Samtliga volymer ...

Rapid neural processing of grammatical tone in second language learners

Rapid neural processing of grammatical tone in second language learners

Sabine Gosselke Berthelsen | Rapid neural processing of grammatical tone in second language learners | 2021

Learning a second language can feel like a slow and tedious process. Yet, the human brain starts segmenting and categorising new language input virtually from the very second that it is exposed it. It supposedly does so based on what it currently knows about how languages sound and ...

Läs mer

Reasons, Blame, and Collective Harms

Reasons, Blame, and Collective Harms

Mattias Gunnemyr | Reasons, Blame, and Collective Harms | 2021

Do you have a climate-change-related reason to refrain from going for a leisure drive in a gas-guzzling car? And do you have a reason not to take a shortcut across a beautiful lawn in case the lawn will be ruined if enough people cross it? Questions like these are not easy to answer. ...

Läs mer

Reasons and Normativity

Reasons and Normativity

Jakob Green Werkmäster | Reasons and Normativity | 2019

Normative reasons concern us all. We constantly make decisions, believe in various propositions, and feel certain emotions. Hopefully, we do, feel and believe what we ought to do, feel, and believe – but how does it all come together? Reasons and Normativity is a thesis that consists ...

Läs mer

Perfection and Fiction

Perfection and Fiction

Frits Gåvertsson | Perfection and Fiction. A study in Iris Murdoch's Moral Philosophy | 2018

Läs mer

Between Values and the World

Between Values and the World

Andres Gabriel Garcia | Between Values and the World. Studies in second-order value theory | 2018

Läs mer

The Church of Yimrhane Kristos

The Church of Yimrhane Kristos

Mengistu Gobezie Worku | The Church of Yimrhane Kristos. An Archaeological Investigation | 2018

Läs mer

Prospects for Theology in Peacebuilding

Prospects for Theology in Peacebuilding

Sara Gehlin | Prospects for Theology in Peacebuilding. A Theological Analysis of the Just Peace Concept in the Textual Process towards an International Ecumenical Peace Declaration, World Council of Churches 2008-2011 | 2016

Läs mer

Polskans historia

Polskans historia

Magnus Gustafsson | Polskans historia. En studie i melodityper och motivformer med utgångspunkt i Petter Dufvas notbok | 2016

Läs mer

Fostrande förpliktelser

Fostrande förpliktelser

Malin Gregersen | Fostrande förpliktelser. Representationer av ett missionsuppdrag i Sydindien under 1900-talets första hälft | 2010

Läs mer

Modern asatro

Modern asatro

Fredrik Gregorius | Modern asatro. Att konstruera etnisk och kulturell identitet | 2008

Läs mer

Den dubbla blicken

Den dubbla blicken

Harald Gustafsson, Fredrik Persson, Charlotte Tornbjer, Anna Wallette (red.) | Den dubbla blicken. Historia i de nordiska samhällena krings sekelskiftet 1900 | 2007

År 1905 arrangerades det första nordiska historikermötet i Lund. Mötet blev till viss del ett misslyckande eftersom norrmännen uteblev på grund av den svensk-norska unionskrisen. Några få finländare medverkade men de hade sin politiska och historieteoretiska uppmärksamhet riktad åt ...

Läs mer

En fiende till civilisationen

En fiende till civilisationen

Tommy Gustafsson | En fiende till civilisationen. Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet | 2007

En fiende till civilisationen Manlighet, genusrelationer, sexualitet och rasstereotyper i svensk filmkultur under 1920-talet. Åren kring 1920 gjorde svensk film succé. Svenska filmer exporterades över hela världen och åtnjöt konstnärligt anseende. Perioden har mytologiskt kallats för ...

Läs mer

Testing English Collocations

Testing English Collocations

Henrik Gyllstad | Testing English Collocations. Developing Receptive Tests for Use with Advanced Swedish Learners | 2007

Läs mer

Action in Mind

Action in Mind

Zahra Gharaee | Action in Mind. A Neural Network Approach to Action Recognition and Segmentation | 2018

Läs mer

Visual attention during decision-making in natural environments

Visual attention during decision-making in natural environments

Kerstin Gidlöf | Visual attention during decision-making in natural environments | 2014

Läs mer

Participating in a Story: Exploring Audience Cognition

Pierre Gander | Participating in a Story: Exploring Audience Cognition | 2005

Läs mer

Subjectivity and Epistemicity

Subjectivity and Epistemicity

Dylan Glynn, Mette Sjölin (red.) | Subjectivity and Epistemicity. Corpus, Discourse and Literary Approaches to Stance | 2014

This collection brings together diverse approaches to the phenomena of subjectivity and epistemicity in language. The studies originate from three fundamentally different perspectives: literary studies, corpus linguistics and discourse analysis. Despite the differences in these ...

Läs mer

On L1 Attrition and Prosody in Pronominal Anaphora Resolution

On L1 Attrition and Prosody in Pronominal Anaphora Resolution

Chiara Gargiulo | On L1 Attrition and Prosody in Pronominal Anaphora Resolution | 2020

This thesis is a collection of four studies on pronominal anaphora resolution with a focus on first language (L1) attrition and prosody. In Study I, we explored the temporariness of attrition effects on anaphora resolution in L1 Italian speakers who moved to Sweden after puberty ...

Läs mer

Las tecnologías de información y comunicación en las clases de español como lengua extranjera

Las tecnologías de información y comunicación en las clases de español como lengua extranjera

Henrietta Godolakis Carolsson | Las tecnologías de información y comunicación en las clases de español como lengua extranjera. Un estudio comparativo del efecto de un uso limitado o frecuente del ordenador en las competencias lingüísticas de estudiantes suecos de español de nivel B1 | 2014

Läs mer

Loco ubi dicitur... “La toponomastica di Vallebona e dintorni”

Loco ubi dicitur... “La toponomastica di Vallebona e dintorni”

Riccardo Guglielmi | Loco ubi dicitur... “La toponomastica di Vallebona e dintorni”. Un territorio di confine tra Liguria e Provenza | 2014

Läs mer

Dawn of Europe

Dawn of Europe

Carole Gillis, Deborah Olausson, Helle Vandkilde | Dawn of Europe | 2004

For most of us, the word ‘European’ brings to mind a number of nations coexisting in a more or less single land area bounded by the Atlantic Ocean to the west, the Mediterranean to the south, and the North Pole to the north. The boundaries to the east are a little more diffuse. Since ...

Läs mer

Fluidité, complexité et morphosyntaxe dans la production écrite en FLE

Cecilia Gunnarsson | Fluidité, complexité et morphosyntaxe dans la production écrite en FLE | 2006

Läs mer

Ord på prov

Ord på prov

Anna W Gustafsson, David Håkansson | Ord på prov. En studie av ordförståelse i högskoleprovet | 2017

Under 1970-talet behandlade flera språkvetenskapliga studier ordförståelse i ett demokratiskt perspektiv. Det handlade framför allt om inkludering och tillgång till samhällets olika funktioner. I den studie som redovisas här anknyter författarna till denna diskussion genom att ...

Läs mer

Svenskans beskrivning 34

Svenskans beskrivning 34

Anna W Gustafsson, Lisa Holm, Katarina Lundin, Henrik Rahm, Mechtild Tronnier (red.) | Svenskans beskrivning 34. Förhandlingar vid trettiofjärde sammankomsten. Lund den 22-24 oktober 2014 | 2016

Sedan 1963 har det vid olika universitet i Sverige och Finland regelbundet arrangerats sammankomster för svenskans beskrivning. Forskningsprojekt och forskningsresultat om svenska språket har presenterats och diskuterats. Den trettiofjärde sammankomsten ägde rum den 22–24 oktober ...

Läs mer

Towards a European Perspective on Religious Education

Rune Larsson, Caroline Gustavsson (red.) | Towards a European Perspective on Religious Education. The RE research conference March 11-14, 2004, University of Lund | 2004

Word Order in Övdalian

Word Order in Övdalian

Piotr Garbacz | Word Order in Övdalian. A Study in Variation and Change. | 2010

Läs mer

L’acquisition des Catégories Fonctionnelles

L’acquisition des Catégories Fonctionnelles

Jonas Granfeldt | L’acquisition des Catégories Fonctionnelles. Étude comparative du développement du DP français chez des enfants et des apprenants adultes | 2003

Läs mer

Pamfletter!

Pamfletter!

Anna W Gustafsson | Pamfletter! En diskursiv praktik och dess strategier i tidig svensk politisk offentlighet | 2009

Läs mer

Han Hon Den Det

C Caesar, I Gustin, B Petersson, E Rudebeck, E Räf, L Ströbeck (red.) | Han Hon Den Det. Att integrera genus och kön i arkeologi | 1999

Från byggnad till dokument

Gunhild Eriksdotter, Gunilla Gardelin, Pia Wallin | Från byggnad till dokument | 1998

Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721

Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721

David Gudmundsson | Konfessionell krigsmakt. Predikan och bön i den svenska armén 1611-1721 | Universus | 2014

Fältpräster hade en nyckelposition i den svenska armén under stormaktstiden. Till deras uppgifter hörde att hålla gudstjänster och bönestunder, att förrätta dop, vigslar och begravningar, och att följa med soldaterna ut i strid, redo att ta hand om sårade och döende. Deras främsta ...

Läs mer

Mystiker mitt i världen

Mystiker mitt i världen

Antoon Geels (red.) | Mystiker mitt i världen | 2002

Läs mer

Att betrakta tillvarons grund

Att betrakta tillvarons grund

Antoon Geels | Att betrakta tillvarons grund. Mystik i världens religioner | 2002

Läs mer

Towards a new understanding of conversion

Towards a new understanding of conversion

Ulf Görman (red.) | Towards a new understanding of conversion | 1999

Läs mer

Positioning the Bronze Age in Social Theory and Research Context

Positioning the Bronze Age in Social Theory and Research Context

Anna Gröhn | Positioning the Bronze Age in Social Theory and Research Context | 2004

Läs mer

The Physical Foundation of the Patterning of Physical Action Verbs

The Physical Foundation of the Patterning of Physical Action Verbs

Hong Gao | The Physical Foundation of the Patterning of Physical Action Verbs. A Study of Chinese Verbs | 2001

Läs mer

Möte med indisk religion

Möte med indisk religion

Anton Geels (red.) | Möte med indisk religion | 1992

Läs mer

Bilder av bronsålder

Joakim Goldhahn (red.) | Bilder av bronsålder. Ett seminarium om förhistorisk kommunikation. Rapport från ett seminarium på Vitlycke museum 19.e–22.e oktober 2000 | 2002

Läs mer

Rethinking the Judaism-Hellenism dichotomy

Anders Gerdmar | Rethinking the Judaism-Hellenism dichotomy. A historiographical case study of second Peter and Jude | 2001

Dopseden i Lappland under 1900-talets första hälft

Karl-Gunnar Grape | Dopseden i Lappland under 1900-talets första hälft | 1980

Gesture as a Communication Strategy in Second Language Discourse

Gesture as a Communication Strategy in Second Language Discourse

Marianne Gullberg | Gesture as a Communication Strategy in Second Language Discourse. A Study of Learners of French and Swedish | 1998

Läs mer

Mellan gåva och marknad

Mellan gåva och marknad

Ingrid Gustin | Mellan gåva och marknad. Handel, tillit och materiell kultur under vikingatid | 2004

Läs mer

Les adverbes en -ment

Sigvard Grelsson | Les adverbes en -ment. Étude psycho-mécanique et psycho-systématique | 1981

Säg ett ord så kommer vi!

Säg ett ord så kommer vi!

Ulf Gran | Säg ett ord så kommer vi! En egen teaterhistoria | 2015

Ulf Gran utbildades vid Lunds universitet, blev fil.lic. i Litteraturvetenskap och undervisade åtskilliga år i Drama-teater-film och Dramatik. Ett pedagogiskt drag utmärkte också hans regiverksamhet med egen ensemble 1966–1990. Då han år 2005 blev hedersdoktor vid universitetet ...

Läs mer

Stärkande samtal

Stärkande samtal

Anna W Gustafsson | Stärkande samtal. Fyra fallstudier av invandrarfamiljers läkarbesök i barndiabetesvården | 2014

Läs mer

Extatisk religion

Extatisk religion

Anton Geels | Extatisk religion. Ett bidrag till mystikens psykologi | 1990

Läs mer

Muslimska kvinnor i Israel

Muslimska kvinnor i Israel

Eli Göndör | Muslimska kvinnor i Israel. Religionens roll i vardagslivets förflyttningar | 2012

Läs mer

« La guerre de Troie » aura lieu

Gunnar Graumann | « La guerre de Troie » aura lieu. La préparation de la pièce de Giraudoux | 1979

Hamnor, husbyar och ledung

Mats G Larsson | Hamnor, husbyar och ledung | 1987

Etik och gudstro

Etik och gudstro

Ulf Görman (red.) | Etik och gudstro. Artiklar av Jarl Hemberg | 1989

Läs mer

Melamisufism i Bosnien

Melamisufism i Bosnien

Ask Gasi | Melamisufism i Bosnien. En dold gemenskap | 2010

Läs mer

Vendel period bracteates on Gotland

Märit Gaimster | Vendel period bracteates on Gotland. On the significance of Germanic art | 1998

Vendel period bracteates on Gotland

Märit Gaimster | Vendel period bracteates on Gotland. On the significance of Germanic art | 1998

Läs mer

The Transport Amphorae from Euesperides

The Transport Amphorae from Euesperides

Kristian Göransson | The Transport Amphorae from Euesperides. The Maritime Trade of a Cyrenaican City 400–250 BC | 2007

The present thesis is a study of Mediterranean trade 400-250 BC through an examination of transport amphorae from the ancient Cyrenaican city of Euesperides (Benghazi), Libya. The material comes from excavations conducted from 1999-2006 by the Society for Libyan Studies. Amphorae ...

Läs mer

Bussen är budskapet

Bussen är budskapet

Lotten Gustafsson Reinius, Ylva Habel, Solveig Jülich (red.) | Bussen är budskapet. Perspektiv på mobilitet, materialitet och modernitet | 2012

Bussarnas speciella form av mediematerialitet – deras ”budskap” för att tala med McLuhan – blev tidigt en av utgångspunkterna för författarnas diskussion. Är bussarnas jämförelsevis anspråkslöst vardagliga kostymering en förklaring till att dessa till skillnad mot bilar och tåg har ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Ekosofi - naturligt vis!

Ekosofi - naturligt vis!

Henrik Grape | Ekosofi - naturligt vis! En kritisk analys av tre ekosofier | 1986

Läs mer

Le complément de lieu dans le syntagme nominal

Kjell-Åke Gunnarson | Le complément de lieu dans le syntagme nominal | 1972

Florilegium Gallicum

Anders Gagnér | Florilegium Gallicum. Untersuchungen und Texte zur Geschichte der Mittellateinischen Florilegienliteratur | 1936

Läs mer

Mellan slott och slagg

Mellan slott och slagg

Ingrid Gustin, Martin Hansson, Mats Roslund, Jes Wienberg (red.) | Mellan slott och slagg. Vänbok till Anders Ödman | 2016

Universitetslektor, docent Anders Ödman, gick i pension sommaren 2014, efter många års arbete som lärare och forskare i Historisk arkeologi vid Institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet. Inbjudan till att bidra med en artikel till Anders Ödmans vänbok ...

Läs mer

Patterns of Destiny

Patterns of Destiny

Martin Gansten | Patterns of Destiny. Hindu Nāḍī Astrology | Almqvist & Wiksell International | 2003

Läs mer

Studien zu Peter Probst, dem Nürnberger Dramatiker und Meistersinger

Constance Grönlund | Studien zu Peter Probst, dem Nürnberger Dramatiker und Meistersinger. Mit einer Neuausgabe des Textes der Lieder und Sprüche | 1945

Skåne i Danmark

Skåne i Danmark

Harald Gustafsson | Skåne i Danmark. En dansk historia till 1658 | Makadam | 2008

Vad hade hänt om Skåne, Halland och Blekinge aldrig blivit svenska på 1600-talet, utan fortsatt vara delar av Danmark? Hur hade dansk historia då berättats? Skånelandskapen utgjorde Östdanmark under lång tid, från sen vikingatid till Roskildefreden 1658. Men deras äldre historia ...

Läs mer

Gåsskötsel

Gåsskötsel

Kurt Genrup | Gåsskötsel. En etnologisk studie med särskild hänsyn till skånska förhållanden | 1975

Läs mer

Den moderna skolans framväxt

Den moderna skolans framväxt

Magnus Grahn | Roger Johansson, Esbjörn Larsson, Hans Teke (red.) | Den moderna skolans framväxt. 1960-talets förändringar i de gymnasiala skolformerna | 2021

Läs mer

The gospel tradition

Birger Gerhardsson | The gospel tradition | 1986

Letters of a Learned Lady

Letters of a Learned Lady

Elisabet Göransson | Letters of a Learned Lady. Sophia Elisabeth Brenner's Correspondence, with an Edition of her Letters to and from Otto Sperling the Younger | Almqvist & Wiksell International | 2006

Sophia Elisabeth Brenner (1659–1730) was Sweden's first great female poet, writing and publishing her poems over a period of fifty years. She was also, however, a prolific letter writer. The present work is based on an inventory of all the preserved letters to and from her written ...

Läs mer

Nordic prosody

Eva Gårding (red.) | Nordic prosody. Papers from a symposium | 1979

Kyrktagningsseden i Sverige

Kyrktagningsseden i Sverige

Anders Gustavsson | Kyrktagningsseden i Sverige | 1972

Läs mer

Die Mittelniederdeutschen Abstraktsuffixe

Gottfried Grunewald | Die Mittelniederdeutschen Abstraktsuffixe | 1944

Fältprästen Erich Medeéns dagbok från Nederländerna 1688–1690

Fältprästen Erich Medeéns dagbok från Nederländerna 1688–1690

David Gudmundsson | Fältprästen Erich Medeéns dagbok från Nederländerna 1688–1690. Utgiven med inledning, noter och register | 2016

Läs mer

Patterns of Care

Patterns of Care

Eva-Lotta Grantén | Patterns of Care. Relating Altruism in Sociobiology and the Christian Tradition of Agape | 2003

Läs mer

Religionsvetenskapliga studier

Religionsvetenskapliga studier

Anton Geels | Religionsvetenskapliga studier. Festskrift till Sven S. Hartman | 1983

Läs mer

Nyevangelismens kyrkokritik

Sven Gustafsson | Nyevangelismens kyrkokritik | 1962

The Scandinavian word accents

The Scandinavian word accents

Eva Gårding | The Scandinavian word accents | Liber | 1977

Läs mer

Vid gränsen

Vid gränsen

Harald Gustafsson, Hanne Sanders (red.) | Vid gränsen. Integration och identiteter i det förnationella Norden | Makadam | 2006

Gränser kan se knivskarpa och entydiga ut på historiska kartor. Men hur fungerade de i praktiken? Hur uppfattade man gränser och vilken betydelse hade de i människornas vardag? Det är först nyligen som historiker har börjat ställa sådana frågor, och i denna bok diskuterar sexton ...

Läs mer

LUKA 27 om Kyrklig sed 2002

LUKA 27 om Kyrklig sed 2002

Göran Gustafsson | LUKA 27 om Kyrklig sed 2002. Materialbeskrivning, resultatredovisning, analyssempel | 2006

Läs mer

Hemming Gadhs språk

Seth Gustafson | Hemming Gadhs språk. I-II | 1950

Frusna ögonblick

Frusna ögonblick

Henrik Gerding, Lovisa Brännstedt, Renée Forsell (red.) | Frusna ögonblick. Essäer tillägnade Anne-Marie Leander Touati | 2018

Frusna ögonblick är en samling essäer tillägnade Anne-Marie Leander Touati. Vänboken samlar flertalet av de presentationer som hölls vid ett symposium till hennes ära när hon lämnade posten som professor i antikens kultur och samhällsliv vid Lunds universitet i juni 2018. Bidragen ...

Läs mer

När det sociala kapitalet växlas in

Göran Gustafsson | När det sociala kapitalet växlas in. Om begravningar och deltagandet i begravningar | Arken | 2003

Läs mer

Begravningssed på 1990-talet

Begravningssed på 1990-talet

Göran Gustafsson | Begravningssed på 1990-talet. Materialredovisning och resultatöversikt | Arken | 2001

Läs mer

In search of a global ethics

Elisabeth Gerle | In search of a global ethics. Theological, political, and feminist perspectives based on a critical analysis of JPIC and WOMP | 1995

The testing of God's son (Matt 4: 1-11 & par)

Birger Gerhardsson | The testing of God's son (Matt 4: 1-11 & par). An analysis of an early Christian midrash. Fasc. I (chapters 1-4) | 1966

Negotiating Noise

Sanne Krogh Groth, James Mansell (red.) | Negotiating Noise. Across Places, Spaces and Disciplines | 2021

Läs mer

Med muren i backspegeln

Med muren i backspegeln

Joakim Glaser | Med muren i backspegeln. Nationens betydelse för ungas identitetsskapande i östra Tyskland | 2011

Läs mer

Möbelrike i tiden

Möbelrike i tiden

Magnus Grahn | Möbelrike i tiden. Om historiebrukets betydelse för identifikationsprocessen i en näringslivsregion | 2011

Läs mer

Likvärdighet till priset av likformighet?

Likvärdighet till priset av likformighet?

Per Gunnemyr | Likvärdighet till priset av likformighet? En studie av hur och varför svenska och finländska historielärare på gymnasiet uppfattar att de påverkas av externa prov i historia | 2011

Läs mer

An MT oriented model of aspect and article semantics

An MT oriented model of aspect and article semantics

Barbara Gawronska | An MT oriented model of aspect and article semantics | 1993

Läs mer

Virtus militaris

Göran Göransson | Virtus militaris. Officersideal i Sverige 1560-1718 | 1990

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15