Samtliga volymer ...

A grammar of Kalamang

A grammar of Kalamang

Eline Visser | A grammar of Kalamang. The Papuan language of the Karas Islands | 2020

This thesis is a grammar of Kalamang, a Papuan language of western New Guinea in the east of Indonesia. It is spoken by around 130 people on the biggest of the Karas Islands. This grammar is based on 11 months of fieldwork. The primary source of data is a corpus of more than ...

Läs mer

Sociolinguistic, comparative and historical perspectives on Scandinavian gender: With focus on Jamtlandic

Sociolinguistic, comparative and historical perspectives on Scandinavian gender: With focus on Jamtlandic

Briana Van Epps | Sociolinguistic, comparative and historical perspectives on Scandinavian gender: With focus on Jamtlandic | 2019

This thesis focuses on Jamtlandic (or jamska), a language variety spoken in northern Sweden at the Norwegian border. Jamtlandic maintains the three-gender system from Old Norse (with masculine, feminine, and neuter), but shows signs of influence from the two-gender system of Swedish ...

Läs mer

Weeping for the res publica

Weeping for the res publica

Johan Vekselius | Weeping for the res publica. Tears in Roman political culture | 2018

Why is Julius Caesar said to have wept in front of his soldiers after crossing the Rubicon, and Scipio Aemilianus as he beheld the destruction of Carthage? How should we understand the criticism leveled against the emperor Tiberius’ refusal to weep after the death of Germanicus? Why ...

Läs mer

Epistemic Risk

Epistemic Risk

Niklas Vareman | Epistemic Risk. Issues on the normative basis of risk analysis | 2014

Läs mer

Autonomi - realitet eller ideal?

Autonomi - realitet eller ideal?

Ylva von Gerber | Autonomi - realitet eller ideal? | 2014

Autonomi – realitet eller ideal? behandlar begreppet autonomi inom trekontexter – den statsrättsliga, den kantianska och den samtida filosofiska.Genom att följa begreppet historiskt belyses de likheter, olikheter och deotydligheter som finns. Bland annat jämförs Kants språkbruk ...

Läs mer

Dificultades en el uso de los tiempos del pasado imperfecto/indefinido con verbos estativos y de logro por estudiantes suecos de español como lengua extranjera con nivel A2, B1 y B2.

Dificultades en el uso de los tiempos del pasado imperfecto/indefinido con verbos estativos y de logro por estudiantes suecos de español como lengua extranjera con nivel A2, B1 y B2.

Antonio Vázquez | Dificultades en el uso de los tiempos del pasado imperfecto/indefinido con verbos estativos y de logro por estudiantes suecos de español como lengua extranjera con nivel A2, B1 y B2. | 2016

Läs mer

Morgonrodnadens stridsmän

Louise Vinge | Morgonrodnadens stridsmän. Epokbildningen som motiv i svensk romantik 1807-1821 | 1978

Läs mer

Prophets in action

Åke Viberg | Prophets in action. An analysis of prophetic symbolic acts in the Old Testament | 2007

Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige

Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige

Ulrik Volgsten (red.) | Musikens medialisering och musikaliseringen av medier och vardagsliv i Sverige | 2019

Musiken har genomgått en medialisering utan like de senaste hundra åren. Elektrifiering och digitalisering av musikmedierna har inneburit att musik kan höras så gott som överallt och när som helst. Vid sidan av medialisering introducerar forskningsantologin Musikens medialisering och ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Ur Harry Scheins arkiv

Ur Harry Scheins arkiv

Per Vesterlund | Ur Harry Scheins arkiv. Nedslag i 1900-talets svenska mediehistoria | 2019

Harry Schein är en person som har fascinerat den svenska offentligheten i decennier. Han var inte bara en omsusad celebritet utan också en av den moderna svenska mediehistoriens mest inflytelserika personer. Hans insats i inrättandet av Svenska Filminstitutet 1963 är väldokumenterad ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Symbols of law

Åke Viberg | Symbols of law. A contextual analysis of legal symbolic acts in the Old Testament | 1992

Massmedieproblem

Massmedieproblem

Mats Hyvönen, Pelle Snickars, Per Vesterlund (red.) | Massmedieproblem. Mediestudiets formering | 2015

Under 1960-talet blev begreppet massmedia ett nytt modeord i svenskt samhällsliv. Med televisionens intåg, populärkulturens uppsving, och häftiga debatter runt filmpolitiken kom behovet av kunskap om medier att framstå som akut. De så kallade massmedieproblemen turnerades ständigt i ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Compilation and Translation

Compilation and Translation

Arsenii Vetushko-Kalevich | Compilation and Translation. Johannes Widekindi and the Origins of his Work on a Swedish-Russian War | 2019

Läs mer

Complementation in Georgian

Complementation in Georgian

Karina Vamling | Complementation in Georgian | 1989

Läs mer

Le confit et son rôle dans l'alimentation traditionnelle du sud-ouest de la France

Le confit et son rôle dans l'alimentation traditionnelle du sud-ouest de la France

Renée Valeri | Le confit et son rôle dans l'alimentation traditionnelle du sud-ouest de la France | 1977

Läs mer

Citizen Schein

Citizen Schein

Lars Ilshammar, Pelle Snickars, Per Vesterlund (red.) | Citizen Schein | 2010

Vinnare av Svenska Designpriset 2010. En bok om kulturpersonligheten och makthavaren Harry Schein. Två dvd:er med unikt material medföljer. Harry Schein var en inflytelserik person i det svenska medielandskapet under femtio-, sextio- och sjuttiotalet, både som filmkritiker och som ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

The YouTube reader

The YouTube reader

Pelle Snickars, Patrick Vonderau (red.) | The YouTube reader | 2009

En internationell forskningsantologi om världens största audiovisuella arkiv, YouTube. YouTube är världens snabbast växande sajt. På den laddas det upp tio timmar rörlig bild varje minut. Antalet unika användare närmar sig 100 miljoner. Eftersom det är så enkelt att länka upp en video ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Evangelium Cyrillicum Gothoburgense

Evangelium Cyrillicum Gothoburgense

Mirja Varpio | Evangelium Cyrillicum Gothoburgense. A Codicological, Palaeographical, Textological and Linguistic Study of a Church Slavonic Tetraevangel | 2005

Läs mer

Svensk television

Svensk television

Anna Edin, Per Vesterlund (red.) | Svensk television. En mediehistoria | 2008

Nedslag i den svenska tevehistorien från 1954: Dokument utifrån, Filmkrönikan, tevetablåernas historia och webbteve. Tevemediet har gjort djupa avtryck i vår vardag och på olika sätt varit en integrerad del av samhällsutvecklingen. Mediet har blivit helt centralt för såväl nationella ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Amisch alli Daag

Markus von Martens | Amisch alli Daag. Fromhet i funktion? Efterföljelsen gestaltad i amishfolkets kyrkoliv | 2001

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15