Samtliga volymer ...

Arkeologi och förmedling. Rapport från arkeologidagarna 18-19 januari 1994

E Andersson, M Dahlgren, K Jennbert (red.) | Arkeologi och förmedling. Rapport från arkeologidagarna 18-19 januari 1994 | 1995

1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen

1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen

Anders Ekström, Solveig Jülich, Pelle Snickars (red.) | 1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen | 2006

Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-talets massmedier – press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholms- utställningen 1897 beskriver författarna det utbud av gamla och nya medier som samlades på ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Da Østdanmark blev Sydsverige. Otte studier i dansk-svenske relationer i 1600-tallet

Karl-Erik Frandsen, Jens Chr. V. Johansen (red.) | Da Østdanmark blev Sydsverige. Otte studier i dansk-svenske relationer i 1600-tallet | 2003

Den moderna skolans framväxt

Den moderna skolans framväxt

Magnus Grahn | Roger Johansson, Esbjörn Larsson, Hans Teke (red.) | Den moderna skolans framväxt. 1960-talets förändringar i de gymnasiala skolformerna | 2021

Läs mer

Bussen är budskapet

Bussen är budskapet

Lotten Gustafsson Reinius, Ylva Habel, Solveig Jülich (red.) | Bussen är budskapet. Perspektiv på mobilitet, materialitet och modernitet | 2012

Bussarnas speciella form av mediematerialitet – deras ”budskap” för att tala med McLuhan – blev tidigt en av utgångspunkterna för författarnas diskussion. Är bussarnas jämförelsevis anspråkslöst vardagliga kostymering en förklaring till att dessa till skillnad mot bilar och tåg har ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Forskaren och personen Gordon Childe

Bertil Helgesson, Mikael Jardbrink | Forskaren och personen Gordon Childe | 1985

Fyndet i chiffonjén. Utställningskatalog

BIrgitta Hårdh, Kenneth Jonsson | Fyndet i chiffonjén. Utställningskatalog | 1986

Gravskick och gravdata. Rapport från arkeologidagarna, 13–15 januari 1988

Ellisabeth Iregren, Kristina Jennbert, Lars Larsson (red.) | Gravskick och gravdata. Rapport från arkeologidagarna, 13–15 januari 1988 | 1988

Pappersarbete

Pappersarbete

Charlie Järpvall | Pappersarbete. Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium | 2016

Pappersarbete. Formandet av och föreställningar om kontorspapper som medium är en mediehistorisk avhandling om kontorspapper. Samtidigt är det en bok om maskinskrivningens hastighet, drömmen om ordning och om arbetet med att få allting att passa ihop. Pappersarbete handlar om hur ...

Läs mer

Den biologiska vändningen

Den biologiska vändningen

Jimmy Jönsson | Den biologiska vändningen. Biologi och skogsvård, 1900-1940 | 2019

Inom dagens skogsvård spelar biologi en fundamental roll. För att förbättra planterings-, skötsel- och avverkningstekniker men också skogliga riktlinjer och skogspolitik bidrar biologer med kunskap om sådant som trädarters spridning, skogsjordens mikroorganismer och förhållandet ...

Läs mer

Tommarp

Tommarp

Lars Jönsson | Tommarp. Kunglig produktionsort och klosterstad | 2011

Det är något mystiskt med Tommarp, den forna staden i sydöstra Skåne. Under de ca 950 år som gått sedan den danska kungamakten etablerade en kungsgård i Tommarp har orten bytt skepnad många gånger. Tommarp var under närmare 500 år en urbaniserad ort, vilken 1540 förlorade sina ...

Läs mer

Premonstratenserklostret i Östra Tommarp

Lars Jönsson, Ulrika Wallebom | Premonstratenserklostret i Östra Tommarp. Arkeologisk forskningsundersökning år 2005. Östra Tommarp 144:4, RAÄ 18, Östra Tommarps socken, Simrishamns kommun, Skåne län | 2011

Läs mer

Politiska projekt, osäkra kulturarv

Politiska projekt, osäkra kulturarv

Lars-Eric Jönsson (red.) | Politiska projekt, osäkra kulturarv. Kampanjer och förhandlingar i det sena 1900-talets Sverige och Europa | 2017

Under 1990-talet kom ordet kulturarv att användas för att beskriva samhällets förmåga, vilja och praktiker för att bevara och använda företeelser ur det förflutna. I Sverige, liksom i Europa, genomfördes under denna tid flera politiskt initierade satsningar och projekt som handlade om ...

Läs mer

Kulturhistoria

Kulturhistoria

Lars-Eric Jönsson, Fredrik Nilsson (red.) | Kulturhistoria. En etnologisk metodbok | 2017

På bordet ligger ett gulnat brev, eller en tidningsnotis från en sedan länge nedlagd tidning. Kanske sprider en äldre, ärvd skrivbordslampa ett svagt ljus över dessa fragment från en annan tid. Situationen är bekant för de flesta som läser kriminalromaner eller följer tv-serier som ...

Läs mer

Kanon och kulturarv

Kanon och kulturarv

Lars-Eric Jönsson, Anna Wallette, Jes Wienberg (red.) | Kanon och kulturarv. Historia och samtid i Danmark och Sverige | 2008

Kanon och kulturarv har diskuterats intensivt i Danmark och Sverige under de senaste åren. I Danmark har regeringens beslut att definiera en dansk kanon väckt stor debatt. I Sverige har diskussionen varit hovsammare samtidigt som ordet kulturarv har ett starkt grepp om museer, ...

Läs mer

Skandinavien i tid och rum

Skandinavien i tid och rum

Mats Jönsson (red.) | Skandinavien i tid och rum. Bidrag från CSS-konferenserna 2011 och 2012 | Centre for Scandinavian Studies Copenhagen-Lund (CSS), | 2013

Skandinavien i tid och rum innehåller utvalda bidrag från två internationella konferenser 2011 och 2012: ”Skandinaviske engagementer 1945-1967” och ”Scandinavian Spaces: Memory – Art – Identity”. Bokens femton kapitel ramas in av en övergripande inledning kring begreppet skandinavism ...

Läs mer

Visuell fostran

Visuell fostran

Mats Jönsson | Visuell fostran. Film- och bildverksamheten i Sverige 1939–1945 | Sekel bokförlag | Sekel Bokförlag | 2011

Andra världskriget utgör den mest genomforskade perioden i svensk historia. Med några få undantag har emellertid hittillsvarande undersökningar undvikit en av de viktigaste ingångarna till en djupare förståelse för dessa unika år – bilderna. Med Sveriges statligt sanktionerade ...

Läs mer

”Skosmörja eller arkivdokument”

”Skosmörja eller arkivdokument”

Mats Jönsson, Pelle Snickars (red.) | ”Skosmörja eller arkivdokument”. Om filmarkivet.se och den digitala filmhistorien | 2012

Bör filmarkiv främst bevara eller förevisa sina samlingar? Noggrant tillvarata och katalogisera – eller visa och sprida film? Henri Langlois, grundaren av Cinémathèque Française menade att om film aldrig visas, utan endast förvaras i metallburkar, kommer den att sluta som skosmörja. ...

Läs mer

Medier och politik

Medier och politik

Mats Jönsson, Pelle Snickars (red.) | Medier och politik. Om arbetarrörelsens mediestrategier under 1900-talet | 2007

Kring 1900 är den svenska arbetarrörelsen fientligt inställd mot modernitetens massmedier trots att merparten av rörelsens företrädare är mediearbetare. Alla av förgrundsgestalterna är tidningsredaktörer; August Palm och Axel Danielsson, Hjalmar Branting och Per Albin Hansson. Mer än ...

Läs mer

Jordstugor i Sydsverige

Jordstugor i Sydsverige

Tomas Jönsson | Jordstugor i Sydsverige. Den ingrävda bostadens utbredning, form, funktion och konstruktion | 1976

Läs mer

Grannspråksförståelse i Öresundsregionen år 2000

Nils Jörgensen, Eva Kärrlander | Grannspråksförståelse i Öresundsregionen år 2000. Gymnasisters hörförståelse | 2001

Läs mer

Omission de l'article et du pronom sujet dans le français abidjanais

Marita Jabet | Omission de l'article et du pronom sujet dans le français abidjanais | 2005

Läs mer

On the origins of physical cognition in corvids

On the origins of physical cognition in corvids

Ivo Jacobs | On the origins of physical cognition in corvids | 2017

Physical cognition involves a host of cognitive abilities that enable understanding and manipulation of the physical world. Corvids, the bird family that includes crows, ravens and jays, are renowned for their cognitive abilities, but still little is known about their folk physics. ...

Läs mer

Romanske vesttårne, deres indretning og funktion

Romanske vesttårne, deres indretning og funktion

Henrik Jacobsen | Romanske vesttårne, deres indretning og funktion. Vesttårne før 1300 i det middelalderlige Danmark øst for Storebælt | 1993

Läs mer

Medierad kultur

Roger Jacobsson | Medierad kultur. Bokhistorisk kulturforskning – kommunikation och innebörder | Carlsson bokförlag | 2001

Läs mer

Boklig kultur i Umeå före 1850

Roger Jacobsson | Boklig kultur i Umeå före 1850. Om tryckeriverksamhet och bokförmedling | 1995

L’expression imagée dans Les Thibault de Roger Martin du Gard

Harry Jacobsson | L’expression imagée dans Les Thibault de Roger Martin du Gard | 1968

Mässans budskap

Jacob Jacobsson | Mässans budskap. En studie i de fasta sångpartierna i svenska mässan under reformationstiden | 1958

Phonological dialect constituents in the vocabulary of standard English

Ulf Jacobsson | Phonological dialect constituents in the vocabulary of standard English | 1962

På bokhistoriskt vis

Roger Jacobsson | På bokhistoriskt vis. Ouvertyrer & utblickar | 1998

Muslimska kvinnors mobilitet

Muslimska kvinnors mobilitet

Nina Jakku | Muslimska kvinnors mobilitet. Möjligheter och hinder i de liberala idealens Sverige | 2019

Doktorsavhandlingen Muslimska kvinnors mobilitet undersöker muslimska kvinnors erfarenheter av bemötanden och representationer av dem i Sverige – i vardagslivet eller när de intar offentliga roller som aktiva medborgare – och hur dessa påverkar deras mobilitet. Studien lyfter fram ...

Läs mer

Familjelika betydelser hos stå, sitta och ligga

Familjelika betydelser hos stå, sitta och ligga

Ulrika Jakobsson | Familjelika betydelser hos stå, sitta och ligga. En analys ur den kognitiva semantikens perspektiv | 1996

Läs mer

Your Cradle Is Green

Your Cradle Is Green

Torsten Janson | Your Cradle Is Green. The Islamic Foundation and the Call to Islam in Children's Literature | Almqvist & Wiksell International | 2003

Läs mer

Getting It Together

Getting It Together

Rowena Jansson | Getting It Together. A Genre Analysis of the Rhetorical Structure of Open University Television Programmes in Science and Technology | 2001

Läs mer

TV-pionjärer och fria filmare

TV-pionjärer och fria filmare

Tobias Jansson, Malin Wahlberg (red.) | TV-pionjärer och fria filmare. En bok om Lennart Ehrenborg | 2008

Om tevefilm i Sverige under de första åren. Två dvd:er ingår med över fem timmar film. Televisionen halverade svensk biopublik i skarven mellan femtio- och sextiotal. Tv innebar en helt ny plattform för produktion, distribution och visning av rörlig bild. Paradoxalt nog gällde det ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Det våras för journalisten

Det våras för journalisten

Johan Jarlbrink | Det våras för journalisten. Symboler och handlingsmönster för den svenska pressens medarbetare från 1870-tal till 1930-tal | 2009

Journalister har ofta varit hjältar i deckare och filmer. Vem bygger egentligen myten om journalisten? Journalistrollens plats i kulturhistorien är ämnet för denna doktorsavhandling. Hur journalistrollen förhandlades och debatterades, och hur journalister i romaner och film brukades ...

Läs mer

Från pressarkivet 1800-1899

Från pressarkivet 1800-1899

Johan Jarlbrink, Patrik Lundell | Från pressarkivet 1800-1899. En källsamling | 2012

"Från pressarkivet 1800-1899" består av ett brokigt källmaterial som på olika sätt belyser tidningspressen. Här finns tidningstext, men också etiketten till en Publicist-punsch, tidningssidan använd som tapet, romanen med en kort passage om tidningsläsning, riksdagsanförandet om ...

Läs mer

Informations- och avfallshantering

Informations- och avfallshantering

Johan Jarlbrink | Informations- och avfallshantering. Mediearkeologiska perspektiv på det långa 1800-talets tidningar | 2019

Hur tog papperstidningar en gång form i läsarnas händer, som färskvaror, personliga minnen, omslagspapper och skräp? Tidningen har fungerat både som informationsbärare och toalettpapper. Det var denna mångsidighet som gjorde den till en viktig del av människors vardag. Den här boken ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Mediernas historia

Mediernas historia

Johan Jarlbrink, Patrik Lundell, Pelle Snickars | Mediernas historia. Från big bang till big data | 2019

Idag upplever många att medier genomsyrar allt fler delar av vardag och samhälle. Men vår samtid delar denna erfarenhet med människor som levt under tidigare perioder. För att hitta en tid då medier inte satte sin prägel på liv och samhälle måste vi gå mycket långt tillbaka i ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Deskbound Cultures: Media and Materialities at Work

Deskbound Cultures: Media and Materialities at Work

Johan Jarlbrink, Charlie Järpvall (red.) | Deskbound Cultures: Media and Materialities at Work | 2021

This book presents new perspectives on changing ideals and practices surrounding desks and desk work in offices, homes, and in popular culture. The authors represent a broad range of interests and disciplines: business administration, cultural studies, library and information science, ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

"Bäste biskop!"

"Bäste biskop!"

Anders Jarlert | "Bäste biskop!" Korrespondensen mellan drottning Victoria och biskop Gottfrid Billing 1900–1924 | 2010

Läs mer

”I dag Konung, i morgon död”

Anders Jarlert | ”I dag Konung, i morgon död”. Matthias Steuchius likpredikan över riksänkedrottningen Hedvig Eleonora och änkehertiginnan Hedvig Sofia utgiven med inledning och kommentar | 2015

Läs mer

Arkiv, fakultet, kyrka

Arkiv, fakultet, kyrka

Anders Jarlert (red.) | Arkiv, fakultet, kyrka. Festskrift till Ingmar Brohed | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2004

Läs mer

Barnet i kyrkohistorien

Barnet i kyrkohistorien

Anders Jarlert (red.) | Barnet i kyrkohistorien. Hilding Pleijel symposium 2 | 1998

Läs mer

Emanuel Linderholm som kyrkohistoriker

Emanuel Linderholm som kyrkohistoriker

Anders Jarlert | Emanuel Linderholm som kyrkohistoriker | 1987

Läs mer

Johann Arndt - Rezeption und Reaktion im nordisch-baltischen Raum

Johann Arndt - Rezeption und Reaktion im nordisch-baltischen Raum

Anders Jarlert (red.) | Johann Arndt - Rezeption und Reaktion im nordisch-baltischen Raum | 1999

Läs mer

Judisk "ras" som äktenskapshinder i Sverige

Judisk "ras" som äktenskapshinder i Sverige

Anders Jarlert | Judisk "ras" som äktenskapshinder i Sverige. Effekten av Nürnberglagarna i Svenska kyrkans statliga funktion som lysningsförrättare 1935-1945 | Sekel bokförlag | 2006

Det har sagts att svenska myndigheter länge principiellt avböjde, men så småningom av praktiska skäl accepterade, den skillnad mellan "arier" och "judar" som införts i det nazistiska Tyskland. I verkligheten accepterade UD:s rättsavdelning omedelbart raslagarnas definitioner ...

Läs mer

Lunds domkapitels och domkyrkoråds historia

Anders Jarlert (red.) | Lunds domkapitels och domkyrkoråds historia | 2021

Läs mer

Magnus Friedrich Roos

Anders Jarlert (red.) | Magnus Friedrich Roos. Ein Württembergtheologe und Schweden | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2011

Läs mer

Reformationen i Lund-Malmö-Köpenhamn

Reformationen i Lund-Malmö-Köpenhamn

Anders Jarlert (red.) | Reformationen i Lund-Malmö-Köpenhamn | 2019

Läs mer

The Oxford Group, group revivalism, and the churches in Northern Europe, 1930-1945, with special reference to Scandinavia and Germany

The Oxford Group, group revivalism, and the churches in Northern Europe, 1930-1945, with special reference to Scandinavia and Germany

Anders Jarlert | The Oxford Group, group revivalism, and the churches in Northern Europe, 1930-1945, with special reference to Scandinavia and Germany | 1995

Läs mer

Kyrkohistoria i Lund

Kyrkohistoria i Lund

Anders Jarlert, Samuel Rubenson | Kyrkohistoria i Lund. Fyra föreläsningar | 2000

Läs mer

Ämbete och tro

Anders Jarlert | Ämbete och tro. En undersökning av den kyrkliga debatten i Göteborgs stift under slutet av 1800-talet | 1984

Ecriture et altérité dans trois romans de J. M. G. Le Clézio

Ecriture et altérité dans trois romans de J. M. G. Le Clézio

Jeana Jarlsbo | Ecriture et altérité dans trois romans de J. M. G. Le Clézio. Désert, Onitsha et La quarantaine | 2003

Läs mer

The portrayal of women in the fiction of Henry Handel Richardson

Eva Jarring Corones | The portrayal of women in the fiction of Henry Handel Richardson | 1983

Korrespondencija russkich pisatelej s Lundskimi slavistami

Korrespondencija russkich pisatelej s Lundskimi slavistami

Georg Jauguelis | Korrespondencija russkich pisatelej s Lundskimi slavistami | 1974

Läs mer

Kring livets högtider i Örkelljunga församling

Kring livets högtider i Örkelljunga församling

Gabrielle Jeansson, Inga Kindblom | Kring livets högtider i Örkelljunga församling | 1968

Läs mer

Viken

Viken

Gabrielle Jeansson, Renée Valeri | Viken. Äldre bebyggelse och miljö | 1972

Läs mer

Från jägare till bonde

Kristina Jennbert Spång | Från jägare till bonde | 1979

Kullabergs grottor

Kullabergs grottor

Kristina Jennbert | Kullabergs grottor. Mellan istid och nutid, mellan humaniora och naturvetenskap | 2009

Längs foten av Kullaberg finns ett drygt 20-tal kustnära grottor. Klippor och branta stup gör dem svåra att nå, från hav och från land. Hur har grottotna använts under de tusentals år som de funnits? Hur har bilden av grottmänniskor vuxit fram och har de överhuvudtaget funnits på ...

Läs mer

On the Road

On the Road

Kristina Jennbert, Birgitta Hårdh, Deborah Olausson (red.) | On the Road. Studies in Honour of Lars Larsson | 2007

Travel can take us to new places, but also to new knowledge. We can travel in time as well as in space, and travelling is by no means solely a phenomenon belonging to the present. The fifty-three articles in "On the road" illustrate the complexities of the concept of travel.  ...

Läs mer

Regions and Reflections

Regions and Reflections

Kristina Jennbert, Lars Larsson, Petré Rolf, Wyszomirska-Werbart Bozena (red.) | Regions and Reflections. In honour of Märta Strömberg | 1991

Läs mer

Den produktiva gåvan

Kristina Jennbert | Den produktiva gåvan. Tradition och innovation i Sydskandinavien för omrking 5300 år sedan | 1984

English Place-Name Elements Relating to Boundaries

English Place-Name Elements Relating to Boundaries

Boel Jepson | English Place-Name Elements Relating to Boundaries | Övriga – språk och litteratur | 2011

Läs mer

Biskopsmötet i Sverige 1902–1924

Jarl Jergmar | Biskopsmötet i Sverige 1902–1924 | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2007

Läs mer

Færøske sluppfiskere

Færøske sluppfiskere

Jóan Pauli Joensen | Færøske sluppfiskere. Etnologisk undersøgelse af en erhvervsgruppes liv | 1975

Läs mer

Skriftetalet i funktion

Bo Johanneryd | Skriftetalet i funktion. Skriftermålsförkunnelsens form och uppgift i Svenska kyrkans gudstjänst 1933-1983 | 1994

Den skånska kyrkan och reformationen

Den skånska kyrkan och reformationen

Gösta Johannesson | Den skånska kyrkan och reformationen | 1947

Gösta Johannessons doktorsavhandling analyserar Lunds ärkesäte under den danska reformationens inledande skede. Ärkebiskopen i Lund var den danska kyrkoprovinsens ledare med en central roll både inom den katolska kyrkan och den danska rikspolitiken. Avhandlingen undersöker relationen ...

Läs mer

Jordeböcker över Lunds ärkesätes gods vid medeltidens slut

Jordeböcker över Lunds ärkesätes gods vid medeltidens slut

Gösta Johannesson (red.) | Jordeböcker över Lunds ärkesätes gods vid medeltidens slut. Palteboken och 1522 års uppbördsjordebok | 1953

Utgåvan innehåller Palteboken och 1522 års uppbördsjordebok. Få källor till den katolska kyrkans ekonomiska villkor i Norden under medeltiden har bevarats. Lunds ärkestift är dock ett undantag. Föreliggande volym presenterar två centrala källor som möjliggör studier av de problem som ...

Läs mer

Geometric Models of Similarity

Mikael Johannesson | Geometric Models of Similarity | 2002

Läs mer

To all the brethren

Bruce C. Johanson | To all the brethren. A text-linguistic and rhetorical approach to 1 Thessalonians | 1987

Pragmatic Muslim Politics

Pragmatic Muslim Politics

Andreas Johansson | Pragmatic Muslim Politics. The case of Sri Lanka Muslim Congress | 2016

Läs mer

Anticipation and Attention in Robot Control

Birger Johansson | Anticipation and Attention in Robot Control | 2009

Läs mer

Proceedings of the Tenth International Conference on Epigenetic Robotics: Modeling Cognitive Development in Robotic Systems

Birger Johansson, Erol Erol Sahin, Christian Balkenius (red.) | Proceedings of the Tenth International Conference on Epigenetic Robotics: Modeling Cognitive Development in Robotic Systems | 2010

Läs mer

Intelligent, socially oriented technology V

Birger Johansson, Agneta Gulz, Magnus Haake, Mattias Wallergård, Günter Alce, Diederick C Niehorster, Jens Nirme, Eva-Maria Ternblad, Betty Tärning (red.) | Intelligent, socially oriented technology V. Projects by teams of master level students in cognitive science and engineering | 2021

Läs mer

A View from Language

A View from Language

Christer Johansson | A View from Language. Growth of language in individuals and populations | Chartwell-Bratt | 1997

Läs mer

Immigrant Swedish phonology

Immigrant Swedish phonology

Faith Ann Johansson | Immigrant Swedish phonology. A study in multiple contact analysis | 1973

Läs mer

Kristen demokrati på svenska

Göran V. Johansson | Kristen demokrati på svenska. Studier om KDS tillkomst och utveckling 1964-1982 | 1985

Läs mer

El personaje femenino de la novela indigenista

Ingela Johansson | El personaje femenino de la novela indigenista | 2008

Läs mer

Barnlitteratur som medel och mål

Barnlitteratur som medel och mål

Kerstin Johansson | Barnlitteratur som medel och mål. Zhang Tianyi och den kinesiska barnlitteraturens utveckling | Övriga – språk och litteratur | 2003

Läs mer

Systemet lagom

Lennart Johansson | Systemet lagom. Rusdrycker, intresseorganisationer och politisk kultur under förbudsdebattens tidevarv 1900-1922 | 1995

Läs mer

Choice Blindness: The Incongruence of Intention, Action and Introspection

Petter Johansson | Choice Blindness: The Incongruence of Intention, Action and Introspection | 2006

Läs mer

Gods, kvinnor och stickning

Gods, kvinnor och stickning

Per Göran Johansson | Gods, kvinnor och stickning. Tidigindustriell verksamhet i Höks härad i södra Halland ca 1750–1870 | 2001

I denna bok står den sydhalländska stickningsindustrins framväxt, utveckling och organisation i centrum. Under 1700-och 1800-talen fanns här en betydande produktion av bl.a. stickade tröjor, strumpor och vantar. Denna industriella produktion uppkom och utvecklades inom ramen för en ...

Läs mer

Tracking the Mind's Eye

Tracking the Mind's Eye

Roger Johansson | Tracking the Mind's Eye | Övriga – filosofi och religion | 2011

Läs mer

Tracking the Mind's Eye

Tracking the Mind's Eye

Roger Johansson | Tracking the Mind's Eye. Eye movements during mental imagery and memory retrieval | 2013

Läs mer

Bjersjöholm

Bjersjöholm

Sölve Johansson | Bjersjöholm. Gods och slott | 1992

Denna samling uppsatser behandlar godset och det gamla slottet, som är ett utmärkt exempel på ett skånskt slott från övergångsperioden mellan senmedeltid och renässans. Slottet har stått obebott sedan 1960-talet och erbjuder speciella möjligheter för en arkitektonisk och arkeologisk ...

Läs mer

Plural attributive nouns in present-day English

Plural attributive nouns in present-day English

Stig Johansson | Plural attributive nouns in present-day English | 1980

Läs mer

Developmental Aspects of Text Production in Writing and Speech

Developmental Aspects of Text Production in Writing and Speech

Victoria Johansson | Developmental Aspects of Text Production in Writing and Speech | 2009

Läs mer

Stimulating the Brain

Stimulating the Brain

Veronica Johansson | Stimulating the Brain. Ethical Perspectives on Deep Brain Stimulation & Nano Scaled Brain Machine Interfaces | Övriga – filosofi och religion | 2013

Läs mer

Tron, ordet och nådegåvorna

Zenita Johansson | Tron, ordet och nådegåvorna. En studie av Livets Ord i Tjeckien | 2002

Läs mer

Die Deutschordenschronik des Nicolaus von Jeroschin

Evald Johansson | Die Deutschordenschronik des Nicolaus von Jeroschin. Eine sprachliche Untersuchung mit komparativer Analyse der Wortbildung. Ein Beitrag zur Erforschung der Ordenssprache und ihrer Rolle in der Entwichlung der nhd. Schriftsprache | 1964

Papers in contrastive linguistics and language testing

Stig Johansson | Papers in contrastive linguistics and language testing | 1975

Ritus Cisterciensis

Hilding Johansson | Ritus Cisterciensis. Studier i de svenska cisterciensklostrens liturgi | 1964

Studien zu Nicolaus von Jeroschins Adalbert-Übersetzung

Evald Johansson | Studien zu Nicolaus von Jeroschins Adalbert-Übersetzung | 1967

Text och tolkning

Text och tolkning

Bo Johnson, René Kieffer (red.) | Text och tolkning. Uppsatser om bibeltolkningens problem | 1985

Läs mer

Möte med Gamla testamentet på hebreiska och svenska

Möte med Gamla testamentet på hebreiska och svenska

Bo Johnson, Eva Strömberg Krantz | Möte med Gamla testamentet på hebreiska och svenska | 1983

Läs mer

Die armenische Bibelübersetzung als hexaplarischer Zeuge im 1. Samuelsbuch

Bo Johnson | Die armenische Bibelübersetzung als hexaplarischer Zeuge im 1. Samuelsbuch | 1968

Hebräisches Perfekt und Imperfekt mit vorangehendem we

Bo Johnson | Hebräisches Perfekt und Imperfekt mit vorangehendem we | 1979

Sense of Touch in Robots

Magnus Johnsson | Sense of Touch in Robots | 2009

Läs mer

Att plantera ett barn

Att plantera ett barn

Carolina Jonsson Malm | Att plantera ett barn. Internationella adoptioner och assisterad befruktning i svensk reproduktionspolitik | 2011

Vad är en familj, vilka kan bilda en familj och vem bestämmer det? Hur ser föreställningarna kring den ideala familjen ut? Och varför anses det viktigt att ha kännedom om sitt ursprung och att tillhöra en familj, en släkt eller en nation? I denna bok undersöker Carolina Jonsson Malm ...

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2009

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2009

Bibi Jonsson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2009 | 2009

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2010

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2010

Bibi Jonsson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2010 | 2010

Läs mer

Från Bruket till Yarden

Från Bruket till Yarden

Bibi Jonsson, Magnus Nilsson, Birthe Sjöberg, Jimmy Vulovic (red.) | Från Bruket till Yarden. Nordiska perspektiv på arbetarlitteratur | 2014

Under de senaste åren har arbetarlitteraturen fått ett uppsving i Norden. Dessutom har intresset för denna litteratur ökat inom forskningen. Ett exempel på detta är den serie av nordiska arbetarlitteraturkonferenser som ordnats i Sverige sedan 2010. Denna antologi är en produkt av en ...

Läs mer

Från Eden till Damavdelningen

Från Eden till Damavdelningen

Bibi Jonsson, Karin Nykvist, Birthe Sjöberg (red.) | Från Eden till Damavdelningen. Studier om kvinnan i litteraturen. En vänbok till Christina Sjöblad | 2004

Under den vida rubriken Från Eden till Damavdelningen har uppsatser om kvinnan som författare, som huvudkaraktär, som objekt, som samhällshot, som mor och maka, som ung flicka, som offer, som bohem, som resenär och som naturskildrare samlats. Variationerna av uppsatsernas innehåll är ...

Läs mer

Metaforen som semantisk händelse

Metaforen som semantisk händelse

Hans Jonsson | Metaforen som semantisk händelse | 2003

Läs mer

The laryngeal theory

Hans Jonsson | The laryngeal theory. A critical survey | 1978

Läs mer

Tres lecturas de las novelas de Mario Vargas Llosa

Tres lecturas de las novelas de Mario Vargas Llosa

Petter Jonsson | Tres lecturas de las novelas de Mario Vargas Llosa. Interpretación psicoanalítica de la producción novelesca de un autor | 2009

Läs mer

Nordiska ord för vattensamling

Hans Jonsson | Nordiska ord för vattensamling | 1966

The image of God

Gunnlaugur A. Jónsson | The image of God. Genesis 1:26-28 in a century of Old Testament research | 1988

Sökandet efter en tidsanda

Sökandet efter en tidsanda

Kristina Josefson | Sökandet efter en tidsanda. I spåren efter Absalon | 2005

Läs mer

La vision citadine et sociale dans l’oeuvre d’Emile Verhaeren

Eva-Karin Josefson | La vision citadine et sociale dans l’oeuvre d’Emile Verhaeren | 1982

On the principles of word formation in Swedish

On the principles of word formation in Swedish

Gunlög Josefsson | On the principles of word formation in Swedish | 1997

Läs mer

Perspektiv på genus

Perspektiv på genus

Gunlög Josefsson (red.) | Perspektiv på genus | 2013

Läs mer

Syntax i gränssnittet

Syntax i gränssnittet

Gunlög Josefsson (red.) | Syntax i gränssnittet. Tre uppsatser i gränsområdet mellan lexikon, syntax och semantik | Nordiska språk, Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet, | 2008

Läs mer

Liv och över nog

Ulrik Josefsson | Liv och över nog. Den tidiga pingströrelsens spiritualitet | 2005

Castella Maris Baltici 2

Castella Maris Baltici 2

Magnus Josephson, Mats Mogren (red.) | Castella Maris Baltici 2 | 1996

Läs mer

Tre uppsatser om variation och förändring

Tre uppsatser om variation och förändring

Marit Julien (red.) | Tre uppsatser om variation och förändring | 2020

Läs mer

Mediernas kulturhistoria

Mediernas kulturhistoria

Solveig Jülich, Patrik Lundell, Pelle Snickars (red.) | Mediernas kulturhistoria | 2008

Finns det en rak framstegsberättelse från kilskriften till Apples senaste gränssnitt? Historiska diskussioner om medier har länge dominerats av olika framstegsberättelser. Om kilskriften kulminerar i Gutenbergs tryckpress, når Turingmaskinen följaktligen sin höjdpunkt i Apples senaste ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Studies on Middle English nicknames

Jan Jönsjö | Studies on Middle English nicknames. I, compounds | 1979

Alfonso of Jaén

Arne Jönsson | Alfonso of Jaén. His life and works with critical editions of the Epistola Solitarii, the Informaciones and the Epistola Serui Christi | 1989

La vie de Saint Germer et la vie de Saint Josse de Pierre de Beauvais

Nils-Olof Jönsson | La vie de Saint Germer et la vie de Saint Josse de Pierre de Beauvais. Deux poèmes du XIIIe siècle, publiés avec introduction, notes et glossaire | 1997

St. Bridget’s Revelations to the Popes. An Edition of the so-called Tractatus de summis pontificibus

Arne Jönsson | St. Bridget’s Revelations to the Popes. An Edition of the so-called Tractatus de summis pontificibus | 1997

Studier över syntax och textstruktur i nordiska medeltidslagar

Nils Jörgensen | Studier över syntax och textstruktur i nordiska medeltidslagar | 1987

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15