Samtliga volymer ...

An Essay on the Theory of History in Swedish Archaeology

Björn Magnusson Staaf | An Essay on the Theory of History in Swedish Archaeology | 1994

Ord om Ljud

Ord om Ljud

Mats Arvidson, Mikael Strömberg, Anders Mildner, Louise Wassdahl, Ola Stockfelt | Frans Mossberg (red.) | Ord om Ljud. Skriftställare om ljudmiljöer och ljud | 2015

Läs mer

Församlings- och gällindelning

Gösta Mellberg | Församlings- och gällindelning. En kyrkorättslig undersökning av utvecklingen i Vänerlandskapen 1527-1680 | 1995

Information Flows across the Baltic Sea: Towards a Computional Approach to Media History

Patrik Lundell , Hannu Salmi, Erik Edoff, Jani Marjanen, Heli Rantala (red.) | Information Flows across the Baltic Sea: Towards a Computional Approach to Media History | 2023

Today shared media content and virality represent significant phenomena, but they are not as unique to our current society as commonly assumed. More than a century before the internet, information circulated within a network of newspapers that borrowed texts from both nearby and ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Perceptual Surface Reconstruction

Jens Månsson | Perceptual Surface Reconstruction | 2005

Läs mer

Offentlighetsstruktur och språkförändring

Offentlighetsstruktur och språkförändring

Eva Mårtensson, Jan Svensson | Offentlighetsstruktur och språkförändring | 1988

Läs mer

The Collective Archives of Mind

The Collective Archives of Mind

Gloria Mähringer | The Collective Archives of Mind. An Exploration of Reasons from Metaethics to Social Ontology | Övriga – filosofi och religion | 2020

The central aim of this book is to explore what it is to be a reason – a consideration of normative weight for a reflective creature. When we understand the reasons supporting our decisions, we become more self-determined in our choices. When we become more self-determined, we usually ...

Läs mer

Seven Senses of the City

Seven Senses of the City

Astrid Møller-Olsen | Seven Senses of the City. Urban Spacetime and Sensory Memory in Contemporary Sinophone Fiction | Övriga – språk och litteratur | 2019

Läs mer

Ramadan in Java

André Möller | Ramadan in Java. The Joy and Jihad of Ritual Fasting | Almqvist & Wiksell International | 2005

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2019

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2019

Daniel Möller (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2019 | 2019

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2020

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2020

Daniel Möller (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2020 | 2020

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2021

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2021

Daniel Möller (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2021 | 2021

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2022

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2022

Daniel Möller (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2022 | 2022

Läs mer

V1 Declaratives in Spoken Swedish

V1 Declaratives in Spoken Swedish

Maria Mörnsjö | V1 Declaratives in Spoken Swedish. Syntax, Information Structure, and Prosodic Pattern | 2002

Läs mer

Le désir selon l'Autre. Étude du Rouge et le Noir et de la Chartreuse de Parme à la lumière du « désir triangulaire » de René Girard

Le désir selon l'Autre. Étude du Rouge et le Noir et de la Chartreuse de Parme à la lumière du « désir triangulaire » de René Girard

Annika Mörte Alling | Le désir selon l'Autre. Étude du Rouge et le Noir et de la Chartreuse de Parme à la lumière du « désir triangulaire » de René Girard | 2003

Läs mer

Permeable islands

Permeable islands

Christiane Müller | Permeable islands. A contrastive study of Swedish and English adjunct clause extractions | 2019

Läs mer

Animal husbandry in Iron Age Scania, with a catalogue

Animal husbandry in Iron Age Scania, with a catalogue

Stella Macheridis | Animal husbandry in Iron Age Scania, with a catalogue | 2022

The zooarchaeological record of Iron Age Scania in south Sweden is rich and multi-faceted; within it are many clues to past human-animal relations. This book focusses on the management of cattle, sheep, pig and horse, and Scania, with its environmentally diverse composition, make up ...

Läs mer

Eld, kultur och natur

Eld, kultur och natur

Stella Macheridis | Eld, kultur och natur. Osteologisk analys av djurbensmaterial från Avaldsnes, Karmøy | 2013

Läs mer

Ett osteologiskt återbesök till djurbenen från grophusen i Löddeköpinge 90:1 (SU1990)

Ett osteologiskt återbesök till djurbenen från grophusen i Löddeköpinge 90:1 (SU1990)

Stella Macheridis | Ett osteologiskt återbesök till djurbenen från grophusen i Löddeköpinge 90:1 (SU1990) | 2022

Läs mer

Grophusben från en vendeltida gård

Grophusben från en vendeltida gård

Stella Macheridis | Grophusben från en vendeltida gård. Osteologisk analys av djurben från Öllsjö 67:1 | 2020

Läs mer

Osteologisk analys av djurben från ett sent vikingatida/tidigmedeltida gårdsläge vid Öllsjö

Osteologisk analys av djurben från ett sent vikingatida/tidigmedeltida gårdsläge vid Öllsjö

Stella Macheridis | Osteologisk analys av djurben från ett sent vikingatida/tidigmedeltida gårdsläge vid Öllsjö | 2020

Läs mer

Utvalda kroppsdelar och vanligt avfall

Utvalda kroppsdelar och vanligt avfall

Stella Macheridis | Utvalda kroppsdelar och vanligt avfall. Osteologisk analys av djurbensmaterial (yngre järnålder) från område 2, Hammar 9:21, Nosaby sn | 2011

Läs mer

Waste management, animals and society

Waste management, animals and society

Stella Macheridis | Waste management, animals and society. A social zooarchaeological study of Bronze Age Asine | 2018

Animal bones are often found as waste-related material in archaeological excavations. This book explores the ways in which archaeological animal bones can be used to discuss cultural implications of waste management. How waste is handled reflects several aspects of society, from ...

Läs mer

Djurben från Rönneholms mosse

Djurben från Rönneholms mosse

Ola Magnell | Djurben från Rönneholms mosse. Osteologisk analys av material från utgrävningar 2008‐2009 | 2010

Läs mer

Djurben från Rönneholms mosse

Djurben från Rönneholms mosse

Ola Magnell | Djurben från Rönneholms mosse. Osteologisk analys av material från utgrävningar 2010 | 2011

Läs mer

Hornkrona av kronhjort från havsbotten utanför Verkö, Karlskrona skärgård

Hornkrona av kronhjort från havsbotten utanför Verkö, Karlskrona skärgård

Ola Magnell | Hornkrona av kronhjort från havsbotten utanför Verkö, Karlskrona skärgård | 2011

Läs mer

Tracking Wild Boar and Hunters

Tracking Wild Boar and Hunters

Ola Magnell | Tracking Wild Boar and Hunters. Osteology of Wild Boar in Mesolithic South Scandinavia | 2006

Läs mer

An Essay on Copper Flat Axes

An Essay on Copper Flat Axes

Björn Magnusson Staaf | An Essay on Copper Flat Axes | 1996

Läs mer

The phonology of language disordered children

The phonology of language disordered children

Eva Magnusson | The phonology of language disordered children. Production, perception, and awareness | Liber | 1983

Läs mer

Studies in the theory of the parts of speech

Rudolf Magnusson | Studies in the theory of the parts of speech | 1954

Syntax des Prädikatsverbums im Mittelniederdeutschen von der ältesten Zeit bis zum Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts

Erik Rudolf Magnusson | Syntax des Prädikatsverbums im Mittelniederdeutschen von der ältesten Zeit bis zum Anfang des fünfzehnten Jahrhunderts | 1939

Barn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen

Barn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen

Mimmi Malm | Barn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen. I sagans värld på förskolan | 2020

Naturvetenskap är ett viktigt kunskapsområde i samhället och ingår i målen för förskolan. Ett tidigt möte med naturvetenskap kan bidra till att intresset bibehålls när barnen blir äldre. Denna studie intresserar sig för hur förskolebarn resonerar kring naturvetenskapliga fenomen och ...

Läs mer

Études sur la phonétique de l’espagnol parlé en Argentine

Bertil Malmberg | Études sur la phonétique de l’espagnol parlé en Argentine | 1950

Le roman du Comte de Poitiers

Bertil Malmberg (red.) | Le roman du Comte de Poitiers. Poème français du XIIIe siècle, publié avec introduction, notes et glossaire | 1940

Le système consonantique du français moderne

Bertil Malmberg | Le système consonantique du français moderne. Études de phonétique et de phonologie | 1943

Jungneolithische Studien

Mats P. Malmer | Jungneolithische Studien | 1962

Metodproblem inom järnålderns konsthistoria

Mats P. Malmer | Metodproblem inom järnålderns konsthistoria | 1963

Nordiska mynt före år 1000

Brita Malmer | Nordiska mynt före år 1000 | 1966

Efterklang/efterskalv

Efterklang/efterskalv

Agnes Malmgren | Efterklang/efterskalv. Minne, erkännande och solidaritet i Nowa Huta | 2018

Läs mer

Accountability and the making of knowledge statements

Accountability and the making of knowledge statements

Hans Malmström | Accountability and the making of knowledge statements. A study of academic discourse | Övriga – språk och litteratur | 2007

Läs mer

Synen på skrivande

Synen på skrivande

Martin Malmström | Synen på skrivande. Föreställningar om skrivande i mediedebatter och gymnasieskolans läroplaner | 2017

Våra studenter kan inte svenska! Så löd titeln på en uppmärksammad tidningsartikel för några år sedan. Bakom den drastiska formuleringen låg ett veritabelt nödrop där nio historiker förklarade att deras studenter hade påtagliga problem att uttrycka sig i skrift. Artikeln följdes av en ...

Läs mer

Writing in English at University

Writing in English at University

Satu Manninen, Ellen Turner, Cecilia Wadsö-Lecaros | Writing in English at University. A Guide for Second Language Writers | 2020

Writing is a central activity at university. Writing in English at University: A Guide for Second Language Writers is a textbook designed to accompany the MOOC Writing in English at University. This book can also be used as a stand-alone handbook, with links to online resources, such ...

Läs mer

Ein niederdeutsches Gebetbuch aus der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts

Axel Mante (red.) | Ein niederdeutsches Gebetbuch aus der zweiten Hälfte des XIV. Jahrhunderts. (Bistumsarchiv, Trier, Nr. 528) | 1960

Monotessaron

Axel Mante (red.) | Monotessaron. Eine mittelniederdeutsche, erweiterte Fassung vom Jahre 1513. (Diözesanarchiv, Trier, Nr. 75), Joh. Gerson | 1952

Paris und Vienna

Axel Mante (red.) | Paris und Vienna. Eine niederdeutsche Fassung vom Jahre 1488. (Universitäts-Bibliothek, Uppsala, Inc. 34:58) | 1965

Phonetic Imitation, Accent, and the Learner

Phonetic Imitation, Accent, and the Learner

Duncan Markham | Phonetic Imitation, Accent, and the Learner | 1997

Läs mer

Upplevelser av svensk film

Upplevelser av svensk film

Anders Marklund | Upplevelser av svensk film. En kartläggning av genrer inom svensk film under åren 1985–2000 | 2004

Genrer är av stor betydelse för film. De erbjuder etablerade mönster för hur filmer kan vara, mönster som är välkända för såväl filmskapare som åskådare, och som underlättar för producenter, distributörer och biografägare att erbjuda upplevelser som tilltalar åskådare. Upplevelser ...

Läs mer

Teaching History, Learning Piety

Teaching History, Learning Piety

Hege Markussen | Teaching History, Learning Piety. An Alevi Foundation in Contemporary Turkey | Sekel bokförlag & Lund Studies in History of Religions | Sekel Bokförlag | 2012

Läs mer

Levande lärmiljöer

Levande lärmiljöer

Hege Irene Markussen, Katarina Mårtensson (red.) | Levande lärmiljöer. Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2018 | Övriga – utbildningsvetenskap | 2021

Läs mer

Shifting Gears

Shifting Gears

Christopher Martin | Shifting Gears. Automated Driving on the Eve of Autonomous Drive | 2020

As we encounter the dramatic imagery and predictions about self-driving cars that appear almost daily in the media it can become easy to think of automated driving as being a revolutionary new experience. But is it? Why is it that we can drive to work and arrive realizing that we were ...

Läs mer

Nattvardskrisen i Karlstads stift under 1800-talets senare hälft

Carl Henrik Martling | Nattvardskrisen i Karlstads stift under 1800-talets senare hälft | 1958

Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy

Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy

Jane Mattisson | Knowledge and Survival in the Novels of Thomas Hardy | 2002

Hardy's first novel appeared forty years after the beginning of the Industrial Revolution in England. His fiction describes rural society at one of the most exciting points in English history, when skills and knowledge on which country life had rested for so long were about to be ...

Läs mer

Det sydsvenska halmtaket

Det sydsvenska halmtaket

Karl Mattisson | Det sydsvenska halmtaket | 1961

Läs mer

Den vackra och erkända patriarchalismen

Den vackra och erkända patriarchalismen

Alexander Maurits | Den vackra och erkända patriarchalismen. Prästmannaideal och manlighet i den tidiga lundensiska högkyrkligheten, ca 1850−1900 | Universus | 2013

Den vackra och erkända patriarchalismen ger en bild av prästmannaidealet och det kristna mansidealet i Sverige under senare delen av 1800-talet. Här diskuteras frågan om kristen manlighet i relation till den lundensiska högkyrklighetens försvar av den samhälleliga och kyrkliga ...

Läs mer

Högskolepedagogik i humanistisk och teologisk utbildning

Högskolepedagogik i humanistisk och teologisk utbildning

Alexander Maurits, Katarina Mårtensson (red.) | Högskolepedagogik i humanistisk och teologisk utbildning. Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskoferens 2014 | Övriga – utbildningsvetenskap | 2016

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet anordnar med jämna mellanrum högskolepedagogiska inspirationskonferenser för sin undervisande personal. Syftet med dessa konferenser är att inspirera till erfarenhetsutbyte och diskussion om undervisning och lärande. I ...

Läs mer

Högskolepedagogisk reflektion och praktik

Högskolepedagogisk reflektion och praktik

Alexander Maurits, Katarina Mårtensson (red.) | Högskolepedagogisk reflektion och praktik. Proceedings från humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2012 | Övriga – utbildningsvetenskap | 2014

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet anordnar med jämna mellanrum högskolepedagogiska inspirationskonferenser för sin undervisande personal. Syftet med dessa konferenser är att inspirera till erfarenhetsutbyte och diskussion om undervisning och lärande. I ...

Läs mer

Pedagogiska dilemman

Pedagogiska dilemman

Alexander Maurits, Katarina Mårtensson (red.) | Pedagogiska dilemman. Proceedings från Humanistiska och teologiska fakulteternas pedagogiska inspirationskonferens 2016 | Övriga – utbildningsvetenskap | 2018

Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet anordnar med jämna mellanrum högskolepedagogiska inspirationskonferenser för sin undervisande personal. Syftet med dessa konferenser är att inspirera till erfarenhetsutbyte och diskussion om undervisning och lärande. I ...

Läs mer

Inte ett ord om kärlek

Inte ett ord om kärlek

Kari Melby, Anu Pylkkänen, Bente Rosenbeck, Christina Carlsson Wetterberg | Inte ett ord om kärlek. Äktenskap och politik i Norden ca 1850–1930 | Makadam | 2006

Äktenskapet är en ram kring personliga relationer, men det handlar också om politik och makt. I denna bok är det äktenskap som politik som står i fokus, närmare bestämt den process som ledde fram till den djupgående reform av äktenskapslagstiftningen som genomfördes i de nordiska ...

Läs mer

Minnet går gränsvakt

Minnet går gränsvakt

Ann-Margaret Mellberg | Minnet går gränsvakt. Fyra poeter ur 1970-talets grekiska diktargeneration | Almqvist & Wiksell International | 2004

Läs mer

Speculum ecclesiae

Gert Mellbourn | Speculum ecclesiae. Eine frühmittelhochdeutsche Predigtsammlung (Cgm 39) / mit sprachlicher Einleitung neu herausgegeben von Gert Mellbourn | 1944

The acquisition of nominal compounding in Swedish

The acquisition of nominal compounding in Swedish

Ingmarie Mellenius | The acquisition of nominal compounding in Swedish | 1997

Läs mer

Post-Deleuzian Investigations of U.S. Avant-Garde Film, 1943–81

Post-Deleuzian Investigations of U.S. Avant-Garde Film, 1943–81

Atene Mendelyte | Post-Deleuzian Investigations of U.S. Avant-Garde Film, 1943–81 | Övriga – språk och litteratur | 2017

The aim of this dissertation is to investigate a number of U.S. avant-garde films using Deleuzian film-philosophy in order to describe their thought. I develop the taxonomy of cinematic images created by the French philosopher Gilles Deleuze by introducing a new type of image. The ...

Läs mer

Agency and Artefacts

Agency and Artefacts

Juan Mendoza-Collazos | Agency and Artefacts. A cognitive semiotic exploration of design | Övriga – språk och litteratur | 2022

Läs mer

Eva och revbenet

Eva och revbenet

Tryggve N. D. Mettingen | Eva och revbenet. Sex uppsatser om Gamla testamentet | 1984

Läs mer

King and Messiah

Tryggve N. D. Mettinger | King and Messiah. The civil and sacral legitimation of the Israelite kings | 1976

No graven image?

Tryggve N. D. Mettinger | No graven image? Israelite aniconism in its Near Eastern context | 1995

Solomonic state officials

Tryggve N. D. Mettinger | Solomonic state officials. A study of the civil government officials of the Israelite monarchy | 1971

The dethronement of Sabaoth

Tryggve N. D. Mettinger | The dethronement of Sabaoth. Studies in the Shem and Kabod theologies | 1982

The riddle of resurrection

Tryggve N.D. Mettinger | The riddle of resurrection. “Dying and Rising Gods” in the Ancient Near East | 2001

Rural Women in Bangladesh

Rural Women in Bangladesh

Abdel Baten Miaji | Rural Women in Bangladesh. The Legal Status of Women and the Relationship between NGOs and Religious Groups | 2010

Läs mer

Bondens bostad

Bondens bostad

Monika Minnhagen | Bondens bostad. En studie rörande boningslängans form, funktion och förändring i sydöstra Skåne | 1973

Läs mer

Forum für Sprachlose

Dieter Mitternacht | Forum für Sprachlose. Eine kommunikationspsychologische und epistolär-rhetorische Untersuchung des Galaterbriefs | 1999

Sacrifice and Symbol

Martin Modéus | Sacrifice and Symbol. Biblical Shelamim in a Ritual Perspective | 2005

Läs mer

Tegnérs översättningsverksamhet

Jan Mogren | Tegnérs översättningsverksamhet | 1971

Läs mer

Faxeholm i maktens landskap

Faxeholm i maktens landskap

Mats Mogren | Faxeholm i maktens landskap. En historisk arkeologi | 2000

Läs mer

Triangulering

Triangulering

Mats Mogren, Mats Roslund, Barbro Sundner, Jes Wienberg (red.) | Triangulering. Historisk arkeologi vidgar fälten | 2009

Historisk arkeologi är en beteckning för en arkeologi som behandlar perioder med text. Tyngdpunkten läggs på de metodiska möjligheter, som uppstår i samspelet mellan ting och texter, samt, inte att förglömma, även bilder. Den nya definitionen öppnar vägar ut från medeltidsarkeologins ...

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2008

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2008

Valéria Molnár, Bibi Jonsson, Greger Andersson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2008 | 2008

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2002

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2002

Valéria Molnár, Göte Paulsson, Greger Andersson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2002 | 2002

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2003

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2003

Valéria Molnár, Göte Paulsson, Greger Andersson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2003 | 2003

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2004

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2004

Valéria Molnár, Göte Paulsson, Greger Andersson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2004 | 2004

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2005

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2005

Valéria Molnár, Göte Paulsson, Greger Andersson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2005 | 2005

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2006

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2006

Valéria Molnár, Göte Paulsson, Greger Andersson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2006 | 2006

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2007

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2007

Valéria Molnár, Göte Paulsson, Greger Andersson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2007 | 2007

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1999-2000

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1999-2000

Valéria Molnár, Göte Paulsson, Anders Grönvall, Greger Andersson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 1999-2000 | 2000

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2001

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2001

Valéria Molnár, Göte Paulsson, Anders Grönvall, Greger Andersson (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2001 | 2001

Läs mer

Emotion and Learning - A Computational Model of the Amygdala

Jan Morén | Emotion and Learning - A Computational Model of the Amygdala | 2002

Läs mer

Buller i blåsväder

Buller i blåsväder

Frans Mossberg (red.) | Buller i blåsväder. Texter om ljud från vindkraftverk | 2011

Läs mer

Buller och hälsa

Buller och hälsa

Frans Mossberg (red.) | Buller och hälsa | 2006

Läs mer

Care for Sound. Sound Environment, Healing & Health Care

Care for Sound. Sound Environment, Healing & Health Care

Frans Mossberg (red.) | Care for Sound. Sound Environment, Healing & Health Care | 2014

Läs mer

Child & Noise

Child & Noise

Frans Mossberg (red.) | Child & Noise. How does the child percieve the sound environment? | 2017

An interdisciplinary symposium was held at Lund University in Sweden in march 2017 arranged by the Sound Environment Center aimed at shedding light on how sound environment affects children, spanning all the way from the prenatal stage to the young person enjoying loud music or ...

Läs mer

Förföriska ljud

Förföriska ljud

Frans Mossberg (red.) | Förföriska ljud | 2006

Läs mer

Ljud och inlärning

Ljud och inlärning

Frans Mossberg (red.) | Ljud och inlärning | 2007

Läs mer

Ljud och tystnad för sinne och själ

Ljud och tystnad för sinne och själ

Frans Mossberg (red.) | Ljud och tystnad för sinne och själ. Betydelser av ljud och tystnad för själslig och mental rekreation | 2008

Vad vet vi om vilka betydelser ljud och tystnad, respektive frånvaro av dem har för mental och själslig rekreation idag? Ljudmiljöcentrum vid Lunds universitet har i en serie tvärvetenskapliga symposier sökt skapa forum för denna diskussion genom att bjuda in forskare från ämnen som ...

Läs mer

Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad

Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad

Frans Mossberg (red.) | Ljudmiljö, hälsa och stadsbyggnad | 2011

Att människan reagerar positivt på gröna miljöer har konstaterats i forskning under lång tid. Att estetiken får uppmärksamhet i stadsplaneringen är naturligt, men ganska ung är insikten att ljudmiljön också är en betydelsefull stadsbyggnadsfaktor. Detta skriver Erik Skärbäck i sitt ...

Läs mer

Operativa ljud

Operativa ljud

Frans Mossberg (red.) | Operativa ljud | 2006

Läs mer

Skadliga ljud

Skadliga ljud

Frans Mossberg (red.) | Skadliga ljud | 2006

Läs mer

Sound, mind and emotion - research and aspects

Sound, mind and emotion - research and aspects

Frans Mossberg (red.) | Sound, mind and emotion - research and aspects | 2008

Human mind and emotion can be profoundly affected by sounds. In this interdisciplinary volume researchers from different fields take a look at connections between sound, mind and emotion, and ways of understand them. In the spring of 2008 a series of interdisciplinary symposiums ...

Läs mer

Sound, Safety & Society - Research on Sound & Sustainability

Sound, Safety & Society - Research on Sound & Sustainability

Frans Mossberg (red.) | Sound, Safety & Society - Research on Sound & Sustainability | 2015

Läs mer

Sounds of history

Sounds of history

Frans Mossberg (red.) | Sounds of history | 2008

What are the sounds of history? How has the soundscape changed throughout history? Every age has its own soundscapes. In an interdisciplinary symposium at Sound Evironment Centre at Lund University in 2008, researchers from different disciplines gave their views on historic ...

Läs mer

Grönska och ljudkvalitet i närmiljön

Grönska och ljudkvalitet i närmiljön

Frans Mossberg, Skärbäck Erik | Grönska och ljudkvalitet i närmiljön. Hårda fakta för mjuka värden | 2016

Läs mer

Två svensk-franska studier

Två svensk-franska studier

Mari Mossberg | Två svensk-franska studier. Att beskriva översättarstilar – en analys av sex svenska översättningar av Madame Bovary. Icke satsformade meningar i svensk-fransk kontrastiv belysning | 2021

Läs mer

Solen finns

Solen finns

Gustaf Munch-Pedersen, Martine Cardel Gertsen, Anders Palm | Solen finns | Makadam | 2011

Han var modernist och idealist, fantast och anti-fascist – den danske diktaren och konstnären Gustaf Munch-Petersen (1912–1938). 26 år gammal dog han på slagfältet som frivillig i spanska inbördeskriget. Han råkade dö och bli känd som okänd soldat. Men det var för sitt konstnärskap ...

Läs mer

Inside the Guru's Gate

Kristina Myrvold | Inside the Guru's Gate. Ritual Uses of Texts among the Sikhs in Varanasi | 2007

Läs mer

Inside the Guru’s Gate

Kristina Myrvold | Inside the Guru’s Gate. Ritual Uses of Texts among the Sikhs in Varanasi | 2007

Läs mer

Headlinese

Ingrid Mårdh | Headlinese. On the grammar of English front page headlines | 1980

Två uppsatser om språkbrukets informalisering

Eva Mårtensson, Cecilia Falk | Två uppsatser om språkbrukets informalisering | 1987

Das Topik im Deutschen und im Ungarischen

Valéria Molnár | Das Topik im Deutschen und im Ungarischen | 1991

Bo i Ro

Bo i Ro

Barbro Westerholm, Maria Albin, Magnus Lindqvist, Dag Glebe, Erik Skärbäck, Mette Sörensen, Kerstin Persson Waye | Frans Mossberg (red.) | Bo i Ro. Texter från ett tvärvetenskapligt symposium om boende, buller och hälsa. Läkaresällskapets hus i Stockholm, den 20 oktober 2016 | 2016

Läs mer

Den wallinska psalmen

Håkan Möller | Den wallinska psalmen | 1997

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15