Samtliga volymer ...

Development of Adjectival Use and Meaning Structures in Swedish Students' Written production

Development of Adjectival Use and Meaning Structures in Swedish Students' Written production

Simone Löhndorf | Development of Adjectival Use and Meaning Structures in Swedish Students' Written production | 2021

This thesis is about the development of adjective use and meaning structures examined from a cognitive linguistic perspective. Adjectives modify nominal meanings and it is in context, in the interaction with the noun that the adjective meaning and configuration is determined. Nearly ...

Läs mer

Conflict in Colours

Fredrika Larsson | Conflict in Colours. A comparative study of republican and loyalist murals in Belfast | 2021

Läs mer

Portraits of Automated Facial Recognition

Portraits of Automated Facial Recognition

Lila Lee-Morrison | Portraits of Automated Facial Recognition. On Machinic Ways of Seeing the Face | 2019

Läs mer

Early Christian Determinism

Early Christian Determinism

Paul Linjamaa | Early Christian Determinism. A Study of The Ethics of The Tripartite Tractate | 2018

Läs mer

Toleransens gränser

Toleransens gränser

Johannes Ljungberg | Toleransens gränser. Religionspolitiska dilemman i det tidiga 1700-talets Sverige och Europa | 2017

Var går gränsen för vilka avvikelser från samhällets grundvalar som kan tolereras? När så kallade pietister framträdde i Sverige vid 1700-talets början uppstod en ny problematik kring toleransens gränser i Sveriges historia. Till skillnad från i övriga Europa hade dessförinnan ...

Läs mer

Norms in Social Interaction

Norms in Social Interaction

Patrizio Lo Presti | Norms in Social Interaction. Semantic, Epistemic, and Dynamic | 2015

This dissertation examines people’s understanding of and action according to norms. Two models are distinguished: a cognitive and a non-cognitive model. The cognitive model is characterized by requiring for people to understand norms and each other, and to act accordingly, that ...

Läs mer

Silent Modernism

Silent Modernism

Annika Lindskog | Silent Modernism. Soundscapes and the Unsayable in Richardson, Joyce, and Woolf | 2014

Läs mer

Non-Gods and Gods: A Cosmontological Treatise

Non-Gods and Gods: A Cosmontological Treatise

Martin Lembke | Non-Gods and Gods: A Cosmontological Treatise | 2012

Läs mer

When Similarity Qualifies as a Sign

When Similarity Qualifies as a Sign

Sara Lenninger | When Similarity Qualifies as a Sign. A Study in Picture Understanding and Semiotic Development in Young Children | 2012

Läs mer

Staging Shakespeare's Comedies with EFL University Students

Staging Shakespeare's Comedies with EFL University Students

Kiki Lindell | Staging Shakespeare's Comedies with EFL University Students | 2011

Läs mer

Autonomy and Metacognition

Autonomy and Metacognition

Henrik Levinsson | Autonomy and Metacognition. A Healthcare Perspective | 2008

Autonomy and Metacognition is a philosophical study in two parts. The first part is an analytical examination of the cognitive aspects of autonomy, and the second part forms an application of the analysis to Swedish healthcare. Part I of this dissertation examines the cognitive ...

Läs mer

The Poetics of Memory in Post-Totalitarian Narration

The Poetics of Memory in Post-Totalitarian Narration

Johanna Lindbladh (red.) | The Poetics of Memory in Post-Totalitarian Narration | 2008

Läs mer

Näten på Limhamn

Näten på Limhamn

Johan Lundin | Näten på Limhamn. Sociala relationer i ett lokalsamhälle 1870-1914 | 2007

Läs mer

Aspect, tense and mood

Aspect, tense and mood

Marita Ljungqvist | Aspect, tense and mood. Context dependency and the marker LE in Mandarin Chinese | 2003

Läs mer

Vilhelm Ekelund och den problematiska författarrollen

Vilhelm Ekelund och den problematiska författarrollen

Per Erik Ljung | Vilhelm Ekelund och den problematiska författarrollen | Liber | 1980

Vad är det som så radikalt skiljer det konstnärliga arbetet från annan produktion? Hur kan man som författare hålla sig öppen och kreativ – och samtidigt undgå marknadens och offentlighetens destruktiva mekanismer? Vilhelm Ekelunds liv och verk kretsar kring sådana frågor. Hur ser han ...

Läs mer

Semantic Self-monitoring in Speech. Using Real-time Speech Exchange to Investigate the Use of Auditory Feedback for Self-comprehension

Andreas Lind | Semantic Self-monitoring in Speech. Using Real-time Speech Exchange to Investigate the Use of Auditory Feedback for Self-comprehension | 2014

Läs mer

Understanding as experiencing a pattern

Paulina Lindström | Understanding as experiencing a pattern | 2011

Läs mer

Learning System Thinking

Learning System Thinking

Maria Larsson | Learning System Thinking. The role of semiotic and cognitive resources | 2009

Läs mer

Silent Modernism

Silent Modernism

Annika J. Lindskog | Silent Modernism. Soundscapes and the Unsayable in Richardson, Joyce, and Woolf | 2017

How do you represent thoughts, feelings, and experiences for which words do not suffice? This question lies behind many of the experiments that characterize modernist fiction. Silent Modernism: Soundscapes and the Unsayable in Richardson, Joyce, and Woolf examines one of the solutions ...

Läs mer

Appropriations of Shakespeare's King Lear in Three Modern North American Novels

Appropriations of Shakespeare's King Lear in Three Modern North American Novels

Anna Lindhé | Appropriations of Shakespeare's King Lear in Three Modern North American Novels | 2013

‘I am a man More sinn’d against than sinning’ For centuries, readers and spectators have felt invited to sympathize with the father in one of William Shakespeare’s most famous tragedies, King Lear. Towards the end of the 20th century, however, these sympathies shifted towards ...

Läs mer

Higher Education for Girls in North American College Fiction 1886-1912

Higher Education for Girls in North American College Fiction 1886-1912

Gunilla Lindgren | Higher Education for Girls in North American College Fiction 1886-1912 | 2005

Twenty years after Vassar College welcomed the first American female undergraduates in 1865, the experiences of women college students began to be fictionalized in so-called college stories. This study shows how higher education is presented in these novels and short stories, ...

Läs mer

Agreement with Collective Nouns in English

Agreement with Collective Nouns in English

Magnus Levin | Agreement with Collective Nouns in English | 2001

Läs mer

La enseñanza del pretérito indefinido y el imperfecto españoles en ELE

La enseñanza del pretérito indefinido y el imperfecto españoles en ELE

Fernando Lopez | La enseñanza del pretérito indefinido y el imperfecto españoles en ELE. Un modelo didáctico para el bachillerato Sueco | 2014

Läs mer

A Tale of a Strange People

Mats G Larsson | A Tale of a Strange People. The Pitted Ware Culture in Southern Sweden | 2006

Läs mer

The Fallen World in Coleridge’s Poetry

The Fallen World in Coleridge’s Poetry

Agneta Lindgren | The Fallen World in Coleridge’s Poetry | 1999

Läs mer

I säng och säte

Malin Lennartsson | I säng och säte. Relationer mellan kvinnor och män i 1600-talets Småland | 1999

Läs mer

Psalm - kön - kyrka

Agneta Lejdhamre | Psalm - kön - kyrka. Könsförståelse och kyrkosyn i Den svenska psalmboken och i Svenska kyrkans kyrkomöte | 2011

Böcker, bildning, makt

Marion Leffler | Böcker, bildning, makt. Arbetare, borgare och bildningens roll i klassformeringen i Lund och Helsingborg 1860-1901 | 1999

Läs mer

Catholicae assertiones / Diego Valadés

Catholicae assertiones / Diego Valadés

Bengt Löfstedt, Scott Talkovic (red.) | Catholicae assertiones / Diego Valadés | 1998

Läs mer

A Tooth for a Tooth

Lars Larsson, Elisabeth Iregren (red.) | A Tooth for a Tooth. Seminar for Odontologists, Osteologists and Archaeologists May 28th 1998 | 2003

Läs mer

Ausencia, prohibición y carencia

Ausencia, prohibición y carencia

Carolina Leon Vegas | Ausencia, prohibición y carencia. Estudio de los personajes masculinos y el deseo frustrado en tres obras de García Lorca | 2008

Läs mer

Kyrkoliv i 1800-talets Sverige

Stina Fallberg Sundmark, Göran Lundstedt (red.) | Kyrkoliv i 1800-talets Sverige. Festskrift till Oloph Bexell | 2007

Monumentala gravformer i det äldsta bondesamhället

Lars Larsson (red.) | Monumentala gravformer i det äldsta bondesamhället | 2002

Monumentala gravformer i det äldsta bondesamhället Lars Larsson: Långhögar i Sydsverige Undersökningar av Jättegraven Aspekter på Jättegraven Arne Sjöström & Henrik Pihl: Undersökningar av Örnakulladösen Elisabeth Rudebeck: En tidigneolitisk långhög i Kristineberg Barbro ...

Läs mer

Biblique des derniers gestes de Patrick Chamoiseau

Biblique des derniers gestes de Patrick Chamoiseau

Liviu Lutas | Biblique des derniers gestes de Patrick Chamoiseau. Fantastique et Histoire | 2008

Läs mer

Biskopsämbetet och demokratin

Göran Lundstedt | Biskopsämbetet och demokratin. Biskopsrollens förändring i Svenska kyrkan under 1900-talets senare del. En kyrkorättslig undersökning | 2006

Kommunikation i tid och rum

Lars Larsson (red.) | Kommunikation i tid och rum | 2001

Läs mer

Keramik i Sydsverige: en handbok för arkeologer

Anders Lindahl, Deborah Olausson, Anne Carlie (red.) | Keramik i Sydsverige: en handbok för arkeologer | 2002

Läs mer

De corrupti sermonis emendatione

Leena Löfstedt, Bengt Löfstedt (red.) | De corrupti sermonis emendatione. Rédaction Anvers 1540 / Maturin Cordier | 1989

Läs mer

English adverbials in translation

Hans Lindquist | English adverbials in translation. A corpus study of Swedish renderings | 1989

Att utbildas till svensklärare i teori och praktik

Att utbildas till svensklärare i teori och praktik

Katarina Lundin | Att utbildas till svensklärare i teori och praktik | 2018

Studenter som väljer att utbilda sig till ämneslärare i svenska går en flerårig professionsutbildning. Utbildningen ska bidra till studenternas kunskapsutveckling, och de ska tillägna sig både ämneskunskaper och kunskaper om pedagogik, didaktik och metodik. Under en lång ...

Läs mer

Dictionnaire morphologique de la langue roumaine

Alf Lombard, Constantin Gâdei | Dictionnaire morphologique de la langue roumaine. Permettant de connaître la flexion entière des mots qui en possèdent une: substantifs, adjectifs, pronoms, verbes | 1981

Läs mer

Translation studies in Scandinavia

Lars Wollin, Hans Lindquist (red.) | Translation studies in Scandinavia. Proceedings from The Scandinavian Symposium on Translation Theory (SSOTT) II | 1986

Towards a European Perspective on Religious Education

Rune Larsson, Caroline Gustavsson (red.) | Towards a European Perspective on Religious Education. The RE research conference March 11-14, 2004, University of Lund | 2004

Lexis in composition

Moira Linnarud | Lexis in composition. A performance analysis of Swedish learners’ written English | 1986

"Den evangeliska Mariavägen till enhet"

Birgitta Laghé | "Den evangeliska Mariavägen till enhet" En studie av Paulina Mariadotters spiritualitet | 2004

Om människans värdighet

Rolf Lindborg (red.) | Om människans värdighet. Med några kapitel om humanism och mystik och naturfilosofi under renässansen / Giovanni Pico della Mirandola | 1974

Läs mer

Sverige och Eidsvollsförfattningen

Fredrik Lagerroth | Sverige och Eidsvollsförfattningen | 1973

Läs mer

Visjonen om likeverdet

Gunvor Lande | Visjonen om likeverdet. Det økumeniske tiåret 1988-1998. Kyrkjer i solidaritet med kvinner i El Salvador og Noreg, Kenya og Japan. | 2002

Läs mer

L'Effet-sincérité

L'Effet-sincérité

Vivi-Anne Lennartsson | L'Effet-sincérité. L'Autobiographie littéraire vue à travers la critique journalistique. L'Exemple de La Force des choses de Simone de Beauvoir | 2001

Läs mer

Krian i förvandling

Krian i förvandling

Lena Lötmarker | Krian i förvandling. Uppsatsämnen och skrivanvisningar för läroverkets svenska uppsatsskrivning | 2004

Läs mer

Ämbetsbrott av präst

Sven Lindegård | Ämbetsbrott av präst. En kyrkorättslig studie från medeltid till nutid | 1999

Svensk berättarkonst

Erland Lagerroth | Svensk berättarkonst. Röda rummet, Karolinerna, Onda sagor och Sibyllan | 1968

Läs mer

Small Clauses in Swedish

Small Clauses in Swedish

Katarina Lundin | Small Clauses in Swedish. Towards a Unified Account | 2003

Läs mer

Vannozza de Cattanei och påven Alexander VI

Kari Lawe | Vannozza de Cattanei och påven Alexander VI. En renässanspåvefamilj i relation till samtidens och eftervärldens syn på celibat, prästerskap/konkubinat och prästbarns rättsliga och sociala ställning | 1997

Le Bon sens commun

Le Bon sens commun

Björn Larsson | Le Bon sens commun. Remarques sur le rôle de la (re)cognition intersubjective dans l’épistémologie et l’ontologie du sens | 1997

Läs mer

Institutionssjälavård i Sverige 1932-1989

Yngve Levenskog | Institutionssjälavård i Sverige 1932-1989. Med särskild hänsyn tagen till fängelsesjälavården | 1997

Selma Lagerlöfs Jerusalem

Erland Lagerroth | Selma Lagerlöfs Jerusalem. Revolutionär sekterism mot fäderneärvd bondeordning | 1966

Läs mer

Utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare

Maria Lindgren | Utvecklingssamtal mellan chefer och medarbetare. Undersökning av en samtalstyp i arbetslivet | 2001

Läs mer

Talspråk i skrift

Per Lagerholm | Talspråk i skrift. Om muntlighetens utveckling i svensk sakprosa 1800–1997 | 1999

Form und Funktion der Redewiedergabe in einigen ausgewählten historischen Darstellungen

Barbro Landén | Form und Funktion der Redewiedergabe in einigen ausgewählten historischen Darstellungen | 1985

Back to the Origin

Back to the Origin

Lars Larsson, Ilga Zagorska (red.) | Back to the Origin. New Research in the Mesolithic-Neolithic Zvejnieki Cementery and Environment, North Latvia | 2006

Zvejnieki is situated on Lake Burtnieki in northern Latvia. The site includes a Stone Age cemetery and two corresponding settlement sites. Excavations were directed by the archaeologist Dr. Francis Zagorskis in the 1960s and 1970s. The Zvejnieki cemetery is one of the largest in ...

Läs mer

La place et le sens des adjectifs épithètes de valorisation positive

La place et le sens des adjectifs épithètes de valorisation positive

Björn Larsson | La place et le sens des adjectifs épithètes de valorisation positive. Une étude de 113 adjectifs d’emploi fréquent dans la langue du tourisme et dans d’autres types de prose non-littéraire | 1994

Läs mer

Continuity for Centuries

Continuity for Centuries

Lars Larsson (red.) | Continuity for Centuries. A Ceremonial Building and its Context at Uppåkra, Southern Sweden | 2004

In 2001 an intensive excavation began within the central part of the large site at Uppakra, southernmost Sweden. This was not the first excavation of the site but the first in which the topsoil was removed within large trenches in order to record the relations between different types ...

Läs mer

Bronsålderns gravhögar. Rapport från ett symposium i Lund 15.XI–16.XI 1991

Lars Larsson | Bronsålderns gravhögar. Rapport från ett symposium i Lund 15.XI–16.XI 1991 | 1993

Populations of the Nordic countries

Elisabeth Iregren, R Liljekvist (red.) | Populations of the Nordic countries. Human population biology from the present to the Mesolithic. Proceedings of the Second Seminar of Nordic Physical Anthropology | 1993

Mediernas historia

Mediernas historia

Johan Jarlbrink, Patrik Lundell, Pelle Snickars | Mediernas historia. Från big bang till big data | 2019

Idag upplever många att medier genomsyrar allt fler delar av vardag och samhälle. Men vår samtid delar denna erfarenhet med människor som levt under tidigare perioder. För att hitta en tid då medier inte satte sin prägel på liv och samhälle måste vi gå mycket långt tillbaka i ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Actes du Xe congrès des romanistes scandinaves

Lars Lindvall (red.) | Actes du Xe congrès des romanistes scandinaves. Lund, 10-14 août 1987 | 1990

"About Zion I will not be silent"

Antti Laato | "About Zion I will not be silent" The Book of Isaiah as an ideological unity | 1998

Religion i radio och tv under sextio år

Rune Larsson | Religion i radio och tv under sextio år | 1988

History and ideology in the Old Testament prophetic literature

Antti Laato | History and ideology in the Old Testament prophetic literature. A methodological approach to the reconstruction of the proclamation of the historical prophets | 1996

La réception des Mandarins

La réception des Mandarins

Björn Larsson | La réception des Mandarins. Le roman de Simone de Beauvoir face à la critique littéraire en France | 1988

Läs mer

Centrality - regionality

Centrality - regionality

Lars Larsson, Birgitta Hårdh (red.) | Centrality - regionality. The social structure of southern Sweden during the Iron Age | 2003

Läs mer

Arkeologi och makt. Rapport från arkeologidagarna 15–17 januari 1990

Lars Larsson, E Ryberg (red.) | Arkeologi och makt. Rapport från arkeologidagarna 15–17 januari 1990 | 1991

Adjektivets komparation i svenskan

Adjektivets komparation i svenskan

Carl-Erik Lundbladh | Adjektivets komparation i svenskan. En semantisk beskrivning | 1988

Läs mer

Central Places in the Migration and Merovingian Periods

Lars Larsson, Birgitta Hårdh (red.) | Central Places in the Migration and Merovingian Periods. Papers from the 52nd Sachsensymposium, Lund, August 2001 | 2002

Läs mer

Transitivity in discourse

Transitivity in discourse

Ann Lindvall | Transitivity in discourse. A comparison of Greek, Polish and Swedish | 1998

Läs mer

Suffering and sin

Fredrik Lindström | Suffering and sin. Interpretations of illness in the individual complaint psalms | 1994

Religion zwischen Kirke und Schule

Rune Larsson | Religion zwischen Kirke und Schule. Die Lehrpläne für den evangelischen Religionsunterricht in der Bundesrepublik Deutschland seit 1945 | 1980

Drömmar om det minsta

Drömmar om det minsta

Matts Lindström | Drömmar om det minsta. Mikrofilm, överflöd och brist 1900-1970 | 2017

Boken, Drömmar om det minsta. Mikrofilm, överflöd och brist 1900-1970 , berättar om mikrofilmens plats i 1900-talets mediehistoria. Studien följer mediets konfiguration från det förra sekelskiftets informationsutopiska drömmar till åren kring 1970 då datorn trädde in i samhället. Den ...

Läs mer

Uppåkra - centrum i analys och rapport

Uppåkra - centrum i analys och rapport

Lars Larsson (red.) | Uppåkra - centrum i analys och rapport | 2001

Läs mer

Stridsyxekultur i Sydskandinavien

Lars Larsson (red.) | Stridsyxekultur i Sydskandinavien | 1990

Gayted Communities

Gayted Communities

Erica Li Lundqvist | Gayted Communities. Marginalized Sexualities in Lebanon | 2013

Läs mer

God in the Fourth Gospel

Tord Larsson | God in the Fourth Gospel. A Hermeneutical Investigation of the History of Interpretations | 2001

Läs mer

The servant of YHWH and Cyrus

Antti Laato | The servant of YHWH and Cyrus. A reinterpretation of the exilic Messianic programme in Isaiah 40-55 | 1992

Der Leyen doctrinal

Gunilla Ljunggren | Der Leyen doctrinal. Eine mittelniederdeutsche Übersetzung des mittelniederländischen Lehrgedichts Dietsche doctrinale. Nach der Handschrift Codex Guelf. Blankenburg 127 a der Herzog August-Bibliothek zu Wolfenbüttel | 1963

Litterära fabrikationer

Litterära fabrikationer

Kenneth Lindegren | Litterära fabrikationer. JT LeRoy och Araki Yasusada - både lögn och fiktion | 2016

Litterära fabrikationer – det litterära fenomen som vanligen kallas ”bluff ” eller ”bedrägeri” – har de senaste decennierna gett upphov till en moralisk och tolkningsteoretisk debatt av starkt polariserad karaktär. I centrum för problematiken står de omtvistade betydelserna av ...

Läs mer

Rethinking the Jewish-Comics Connection

Rethinking the Jewish-Comics Connection

Martin Lund | Rethinking the Jewish-Comics Connection | 2013

Läs mer

Arkeologi och religion. Rapport från arkeologidagarna 16–18 januari 1989

Lars Larsson, Bozena Wyszomirska (red.) | Arkeologi och religion. Rapport från arkeologidagarna 16–18 januari 1989 | 1989

Agrarian plant economy at Uppåkra and the surrounding area

Agrarian plant economy at Uppåkra and the surrounding area

Mikael Larsson | Agrarian plant economy at Uppåkra and the surrounding area. Archaeobotanical studies of an Iron Age regional center | 2015

Läs mer

Resan till continenten

Carl E. Normann, Barbro Lindgren (red.) | Resan till continenten. Christian August Sylvans resedagbok. Redigerad av Carl-Edvard Normann ; slutförd och med förord av Barbro Lindgren | 1995

Josiah and David redivivus

Antti Laato | Josiah and David redivivus. The historical Josiah and the messianic expectations of exilic and postexilic times | 1992

Faunahistoriska Studier tillägnade Johannes Lepiksaar. Symposium 26 maj 1988

Elisabeth Iregren, R Liljekvist (red.) | Faunahistoriska Studier tillägnade Johannes Lepiksaar. Symposium 26 maj 1988 | 1988

"God bless America!"

Kjell O U Lejon | "God bless America!" President George Bushs religio-politiska budskap | 1994

Gravskick och gravdata. Rapport från arkeologidagarna, 13–15 januari 1988

Ellisabeth Iregren, Kristina Jennbert, Lars Larsson (red.) | Gravskick och gravdata. Rapport från arkeologidagarna, 13–15 januari 1988 | 1988

La poésie algérienne de langue française et la guerre d’Algérie

Yvonne Llavador | La poésie algérienne de langue française et la guerre d’Algérie | 1980

Muntligt och skriftligt i Sverige och svenskan

Muntligt och skriftligt i Sverige och svenskan

Per Lagerholm | Muntligt och skriftligt i Sverige och svenskan | 2013

Läs mer

Zur Nominalflexion in der deutschen Literatursprache nach 1900

Ivar Ljungerud | Zur Nominalflexion in der deutschen Literatursprache nach 1900 | 1955

Centrala platser, centrala frågor

Centrala platser, centrala frågor

Lars Larsson, Birgitta Hårdh (red.) | Centrala platser, centrala frågor. Samhällsstrukturen under järnåldern. En vänbok till Berta Stjernquist | 1998

Läs mer

La dislocation en français

Eva Larsson Ringqvist | La dislocation en français. Étude de syntaxe générative | 1979

Almanackorna och det svenska ordförrådet

K. G. Ljunggren | Almanackorna och det svenska ordförrådet. Bidrag till svensk ordhistoria | 1944

Läs mer

Pommern

Pommern

Thomas Lundén | Pommern. Ett gränsfall i tid och rum | 2016

Läs mer

Universitetet som medium

Universitetet som medium

Matts Lindström, Adam Wickberg Månsson (red.) | Universitetet som medium | 2015

Vem är framtidens humanist om empiri är på väg att ersättas av Big Data, och tolkning kompletteras av algoritmer? Som en följd av samhällets digitalisering tycks universitetets traditionstyngda institutioner vara på väg att förändras. Sedan en tid talar man allt oftare om digitala ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Förkunnarna och deras utbildning

Alf Lindberg | Förkunnarna och deras utbildning. Utbildningsfrågan inom Pingströrelsen, Lewi Pethrus ideologiska roll och de kvinnliga förkunnarnas situation | 1991

Det omstridda arvet

Det omstridda arvet

Valter Lundell | Det omstridda arvet. Den kommunistiska erfarenheten i dansk och svensk historiekultur | 2017

I Danmark och Sverige råder ett asymmetriskt förhållningssätt till den nazistiska och den kommunistiska erfarenheten. Medan den förra omfattas av konsensus, omgärdas den senare av oenighet. Föreliggande studie utgår från denna oenighet och undersöker hur den hanteras i dansk och ...

Läs mer

Från stormannagård till bondby

Mats G. Larsson | Från stormannagård till bondby. En studie av mellansvensk bebyggelseutveckling från äldre järnålder till medeltid | 1997

Axplock

Axplock

Evald Lövestam | Axplock. Nytestamentliga studier | 1987

Läs mer

Västgötalagens litterära bilagor

Ivar Lindquist | Västgötalagens litterära bilagor | 1941

Jesus and 'this generation'

Evald Lövestam | Jesus and 'this generation' A New Testament study | 1995

Attentatet mot Hiertas minne

Attentatet mot Hiertas minne

Patrik Lundell | Attentatet mot Hiertas minne. Studier i den svenska pressens mediehistoria | 2013

Liksom andra makter har den svenska pressen lagt kraft och pengar på att göra propaganda för sig själv. I den här boken fokuseras de formerande åren från sekelskiftet 1900 till andra världskriget, då institutionen på allvar erövrade sin status och ställning. I centrum står några ...

Läs mer

Regionauterna

Regionauterna

Orvar Löfgren, Fredrik Nilsson (red.) | Regionauterna. Öresundsregionen från vision till vardag | Makadam | 2010

Vad har hänt sedan Öresundsbron invigdes sommaren 2000? Vilka drömmar har slagit in, vilka visioner visade sig orealistiska? Inför broöppningen var otåligheten stor – äntligen skulle Själland och Sydsverige förenas i en transnationell region. Här ser danska och svenska forskare ...

Läs mer

The Arts in Dialogue

The Arts in Dialogue

Johanna Lindbladh, Terho Paulsson, Karin Sarsenov, Miloslava Slavickova, Barbara Törnquist-Plewa (red.) | The Arts in Dialogue. Essays in Honour of Fiona Björling | 2009

Läs mer

The earliest settlement of Scandinavia and its relationship with neighbouring areas

Lars Larsson (red.) | The earliest settlement of Scandinavia and its relationship with neighbouring areas | 1996

Det bortrövade dryckeskärlet

Det bortrövade dryckeskärlet

Inger Lövkrona | Det bortrövade dryckeskärlet. En sägenstudie | 1982

Läs mer

The growth of Swedish-Anglican intercommunion between 1833 and 1922

Carl Henrik Lyttkens | The growth of Swedish-Anglican intercommunion between 1833 and 1922 | 1970

Religiösa runtexter. 2, Sparlösa-stenen

Ivar Lindquist | Religiösa runtexter. 2, Sparlösa-stenen. Ett svenskt runmonument från Karl den Stores tid, upptäckt 1937. Ett tydningsförslag | 1940

Läs mer

God and the origin of evil

Fredrik Lindström | God and the origin of evil. A contextual analysis of alleged monistic evidence in the Old Testament | 1983

Drömmens vin, ordets blod

Drömmens vin, ordets blod

Per Erik Ljung (red.) | Drömmens vin, ordets blod. Tolv föredrag om Vilhelm Ekelunds lyrik | 2004

Det krävs ”drömkrafts dristighet” av den som vågar nalka sig poesin, skriver Vilhelm Ekelund i en anteckning från 1930. ”Poesins höga skola gäller det”, skriver han på ett annat ställe. ”Hvad vill sura ögat där och dess bekymmer!” Tolv poesiälskare och poesiforskare har här stannat ...

Läs mer

Studies on the local sense of the prepositions in, at, on, and to, in modern English

Karl-Gunnar Lindkvist | Studies on the local sense of the prepositions in, at, on, and to, in modern English | 1950

The archaeology of the cultural landscape

The archaeology of the cultural landscape

Lars Larsson, Johan Callmer, Berta Stjernquist (red.) | The archaeology of the cultural landscape. Field work and research in a south Swedish rural region. Studies by Berta Stjernquist | 1992

Läs mer

Reagan, religion and politics

Kjell O U Lejon | Reagan, religion and politics. The revitalization of "a nation under God" during the 80s | 1988

Religiös samhällsanalys

Religiös samhällsanalys

Hampus Lyttkens | Religiös samhällsanalys. Åtta artiklar om samhällsförändring och kristen tro | 1985

Läs mer

Språk i massmedierna

Per Lagerholm | Språk i massmedierna. En forskningsöversikt | 1991

Runstenar och utlandsfärder

Mats G. Larsson | Runstenar och utlandsfärder. Aspekter på det senvikingatida samhället med utgångspunkt i de fasta fornlämningarna | 1990

Den fiktiva dialogen

Miranda Landen | Den fiktiva dialogen. Tal- och tankegestaltning i Hjalmar Söderbergs "Den allvarsamma leken" | 1991

Introduktion till religionspedagogiken

Introduktion till religionspedagogiken

Rune Larsson | Introduktion till religionspedagogiken | 1985

Läs mer

Tidigneolitikum i Sydvästskåne

Mats Larsson | Tidigneolitikum i Sydvästskåne. Kronologi och bosättningsmönster | 1984

Förhållandet mellan praxis och teori inom etiken

Förhållandet mellan praxis och teori inom etiken

Niclas Lindström | Förhållandet mellan praxis och teori inom etiken | 2012

Läs mer

Svenskans sje- och tje-ljud i ett allmänfonetiskt perspektiv

Svenskans sje- och tje-ljud i ett allmänfonetiskt perspektiv

Per Lindblad | Svenskans sje- och tje-ljud i ett allmänfonetiskt perspektiv | Liber | 1980

Läs mer

Med kroppen som instrument

Med kroppen som instrument

Lena Löwendahl | Med kroppen som instrument. En studie av new age med fokus på hälsa, kroppslighet och genus | Almqvist & Wiksell International | 2002

Läs mer

Den medeltida träskulpturen i Skåne

Den medeltida träskulpturen i Skåne

Lena Liepe | Den medeltida träskulpturen i Skåne. En bilddokumentation | 1995

Läs mer

Om bisatser i barnspråk / Psalmspråket i nya kläder

Sven Lange, Bo-A Wendt | Om bisatser i barnspråk / Psalmspråket i nya kläder. Den språkliga bearbetningen av äldre psalmer i 1986 års psalmbok | 1989

Zum Sekundärumlaut von germ. a im Bairischen

Inga Löfstedt | Zum Sekundärumlaut von germ. a im Bairischen | 1944

Religiösa runtexter. 1, Sigtuna-galdern

Ivar Lindquist | Religiösa runtexter. 1, Sigtuna-galdern. Runinskriften på en amulett funnen i Sigtuna 1931. Ett tydningsförslag | 1932

Läs mer

Den medeltida träskulpturen i Skåne

Den medeltida träskulpturen i Skåne

Lena Liepe | Den medeltida träskulpturen i Skåne. Produktion och förvärv | 1995

Avhandlingen analyserar och beskriver alla bevarade medeltida träskulpturer från skånska kyrkor; i allt 311 skulpturer. Analysens utgångspunkter är det andliga behovet av kultobjekt, ekonomiska möjligheter för förvärv och förekomsten av produktion, antingen i lokala eller regionalt ...

Läs mer

Studier i nordisk språkvetenskap från Lunds universitets institution för nordiska språk och Landsmålsarkivet i Lund

Bertil Ejder, Karl Gustav Ljunggren (red.) | Studier i nordisk språkvetenskap från Lunds universitets institution för nordiska språk och Landsmålsarkivet i Lund | 1958

Skateholmsprojektet

Lars Larsson | Skateholmsprojektet. En utställning om ett fångstsamhälle för 7000 år sedan. Utställningskatalog | 1982

Glossar till Codex AM 291, 4:to

Ludvig Larsson | Sture Hast (red.) | Glossar till Codex AM 291, 4:to. (Jómsvíkinga saga) | 1956

Tryckt bild eller avbildat tryck?

Tryckt bild eller avbildat tryck?

Charlotte Lagerholm | Tryckt bild eller avbildat tryck? Visuella representationer av begrepp relaterade till tryck i fysikläroböcker för högstadiet | 2020

Läroböckers innehåll presenteras med både text och bild, det vill säga visuella representationer. Men vad säger egentligen de visuella representationerna? Hjälper de elever att förstå naturvetenskap och i så fall på vilket sätt? Hur dessa visuella representationer kan understödja ...

Läs mer

Ageröd V

Lars Larsson | Ageröd V. An Atlantic bog site in central Scania | 1983

Ageröd I:B – Ageröd I:D

Lars Larsson | Ageröd I:B – Ageröd I:D. A study of early Atlantic settlement in Scania | 1978

Tradition and interpretation

Inger Ljung | Tradition and interpretation. A study of the use and application of formulaic language in the so-called Ebed YHWH-psalms | 1978

Mellan två riken

Mellan två riken

Jens Lerbom | Mellan två riken. Integration, politisk kultur och förnationella identiteter på Gotland 1500–1700 | Nordic Academic Press | 2003

Den 1 november 1645 lämnade Danmark över Östersjöns största ö, Gotland, till Sverige. Mellan två riken är en undersökning av hur skiftet i rikstillhörighet formade och förändrade de gotländska böndernas vardagspolitiska handlingsmönster och föreställningsvärldar. Hur agerade man i ...

Läs mer

Die Urgestalt der Hávamál

Ivar Lindquist | Die Urgestalt der Hávamál. Ein Versuch zur Bestimmung auf synthetischem Wege | 1956

Studies on Middle English local surnames

Mattias T Löfvenberg | Studies on Middle English local surnames | 1942

Stockholms stads tänkebok 1524-29 / av M:r Olauus Petri Phase

Ludvig Larsson (red.) | Stockholms stads tänkebok 1524-29 / av M:r Olauus Petri Phase. Häfte 1-2 1929, häfte 3, register, 1940 | 1929

Läs mer

ETN:H2O

ETN:H2O

Susanne Lundin, Johanna Rivano Eckerdal, Lynn Åkesson (red.) | ETN:H2O | 2021

Läs mer

Samhällskunskap för alienerad elit

Samhällskunskap för alienerad elit

Janna Lundberg | Samhällskunskap för alienerad elit. Observationsstudie av Särskilda läroverket | 2020

Elevernas skamkänslor känns i rummet medan läraren talar om referenstekniker. Jag ser elevernas kutade ryggar när de sjunker ihop och blir mindre än de brukar vara. De är totalt knäpptysta och verkar knappt andas. Alla elever har ansiktet riktat mot läraren, ingen av eleverna i ...

Läs mer

Att föra det egna till torgs

Att föra det egna till torgs

Immi Lundin | Att föra det egna till torgs. Berättande, stoff och samtid i Kerstin Strandbergs, Enel Melbergs och Eva Adolfssons debutromaner | 2012

När Kerstin Strandberg 1967 gav ut Som en ballong på skoj handlade debatten mer om könsroller än om kvinnors skrivande. När Enel Melbergs Modershjärtat kom ut 1977 talade man inte om könsrollsdebatt utan om kvinnokamp och kvinnors skrivande sågs som en viktig del av den kampen. Det ...

Läs mer

The Legacy of the Jaguar Prophet

Bodil Liljefors Persson | The Legacy of the Jaguar Prophet. An Exploration of Yucatec Maya Religion and Historiography | Almqvist & Wiksell International | 2000

Läs mer

Studier i Codex regius av Äldre Eddan

Gustaf Lindblad | Studier i Codex regius av Äldre Eddan. I-III | 1954

Den gustavianska bibelkommissionen

Den gustavianska bibelkommissionen

Tord Larsson | Den gustavianska bibelkommissionen. Första protokollsboken | 2010

Läs mer

Kampen för erkännande

Kampen för erkännande

Andreas Linderoth | Kampen för erkännande. DDR:s utrikespolitik gentemot Sverige 1949–1972 | 2002

DDR blev inte diplomatiskt erkänt av Sverige förrän i december 1972. Den östtyska "kampen" för erkännande började dock mycket tidigare. Sedan mitten av 1950-talet präglades i princip alla relationer mellan DDR och Sverige av denna fråga. Denna avhandling analyserar hur inte bara de ...

Läs mer

Hur annorlunda då

Hur annorlunda då

Artur Larsson | Hur annorlunda då. Minnen från ett samhälle på Söderslätt | 1967

Läs mer

Platons stats- och rättsbegrepp

Fredrik Lagerroth | Platons stats- och rättsbegrepp. En studie i allmän statslära | 1928

Läs mer

The Environmental Turn in Postwar Sweden

The Environmental Turn in Postwar Sweden

David Larsson Heidenblad | The Environmental Turn in Postwar Sweden. A New History of Knowledge | 2021

The Stockholm Conference of 1972 drew the world's attention to the global environmental crisis, but for people in Sweden the threat was nothing new. Anyone who read the papers or watched the television news was already familiar with the issues. Five years early, in the summer of 1967, ...

Läs mer

Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse

Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse

Johan Lundin, Emma Hilborn (red.) | Berättelser om arbete, arbetare och arbetarrörelse | 2017

Läs mer

Mediernas kulturhistoria

Mediernas kulturhistoria

Solveig Jülich, Patrik Lundell, Pelle Snickars (red.) | Mediernas kulturhistoria | 2008

Finns det en rak framstegsberättelse från kilskriften till Apples senaste gränssnitt? Historiska diskussioner om medier har länge dominerats av olika framstegsberättelser. Om kilskriften kulminerar i Gutenbergs tryckpress, når Turingmaskinen följaktligen sin höjdpunkt i Apples senaste ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Det isländska accenttecknet

Gustaf Lindblad | Det isländska accenttecknet. En historisk-ortografisk studie | 1952

Basic Tendencies of Adjectival Accentological Development in Contemporary Russian

Basic Tendencies of Adjectival Accentological Development in Contemporary Russian

Julia Larsson | Basic Tendencies of Adjectival Accentological Development in Contemporary Russian | 2004

Läs mer

ETN:CO2

ETN:CO2

Orvar Löfgren, Tine Damsholt (red.) | ETN:CO2. The greening of a Region | 2010

Läs mer

Bortom riksbildningen

Bortom riksbildningen

Anna Lihammer | Bortom riksbildningen. Människor, landskap och makt i sydöstra Skandinavien | 2007

Bildandet av kungariket Danmark brukar presenteras som en långdragen och linjär process där forntida hövdingar knyts ihop med den moderna nationalstaten. "Bortom riksbildningen. Människor, landskap och makt i sydöstra Skandinavien" fokuserar istället de många små berättelserna ...

Läs mer

Basic Tendencies of Adjectival Accentological Development in Contemporary Russian

Basic Tendencies of Adjectival Accentological Development in Contemporary Russian

Julia Larsson | Basic Tendencies of Adjectival Accentological Development in Contemporary Russian | 2003

Läs mer

The apocalypse of Adam

Per-Arne Linder | The apocalypse of Adam. Nag Hammadi codex V,5 considered from its Egyptian background | 1991

Breathing Life into a Standard

Breathing Life into a Standard

Karolina Lindh | Breathing Life into a Standard. The configuration of resuscitation in practices of informing | 2015

Standardisation is commonly thought of as leading to uniformity and order while practices are regarded as dynamic. They evolve and change through repeated enactments. This study explores the meeting of these two apparently con-flicting phenomena by inquiring into how a specific piece ...

Läs mer

Att berätta i tid och rum

Att berätta i tid och rum

Johanna Lindbladh | Att berätta i tid och rum. Människans unika värde och dess upplösning i Dostoevskijs och Petrusevskajas berättarkonst | 2003

Läs mer

Efter dekonstruktionen

Efter dekonstruktionen

Ulla-Britta Lagerroth (red.) | Efter dekonstruktionen. Tolv uppsatser om aktuell litteraturteori | 1992

Utvecklingen av svensk litteraturvetenskap måste idag ske i kreativt och kritiskt möte med den teoriförnyelse och de förändringar i vetenskapliga synsätt som äger rum på den internationella scenen. En grupp forskare från Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund gör här ...

Läs mer

Problemställning och metod för undersökning av mossboplatsen Ageröd V. Undervisningsmaterial

Lars Larsson | Problemställning och metod för undersökning av mossboplatsen Ageröd V. Undervisningsmaterial | 1979

Lunds stifts landebok. D. 3, Tillkomst, innehåll, handskrifter samt register

Lunds stifts landebok. D. 3, Tillkomst, innehåll, handskrifter samt register

Karl Gustav Ljunggren, Bertil Ejder (red.) | Lunds stifts landebok. D. 3, Tillkomst, innehåll, handskrifter samt register | 1965

Landeboken är en förteckning över kyrkornas, hospitalens, prästernas och klockarnas inkomster och egendomar i det gamla Lunds stift, dvs Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Verket fullbordades i början av 1570-talet. Föreliggande utgåva är en modern textkritisk version med ...

Läs mer

Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser

Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser

Johan Lind | Elevers förståelse av tekniska system och designprocesser. Det är tekniskt, ganska svårt och avancerat | 2019

Vi lever i en värld där vi är omgivna av olika tekniska lösningar. Därför är det viktigt att vi utvecklar en förståelse för teknik i samhället, dels hur tekniken påverkar oss men också hur vi påverkar tekniken. Det innebär att alla medborgare bör ha förmågor och kunskaper som gör att ...

Läs mer

Consistorium regni och frågan om kyrklig överstyrelse

Sven Lindegård | Consistorium regni och frågan om kyrklig överstyrelse. En studie i den svenska kyrkoförfattningens teori och praxis 1571-1686 | 1957

Lunds stifts landebok. D. 2, Nuvarande Kristianstads, Hallands och Blekinge län samt Bornholm

Lunds stifts landebok. D. 2, Nuvarande Kristianstads, Hallands och Blekinge län samt Bornholm

Karl Gustav Ljunggren, Bertil Ejder (red.) | Lunds stifts landebok. D. 2, Nuvarande Kristianstads, Hallands och Blekinge län samt Bornholm | 1952

Landeboken är en förteckning över kyrkornas, hospitalens, prästernas och klockarnas inkomster och egendomar i det gamla Lunds stift, dvs Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Verket fullbordades i början av 1570-talet. Föreliggande utgåva är en modern textkritisk version med ...

Läs mer

Studier över sydsvenska ortnamn

Karl Gustav Ljunggren | Studier över sydsvenska ortnamn | 1948

Mötesplatser

Mötesplatser

Hans Lund | Mötesplatser. Ord och bild i samverkan | 2013

Ord och bild kommunicerar olika slag av kunskap. Just olikheten gör att samverkan mellan ord och bild kan förmedla innebörder som inget av de två medierna kan förmedla på egen hand. I sin diskussion kring bildtitlar framhåller E. H. Gombrich: ”The image is one pole, the title often ...

Läs mer

Morality Beyond Humanity

Morality Beyond Humanity

Monica Libell | Morality Beyond Humanity. Schopenhauer, Grysanowski, and Schweitzer on Animal Ethics | 2001

Läs mer

The great power of God in San Juan Valley

Jan Lundius | The great power of God in San Juan Valley. Syncretism and messianism in the Dominican Republic | 1995

Lunds stifts landebok. D. 1, Nuvarande Malmöhus län

Lunds stifts landebok. D. 1, Nuvarande Malmöhus län

Karl Gustav Ljunggren, Bertil Ejder (red.) | Lunds stifts landebok. D. 1, Nuvarande Malmöhus län | 1950

Landeboken är en förteckning över kyrkornas, hospitalens, prästernas och klockarnas inkomster och egendomar i det gamla Lunds stift, dvs Skåne, Halland, Blekinge och Bornholm. Verket fullbordades i början av 1570-talet. Föreliggande utgåva är en modern textkritisk version med ...

Läs mer

James Harrington's Oceana / edited with notes

S. B. Liljegren (red.) | James Harrington's Oceana / edited with notes | 1924

Läs mer

Det runda brunnslocket

Det runda brunnslocket

Hans Lund | Det runda brunnslocket. En duomedial artefakt under fötterna | 2011

Det finns en värld under gatuplanet med kanaler och rör för dricksvatten och avloppsvatten, för fjärrvärmevatten och brandsläckningsvatten, en värld som i det dolda betjänar världen ovanför. En mängd schakt förbinder dessa två världar, och på varje schaktöppning ligger ett lock. ...

Läs mer

Experience and Identity

Experience and Identity

Anna Lindberg | Experience and Identity. A Historical Account of Class, Caste, and Gender among the Cashew Workers of Kerala, 1930–2000 | 2001

Several generations of women have worked in the cashew factories of the South Indian State of Kerala from 1930 to the present. This group challenged the stereotypical view of Third World women because its constituents were organized into unions, worked in the formal sector, and were ...

Läs mer

Algot Werin

Algot Werin

Per Erik Ljung, Louise Vinge (red.) | Algot Werin. Från ett seminarium kring hans liv och verk | 1993

Algot Werin (1892-1975) tillhörde en generation av lundahumanister som gav det skånska universitetet en särprägel i svenskt kulturliv. Som förlagsman och litteraturhistoriker, som vän och lärare blev han högt respekterad och varmt avhållen. I oktober 1992 hyllades hans minne med ett ...

Läs mer

Johannes Magnus' Latin letters

Brita Larsson | Johannes Magnus' Latin letters. A critical edition with introduction and commentary | 1992

Information through sherds

Information through sherds

Anders Lindahl | Information through sherds. A case study of the early glazed earthenware from Dalby, Scania | 1986

Läs mer

Stenåldersjägare i inlandsmiljö

Lars Larsson | Stenåldersjägare i inlandsmiljö. En utställning om människan och hennes miljö i mellersta Skåne under jägar- och samlarstenåldern | 1977

The return of traditional food

The return of traditional food

Patricia Lysaght, Håkan Jönsson, Anna Burstedt | The return of traditional food | 2013

Strongly interdisciplinary in content, the papers in this volume deal with various aspects of the return to popularity of traditional food, from the re-articulation of goat-cheese making in Jämtland, Sweden, to the reinvention of Cinnamon Bread as a commodity under the influence of ...

Läs mer

Transformationer

Transformationer

Per Erik Ljung, Mats Jönsson (red.) | Transformationer. Valda texter från International Association of Scandinavian Studies (IASS) 28:e konferens i Lund 2010 | 2011

Transformationer rymmer tjugosex texter från ett symposium kring översättning – i bred mening – som ägde rum i Lund sommaren 2010. Förvandlingarna mellan språk, genrer. Konstarter, medier och kulturer äger rum hela tiden. Det är ett perspektiv som är självklart för skandinavister. Vi ...

Läs mer

Arbetarhistoria i brytningstid

Arbetarhistoria i brytningstid

Victor Lundberg (red.) | Arbetarhistoria i brytningstid. Landskrona i maj 2005 | 2007

I antologin Arbetarhistoria i brytningstid – Landskrona i maj 2005 ingår 18 arbetarhistoriska uppsatser, skrivna av akademiska forskare från Umeå i norr till Malmö i söder. Här bjuds läsaren bland mycket annat på inblickar i en tunnbindares politiska tankevärld i 1880-talets ...

Läs mer

Moderna klassiker

Moderna klassiker

Per Erik Ljung (red.) | Moderna klassiker. 16 föreläsningar om texter från vår tid | 1992

Selma Lagerlöf, Joseph Conrad, August Strindberg, Edith Södergran, Virginia Woolf, Alberto Moravia, William Faulkner, Robert Musil, Sivar Arnér, Bertolt Brecht, Jorge Louis Borges, Jack Kerouac, Aksel Sandemose, Sonja Åkesson, Gabriel García Márquez är det som presenteras i den första ...

Läs mer

Relativ satsfogning i de nordiska fornspråken

Gustaf Lindblad | Relativ satsfogning i de nordiska fornspråken | 1943

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2013

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2013

Patrik Lundell (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2013 | 2013

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2012

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2012

Patrik Lundell (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2012 | 2012

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2011

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2011

Patrik Lundell (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2011 | 2011

Läs mer

Den goda tanken och den onda erfarenheten

Den goda tanken och den onda erfarenheten

Valter Lundell | Den goda tanken och den onda erfarenheten. Om den kommunistiska brottshistoriens omstridda plats i den svenska historiekulturen | 2011

Läs mer

Bisatser i små barns språk

Bisatser i små barns språk

Barbro Lundin | Bisatser i små barns språk. En analys av fem barns första bisatser | 1987

Läs mer

Sören Norby och Östersjöpolitiken 1523-1525

Lars J. Larsson | Sören Norby och Östersjöpolitiken 1523-1525 | 1986

Läs mer

Småstat mot stormakt

Anders Lindberg | Småstat mot stormakt. Beslutssystemet vid tillkomsten av 1911 års svensk-tyska handels- och sjöfartstraktat | 1983

Läs mer

Handläggning och inflytande

Anna-Brita Lövgren | Handläggning och inflytande. Beredning, föredragning och kontrasignering under Karl XI:s envälde | 1980

Läs mer

Partireformationen

Hans Albin Larsson | Partireformationen. Från bondeförbund till centerparti | 1980

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15