Samtliga volymer ...

"Det hade ju aldrig hänt annars"

"Det hade ju aldrig hänt annars"

Emma Eleonorasdotter | "Det hade ju aldrig hänt annars" Om kvinnor, klass och droger | 2021

Frågor om drogers skadlighet har länge varit ett prioriterat och laddat ämne i Sverige, politiskt och kulturellt. Samtidigt har både droganvändningen och läkemedelsanvändningen ökat. De representationer som oftast syns i medierna är endera kända personligheters användning eller ...

Läs mer

The building blocks of sound symbolism

The building blocks of sound symbolism

Niklas Erben Johansson | The building blocks of sound symbolism | 2020

Läs mer

Reproduktiv hälsa, medel till förståelse av kvinnors villkor i antikens Rom

Reproduktiv hälsa, medel till förståelse av kvinnors villkor i antikens Rom

Anna-Stina Ekedahl | Reproduktiv hälsa, medel till förståelse av kvinnors villkor i antikens Rom. En studie genom antika källor och u-landsanalogi | 2018

Barnafödande är centralt i alla samhällen, även i slavsamhället Rom med dess tidvis stora import av människor, men det är också djupt privat och emotionellt. Utmaningen i att försöka fånga några aspekter av hur romerska kvinnors villkor påverkades av detta ligger i att de antika ...

Läs mer

Walking on the Pages of the Word of God

Walking on the Pages of the Word of God

Aron Engberg | Walking on the Pages of the Word of God. Self, Land, and Text Among Evangelical Volunteers in Jerusalem | 2016

What does it mean to be “literally walking on the pages of the Word of God”? In what sort of religious imaginary does it even make sense to say that one is? Considering that this claim comes from an Evangelical Christian currently working as a volunteer in Jerusalem, it raises ...

Läs mer

Divine Suspense

Divine Suspense

Andreas Engh Seland | Divine Suspense. On Kierkegaard's Frygt og Bæven and the Aesthetics of Suspense | 2016

Läs mer

Changing the Colours of the World. Modernism and Modernity in Chinese Drama and Film, 1919-1937

Changing the Colours of the World. Modernism and Modernity in Chinese Drama and Film, 1919-1937

Rebecka Eriksson | Changing the Colours of the World. Modernism and Modernity in Chinese Drama and Film, 1919-1937 | 2014

Läs mer

Interrogative Belief Revision

Interrogative Belief Revision

Sebastian Enqvist | Interrogative Belief Revision | 2011

Läs mer

Den allrakäraste fienden

Den allrakäraste fienden

Ainur Elmgren | Den allrakäraste fienden. Svenska stereotyper i finländsk press 1918-1939 | 2008

Den första republikens Finland föddes ur ett världskrig och gick under i ett världskrig. Sverige gled in i ännu ett sekel av sorglös fred och välstånd på andras bekostnad. Så såg det i alla fall ut på andra sidan Östersjön. Den finländska pressen levde i symbios med den rikssvenska. ...

Läs mer

John Philoponus against Cosmas Indicopleustes

Birgitta Elweskiöld | John Philoponus against Cosmas Indicopleustes. A Christian Controversy on the Structure of the World in Sixth-Century Alexandria | 2005

Läs mer

I diktens spegel

I diktens spegel

Lars Elleström, Peter Luthersson, Anders Mortensen (red.) | I diktens spegel. Nitton essäer tillägnade Bernt Olsson | 1994

Läs mer

Den signade dag

Lars Eckerdal | Den signade dag. En sång - tre studier | 2011

Lars Levi Læstadius' spiritualitet

Lilly-Anne Østtveit Elgvin | Lars Levi Læstadius' spiritualitet | 2010

Aprender a pensar

Inger Enkvist, José María Izquierdo (red.) | Aprender a pensar. Simposio internacional en la Universidad de Lund, 2005 | 2006

Läs mer

Det kvinnliga diakonatet som kall

Gunnel Elmund | Det kvinnliga diakonatet som kall. Johan Christoffer Brings syn på diakonissverksamhetens uppgift och form | 2005

Ut med historien!

Lars Edgren, Eva Österberg (red.) | Ut med historien! Sju historiker om historieundervisningens uppgifter idag | 1992

Läs mer

Aspekte des Dativs

Aspekte des Dativs

Edith Ekberg | Aspekte des Dativs. Zur Relation zwischen der Dativ-DP und der Ereignisstruktur der Verben in ditransitiven Konstruktionen im Deutschen | 2012

Läs mer

Literatura y compromiso

Inger Enkvist, Juan Wilhelmi (red.) | Literatura y compromiso | 2004

Läs mer

”Gå vi till paradis med sång”

Anna Evertsson | ”Gå vi till paradis med sång”. Psalmers funktion i begravningsgudstjänster | 2002

Läs mer

Survey of spoken English

Jan Svartvik, Mats Eeg-Olofsson, Oscar Forsheden, Bengt Oreström, Cecilia Thavenius (red.) | Survey of spoken English. Report on research 1975–81 | 1982

Från byggnad till dokument

Gunhild Eriksdotter, Gunilla Gardelin, Pia Wallin | Från byggnad till dokument | 1998

I tillvarons gränsland

I tillvarons gränsland

Fredrik Ekengren, Liv Nilsson Stutz (red.) | I tillvarons gränsland. Perspektiv på kroppen mellan liv och död | 2009

Artiklarna i denna bok tar sin utgångspunkt i föredrag från en session på konferensen Nordic Tag 2005 i Lund. Sessionen bar titeln ”Domesticerad död och vilda vålnader” och hade som syfte att diskutera hur arkeologer ställer sig till det avvikande i de dödsritualer vi studerar. Då de ...

Läs mer

Das deutsche Präsens

Das deutsche Präsens

Britt-Marie Ek | Das deutsche Präsens. Tempus der Nichtvergangenheit | 1996

Läs mer

Enigmas and Images

Blaženka Scheuer | Göran Eidevall (red.) | Enigmas and Images. Studies in Honor of Tryggve N.D. Mettinger | 2011

Läs mer

Prophecy and propaganda

Göran Eidevall | Prophecy and propaganda. Images of enemies in the Book of Isaiah | 2009

The Syntax of Past Participles

Verner Egerland | The Syntax of Past Participles. A Generative Study on Nonfinite Constructions in Ancient and Modern Italian | 1996

Studi sui sottofondi strutturali nel "Nome della rosa" di Umberto Eco

Sven Ekblad | Studi sui sottofondi strutturali nel "Nome della rosa" di Umberto Eco. Parte I. "La Divina Commedia" di Dante | 1994

The Latin element in the vocabulary of the earlier makars Henryson and Dunbar

Bengt Ellenberger | The Latin element in the vocabulary of the earlier makars Henryson and Dunbar | 1977

Studier rörande ordförrådsutvecklingen hos barn i skolåldern

Sven Edlund | Studier rörande ordförrådsutvecklingen hos barn i skolåldern | 1957

Läs mer

Studio sull’uso delle congiunzioni concessive nell’italiano del novecento

Bernt Elgenius | Studio sull’uso delle congiunzioni concessive nell’italiano del novecento | 1991

Undersökningar rörande Kalmarprovets prognosvärde beträffande underåriga elevers skolmognad

Sven Edlund | Undersökningar rörande Kalmarprovets prognosvärde beträffande underåriga elevers skolmognad | 1955

Läs mer

Grapes in the desert

Göran Eidevall | Grapes in the desert. Metaphors, models, and themes in Hosea 4-14 | 1996

Gå till anfall och falla i sömn. En strukturell och funktionell beskrivning av abstrakta övergångsfraser

Lena Ekberg | Gå till anfall och falla i sömn. En strukturell och funktionell beskrivning av abstrakta övergångsfraser | 1989

Så-konstruktionen i svenskan

Lars-Johan Ekerot | Så-konstruktionen i svenskan. Konstruktionstypen "Om vädret tillåter, så genomföres övningen" i funktionellt grammatiskt perspektiv | 1988

The development of OE y and eo in south-eastern Middle-English

Karl-Gustav Ek | The development of OE y and eo in south-eastern Middle-English | 1972

Cur cantatur?

Anders Ekenberg | Cur cantatur? Die Funktionen des liturgischen Gesanges nach den Autoren der Karolingerzeit | 1987

Bakom fasaderna

Bakom fasaderna

Gunhild Eriksdotter | Bakom fasaderna. Byggnadsarkeologiska sätt att fånga tid, rum och bruk | 2005

Läs mer

Stadens sociala ordning

Stadens sociala ordning

Lars Edgren | Stadens sociala ordning. Stånd och klass i Malmö under sjuttonhundratalet | 2021

I denna bok presenteras nya perspektiv på det svenska ståndssamhället. Det görs genom en undersökning av Malmö mellan 1720 och 1780. Ståndssamhället var något mycket mer än bara indelningen i adel, präster, borgare och bönder. Stånd var beroende av att gränser mellan grupper ...

Läs mer

Ignis divinus

Carl-Martin Edsman | Ignis divinus. Le feu comme moyen de rajeunissement et d'immortalité. Contes, légendes, mythes et rites | 1949

Läs mer

Gränslösa rörelser för fred 1889–1914

Gränslösa rörelser för fred 1889–1914

Fredrik Egefur | Gränslösa rörelser för fred 1889–1914. Aktörskap, strategi och begreppsvärld hos socialistisk och liberal fredsaktivism | 2020

I denna avhandling i historia undersöker Fredrik Egefur de omfattande sociala rörelser som formades under decennierna före första världskrigets utbrott 1914 för att kämpa för fred och internationalism, mot krig och militarism. I fokus står en jämförelse mellan den liberala, eller ...

Läs mer

Storstadens dagbok

Storstadens dagbok

Erik Edoff | Storstadens dagbok. Boulevardpressen och mediesystemet i det sena 1800-talets Stockholm | 2016

Storstadens dagbok är en fascinerande resa genom Stockholms nöjesliv under det sena 1800-talet. Det är en historia om boulevardpressen och dess självupptagna skribenter som rörde sig genom en huvudstad i förändring. Det handlar om hur små tidningar både konkurrerade och samverkade i ...

Läs mer

Selected papers

Eilert Ekwall | Selected papers | 1963

Settlement, Shieling and Landscape

Settlement, Shieling and Landscape

Marie Emanuelsson, Stefan Nilsson, Annie Johansson, Susanne Pettersson, Eva Svensson (red.) | Settlement, Shieling and Landscape. The Local History of a Forest Hamlet | 2003

Läs mer

"Come, children, listen to me!"

LarsOlov Eriksson | "Come, children, listen to me!" Psalm 34 in the Hebrew Bible and in early Christian writings | 1991

The published writings of Eilert Ekwall

Eilert Ekwall | The published writings of Eilert Ekwall. A bibliography compiled by Olof von Feilitzen | 1961

Historia och historiker

Historia och historiker

Lars Edgren (red.) | Historia och historiker. Om Lunds universitet genom 350 år | 2018

Lunds universitet invigdes i januari 1668 och ända sedan dess har det funnits verksamma historiker vid lärosätet. I denna bok, som samlar bidrag från Historiska institutionens jubileumsföreläsningar under 2017, skriver lundahistoriker av idag om universitetets äldsta historia och om ...

Läs mer

Traditions as rhetorical proof

Anders Eriksson | Traditions as rhetorical proof. Pauline argumentation in 1 Corinthians | 1998

Den kvinnliga diakonien i Sverige 1849-1861

Gunnel Elmund | Den kvinnliga diakonien i Sverige 1849-1861. Uppgift och utformning | 1973

Ritualization - Hybridization - Fragmentation

Ritualization - Hybridization - Fragmentation

Fredrik Ekengren | Ritualization - Hybridization - Fragmentation. The Mutability of Roman Vessels in Germania Magna AD 1–400 | 2009

This book deals with the transformation of imported Roman vessels in Germania Magna during the Roman Iron Age, 1-400 AD. The concept of transformation in this context refers to the various ways these objects were interpreted, physically altered and consequently changed with regard to ...

Läs mer

Between Utopia and Home

Between Utopia and Home

Agneta Edman | Between Utopia and Home. Swedish radical travel writing 1947-1966 | 2017

Travel accounts are considered windows to the unknown, ways to experience something new. Yet at the same time the accounts are oddly familiar, raising questions on how limited the genre is, on how much is brought along from ’home’ and how much we can learn about this ’home’ rather ...

Läs mer

Språket hos ungdomar i en flerspråkig miljö i Malmö

Språket hos ungdomar i en flerspråkig miljö i Malmö

Lena Ekberg (red.) | Språket hos ungdomar i en flerspråkig miljö i Malmö | 2007

Läs mer

Etymological notes on English place names

Eilert Ekwall | Etymological notes on English place names | 1959

Mellan flykt och förändring

Mellan flykt och förändring

Kristoffer Ekberg | Mellan flykt och förändring. Utopiskt platsskapande i 1970-talets alternativa miljö | 2016

Vad innebär det att vara en del av samhället? Vilket utrymme finns det för att drömma om ett annat? I 1970-talets Sverige valde ett antal personer och grupper att bygga upp egna experimentsamhällen för andra typer av liv, personer och grupper som kallades alternativa. I form av ...

Läs mer

Tre uppsatser om semantisk förändring hos relationella lexem

Tre uppsatser om semantisk förändring hos relationella lexem

Lena Ekberg (red.) | Tre uppsatser om semantisk förändring hos relationella lexem | 2004

Läs mer

Åselesvenska. 2, Målutjämning

Ulrik Eriksson | Åselesvenska. 2, Målutjämning. Modeller för analys och syntes med tillämpningar | 1973

Skriftermål som nattvardsberedelse

Lars Eckerdal | Skriftermål som nattvardsberedelse. Allmänt skriftermål i svenska kyrkans gudstjänstliv från 1811 års till 1924 års kyrkohandbok | 1970

Kärnan och borgen

Kärnan och borgen

Torkel Eriksson, Knut Drake, Peter Carelli | Kärnan och borgen. Helsingborgs slotts medeltida byggnadshistoria | 2007

Läs mer

Från skärva till kärl

Från skärva till kärl

Magnus Elfwendahl | Från skärva till kärl. Ett bidrag till vardagslivets historia i Uppsala. | 1999

Läs mer

Om växlingen ū-ō i ord av typen no. bru-sv. bro

Birgitta Erlandsson | Om växlingen ū-ō i ord av typen no. bru-sv. bro | 1972

Lund Archaeological Review 2015

Lund Archaeological Review 2015

Fredrik Ekengren, Deborah Olausson (red.) | Lund Archaeological Review 2015 | 2016

Läs mer

Exkludering, assimilering eller utrotning?

Exkludering, assimilering eller utrotning?

Martin Eriksson | Exkludering, assimilering eller utrotning? "Tattarfrågan" i svensk politik 1880-1955 | 2015

Hösten 1943 genomförde Socialstyrelsen rasbiologiska mätningar av mer än hundra svenskar som myndigheten ansåg var ”tattare”, däribland flera barn. Genom att mäta längden på näsor, armar och pannor ville myndigheten få fram ett objektivt sätt att avgöra vilka svenskar som borde ...

Läs mer

Kristianstads rådstugubok 1616-1637

Kristianstads rådstugubok 1616-1637

Bertil Ejder, Thorsten Andersson (red.) | Kristianstads rådstugubok 1616-1637. Rådhusrättens äldsta protokoll. D. 2, Registerdelen | 2004

För att bli tillgänglig för moderna läsare har utgåvan av rådstuguboken (SSOR del 16) kompletterats med omfattande register, kommentarer och förklaringar.

Läs mer

Åselesvenska. 1, Introduktion. A, Allmän del med texter och B, Speciell del

Ulrik Eriksson | Åselesvenska. 1, Introduktion. A, Allmän del med texter och B, Speciell del | 1971

Un langage de prière juif en grec

Agneta Enermalm-Ogawa | Un langage de prière juif en grec. Le témoignage des deux premiers livres des Maccabées | 1987

Kyrkan och eldbegängelserörelsen i Sverige 1882-1962

Bengt Enström | Kyrkan och eldbegängelserörelsen i Sverige 1882-1962 | 1964

Monstret & människan

Monstret & människan

Jonnie Eriksson | Monstret & människan. Paré, Deleuze och teratologiska traditioner i fransk filosofi, från renässanshumanism till posthumanism | Sekel Bokförlag | 2010

Läs mer

Kristianstads rådstugubok 1616-1637

Kristianstads rådstugubok 1616-1637

Bertil Ejder, Thorsten Andersson (red.) | Kristianstads rådstugubok 1616-1637. Rådhusrättens äldsta protokoll. D. 1, Text | 1998

Läs mer

Ordkonst och levnadskonst

Ordkonst och levnadskonst

Erik Erlanson | Ordkonst och levnadskonst. Det skrivande subjektet i John Ashberys, Yves Bonnefoys och Inger Christensens diktning | 2017

Med uttrycket ‘ordkonst och levnadskonst’ riktas uppmärksamheten mot ett särskilt förhållande mellan liv och dikt. Oavsett vad de författare eller läsare gör, som sysselsätter sig med poesi, ägnar de sig också åt att göra sig själva till subjekt. Frågorna gäller därför inte om eller i ...

Läs mer

Munkar och magnater vid Vättern

Munkar och magnater vid Vättern

Lars Ersgård (red.) | Munkar och magnater vid Vättern. Studier från forskningsprojektet "Det medeltida Alvastra" | 2012

De rika jordbruksbygderna i den västra delen av Östergötland var ett centralt område i den äldre medeltidens Sverige. Härifrån stammade några av de stormannasläkter som dominerade det politiska livet i landet under 1100-och 1200-talen. Vid stormansgårdarna uppfördes kyrkor av vilka ...

Läs mer

Poesiläsning som meningsskapare

Inger Eriksson | Poesiläsning som meningsskapare. En studie om poesigrupper på sjukhem och hospice | 2006

Läs mer

Maktens boningar

Anna-Lena Eriksson | Maktens boningar. Norska riksborgar under medeltiden | 1995

Studier i nordisk språkvetenskap från Lunds universitets institution för nordiska språk och Landsmålsarkivet i Lund

Bertil Ejder, Karl Gustav Ljunggren (red.) | Studier i nordisk språkvetenskap från Lunds universitets institution för nordiska språk och Landsmålsarkivet i Lund | 1958

Modernitet och myt

Modernitet och myt

Johan Edlund | Modernitet och myt. Avförtrollning och återförtrollning i Knut Hamsuns Sult, Mysterier och Pan | 2015

Knut Hamsuns författarskap är ständigt aktuellt och kontroversiellt. Han räknas avgjort till de moderna – men frågan är hur hans upplevelse av moderniteten ska förstås. I avhandlingen Modernitet och myt tecknar Johan Edlund den tidige Hamsuns förhållande till samtiden med utgångspunkt ...

Läs mer

Bild och text i Astrid Lindgrens värld

Bild och text i Astrid Lindgrens värld

Helene Ehriander, Birger Hedén (red.) | Bild och text i Astrid Lindgrens värld | 1997

Astrid Lindgrens texter har sina rötter i världar som den muntliga berättelsen, barnlitteraturtraditionen, konstsagan eller vuxenlitteraturen och filmkomedin. Samtidigt har den i sin tur blivit en del av sådana sinsemellan skilda världar som den tecknade serien och den fotografiska ...

Läs mer

Nöden i Lund

Nöden i Lund

Sven B Ek | Nöden i Lund. En etnologisk stadsstudie | 1971

Läs mer

Det gränslösa medlemskapet

Det gränslösa medlemskapet

Lars Eckerdal | Det gränslösa medlemskapet. Tillhörigheten till Svenska kyrkan enligt 1979 års protestanter. En kritisk analys | 1983

Läs mer

Soteria och gnosis. Frälsning och kunskap i den tidiga kyrkan

Soteria och gnosis. Frälsning och kunskap i den tidiga kyrkan

Benjamin Ekman, Henrik Rydell Johnsén (red.) | Soteria och gnosis. Frälsning och kunskap i den tidiga kyrkan. Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 18-21 augusti 2010 | Artos & Norma | 2012

Frälsning eller räddning, sōteria på grekiska, är ett centralt begrepp i den tidiga kyrkans försök att förstå och sätta ord på den "Kristus-händelse", som stod i centrum för de tidiga kristna. Artiklarna i denna volym, av framstående nordiska forskare, och ursprungligen de sex ...

Läs mer

Johan Dillner

Leif Eeg-Olofsson | Johan Dillner. Präst, musiker och mystiker | 1978

Marknamn och kulturhistoria

Bertil Ejder | Marknamn och kulturhistoria. Studier i skånskt marknamnsskick | 1951

Svensk television

Svensk television

Anna Edin, Per Vesterlund (red.) | Svensk television. En mediehistoria | 2008

Nedslag i den svenska tevehistorien från 1954: Dokument utifrån, Filmkrönikan, tevetablåernas historia och webbteve. Tevemediet har gjort djupa avtryck i vår vardag och på olika sätt varit en integrerad del av samhällsutvecklingen. Mediet har blivit helt centralt för såväl nationella ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Religious Facilitation Through Intense Liturgical Participation

Religious Facilitation Through Intense Liturgical Participation

Jonas Eek | Religious Facilitation Through Intense Liturgical Participation. A Quasi-Experimental Study of Swedish Pilgrims to Taizé | 2001

Läs mer

Kyrka och judendom

Lars Edvardsson | Kyrka och judendom. Svensk judemission med särskild hänsyn till Svenska Israelsmissionens verksamhet 1875-1975 | 1976

On the origin and early development of the auxiliary do

Viktor Engblom | On the origin and early development of the auxiliary do | 1938

Helgonets boning

Helgonets boning

Lars Ersgård (red.) | Helgonets boning. Studier från forskningsprojektet "Det medeltida Alvastra" | 2006

På berget Ombergs sluttning vid Vätterns strand ligger Alvastra, en mötesplats, boplats och gravplats för människor under tusentals år. I synnerhet tycks Alvastra ha varit en hemvist för de döda, vilket talrika lämningar vittnar om, såsom stenålderns megalitgravar och medeltidens ...

Läs mer

Jando

Lena Eile | Jando. The rite of circumcision and initiation in East African Islam | 1990

“Vår marknad i Skåne”

“Vår marknad i Skåne”

Lars Ersgård | “Vår marknad i Skåne”. Bebyggelse, handel och urbanisering i Skanör och Falsterbo under medeltiden | 1989

Läs mer

The burden of Babylon

Seth Erlandsson | The burden of Babylon. A study of Isaiah 13:2-14:23 | 1970

Humanism och historiesyn i Kai Söderhjelms historiska barn- och ungdomsböcker

Humanism och historiesyn i Kai Söderhjelms historiska barn- och ungdomsböcker

Helene Ehriander | Humanism och historiesyn i Kai Söderhjelms historiska barn- och ungdomsböcker | 2003

Kai Söderhjelm (1918–1996) var under många år en viktig och värdefull gestalt i svenskt kulturliv. Tydliga huvudlinjer som går genom Kai Söderhjelms författarskap från debutboken Rid mot nordväst (1948) till den sist utgivna, Okänt land (1993), är fredstendensen och historiens ...

Läs mer

Adjektivändelsen -er i de nordiska språken, särskilt i svenskan

Bertil Ejder | Adjektivändelsen -er i de nordiska språken, särskilt i svenskan | 1945

Retorikens grunder

Retorikens grunder

Anders Eriksson | Retorikens grunder | 2017

Hur blir man en bra talare? Hur lär man sig retorik? Och varför ska man lära sig retorik? Många studenter säger att de vill våga tala inför andra människor, kunna föra sin egen talan och bli bättre på att argumentera. När de har gått en kurs i retorik säger de att de har blivit mycket ...

Läs mer

Swedish Contributions to the Thirteenth International Congress of Slavists, Ljubljana, 15-21 August 2003

Swedish Contributions to the Thirteenth International Congress of Slavists, Ljubljana, 15-21 August 2003

Birgitta Englund, Alexander Pereswetoff-Morath (red.) | Swedish Contributions to the Thirteenth International Congress of Slavists, Ljubljana, 15-21 August 2003 | 2003

Läs mer

1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen

1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen

Anders Ekström, Solveig Jülich, Pelle Snickars (red.) | 1897: Mediehistorier kring Stockholmsutställningen | 2006

Mediehistoria var länge liktydigt med historien om 1900-talets massmedier – press, radio, teve och film. I den här boken skildras istället ett äldre medielandskap. Med utgångspunkt i Stockholms- utställningen 1897 beskriver författarna det utbud av gamla och nya medier som samlades på ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Vara och - en markör för subjektets "icke-plats" / What Swedish is like

Lena Ekberg, Ulf Teleman, Börje Tjäder | Vara och - en markör för subjektets "icke-plats" / What Swedish is like. A mini-grammar for those who need it / Rapport från ett gränsland | 1983

Tradition och förändring

Monika Edgren | Tradition och förändring. Könsrelationer, omsorgsarbete och försörjning inom Norrköpings underklass under 1800-talet | 1994

Läs mer

För kung och fosterland

Ingvar Elmroth | För kung och fosterland. Studier i den svenska adelns demografi och offentliga funktioner 1600-1900 | 1981

Läs mer

Den svensk-norska utrikesförvaltningen 1870-1905

Kjell Emanuelson | Den svensk-norska utrikesförvaltningen 1870-1905. Dess organisations- och verksamhetsförändring | 1980

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15