and Experience

Johan Blomberg | Motion in Language and Experience. Actual and Non-actual motion in Swedish, French and Thai | 2014

Läs mer

"Allt detta lovar jag"

"Allt detta lovar jag"

Ingvar Bengtsson | "Allt detta lovar jag" Löftesmomentet vid prästvigning, med särskild hänsyn till debatten om prästeden vid kyrkomötena 1868–1893 och dess senare följder | Artos & Norma | 2011

Läs mer

Öde sedan stora döden var ---. Bebyggelse och befolkning i Norra Vedbo under senmedeltid och 1500-ta

Käthe Bååth | Öde sedan stora döden var ---. Bebyggelse och befolkning i Norra Vedbo under senmedeltid och 1500-ta | 1983

Voci romanesche

Pietro Belloni, Hans Nilsson-Ehle | Voci romanesche. Aggiunte e commenti al vocabolario romanesco Chiappini-Rolandi | 1957

Läs mer

Carl Carlsson Gyllenhielms litterära verksamhet

Sixten Belfrage | Carl Carlsson Gyllenhielms litterära verksamhet | 1955

Läs mer

How the Holy Cross was found

Stephan Borgehammar | How the Holy Cross was found. From event to medieval legend | 1991

The language of truth

Harriet Björk | The language of truth. Charlotte Brontë, the woman question, and the novel | 1974

En trovärdig illusion av musik

En trovärdig illusion av musik

Alf Björnberg | En trovärdig illusion av musik. Den svenska hifi-kulturens uppgång och nedgång | 2020

Sedan början av 1900-talet har lyssnande till musik i allt större utsträckning skett genom användning av ljudreproduktionsmedier, medier som förmår återge inspelade ljud på annan tid och plats än de ursprungliga. När ett ljud kan reproduceras kan det också jämföras med ett original, ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Lannavaara-missionen och læstadianismen

Olaus Brännström | Lannavaara-missionen och læstadianismen | 1990

Graviditetsuttryck i svenskan

Gunilla Byrman | Graviditetsuttryck i svenskan | 1989

Emendationen zu Caelius Aurelianus

Gerhard Bendz | Emendationen zu Caelius Aurelianus | 1954

Läs mer

Kontextuell livstolkning

Kontextuell livstolkning

Sigurd Bergmann, Carl-Reinhold Bråkenhielm (red.) | Kontextuell livstolkning. Teologi i ett pluralistiskt Norden | 1994

Läs mer

Liturgins teologi hos U.L. Ullman

Oloph Bexell | Liturgins teologi hos U.L. Ullman | 1987

Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968

Eva Block | Amerikabilden i svensk dagspress 1948-1968 | 1976

Ordre alphabétique et classement méthodique du lexique

Göran Bornäs | Ordre alphabétique et classement méthodique du lexique. Étude de quelques dictionnaires d’apprentissage français | 1986

Mission och gudstjänstrum

Barbro Bohman | Mission och gudstjänstrum. Kyrkobyggnadsfrågor i svensk mission 1870-1960 | 1983

This singular tale

Sven Bäckman | This singular tale. A study of The vicar of Wakefield and its literary background | 1971

Kyrka och nationalism i Norden

Kyrka och nationalism i Norden

Ingmar Brohed (red.) | Kyrka och nationalism i Norden. Nationalism och skandinavism i de nordiska folkkyrkorna under 1800-talet | 1998

Läs mer

Evangelisk katolicitet

Sven-Erik Brodd | Evangelisk katolicitet. Ett studium av innehåll och funktion under 1800- och 1900-talen | 1982

Paternoster-Auslegung / zugeschrieben Jakob von Jüterbog ; verdeutscht von Heinrich Haller ; herausgegeben von Erika Bauer

Erika Bauer (red.) | Paternoster-Auslegung / zugeschrieben Jakob von Jüterbog ; verdeutscht von Heinrich Haller ; herausgegeben von Erika Bauer | 1966

Reformation i två riken

Reformation i två riken

Kajsa Brilkman, Hanne Sanders, Morten Fink-Jensen (red.) | Reformation i två riken. Reformationens historia och historiografi i Sverige och Danmark | 2019

I 1500-talets Danmark och Sverige realiserades reformationen genom skapandet av två lutherska statskyrkor. Reformation i två riken, som är resultatet av ett samarbete mellan svenska och danska historiker, skildrar orsakerna till och konsekvenserna av denna utveckling. I bokens ...

Läs mer

Church and people in Britain and Scandinavia

Church and people in Britain and Scandinavia

Ingmar Brohed (red.) | Church and people in Britain and Scandinavia | 1996

Läs mer

Boris Vian romancier

Pia Birgander | Boris Vian romancier. Étude des techniques narratives | 1981

Colonizing Fever

Colonizing Fever

Åsa Bharathi Larsson | Colonizing Fever. Race and Media Cultures in Late Nineteenth-Century Sweden | 2016

In the late nineteenth century, Swedish media cultures showed a remarkably high amount of representations of the colonial world. Wild West acts promised authentic American Indian performances and a great narrative of the West. The ethnological exhibitions displayed a presumed everyday ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Konsten att tämja en bild

Konsten att tämja en bild

Magnus Bremmer | Konsten att tämja en bild. Fotografiet och läsarens uppmärksamhet i 1800-talets Sverige | 2015

Det sägs att vi lever i distraktionens tidsålder. Att de nya mediernas informationsöverflöd översköljer oss, medan vi gör vårt bästa för att hålla uppmärksamheten i styr. Det är inte första gången som ett nytt medium påstås utmana vår uppmärksamhet. I fotografins barndom hävdades det ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Teaching and growth

Anders Björnberg | Teaching and growth. Christian religious education in a local and international missionary context 1900 till the early 1930's | 1991

The God of the sages

Lennart Boström | The God of the sages. The portrayal of God in the book of Proverbs | 1990

Nordens historiker

Nordens historiker

Erik Bodensten, Kajsa Brilkman, David Larsson Heidenblad, Hanne Sanders (red.) | Nordens historiker. En vänbok till Harald Gustafsson | 2018

Nordens historiker är en festskrift tillägnad Harald Gustafsson, professor i historia vid Lunds universitet. Boken samlar forskare från hela Norden och visar på förtjänsterna med att skriva historia utifrån ett gränsöverskridande nordiskt perspektiv. Detta arbetssätt har varit ...

Läs mer

Tidskrift för Classiska studier

Tidskrift för Classiska studier

Katarina Bernhardsson, Sara Kärrholm, Per Erik Ljung, Anders Mortensen, Niklas Schiöler (red.) | Tidskrift för Classiska studier | 2011

I Tidskrift för Classiska studier tar närmare femtio forskare, journalister och författare med läsaren på en sällsam odyssé. Från världslitteraturen och med nyskrivna litterära texter – via nedslag i musiken, litteraturhistorien, journalistiken, datorspelet, dramatiken och ...

Läs mer

Ein Lebensraum für die Kirche

Ein Lebensraum für die Kirche

Thomas Björkman | Ein Lebensraum für die Kirche. Die Rundbriefe von Landesbischof D. Mitzenheim 1945-1970 | 1991

Läs mer

Folklivsarkivet i Lund 1913-1988

Folklivsarkivet i Lund 1913-1988

Nils-Arvid Bringéus (red.) | Folklivsarkivet i Lund 1913-1988. En festskrift till 75-årsjubileet under redaktion av Nils-Arvid Bringéus | 1988

Läs mer

Jesus the only teacher

Samuel Byrskog | Jesus the only teacher. Didactic authority and transmission in ancient Israel, ancient Judaism and the Matthean community | 1994

Tradition ifrågasatt

Tradition ifrågasatt

Göran Bexell (red.) | Tradition ifrågasatt. Fyra svensk-danska föreläsningar | 1987

Läs mer

Criaturas ficticias y su mundo, en « Rayuela » de Cortázar

Brita Brodin | Criaturas ficticias y su mundo, en « Rayuela » de Cortázar | 1975

Politikens drivfjäder

Politikens drivfjäder

Erik Bodensten | Politikens drivfjäder. Frihetstidens partiberättelser och den moralpolitiska logiken | 2016

Hur kan den moraliskt fördärvade och lättkorrumperade människan upprätta ett stabilt självstyre? Vilka medborgare är tillräckligt dygdiga för att anförtros styret? Och hur kan de skiljas från de korrumperade? Dessa frågor var av central politisk betydelse för den förmoderna människan. ...

Läs mer

Ovid's Heroides and the Ethopoeia

Ovid's Heroides and the Ethopoeia

Martina Björk | Ovid's Heroides and the Ethopoeia | 2016

Läs mer

Öppna universum!

Mats Bergenhorn | Öppna universum! Slutna traditioner i Salman Rushdies Satansverserna | Almqvist & Wiksell International | 2006

Läs mer

Words, Deeds and Values

Words, Deeds and Values

Fiona Björling, Alexander Pereswetoff-Morath (red.) | Words, Deeds and Values. The Intelligentsia in Russia and Poland during the Nineteenth and Twentieth Centuries | 2005

Läs mer

On the Verge

On the Verge

Fiona Björling (red.) | On the Verge. Russian Thought between the Nineteenth and the Twentieth Century | 2001

Läs mer

Blicken och tilltalet

Blicken och tilltalet

Benkt-Erik Benktson | Blicken och tilltalet. Om livsåskådning och existens | 1986

Läs mer

Den dolda ekonomin

Den dolda ekonomin

Agneta Boqvist | Den dolda ekonomin. En etnologisk studie av näringsstrukturen i Bollebygd 1850-1950 | 1978

Läs mer

Media, popular culture and the American century

Media, popular culture and the American century

Kingsley Bolton, Jan Olsson (red.) | Media, popular culture and the American century | 2010

Seen from a contemporary perspective, it is evident that the greatest cultural impact of the U.S. in the fabled American Century was not at the high end of intellectual thought, but at the level of popular culture, the mass media, technology and the spread of the American vernacular ...

Läs mer

Skriva om jazz – skriva som jazz

Skriva om jazz – skriva som jazz

Walter Baumgartner, Per Erik Ljung, Frithjof Strauss (red.) | Skriva om jazz – skriva som jazz. Artiklar om ord och musik | 2001

Vad är det hos Thelonious Monk som får en rad författare att försöka fånga ”det monkiska” i ord – som om inte musiken var nog? Går det över huvud taget att skriva om jazz så att det svänger? Vad har Cole Porter gemensamt med svenska barockdiktare som Gunno Eurelius Dahlstierna och ...

Läs mer

Through a glass darkly

Through a glass darkly

Fiona Björling (red.) | Through a glass darkly. Cultural representations in the dialogue between Central, Eastern and Western Europe | 1999

Läs mer

Termini dimostrativi toscani

Greta Brodin | Termini dimostrativi toscani. Studio storico di morfologia, sintassi e semantica | 1970

The story of storage I

The story of storage I

Lars Björk, Jānis Krēslin̦š, Matts Lindström (red.) | The story of storage I | 2010

Detta verk är tematiskt inriktat på lagring i olika betydelser. Artiklarna har skrivits av företrädare för flera olika forskningsdiscipliner. Ur redaktörernas förord: "Civlisationens lagringsprocesser har ända sedan begynnelsen strävat efter att tvinga in det lagrade i den sfär som ...

Läs mer

Verbs of Motion with Directional Prepositions and Prefixes in Xenophon's Anabasis

Verbs of Motion with Directional Prepositions and Prefixes in Xenophon's Anabasis

Sanita Balode | Verbs of Motion with Directional Prepositions and Prefixes in Xenophon's Anabasis | 2011

Languages tend to have a certain set of means, by which various types of semantic relations are expressed, among them direction. One of the peculiarities of Ancient Greek is that both verb prefixes and prepositions can serve this purpose. One may therefore pose the question what ...

Läs mer

Vem styr forskningen?

Vem styr forskningen?

Gunnar Broberg, Bengt Forkman, Carl Magnus Pålsson (red.) | Vem styr forskningen? | 2003

Den sjunde februari 2003 samlades ett sextiotal forskare, administratörer och politiker på Biskopshuset, Lunds universitet, för att diskutera den allt mer brännande frågan om vem som egentligen styr forskningen. Är det politikerna, näringslivet eller forskarna? Och vilken grupp eller ...

Läs mer

Ögonblick

Ögonblick

Ingrid Bosseldal, Janna Lundberg, Martin Malmström (red.) | Ögonblick. En vänbok till Anders Persson om människor och deras möten | 2021

Vi människor möts alltid i ett sammanhang. Och för att förstå dem vi möter måste vi samtidigt förstå sammanhanget. Och bli överens om det. Den här boken handlar om sådana situationer, ögonblick, där människor möts. Det kan vara för att lära sig cykla, för att övertyga en rättsinstans ...

Läs mer

Bild och natur

Bild och natur

Peter Bengtsen, Max Liljefors, Moa Petersén (red.) | Bild och natur. Tio konstvetenskapliga betraktelser | 2018

Ordet “natur” sägs vara språkets mest mångtydiga begrepp. Det står för det vilda – skogarna, haven, bergen, djuren. Men det är också genomsyrat av mänsklig historia, en spegelbild av människans föreställningar om sig själv, sitt samhälle och världen utanför samhället. I antologin ...

Läs mer

Läkare och läkande

Läkare och läkande

Johanna Bergqvist | Läkare och läkande. Läkekonstens professionalisering i Sverige under medeltid och renässans | 2013

I samband med sjukdom och ohälsa blir människans litenhet och sårbarhet, men också hennes livsvilja och vilja att förbättra, tydlig. Läkekonst är ett uttryck för människans försök att bemöta och betvinga det oacceptabla som livet ställer henne inför i form av fysiskt och mentalt ...

Läs mer

Risk och historia 2

Risk och historia 2

Gunnar Broberg, Svante Nordin (red.) | Risk och historia 2. Fyra uppsatser om katastrofer och livets vanskligheter | 2002

Denna lilla samling uppsatser utgör fortsättningen på den volym som gavs ut i Ugglan som nummer 14, Risk och Historia 1. Där ingick uppsatser bland annat om katastrofen i Lissabon 1755 och om Titanics undergång. Denna nya går vidare på dessa teman men med mindre våldsamma exempel.  ...

Läs mer

Mellan nation och omvärld

Mellan nation och omvärld

Henrik Brissman | Mellan nation och omvärld. Debatt i Sverige om vetenskapens organisering och finansiering samt dess internationella och nationella aspekter under 1900-talets första hälft | 2010

Mellan nation och omvärld behandlar frågan hur svenska forskare förhållit sig till vetenskap som en nationell respektive internationell företeelse under perioden 1900-1950. Ett centralt tema är det skifte som sker för svensk vetenskaps internationella relationer mellan Tyskland och ...

Läs mer

Kulturanatomiska studier

Kulturanatomiska studier

Gunnar Broberg (red.) | Kulturanatomiska studier. Tillägnade Anja Edén och Sten Kindlundh | 2001

Kulturanatomiska studier ger exempel på den rika historia som anatomiämnet haft vid Lund universitet. Boken erbjuder ett antal inblickar i samspelet mellan humaniora och medicin från 1750-talet och framåt. Ett andra block uppsatser behandlar kulturvetenskaperna sådana de bedrivs idag ...

Läs mer

Trois contes français du XIIIe siècle, tirés du recueil des Vies des Pères

Göran Bornäs (red.) | Trois contes français du XIIIe siècle, tirés du recueil des Vies des Pères. De l'ermite qui sala son pain. De l'ermite que le deable conchïa du coc et de la geline. De Nostre Dame qui vint el prael ou la dame estoit | 1968

Risk och historia

Risk och historia

Gunnar Broberg, Svante Nordin (red.) | Risk och historia. Sex uppsatser om katastrofer och livets vanskligheter | 2000

Under senare år har en utomordentligt stark uppmärksamhet ägnats risktänkande, analysen av risker, hanterandet av risker. Inom forskningen har man bland annat diskuterat risker i samband med sjukdomar, klimat, miljöutsläpp, kärnkraftsanvändning, risker för samhällets stabilitet och ...

Läs mer

Vokalismus der Mundart von Emmerstedt

Edvin Brugge | Vokalismus der Mundart von Emmerstedt. Mit Beiträgen zur Dialektgeographie des östlichen Ostfalen | 1944

Skuld och oskuld

Skuld och oskuld

Eva Bergenlöv | Skuld och oskuld. Barnamord och barnkvävning i rättslig diskurs och praxis omkring 1680–1800 | Nordic Academic Press | 2004

En del mödrar det tidigmoderna Sverige låg ihjäl sina späda barn. Andra hemlighöll att de väntade barn, födde i ensamhet och gömde det döda barnet. Barnkvävning och barnamord är två brottskategorier som fokuseras i denna avhandling. Ytligt sett var det frågan om likartade händelser - ...

Läs mer

Den laestadianska själavårdstraditionen i Sverige under 1800-talet

Olaus Brännström | Den laestadianska själavårdstraditionen i Sverige under 1800-talet | 1962

Fem uppsatser om steriliseringen i Sverige

Fem uppsatser om steriliseringen i Sverige

Gunnar Broberg (red.) | Fem uppsatser om steriliseringen i Sverige | 2000

Den svenska steriliseringspolitiken har tilldragit sig stort intresse, både nationellt och internationellt. Föreliggande fem studier behandlar hur steriliseringslagarna tillämpades i praktiken ute på lokala anstalter, samt olika personliga ställningstaganden. De är baserade på ...

Läs mer

Swedish word accents in sentence perspective

Swedish word accents in sentence perspective

Gösta Bruce | Swedish word accents in sentence perspective | 1977

Läs mer

Les noms abstraits accompagnés d’un infinitif et combinés avec avoir

Ingemar Boström | Les noms abstraits accompagnés d’un infinitif et combinés avec avoir. Étude historique sur la syntaxe des articles et des prépositions dans ce genre de constructions françaises | 1957

The Petersburg Text of Russian Cinema in Perestroika and Post-Perestroika Eras

The Petersburg Text of Russian Cinema in Perestroika and Post-Perestroika Eras

Natalia Bratova | The Petersburg Text of Russian Cinema in Perestroika and Post-Perestroika Eras | 2013

Läs mer

The Most Delicate Subject

The Most Delicate Subject

Elisabet Björklund | The Most Delicate Subject. A History of Sex Education Films in Sweden | 2012

In 1969, the sex education film Language of Love was a great success at Swedish movie theaters. Containing explicit representations of sexual acts, the film attracted over one million Swedish movie-goers and was soon followed by no less than three sequels and a "best-of" compilation ...

Läs mer

Speakers Comfort and voice disorders in classrooms

Speakers Comfort and voice disorders in classrooms

Jonas Brunskog, Viveka Lyberg Åhlander, Anders Löfqvist, David Pelegrin Garcia, Roland Rydell | Speakers Comfort and voice disorders in classrooms | 2011

Läs mer

Ugglan i dikt och bild

Ugglan i dikt och bild

Gunnar Broberg (red.) | Ugglan i dikt och bild | 1997

Det låter sig med Hegel lätt sägas att ugglan lyfter först i skymningen. Men vad är denna nattfågels innebörd? Hegel menade med sin liknelse att visheten alltid är för sent ute. För honom var ugglan Pallas Athenas fågel, förnuftet inkarnerat, något som i våra dagar också går igen i ...

Läs mer

Mittelbairische Phonologie auf akustischer und perzeptorischer Grundlage

Robert Bannert | Mittelbairische Phonologie auf akustischer und perzeptorischer Grundlage | 1976

The Emotional Community of Social Science Teaching

The Emotional Community of Social Science Teaching

Katarina Blennow | The Emotional Community of Social Science Teaching | 2019

This is a dissertation about emotions in Social Science teaching. As such it offers a perspective on Social Science didactics that until now has been largely neglected. Some of the most pressing concerns of our time, not least crises related to migration, the welfare state, ...

Läs mer

The Drowning World

The Drowning World

Adam Brenthel | The Drowning World. The visual culture of climate change | 2016

A challenging question today is how to understand and act on climate change. Previous analyses of the public outreach of the climate sciences have concluded that the urgent communication of climate is inadequate. It is foremost the invisibility of carbon dioxide and the lack of a ...

Läs mer

I stadens skugga

I stadens skugga

Emma Bentz | I stadens skugga. Den medeltida landsbygden som arkeologiskt forskningsfält | 2008

Våra föreställningar om medeltidan är många och rymmer inte sällan både kontrasterande och motsägelsefulla bilder. Medan någon ser framför sig stadens gytter och ett äventyrligt riddarliv, så associerar en annan till kyrkans stillhet eller pestens härjningar. Mera sällan går kanske ...

Läs mer

Trisvabhāva

Åke Boquist | Trisvabhāva. A study of the development of the three-nature-theory in Yogācāra Buddhism | 1993

Religionsfilosofiska perspektiv

Religionsfilosofiska perspektiv

Carl-Reinhold Bråkenhielm | Religionsfilosofiska perspektiv. Fyra provföreläsningar till professuren i religionsfilosofi 1982 | 1983

Läs mer

The Rock Carvings of Götaland

Göran Burenhult | The Rock Carvings of Götaland | 1973

La concurrence entre soi et lui, eux, elle(s)

Gustaf Brandt | La concurrence entre soi et lui, eux, elle(s). Étude de syntaxe historique française | 1944

Förenen eder!

Förenen eder!

Pål Brunnström, Johan A Lundin (red.) | Förenen eder! Internationella perspektiv på arbetarhistoria | 2015

Läs mer

Makt, möten, gränser

Makt, möten, gränser

Karl Bergman | Makt, möten, gränser. Skånska kommissionen i Blekinge 1669–70 | Nordic Academic Press | 2002

Blekinge tillhörde före freden i Roskilde 1658 Danmark. De östdanska provinserna erövrades av svenskarna och integrerades i det svenska riket. Övergångsproblematiken har i äldre forskning ofta diskuterats och analyserats med begrepp hämtade från en senare tids nationella ...

Läs mer

Vänskapens pris

Vänskapens pris

Staffan Björck | Vänskapens pris. Litteraturvetenskapliga studier | 1995

Vänskapens pris är på samma sätt som Staffan Björcks tidigare Karl XII:s stövlar och Löjliga familjerna en samling lärda och infallsrika essayer från litteraturforskningens vida fält. I boken behandlas poetiska ordmagiker som Bellman, Birger Sjöberg och Nils Ferlin. Här ...

Läs mer

Tankar kring ett översättningsproblem

Tankar kring ett översättningsproblem

Per Block | Tankar kring ett översättningsproblem. Om återgivningen av semitiska stildrag i biblisk grekiska | 1983

Läs mer

Offentligt förhör och konfirmation i Sverige under 1700-talet

Ingmar Brohed | Offentligt förhör och konfirmation i Sverige under 1700-talet. En case study rörande utvecklingen i Lunds stift | 1977

Värdegemenskap i ett mångkulturellt samhälle

Göran Bexell (red.) | Värdegemenskap i ett mångkulturellt samhälle. Rapport från ett internordiskt symposium i Lund | 1998

Brännodling

Brännodling

Nils-Arvid Bringéus | Brännodling. En historisk-etnologisk undersökning | 1963

Läs mer

Berättelser, retorik och medier

Berättelser, retorik och medier

Tommy Bruhn (red.) | Berättelser, retorik och medier. Texter till minne av Sofi Qvarnström | 2020

Sofi Qvarnström var lektor i retorik vid Lunds universitet. Hon avled i augusti 2018. Hon var en person som berörde många, både som akademiker och som medmänniska. Berättelser, retorik och medier samlar elva texter skrivna av vänner och kollegor till Sofi. Texterna tar sina ...

Läs mer

Grekiska prosatexter från klassisk och hellenistisk tid

Grekiska prosatexter från klassisk och hellenistisk tid

Karin Blomqvist (red.) | Grekiska prosatexter från klassisk och hellenistisk tid. Ett urval av texter ur Xenofons Anabasis, Platons Sokrates försvarstal och Nya Testamentet | 2018

Ett urval av texter ur Xenofons Anabasis, Platons Sokrates försvarstal och Nya Testamentet.

Läs mer

Ung i Skromberga och Ekeby under förra seklet

Ung i Skromberga och Ekeby under förra seklet

Lars Berggren, Hans Wallengren (red.) | Ung i Skromberga och Ekeby under förra seklet. Berättelser om uppväxt och ungdomstid på 1930-60-talen | 2011

Läs mer

Den idéhistoriska bilden

Den idéhistoriska bilden

Gunnar Broberg, Jakob Christensson (red.) | Den idéhistoriska bilden | 1995

Bilden utövar ett enormt inflytande på vårt tankeliv. Genom århundradena har den tjänat olika religiösa, vetenskapliga och politiska syften. Idag är dess påverkan troligen större än någonsin. Dagens barn bläddrar flinkt i datorvärldens symbolspråk. De tre stora ...

Läs mer

Prostmötet i svenska kyrkan under 1900-talet

Ingmar Brohed | Prostmötet i svenska kyrkan under 1900-talet. Dess tillkomst och första verksamhetstid i Lunds stift och dess framväxt i övriga stift | 1975

"Gracerna talte som du"

"Gracerna talte som du"

Karin Blomqvist (red.) | "Gracerna talte som du" Om Esaias Tegnér och bildningens betydelse för undervisningen | 2016

Vad är bildning? Vad har den för funktion? Har den ens något existensberättigande om den inte omedelbart leder till en anställningsbar examen? Med dessa frågor som utgångspunkt samlades i juni 2013 några föreläsare till en temadag om Esaias Tegnér och bildningens betydelse för ...

Läs mer

Nordic Seniors on the Move

Nordic Seniors on the Move

Anne Leonora Blaakilde, Gabriella Nilsson (red.) | Nordic Seniors on the Move. Mobility and Migration in Later Life | 2013

”I believe that all people need to move about. Actually, some have difficulties in doing so. They stay in their home neighbourhoods where they’ve grown up and feel safe. I can understand that, but my wife and I, we didn’t want that. We are more open to new ideas.” This anthology is ...

Läs mer

Värdetraditioner i nordiskt perspektiv

Göran Bexell, Henrik Stenius (red.) | Värdetraditioner i nordiskt perspektiv. Rapport från ett symposium i Helsingfors | 1997

Statlig rasforskning

Statlig rasforskning

Gunnar Broberg | Statlig rasforskning. En historik över Rasbiologiska institutet | 1995

I svensk nittonhundratalshistoria har Statens Institut för rasbiologi ofta uppmärksammats som ett lik i lasten. Institutet har framställts som belägg för en statligt sanktionerad rasism och som en härd för nazism. Institutets skamfilade rykte har använts i diskussionen om den svenska ...

Läs mer

Nils Ragvaldi, Domareboken och Linköpingslegendariet

Arne Bengtson | Nils Ragvaldi, Domareboken och Linköpingslegendariet. En filologisk författarbestämning och ett bidrag till kännedomen om det senmedeltida vadstenaspråket | 1947

Vart tog behaviorismen vägen?

Vart tog behaviorismen vägen?

Ingrid Bosseldal | Vart tog behaviorismen vägen? Social responsivitet mellan barn och vuxen, hund och människa. | 2019

Hur kan det komma sig att metoder byggda på den radikala behavioristen B F Skinners inlärningsteori uppfattas som nya, mjuka, positiva och interaktiva när de används för att uppfostra och träna hundar, men som förlegade, hårda, negativa och hierarkiska vid uppfostran och utbildning av ...

Läs mer

Delade meningar

Delade meningar

Tommy Bruhn | Delade meningar. Retorisk flertydighet och den pluralistiska publiken i politiska förnyelseprocesser. | 2018

Denna avhandling undersöker retorisk flertydighet som en egenskap hos uttryck som adresserar sammansatta, heterogena publiker. Avhandlingens syfte är att utveckla konceptuella verktyg för analysen av flertydiga kommunikativa handlingar, för att undersöka vilka utfall de kan ...

Läs mer

Övningsbok till Grekiska för nybörjare

Övningsbok till Grekiska för nybörjare

Karin Blomqvist | Övningsbok till Grekiska för nybörjare | 2015

Kunskaper i antik grekiska ger en unik inblick i den antika grekiska kulturen som har haft en avgörande betydelse för Västerlandets utveckling och självförståelse. Grekiska för nybörjare vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i antik grekiska. Tonvikten ligger främst på den ...

Läs mer

Translation Techniques in Two Syro-Arabic Versions of Ruth

Per Å Bengtsson | Translation Techniques in Two Syro-Arabic Versions of Ruth | Almqvist & Wiksell International | 2003

Läs mer

Laurentiistiftelsen i brytningstid

Laurentiistiftelsen i brytningstid

Sven O. Berglund | Laurentiistiftelsen i brytningstid. Minnen från ett studenthems tillkomst och uppbyggnad | Arken | 2000

Läs mer

Svensk moralpolitik

Göran Bexell | Svensk moralpolitik. Några moraliska frågors behandling i riksdags- och regeringsarbetet sedan 1950-talet | 1995

PATRISTICA NORDICA III

Per Beskow, Gösta Hallonsten (red.) | PATRISTICA NORDICA III. Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 22–25 augusti 1989. Religio 32 | 1990

Grekisk-svensk ordlista

Grekisk-svensk ordlista

Karin Blomqvist | Grekisk-svensk ordlista | 2015

Kunskaper i antik grekiska ger en unik inblick i den antika grekiska kulturen som har haft en avgörande betydelse för Västerlandets utveckling och självförståelse. Grekiska för nybörjare vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i antik grekiska. Tonvikten ligger främst på den ...

Läs mer

Upplysningens miljöer

Upplysningens miljöer

Gunnar Broberg (red.) | Upplysningens miljöer. Ett nordiskt perspektiv | 1994

Läs mer

PATRISTICA NORDICA II

Per Beskow (red.) | PATRISTICA NORDICA II. Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 19–22 augusti 1986. Religio 25 | 1987

Paulus, lagen och konsten att översätta Bibeln

Paulus, lagen och konsten att översätta Bibeln

Ragnar Bring | Paulus, lagen och konsten att översätta Bibeln | 1982

Läs mer

Stilla veckan i gudstjänst och fromhetsliv

Ulf Björkman | Stilla veckan i gudstjänst och fromhetsliv. Med särskild hänsyn till svensk medeltida tradition | 1957

The Synonyms for "child", "boy", "girl" in Old English

Hilding Bäck | The Synonyms for "child", "boy", "girl" in Old English. An Etymological-Semasiological Investigation | 1934

Grekiska för nybörjare

Grekiska för nybörjare

Karin Blomqvist, Nikolaos Domazakis | Grekiska för nybörjare | 2015

Kunskaper i antik grekiska ger en unik inblick i den antika grekiska kulturen som har haft en avgörande betydelse för Västerlandets utveckling och självförståelse. Grekiska för nybörjare vänder sig till dig som vill lära dig grunderna i antik grekiska. Tonvikten ligger främst på den ...

Läs mer

Arkeologins många roller och praktiker

Arkeologins många roller och praktiker

Emma Bentz, Elisabeth Rudebeck, Per Lekberg, Ola W. Jensen, Catrin Sandberg, Anita Synnestvedt, Elisabet Regner, Kathrine Eikrem, Leif Häggström, Roger Edenmo | Arkeologins många roller och praktiker. Två sessioner vid VIII Nordic TAG i Lund 2005 | 2007

Läs mer

Idé- och lärdomshistoria i Lund 25 år

Idé- och lärdomshistoria i Lund 25 år

Gunnar Broberg, Hertha Hanson, Elisabeth Mansén (red.) | Idé- och lärdomshistoria i Lund 25 år | 1991

Läs mer

Manichaean studies

Peter Bryder (red.) | Manichaean studies. Proceedings of the First International Conference on Manichaeism. August 5-9, 1987 | 1988

PATRISTICA NORDICA I

Per Beskow (red.) | PATRISTICA NORDICA I. Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 25–28 augusti 1981. Religio 5 | 1982

Människa, tro och moral

Människa, tro och moral

Göran Bexell | Människa, tro och moral. Föreläsningar i tros- och livsåskådningsvetenskap | 1982

Läs mer

Intrasentential pronominalization and functional sentence perspective (in Czech, Russian, and English)

Intrasentential pronominalization and functional sentence perspective (in Czech, Russian, and English)

Milan Bílý | Intrasentential pronominalization and functional sentence perspective (in Czech, Russian, and English) | 1981

Läs mer

Att digitalisera det förflutna

Att digitalisera det förflutna

Cathrin Backman Löfgren | Att digitalisera det förflutna. En studie av gymnasieelevers historiska tänkande | 2012

Läs mer

Spelar släkten någon roll?

Spelar släkten någon roll?

Kerstin Berntsson | Spelar släkten någon roll? "Den lilla historien" och elevers historiemedvetande | 2012

Läs mer

Från bondelots till yrkesman

Ulf Bergman | Från bondelots till yrkesman. Lotsning i Östergötland 1537-1914 | 1995

Läs mer

Städernas handlingsfrihet

Rune Bokholm | Städernas handlingsfrihet. En studie av expansionsskedet 1900-1930 | 1995

Läs mer

Tiggare, tidstjuvar, lättingar och landstrykare

Conny Blom | Tiggare, tidstjuvar, lättingar och landstrykare. Studier av attityder och värderingar i skrån, stadgar, ordningar och lagförslag gällande den offentliga vården 1533-1664 | 1992

Läs mer

Elfenbenstorn eller statsskepp?

Göran Blomqvist | Elfenbenstorn eller statsskepp? Stat, universitet och akademisk frihet i vardag och vision från Agardh till Schück | 1992

Läs mer

Stress and prosodic structure in Greek

Stress and prosodic structure in Greek

Antonis Botinis | Stress and prosodic structure in Greek. A phonological, acoustic, physiological and perceptual study | 1989

Läs mer

Bondebygd i förändring

Jan Brunius | Bondebygd i förändring. Bebyggelse och befolkning i västra Närke ca 1300-1600 | 1980

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15