Samtliga volymer ...

Cultural and socio-political development in south Etruria.

Cultural and socio-political development in south Etruria.

Hampus Olsson | Cultural and socio-political development in south Etruria. The Biedano region in the 5th to 1st centuries BC | 2021

By the 1st century AD, the Etruscan culture had been completely absorbed by Rome. Etruscans were now fully integrated and to be found at every level of Roman society, even at the very top. Etruria itself was naturally also affected. Roads were constructed connecting the remote areas ...

Läs mer

Attention and Learning through the Eyes of the Emotional Brain

Attention and Learning through the Eyes of the Emotional Brain

Manuel Oliva | Attention and Learning through the Eyes of the Emotional Brain | 2018

Läs mer

Jesus for Zanzibar

Jesus for Zanzibar

Hans Olsson | Jesus for Zanzibar. Narratives of Pentecostal Belonging, Islam, and Nation | 2016

Läs mer

The water-supply system in Roman Pompeii

The water-supply system in Roman Pompeii

Richard Olsson | The water-supply system in Roman Pompeii | 2015

This study focusses on the urban infrastructure for water supply in Roman Pompeii. The water distribution network of lead pipes was constructed inside the city walls, at the time when the city was connected to an aqueduct. Life for the Pompeiians changed considerably when aqueduct ...

Läs mer

Tullbergska rörelsen

Tullbergska rörelsen

Magnus Olofsson | Tullbergska rörelsen. Striden om den skånska frälsejorden 1867-1869 | 2008

Mellan 1867 och 1869 försökte hundratals människor från skånska godsbygder med hjälp av skatteansökningar, arbetsnedläggelser och vardagligt motstånd vinna äganderätt till ett stort antal arrendegårdar som tillhörde inalles ett tjugotal skånska storgods. De hävdade att gårdarna i ...

Läs mer

"Fortsättning följer"

"Fortsättning följer"

Ingemar Oscarsson | "Fortsättning följer" Följetong och fortsättningsroman i dagspressen till ca 1850 | 1980

Läs mer

Planning Primates - A search for episodic foresight

Planning Primates - A search for episodic foresight

Mathias Osvath | Planning Primates - A search for episodic foresight | 2010

Läs mer

Oldowan culture and the evolution of anticipatory cognition

Mathias Osvath | Oldowan culture and the evolution of anticipatory cognition | 2005

Läs mer

Kristi kropp och Guds folk

Karin Oljelund | Kristi kropp och Guds folk. En undersökning av ecklesiologin i Svenska kyrkans huvudgudstjänster 1942-2000 | 2009

Bildkompendium. Historisk osteologi

Historisk osteologi (red.) | Bildkompendium. Historisk osteologi | 2002

Läs mer

Werden – ein Chamäleon der Sprache

Werden – ein Chamäleon der Sprache

Margret Osterkamp | Werden – ein Chamäleon der Sprache. Zum Werdegang von werden | 2013

Läs mer

Gustav Adolf, Sverige och Trettioåriga kriget. Historieskrivning och kult

Sverker Oredsson | Gustav Adolf, Sverige och Trettioåriga kriget. Historieskrivning och kult | 1992

Forskarutbildningens förändringar 1890-1975. Historia, statskunskap, kulturgeografi, ekonomisk historia

Birgitta Odén | Forskarutbildningens förändringar 1890-1975. Historia, statskunskap, kulturgeografi, ekonomisk historia | 1991

Den svenska skaldekonstens fader och andra Stiernhielmsstudier

Bernt Olsson | Den svenska skaldekonstens fader och andra Stiernhielmsstudier | 1974

Läs mer

Turn-taking in English conversation

Bengt Oreström | Turn-taking in English conversation | 1983

Konzeptuelle Struktur und materielle Manifestation

Konzeptuelle Struktur und materielle Manifestation

Daniel Ormelius | Konzeptuelle Struktur und materielle Manifestation. Nominale Part-Whole-Konstruktionen aus einer typologischen Perspektive | Almqvist & Wiksell International | 2003

Läs mer

Survey of spoken English

Jan Svartvik, Mats Eeg-Olofsson, Oscar Forsheden, Bengt Oreström, Cecilia Thavenius (red.) | Survey of spoken English. Report on research 1975–81 | 1982

Bröllops besvärs ihugkommelse. D. 2, En monografi

Bernt Olsson | Bröllops besvärs ihugkommelse. D. 2, En monografi | 1970

Läs mer

Bröllops besvärs ihugkommelse. D. 1, Textutgåva

Bernt Olsson (red.) | Bröllops besvärs ihugkommelse. D. 1, Textutgåva. Utg. med inledning, kommentar och ordkonkordans | 1970

Läs mer

Die Modalpartikeln ja, doch und schon

Die Modalpartikeln ja, doch und schon

Elisabet Ormelius-Sandblom | Die Modalpartikeln ja, doch und schon. Zu ihrer Syntax, Semantik und Pragmatik | Almqvist & Wiksell International | 1997

Läs mer

Translation technique and theological exegesis

Staffan Olofsson | Translation technique and theological exegesis. Collected essays on the Septuagint version | 2009

Kronohandel och finanspolitik 1560-1595

Birgitta Odén | Kronohandel och finanspolitik 1560-1595 | 1966

Läs mer

Hela jorden är Herrens

Hela jorden är Herrens

Birger Olsson (red.) | Hela jorden är Herrens. Olika tro sida vid sida | 2001

Läs mer

Utvärdering av grundutbildningen vid Arkeologiska institutionen. Lunds universitet 1994

D Olausson (red.) | Utvärdering av grundutbildningen vid Arkeologiska institutionen. Lunds universitet 1994 | 1994

Swedish Numerals in an International Perspective

Swedish Numerals in an International Perspective

Magnus Olsson | Swedish Numerals in an International Perspective | 1997

Läs mer

Moats in ancient Palestine

Dag Oredsson | Moats in ancient Palestine | 2000

Matteus och hans läsare - förr och nu. Matteussymposiet i Lund den 27-28 sept 1996

Matteus och hans läsare - förr och nu. Matteussymposiet i Lund den 27-28 sept 1996

Birger Olsson, Samuel Byrskog, Walter Übelacker (red.) | Matteus och hans läsare - förr och nu. Matteussymposiet i Lund den 27-28 sept 1996 | 1997

Läs mer

Lauritz Weibull och forskarsamhället

Birgitta Odén | Lauritz Weibull och forskarsamhället | 1975

Läs mer

Fiction érogène à partir de Klossowski

Ingrid Orfall | Fiction érogène à partir de Klossowski | 1983

Form, Function & Context

Deborah Olausson, Helle Vandkilde (red.) | Form, Function & Context | 2000

Läs mer

God is my rock

Staffan Olofsson | God is my rock. A study of translation technique and theological exegesis in the Septuagint | 1990

Skånes språkliga försvenskning. 2, Blandspråksanalyser

Stig Örjan Ohlsson | Skånes språkliga försvenskning. 2, Blandspråksanalyser | 1979

The LXX version

Staffan Olofsson | The LXX version. A guide to the translation technique of the Septuagint | 1990

Skånes språkliga försvenskning. 1, Inledning. Om skriftspråket under Skånes övergångstid

Stig Örjan Ohlsson | Skånes språkliga försvenskning. 1, Inledning. Om skriftspråket under Skånes övergångstid | 1978

Folkbildning för delaktighet

Folkbildning för delaktighet

Lisa Olsson Dahlquist | Folkbildning för delaktighet. En studie om bibliotekets demokratiska uppdrag i en digital samtid | 2019

Hur kan folkbibliotekets demokratiska uppdrag tolkas och utföras i en komplex, mångfacetterad samtid som utmärks av globalise­rings­ och digitaliseringsprocesser? Hur kan delaktighet förstås och problematiseras i relation till folkbibliotekets lärandeuppdrag? Hur kan mänskliga ...

Läs mer

Aspects on the Johannine literature

Lars Hartman, Birger Olsson (red.) | Aspects on the Johannine literature. Papers presented at a conference of Scandinavian New Testament exegetes at Uppsala, June 16-19, 1986 | 1987

Der lange Weg des Zen-Buddhismus nach Deutschland

Jürgen Offermanns | Der lange Weg des Zen-Buddhismus nach Deutschland. Vom 16. Jahrhundert bis Rudolf Otto | Almqvist & Wiksell International | 2002

Läs mer

Tidningsmakt och politiska organisationer

Tidningsmakt och politiska organisationer

Curt Åke Olsson | Tidningsmakt och politiska organisationer. Den borgerliga samlingsrörelsen i Fyrstadskretsen 1962-1968 | Nordic Academic Press | 2003

Läs mer

Från ämbetsman till ämbetsbärare

Från ämbetsman till ämbetsbärare

Gunilla Ohlsson | Från ämbetsman till ämbetsbärare. Förändringar speglade i anmälningar mot präster under tre brytningstider | Arken | 2012

Läs mer

Islam på svenska

Islam på svenska

Jonas Otterbeck | Islam på svenska. Tidskriften Salaam och islams globalisering | Almqvist & Wiksell International | 2000

Läs mer

Löddeköpingeundersökningen 1981. Undersökning av fastigheten 30:9. Utgångspunkter och problemställningar. Löddeköpingeundersökningen VI

Tom Ohlsson | Löddeköpingeundersökningen 1981. Undersökning av fastigheten 30:9. Utgångspunkter och problemställningar. Löddeköpingeundersökningen VI | 1981

Los Angeles before Hollywood

Los Angeles before Hollywood

Jan Olsson | Los Angeles before Hollywood. Journalism and American film culture, 1905-1915 | 2008

Den amerikanska filmkulturens växelverkan med pressen diskuteras i en intressant bok. Film- och biografkulturens framväxt och etablering i USA skedde i nära symbios med tidningsjournalistiken och dess förändringar. Periodvis drev tidningarna kampanj mot det nya fenomenet, men allt ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

De avestiska gatha'erna

Lennart Olsson | De avestiska gatha'erna. Inledande studie | 1994

Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik

Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik

Karin Ollinen | Digitala verktyg i en naturvetenskaplig undervisningspraktik. Lärares beskrivningar och hur deras TPACK påverkar undervisningen | 2019

Att undervisa i de naturvetenskapliga ämnena i dagens skola innebär en stor mängd möjligheter och utmaningar. Inga snabba och enkla svar finns på frågan hur undervisning sker på bästa sätt när digitala verktyg finns att tillgå. Goda ämneskunskaper behöver kombineras med pedagogiska ...

Läs mer

Progymnasmata

Aphthonius of Antioch | Progymnasmata. Afthonios' retoriska övningar översatta och kommenterade av Anders Eriksson | 2021

Läs mer

Structure and meaning in the fourth Gospel

Birger Olsson | Structure and meaning in the fourth Gospel. A text-linguistic analysis of John 2:1-11 and 4:1-42 | 1974

Studies on coordinate expressions in Middle English

Urban Ohlander | Studies on coordinate expressions in Middle English | 1936

Konflikt och samförstånd

Konflikt och samförstånd

Magnus Olofsson (red.) | Konflikt och samförstånd. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2009 | 2011

Konflikt och samförstånd. Texter från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2009 är en antologi med uppsatser skrivna av forskare med arbetshistoriska utgångspunkter. Sammantaget ger uppsatserna en bild av det arbetarhistoriska forskningsfältet i dag, där allt från politik och ...

Läs mer

Arbetarhistoria idag

Arbetarhistoria idag

Magnus Olofsson (red.) | Arbetarhistoria idag. Rapport från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2007 | 2009

Antologin Arbetarhistoria idag: Rapport från arbetarhistorikermötet i Landskrona i maj 2007 innehåller fjorton arbetarhistoriska uppsatser skrivna av femton forskare från olika vetenskapliga discipliner. Uppsatserna kretsar kring ett antal teman som står i centrum för den ...

Läs mer

Gilead

Magnus Ottosson | Gilead. Tradition and history | 1969

Religious conversion

Antti Oksanen | Religious conversion. A meta-analytical study | 1994

Vikingars vardag

Tom Ohlsson | Vikingars vardag. En utställning om Löddeköpinge | 1976

Borgmästare, bastioner och tullbommar

Anders Olsson | Borgmästare, bastioner och tullbommar. Göteborg och Halmstad under statligt inflytande 1630-1660 | 1995

Läs mer

Hungarian phonology and morphology

Hungarian phonology and morphology

Magnus Olsson | Hungarian phonology and morphology | 1992

Läs mer

Krig i fredens intresse eller neutralitet till varje pris?

Ingemar Ottosson | Krig i fredens intresse eller neutralitet till varje pris? Sverige, NF och frågan om kollektiv säkerhet 1935-1936 | 1986

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15