Samtliga volymer ...

Greeting the visitor

Greeting the visitor

Fanny Kärfve | Greeting the visitor. A contextualising study of fauces-mosaics in Pompeii | 2022

One of the most famous mosaics from Pompeii is the so-called Cave canem-mosaic, depicting a ready-to-attack watchdog that greets the visitor upon arrival to the house. Together with a couple of more similar mosaics, the watchdog-motif has to a large extent been regarded as expressing ...

Läs mer

Sentiments of Segregation

Sentiments of Segregation

Jagger Kirkby | Sentiments of Segregation. The Emotional Politics of Apartheid in South Africa, c. 1948-1990 | 2022

‘With non-Europeans on all sides of me, I become thoroughly irritable and a feeling of dislike for them is engendered … friction is inevitable whenever there is mixing of the races, but when we are segregated life is smooth and harmonious’. Thus wrote a woman to the local provincial ...

Läs mer

Liberal Intellectuals and Human Rights in the Turkish Public Sphere

Liberal Intellectuals and Human Rights in the Turkish Public Sphere

Andrea Karlsson | Liberal Intellectuals and Human Rights in the Turkish Public Sphere. Contestation and Pragmatism from the 1990s to the AKP-era | 2017

Läs mer

Empirical data in the philosophy of mind: free will, higher-order thought, and misrepresentation

Empirical data in the philosophy of mind: free will, higher-order thought, and misrepresentation

Asger Kirkeby-Hinrup | Empirical data in the philosophy of mind: free will, higher-order thought, and misrepresentation | 2017

Läs mer

Cultures of Denial

Cultures of Denial

Maria Karlsson | Cultures of Denial. Comparing Holocaust and Armenian Genocide Denial | 2015

Läs mer

Konstruktionen av det heliga. Altarna i det medeltida Lunds stift

Konstruktionen av det heliga. Altarna i det medeltida Lunds stift

Mattias Karlsson | Konstruktionen av det heliga. Altarna i det medeltida Lunds stift | 2015

Läs mer

Taming the Prophets

Taming the Prophets

Martin Kjellgren | Taming the Prophets. Astrology, Orthodoxy and the Word of God in Early Modern Sweden | Sekel Bokförlag | 2011

In may 1619, the Finnish astrologer Sigfridus Aronus Forsius (d. 1624) was examined by clerical authorities. In de verdict, astrology was rejected as a pagan craft, forbidden for anyone who wanted to be called a Christian. Still, astrology was inseparable from the scholarly ...

Läs mer

Temporal Adverbs in Modern Standard Chinese

Temporal Adverbs in Modern Standard Chinese

Jens Karlsson | Temporal Adverbs in Modern Standard Chinese. A Decompositional Inquiry | 2010

Läs mer

Forskarbloggar: Vetenskaplig kommunikation och kunskapsproduktion i bloggosfären.

Forskarbloggar: Vetenskaplig kommunikation och kunskapsproduktion i bloggosfären.

Sara Kjellberg | Forskarbloggar: Vetenskaplig kommunikation och kunskapsproduktion i bloggosfären. | 2010

Läs mer

Krigets salt

Krigets salt

Thomas Kaiserfeld | Krigets salt. Salpetersjudning som politik och vetenskap i den svenska skattemilitära staten under frihetstid och gustaviansk tid | 2009

Krigets salt Salpetersjudning som politik och vetenskap i den svenska skattemilitära staten under frihetstid och gustaviansk tid. Ända sedan eldvapen kom i bruk under medeltiden har salpeter varit av stor militär betydelse eftersom det utgör huvudbeståndsdelen i krut. För att ...

Läs mer

(De)composing the middle

(De)composing the middle

Eva Klingvall | (De)composing the middle. A minimalist approach to middles in English and Swedish. | 2007

Läs mer

The Holocaust on Postwar Battlefields

The Holocaust on Postwar Battlefields

Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander (red.) | The Holocaust on Postwar Battlefields. Genocide as Historical Culture | 2006

Läs mer

Holocaust Heritage

Holocaust Heritage

Klas-Göran Karlsson, Ulf Zander (red.) | Holocaust Heritage. Inquiries into European Historical Cultures | 2004

Läs mer

Planning and inhibition in corvids

Planning and inhibition in corvids

Can Kabadayi | Planning and inhibition in corvids | 2017

Läs mer

Protestant Women Novelists and Irish Society 1879–1922

Protestant Women Novelists and Irish Society 1879–1922

Lisbet Kickham | Protestant Women Novelists and Irish Society 1879–1922 | 2004

"Such in truth is our lot that while we are English to the Irish, we are Irish to the English. For the one island does not detest us more than the other. "The sentiment expressed by the Anglo-Norman knight Maurice Fitzgerald in 1171 was one that many Anglo-Irish shared more than 700 ...

Läs mer

Progression and Regression

Monica Karlsson | Progression and Regression. Aspects of Advanced Swedish Students' Competence in English Grammar | 2002

Läs mer

Natural Vision for Artificial Systems, Active Vision and Thought

Lars Kopp | Natural Vision for Artificial Systems, Active Vision and Thought | 2003

Läs mer

The transience of American Swedish

Staffan Klintborg | The transience of American Swedish | 1999

Form-Class and Task-Type Effects in Learner English: A Study of Advanced Swedish Learners

Form-Class and Task-Type Effects in Learner English: A Study of Advanced Swedish Learners

Marie Källkvist | Form-Class and Task-Type Effects in Learner English: A Study of Advanced Swedish Learners | 1999

Läs mer

A survey of Middle English Dialects 1290-1350. The Southern Counties. 2, Diphtongs and Consonants

Gillis Kristensson | A survey of Middle English Dialects 1290-1350. The Southern Counties. 2, Diphtongs and Consonants | 2002

A survey of Middle English Dialects 1290-1350. The Southern Counties. 1, Vowels (except Diphtongs)

Gillis Kristensson | A survey of Middle English Dialects 1290-1350. The Southern Counties. 1, Vowels (except Diphtongs) | 2001

Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden

Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden

Hanna Källström | Domkyrkan som andaktsmiljö under senmedeltiden. Linköping och Lund | Artos & Norma | 2011

Läs mer

A survey of Middle English dialects 1290-1350

A survey of Middle English dialects 1290-1350

Gillis Kristensson | A survey of Middle English dialects 1290-1350. The East Midland counties | 1995

Läs mer

A Survey of Middle English Dialects 1290-1350

Gillis Kristensson | A Survey of Middle English Dialects 1290-1350. The West Midland Counties | 1987

Läs mer

Mölleholmen

Rüdiger Kelm | Mölleholmen. Eine slawische Inselsiedlung des 11. Jahrhunderts in Schonen, Südschweden | 2000

Läs mer

Homer Revisited

Johannes Th. Kakridis | Homer Revisited | 1971

Läs mer

Sätt att se på fornlämningar

Anne Carlie, Eva Kretz | Sätt att se på fornlämningar. En teoretisk och metodisk grund för värdebedömning inom kulturmiljövården | 1998

Bildkompendium för ARK 301. Stenåldern

Bozena Wyszomirska, Per Karsten (red.) | Bildkompendium för ARK 301. Stenåldern | 1995

"Frukta icke, allenast tro"

Tuulikki Koivunen Bylund | "Frukta icke, allenast tro" Ebba Boström och Samariterhemmet 1882-1902 | 1994

John Mirk’s instructions for parish priests

Gillis Kristensson | John Mirk’s instructions for parish priests. Edited from MS Cotton Claudius A II and six other manuscripts with introduction, notes and glossary | 1974

Kasus - Kognition - Kausalität

Wolfgang Koch | Kasus - Kognition - Kausalität. Zur semantischen Analyse der instrumentalen "mit"-Phrase | 1978

Rhythm and Intonation in Halh Mongolian

Rhythm and Intonation in Halh Mongolian

Anastasia Karlsson | Rhythm and Intonation in Halh Mongolian | 2006

Läs mer

Der Konsekutivsatz

Ruth Kneip | Der Konsekutivsatz. Folge oder Folgerung? | 1978

Issues of impurity in early Judaism

Thomas Kazen | Issues of impurity in early Judaism | 2010

Gränslösa anspråk

Gränslösa anspråk

Jakob Kihlberg | Gränslösa anspråk. Offentliga möten och skapandet av det internationella 1840-1860 | 2018

Vid 1800-talets mitt arrangerades i Europa de första ickestatliga kongresserna med inbjudna från olika länder. Sammankomsterna har ofta beskrivits som ett verkligt framsteg i kommunikationernas utveckling: de snabbade upp informationsförmedlingen mellan länder och bidrog till ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Jesus and purity Halakhah

Thomas Kazen | Jesus and purity Halakhah. Was Jesus indifferent to impurity? | 2010

Plural av neutra på obetonat -e̲

Elisabet Kågerman | Plural av neutra på obetonat -e̲. Obestämd plural hos neutra med avledningsmorfemet -e̲ mellan omkring 1300 och 1750 | 1985

A survey of Middle English dialects 1290–1350

Gillis Kristensson | A survey of Middle English dialects 1290–1350. The six northern counties and Lincolnshire | 1967

Flinta i sydvästra Skåne

Bo Knarrström | Flinta i sydvästra Skåne. En diakron studie av råmaterial, produktion och funktion med fokus på boplatsteknologi och metalltida flintor. | 2000

Läs mer

"Sätt till att ordinera en vald biskop" 1561-1942

Sven Kjöllerström | "Sätt till att ordinera en vald biskop" 1561-1942 | 1974

« Le Docteur Pascal » de Zola

Sven Kellner | « Le Docteur Pascal » de Zola. Rétrospective des Rougon- Macquart, livre de documents, roman à thèse | 1980

Motive und Schichten der Landtheologie in I Chronik 1-9

Magnar Kartveit | Motive und Schichten der Landtheologie in I Chronik 1-9 | 1989

Att kasta yxan i sjön

Per Karsten | Att kasta yxan i sjön. En studie över rituell tradition och förändring utifrån skånska neolitiska offerfynd | 1994

Norddeutsche Stadtrechte. 2, Das mittelniederdeutsche Stadtrecht von Lübeck nach seinen ältesten Formen

Gustav Korlén | Norddeutsche Stadtrechte. 2, Das mittelniederdeutsche Stadtrecht von Lübeck nach seinen ältesten Formen | 1951

Norddeutsche Stadtrechte. 1, Das Stader Stadtrecht vom Jahre 1279

Gustav Korlén | Norddeutsche Stadtrechte. 1, Das Stader Stadtrecht vom Jahre 1279 | 1950

Piety and Politics

Ann Kull | Piety and Politics. Nurcholish Madjid and His Interpretation of Islam in Modern Indonesia | Almqvist & Wiksell International | 2005

Läs mer

Kräkla och mitra

Sven Kjöllerström | Kräkla och mitra. En undersökning om biskopsvigningar i Sverige under reformationstidevarvet | 1965

Die mittelniederdeutschen Texte des 13. Jahrhunderts

Gustav Korlén | Die mittelniederdeutschen Texte des 13. Jahrhunderts. Beiträge zur Quellenkunde und Grammatik des Frühmittelniederdeutschen | 1945

The wise king

Leonidas Kalugila | The wise king. Studies in royal wisdom as divine revelation in the Old Testament and its environment | 1980

Den fornsvenska sagan om Karl Magnus

David Kornhall | Den fornsvenska sagan om Karl Magnus. Handskrifter och texthistoria | 1959

Gudmundi Olaui Thesaurus adagiorum linguæ septentrionalis antiquæ et modernæ / utgiven med parallellhänvisningar och register

Gottfrid Kallstenius (red.) | Gudmundi Olaui Thesaurus adagiorum linguæ septentrionalis antiquæ et modernæ / utgiven med parallellhänvisningar och register | 1930

Läs mer

Exegetik idag

Exegetik idag

René Kieffer, Birger Olsson (red.) | Exegetik idag. Nya frågor till gamla texter | 1983

Läs mer

Motifs from Genesis 1-11 in the genuine hymns of Ephrem the Syrian with particular reference to the influence of Jewish exegetical tradition

Tryggve Kronholm | Motifs from Genesis 1-11 in the genuine hymns of Ephrem the Syrian with particular reference to the influence of Jewish exegetical tradition | 1978

Moneta nostra

Moneta nostra

Henrik Klackenberg | Moneta nostra. Monetariseringen i medeltidens Sverige | 1992

Läs mer

Dalby klosters intäktsbok 1530-1531

Dalby klosters intäktsbok 1530-1531

Knut Knutsson, Göte Paulsson (red.) | Dalby klosters intäktsbok 1530-1531. Utgiven med inledning och kommentarer | 1983

Reformationen i Danmark drabbade klostren mycket hårt. Det gamla augustinerklostret i Dalby hade kungen som patronus och 1530 förlänade han riksrådet Anders Bille Dalby kloster. Från Billes första år som förvaltare av klostret existerar en intäktsbok som redovisar allt som levererades ...

Läs mer

The language of satirized characters in Poëtaster

Arthur H King | The language of satirized characters in Poëtaster. A socio-stylistic analysis 1579–1602 | 1941

Tänkarens mångfald

Tänkarens mångfald

Lone Koldtoft, Jon Stewart, Jan Holmgaard (red.) | Tänkarens mångfald. Nutida perspektiv på Søren Kierkegaard | Makadam | 2005

För 150 år sedan dog Søren Kierkegaard, men hans filosofi och författarskap är fortfarande synnerligen levande. I Sverige har hans allmänkulturella betydelse varit stor genom alla år, men hans fackfilosofiska inflytande har varit begränsat, och diskussionerna kring Kierkegaards ...

Läs mer

Tre senmedeltida godsorganisationer

Tre senmedeltida godsorganisationer

Salomon Kraft | Tre senmedeltida godsorganisationer | 1971

Volymen behandlar tre, mycket speciella godsorganisationer: - ett landsbygdsgille, knutet till Skarhult (1488) - Vallösa, tillhörig Peder Lang, officialis i Lund - Vittskövle med en jordebok som förtecknar den för landsförräderi avrättade Niels Brahe (1525).

Läs mer

Den kateketiska undervisningen i Sverige under medeltiden

Bengt Ingmar Kilström | Den kateketiska undervisningen i Sverige under medeltiden | 1958

On 'have' in Ancient Greek. An investigation on echo and the construction einai with a dative as expressions for 'have'

Karin Kulneff-Eriksson | On 'have' in Ancient Greek. An investigation on echo and the construction einai with a dative as expressions for 'have' | 1999

Elever i matematiksvårigheter

Elever i matematiksvårigheter

Ingemar Karlsson | Elever i matematiksvårigheter. Lärare och elever om låga prestationer i matematik | 2019

Hur vanligt är det att eleverna i årskurserna 7, 8 och 9 inte klarar matematiken? Har alla elever som inte får godkänt i matematik dyskalkyli? Vilka andra skäl kan ligga bakom elevernas låga prestationer i matematik? Med dessa frågor som utgångspunkt har Ingemar Karlsson inventerat ...

Läs mer

Guds och Sveriges lag under reformationstiden

Sven Kjöllerström | Guds och Sveriges lag under reformationstiden. En kyrkorättslig studie | 1957

Sextus Empiricus against Aelius Aristides

Dimitrios Karadimas | Sextus Empiricus against Aelius Aristides. The conflict between philosophy and rhetoric in the second century A.D. | 1996

Pippi mellan världar

Pippi mellan världar

Lisa Källström | Pippi mellan världar. En bildretorisk studie | 2020

Läs mer

Latent trait models of intrinsic, extrinsic, and quest religious orientations

Marcus Koskinen-Hagman | Latent trait models of intrinsic, extrinsic, and quest religious orientations | 1999

Den verksamme Guden

Tryggve Kronholm | Den verksamme Guden. Ett bidrag till Predikarens verklighetsuppfattning, speciellt hans teologi | 1982

Läs mer

Essais de méthodologie néo-testamentaire

René Kieffer | Essais de méthodologie néo-testamentaire | 1972

Au delà des recensions? L'évolution de la tradition textuelle dans Jean VI, 52-71

René Kieffer | Au delà des recensions? L'évolution de la tradition textuelle dans Jean VI, 52-71 | 1968

Historia på väg mot framtiden

Historia på väg mot framtiden

Klas-Göran Karlsson, Charlotte Tornbjer, Henrik Rosengren, Per Eliasson (red.) | Historia på väg mot framtiden. Historiedidaktiska perspektiv på skola och samhälle | 2010

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15