Samtliga volymer ...

Material perception and action

Kristin Ingvarsdottir | Material perception and action. The role of material properties in object handling | 2021

Läs mer

Etiska perspektiv inom arkeologin

Etiska perspektiv inom arkeologin

Elisabeth Iregren, Kristina Jennbert (red.) | Etiska perspektiv inom arkeologin. Studenter och lärare i Lund reflekterar över ämnesetiska frågor | 2015

Antologin Etiska perspektiv inom arkeologin innehåller fjorton kapitel där studenter och lärare i Lund reflekterar över ämnesetiska frågor. Boken är ett resultat av etikkurser som har getts inom arkeologiutbildningen. Dessa kurser har visat sig få stor betydelse både för de studenter ...

Läs mer

Lokal kyrklig identitet

Jonas Ideström | Lokal kyrklig identitet. En studie av implicit ecklesiologi med exemplet Svenska kyrkan i Flemingsberg | 2009

I Adams barn…

E Iregren, L Redin (red.) | I Adams barn…. En diskussion om etiska aspekter på museiförvaring och återbegravning av medeltida skelettmaterial | 1995

Arkeologi och etik. Seminarium för arkeologer och osteologer 9 december 1993

Elisabeth Iregren, B Werbart (red.) | Arkeologi och etik. Seminarium för arkeologer och osteologer 9 december 1993 | 1993

From biblical theology to biblical criticism

Rebecca G.S. Idestrom | From biblical theology to biblical criticism. Old Testament scholarship at Uppsala University, 1866–1922 | 2000

Tolkning och konfrontation

Tolkning och konfrontation

Teologiska institutionen (red.) | Tolkning och konfrontation. Ett symposium om Gustaf Wingrens teologi med anledning av hans 85-årsdag den 29 november 1995 | 1996

Läs mer

Populations of the Nordic countries

Elisabeth Iregren, R Liljekvist (red.) | Populations of the Nordic countries. Human population biology from the present to the Mesolithic. Proceedings of the Second Seminar of Nordic Physical Anthropology | 1993

To each their own letter

Mikael Isacson | To each their own letter. Structure, themes, and rhetorical strategies in the letters of Ignatius of Antioch | 2004

Checkpoint 2020

Checkpoint 2020

Markus Idvall, Johan Wessman, Anna Palmehag (red.) | Checkpoint 2020. Människor, gränser och visioner i Öresundsbrons tid | Makadam | 2020

Öresundsbron fyller 20 år! Vad har hänt under dessa år? Och vart är vi på väg? Danska och svenska forskare, analytiker och journalister ger i denna antologi en aktuell bild av brons betydelse och utvecklingen i regionen. Gräns- och id-kontroller, pendling och ett förändrat ...

Läs mer

Anders Nygren som teolog och filosof

Anders Nygren som teolog och filosof

Teologiska institutionen (red.) | Anders Nygren som teolog och filosof. Rapport från symposiet vid 100-årsdagen av hans födelse | 1991

Läs mer

Mellan himmel och jord

Mellan himmel och jord

Teologiska institutionen (red.) | Mellan himmel och jord. Föreläsningar vid det nya Theologicums invigning i september 1990 | 1991

Läs mer

Faunahistoriska Studier tillägnade Johannes Lepiksaar. Symposium 26 maj 1988

Elisabeth Iregren, R Liljekvist (red.) | Faunahistoriska Studier tillägnade Johannes Lepiksaar. Symposium 26 maj 1988 | 1988

Patristica Nordica, 3

Patristica Nordica, 3

Teologiska institutionen (red.) | Patristica Nordica, 3. Föreläsningar hållna vid det tredje Nordiska patristikermötet i Lund 22-25 augusti 1989 | 1990

Läs mer

Gravskick och gravdata. Rapport från arkeologidagarna, 13–15 januari 1988

Ellisabeth Iregren, Kristina Jennbert, Lars Larsson (red.) | Gravskick och gravdata. Rapport från arkeologidagarna, 13–15 januari 1988 | 1988

Feministteologi idag

Feministteologi idag

Teologiska institutionen (red.) | Feministteologi idag. Sju föreläsningar till Kerstin Aspegrens minne | 1989

Läs mer

Biskops- och domprostutnämningar i Svenska kyrkan 1866-1989

Rune Imberg | Biskops- och domprostutnämningar i Svenska kyrkan 1866-1989 | 1991

Johan III och klosterväsendet

Gustaf Ivarsson | Johan III och klosterväsendet | 1970

Tracts for the times

Rune Imberg | Tracts for the times. A complete survey of all the editions | 1987

In quest of authority

Rune Imberg | In quest of authority. The "Tracts for the times" and the development of the Tractarian leaders, 1833-1841 | 1987

Citizen Schein

Citizen Schein

Lars Ilshammar, Pelle Snickars, Per Vesterlund (red.) | Citizen Schein | 2010

Vinnare av Svenska Designpriset 2010. En bok om kulturpersonligheten och makthavaren Harry Schein. Två dvd:er med unikt material medföljer. Harry Schein var en inflytelserik person i det svenska medielandskapet under femtio-, sextio- och sjuttiotalet, både som filmkritiker och som ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Kyrkopolitik och nationalitet

Alvin Isberg | Kyrkopolitik och nationalitet. Ett dilemma för minoritetskyrkorna i mellankrigstidens Polen | 1985

Luther idag

Luther idag

Teologiska Institutionen | Luther idag. Åtta lundaföreläsningar | 1983

Läs mer

Du och jag men inte vi

Du och jag men inte vi

Carolina Ignell | Du och jag men inte vi. Om omöjliga möten och deras orsaker i J. M. Coetzees fiktion | 2013

Läs mer

Ærkesædets godsadministration i senmiddelalderen

Ærkesædets godsadministration i senmiddelalderen

Per Ingesman | Ærkesædets godsadministration i senmiddelalderen | 1990

Med utgångspunkt från den senmedeltida agrarkrisen behandlar Ingesman ärkesätets omfattande godsbestånd och dess förvaltning. Rationalisering och centralisering är nyckelbegreppen i utvecklingen. I stor utsträckning bestod förvaltningspersonalen av lågadel. Därmed drabbades också ...

Läs mer

Das kirchliche Visitationsinstitut im mittelalterlichen Schweden

Göran Inger | Das kirchliche Visitationsinstitut im mittelalterlichen Schweden | 1961

ETN:POP

ETN:POP

Malin Ideland, Carina Sjöholm, Robert Willim (red.) | ETN:POP | 2005

Läs mer

Jordförvärvslagen, socialdemokratin och bönderna

Rune Ivarsson | Jordförvärvslagen, socialdemokratin och bönderna. En studie över jordförvärvslagstiftningen i svensk politik 1945-1965 | 1977

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15