Samtliga volymer ...

Han Hon Den Det

C Caesar, I Gustin, B Petersson, E Rudebeck, E Räf, L Ströbeck (red.) | Han Hon Den Det. Att integrera genus och kön i arkeologi | 1999

I Adams barn…

E Iregren, L Redin (red.) | I Adams barn…. En diskussion om etiska aspekter på museiförvaring och återbegravning av medeltida skelettmaterial | 1995

Arkeologi och makt. Rapport från arkeologidagarna 15–17 januari 1990

Lars Larsson, E Ryberg (red.) | Arkeologi och makt. Rapport från arkeologidagarna 15–17 januari 1990 | 1991

Information Flows across the Baltic Sea: Towards a Computional Approach to Media History

Patrik Lundell , Hannu Salmi, Erik Edoff, Jani Marjanen, Heli Rantala (red.) | Information Flows across the Baltic Sea: Towards a Computional Approach to Media History | 2023

Today shared media content and virality represent significant phenomena, but they are not as unique to our current society as commonly assumed. More than a century before the internet, information circulated within a network of newspapers that borrowed texts from both nearby and ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

Krumknivar, kvinnor och kreatur

Erika Räf | Krumknivar, kvinnor och kreatur. Aspekter på kvinnligt genus under äldre järnålder på Öland ; Vad spelar djuren för roll? Om djur i öländska gravar från äldre järnålder | 2001

Läs mer

Threads and Images

Per Rönnegård | Threads and Images. The Use of Scripture in Apophthegmata Patrum | 2007

Läs mer

Historia och nationalitet

Ralf Rönnquist | Historia och nationalitet. Skotsk etno-territorialitet i ett historiskt perspektiv | 1990

Läs mer

Peregrinatio religiosa

Aleksander Radler | Peregrinatio religiosa. Studien zum Religionsbegriff in der schwedischen Romantik. T. 1, Die christliche Persönlichkeitsphilosophie Erik Gustaf Geijers | 1988

The object markers ba and jiang in modern literary Chinese

The object markers ba and jiang in modern literary Chinese

Wai-Ling Ragvald | The object markers ba and jiang in modern literary Chinese | Övriga – språk och litteratur | 2010

Läs mer

Mort et espérance selon la Bible hébraïque

Mamy Raharimanantsoa | Mort et espérance selon la Bible hébraïque | 2006

Journalistikens anatomi

Journalistikens anatomi

Henrik Rahm | Journalistikens anatomi. Analyser av genrer och textmönster i fem strejkbevakningar i svensk dagspress 1879–1996. | 2002

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2014

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2014

Henrik Rahm (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2014 | 2014

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2015

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2015

Henrik Rahm (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2015 | 2015

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2016

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2016

Henrik Rahm (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2016 | 2016

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2017

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2017

Henrik Rahm (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2017 | 2017

Läs mer

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2018

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2018

Henrik Rahm (red.) | Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2018 | 2018

Läs mer

I Pallas Athenas huvud

I Pallas Athenas huvud

Henrik Rahm, David Dunér, Sten Hidal, Bibi Jonsson (red.) | I Pallas Athenas huvud. Hundra år av humaniora | 2020

Läs mer

Föreställningar om maran i nordisk folktro

Catharina Raudvere | Föreställningar om maran i nordisk folktro | 1993

The bow

Gad Rausing | The bow. Some notes on its origin and development | 1967

Lagmanshejdan

Lagmanshejdan

Lars Redin | Lagmanshejdan. Ett gravfält som spegling av sociala strukturer i Skanör | 1976

Läs mer

New Big Science in Focus

New Big Science in Focus

Josephine V. Rekers, Kerstin Sandell (red.) | New Big Science in Focus. Perspectives on ESS and MAX IV | 2016

This anthology is about new big science, approached through perspectives from law, sustainability studies, sociology of science and technology, history, human geography and information studies. In focus are the two large experimental facilities being built in Lund: the European ...

Läs mer

Logical Dynamics and Dynamical Systems

Logical Dynamics and Dynamical Systems

Rasmus Kraemmer Rendsvig | Logical Dynamics and Dynamical Systems | Övriga – filosofi och religion | 2018

Läs mer

Ett massmedium för folket

Ett massmedium för folket

Elisabeth Reuterswärd | Ett massmedium för folket. Studier i de allmänna kungörelsernas funktion i 1700-talets samhälle | Nordic Academic Press | 2001

Var efterlystes brottslingar förr? I kyrkan! Var fick man reda på att äkta män övergivit sina hustrur? I kyrkan! Hur annonserades kommande auktioner? I kyrkan! Var tillkännagavs nya lagar och förordningar? Hur fick människor besked om var viktiga möten skulle äga rum? Hur visste man ...

Läs mer

De svenska traktatsällskapen 1808-1856

Torvald Ribbner | De svenska traktatsällskapen 1808-1856. Verksamhet och litteratur | 1957

Att gräva agrarhistoriska lämningar. Rapport från ett seminarium i Lund 1998

Mats Riddersporre (red.) | Att gräva agrarhistoriska lämningar. Rapport från ett seminarium i Lund 1998 | 1998

"Det handlar om vår framtid"

"Det handlar om vår framtid"

Louise Rietz | "Det handlar om vår framtid" Hur elevers scientific literacy kan utvecklas genom SNI-argumentation i kemiundervisning | 2021

En individ i dagens samhälle kommer ständigt i kontakt med olika frågor som är kopplade till naturvetenskap. Val ska göras, beslut ska fattas. Ska jag vaccinera mig? Ska jag köpa den där vattentäta jackan? Vilket elbolag ska jag välja? Vilken fisk ska jag köpa? Ska jag skänka pengar ...

Läs mer

Behaving as a Christ-believer

Rikard Riotto | Behaving as a Christ-believer. A cognitive perspective on identity and behavior norms in Ephesians | 2009

Information, identitet, medborgarskap

Information, identitet, medborgarskap

Johanna Rivano Eckerdal | Information, identitet, medborgarskap. Unga kvinnor berättar om val av preventivmedel | Övriga – kulturvetenskaper | 2012

Läs mer

Topology and dynamics of interactions

Topology and dynamics of interactions

Emilio Rivano Fischer | Topology and dynamics of interactions. With special reference to Spanish and Mapudungu | 1991

Läs mer

Tarbiya

Anne Sofie Roald | Tarbiya. Education and politics in Islamic movements in Jordan and Malaysia | 1994

Étude socio-linguistique de la segmentation syntaxique du français parlé

Inger-Britt Robach | Étude socio-linguistique de la segmentation syntaxique du français parlé | 1974

Wool and Society

Wool and Society

Hrefna Robertsdottir | Wool and Society. Manufacturing Policy, Economic Thought and Local Production in 18th-century Iceland | Makadam | 2008

Flax spinning, domestic workshops, putting-out production and increased exports are all changes that affected wool production in Iceland following the introduction of manufacturing workshops to the country in the late 18th century. In this book, wool production is used as a key to ...

Läs mer

La motivation et le concept de soi

La motivation et le concept de soi

Céline Rocher Hahlin | La motivation et le concept de soi. Regards croisés de l'élève et de l'enseignant de français langue étrangère en Suède | 2020

Comment les enseignants peuvent-ils stimuler l’envie d’apprendre le français de leurs élèves ? Se voir utiliser le français dans l’avenir peut-il être un moteur de motivation efficace ? Quelle perception ont les enseignants de français en Suède de leur rôle motivateur ? Les études ...

Läs mer

Motivation pour apprendre une langue étrangère – une question de visualisation?

Motivation pour apprendre une langue étrangère – une question de visualisation?

Céline Rocher-Hahlin | Motivation pour apprendre une langue étrangère – une question de visualisation? Les effets de trois activités en cours de français sur la motivation d’élèves suédois | 2014

Läs mer

La vie de Saint Nicolas par Wace

Einar Ronsjö | La vie de Saint Nicolas par Wace. Poème religieux du XIIe siècle, publié d’après tous les manuscrits | 1942

Studies of Hostages in Antiquity

Studies of Hostages in Antiquity

Paavo Roos | Studies of Hostages in Antiquity | 2019

Läs mer

Synesius of Cyrene

Bengt-Arne Roos | Synesius of Cyrene. A study in his personality | 1991

Viktor Rydbergs Faustöversättning

Erik Rooth | Viktor Rydbergs Faustöversättning | 1951

Läs mer

Vrastmunt

Erik Rooth | Vrastmunt. Ein Beitrag zur mittelhochdeutschen Wortgeschichte. Beilage: Das mainzer Friedgebot vom Jahre 1300. Ernst A. Kock zum 75. Geburtstag am 6. Dezember 1939 dargebracht | 1939

"Warum klingt das nicht deutsch?"

Christina Rosén | "Warum klingt das nicht deutsch?" Probleme der Informationsstrukturierung in deutschen Texten schwedischer Schüler und Studenten | Almqvist & Wiksell International | 2006

Läs mer

Stadsbor och bönder

Christina Rosén | Stadsbor och bönder. Materiell kultur och social status i Halland från medeltid till 1700-tal | 2004

Läs mer

Himlajord och handelsvara

Ulla Rosén | Himlajord och handelsvara. Ägobyten av egendom i Kumla socken 1780-1880 | 1994

Läs mer

I’m a Believer – But I’ll Be Damned if I’m Religious

I’m a Believer – But I’ll Be Damned if I’m Religious

Ina Rosen | I’m a Believer – But I’ll Be Damned if I’m Religious. Belief and Religion in the Greater Copenhagen Area. A Focus Group Study | 2009

Läs mer

Fädernas kyrka - församlingens hus

Birgitta Rosén | Fädernas kyrka - församlingens hus. Svenska kyrkan och gudstjänstrummet ca 1890-1930 med speciell hänsyn till Stockholm | 1988

Det politiska äktenskapet

Det politiska äktenskapet

Bente Rosenbeck, Hanne Sanders (red.) | Det politiska äktenskapet. 400 års historia om familj och reproduktion | Makadam | 2010

Äktenskapet, »instiftat till samhällets bestånd« som det heter i vigselformuläret, är en institution under kontinuerlig förändring. Vägen är lång från 1600-talets bondehushåll, arbetsenheter med tydlig arbetsfördelning, till dagens regnbågsfamiljer och jämställdhetsdiskurser. Men det ...

Läs mer

Åldrandet och språket

Åldrandet och språket

Anna Rosengren | Åldrandet och språket. En språkhistorisk analys av hög ålder och åldrande i Sverige cirka 1875–1975 | 2011

Vad är åldrande? När började man över huvud taget tala om "åldrande"? När fick ordet "pensionär" den betydelse vi är vana vid idag? I Åldrandet och språket studeras ord och uttryck for att ringa in vad man har menat med hög ålder och åldrande i Sverige under hundraårsperioden mellan ...

Läs mer

"Judarnas Wagner"

"Judarnas Wagner"

Henrik Rosengren | "Judarnas Wagner" Moses Pergament och den kulturella identifikationens dilemma omkring 1920-1950 | Sekel bokförlag | 2007

Fredagen den 2 februari 1929 kunde läsarna av den stockholmska dagspressen ta del av en sensation inom kulturlivet, ett slagsmål mellan två inflytelserika tonsättare och musikkritiker, den svensk-judiske Moses Pergament och Wilhelm Peterson-Berger. Handgemänget hade utlösts av att ...

Läs mer

Med livet som insats

Med livet som insats

Henrik Rosengren, Johan Östling (red.) | Med livet som insats. Biografin som humanistisk genre | Sekel bokförlag | 2007

Går det att göra vetenskap av livet? I denna antologi ges en helhetsbelysning av biografin som humanistisk genre. Initierat och uppslagsrikt diskuterar en lång rad av de ledande forskarna på området biografins återkomst och pånyttfödelse i samtida humanistisk forskning, dess metoder ...

Läs mer

Ein Frequenzwörterbuch der deutschen Zeitungssprache

Inger Rosengren | Ein Frequenzwörterbuch der deutschen Zeitungssprache. Die Welt, Süddeutsche Zeitung. 1 | 1972

Ein Frequenzwörterbuch der deutschen Zeitungssprache

Inger Rosengren | Ein Frequenzwörterbuch der deutschen Zeitungssprache. Die Welt, Süddeutsche Zeitung. 2 | 1977

Semantische Strukturen

Inger Rosengren | Semantische Strukturen. Eine quantitative Distributionsanalyse einiger mittelhochdeutscher Adjektive | 1966

Sprache und Pragmatik

Inger Rosengren (red.) | Sprache und Pragmatik. Lunder Symposium 1978 | 1979

Sprache und Pragmatik

Inger Rosengren (red.) | Sprache und Pragmatik. Lunder Symposium 1980 | 1981

Sprache und Pragmatik

Inger Rosengren (red.) | Sprache und Pragmatik. Lunder Symposium 1982 | 1983

Sprache und Pragmatik

Inger Rosengren (red.) | Sprache und Pragmatik. Lunder Symposium 1984 | 1984

Sprache und Pragmatik

Inger Rosengren (red.) | Sprache und Pragmatik. Lunder Symposium 1986 | 1987

The Emergence of Conditional Subordinators in Swedish

The Emergence of Conditional Subordinators in Swedish

Henrik Rosenkvist | The Emergence of Conditional Subordinators in Swedish. A Study in Grammaticalization | 2004

Läs mer

Att hantera historia med ett öga stängt

Att hantera historia med ett öga stängt

David Rosenlund | Att hantera historia med ett öga stängt. Samstämmighet mellan historia A och lärares prov och uppgifter | 2011

Läs mer

Bygd, by och bostad runt Uppåkra

Bygd, by och bostad runt Uppåkra

Mats Roslund (red.) | Bygd, by och bostad runt Uppåkra. Landskapet med sin centralplats | 2021

Läs mer

Gäster i huset

Gäster i huset

Mats Roslund | Gäster i huset. Kulturell överföring mellan slaver och skandinaver 900 till 1300 | 2001

Läs mer

Ett odelat hjärta

Ett odelat hjärta

Samuel Rubenson | Ett odelat hjärta. En studie i ökenfädernas vishet | 1983

Läs mer

Imago Dei. Poesi och bildspråk i fornkyrkan

Imago Dei. Poesi och bildspråk i fornkyrkan

Samuel Rubenson (red.) | Imago Dei. Poesi och bildspråk i fornkyrkan | Artos & Norma | 2005

Kan man göra sig en bild av Gud? För de första kristna som levde i en värld fylld av gudabilder var frågan mycket konkret. Trycket från omvärlden på att namnge och synligt presentera den kristne guden var starkt. Men hur skulle man kunna avbilda den som intet öga sett, den som inte ...

Läs mer

Nya testamentet och forskningen

Nya testamentet och forskningen

Samuel Rubenson | Nya testamentet och forskningen. Några aktuella tendenser inom den nytestamentliga exegetiken | 1992

Läs mer

Patristica Nordica, 4

Patristica Nordica, 4

Samuel Rubenson (red.) | Patristica Nordica, 4. Föreläsningar hållna vid det fjärde Nordiska patristikermötet i Lund 17-20 augusti 1993 | 1995

Läs mer

Patristica Nordica, 5

Patristica Nordica, 5

Samuel Rubenson, Sten Hidal (red.) | Patristica Nordica, 5. Föreläsningar hållna vid det femte Nordiska patristikermötet i Lund 20-23 augusti 1997 | 1999

Läs mer

Kyrkohistoriska omvärderingar

Samuel Rubenson, Anders Jarlert | Kyrkohistoriska omvärderingar | 2005

Läs mer

Colonial Powers and Ethiopian Frontiers 1880-1884

Colonial Powers and Ethiopian Frontiers 1880-1884

Sven Rubenson, Amsalu Aklilu, Shiferaw Bekele, Samuel Rubenson (red.) | Colonial Powers and Ethiopian Frontiers 1880-1884 | Acta Aethiopica & Lund University Press | 2021

Colonial powers and Ethiopian frontiers 1880-1884 is the fourth volume of Acta Aethiopica, a series that presents original Ethiopian documents of nineteenth-century Ethiopian history with English translations and scholarly notes. The documents have been collected from dozens of ...

Läs mer

Internal rivalries and foreign threats 1869-1879

Internal rivalries and foreign threats 1869-1879

Sven Rubenson, Amsalu Aklilu, Merid Welde Aregay, Samuel Rubenson (red.) | Internal rivalries and foreign threats 1869-1879. Acta Æthiopica. Vol. 3 | Acta Aethiopica | 2000

Volume three with 235 documents was published in 2000 with the title Internal Rivalries and Foreign Threats 1869-1879. The volume documents the internal power struggle after the death of Tewodros resulting in the establishment of a growing base of power in the south with far reaching ...

Läs mer

Correspondence and treaties, 1800-1854

Correspondence and treaties, 1800-1854

Sven Rubenson (red.) | Correspondence and treaties, 1800-1854 | Acta Aethiopica 1 | 1987

Volume one with 190 documents was published in 1987 with the title Correspondence and Treaties 1800-1854. The rather limited number of letters by Ethiopian rulers, mainly written to Egyptian officials and representatives of European powers, are supplemented with a large number of more ...

Ladda ner open access

PATRISTICA NORDICA IV

Samuel Rubenson (red.) | PATRISTICA NORDICA IV. Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 17–20 augusti 1993. Religio 44 | 1995

PATRISTICA NORDICA V

Samuel Rubenson (red.) | PATRISTICA NORDICA V. Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 20–23 augusti 1997. Religio 51 | 1999

Tewodros and his contemporaries 1855-1868

Tewodros and his contemporaries 1855-1868

Sven Rubenson (red.) | Tewodros and his contemporaries 1855-1868 | Acta Aethiopica 2 | 1994

Volume two with 250 documents was published in 1994 with the title Tewodros and hos Contemporaries 1855-1868. It covers the reign of emperor Tewodros, who established a unified rule putting and end to what is known as the era of the princes. He is known for his attempts to modernize ...

Ladda ner open access

The letters of St. Antony

Samuel Rubenson | The letters of St. Antony. Origenist theology, monastic tradition and the making of a saint | 1990

Engagemang i Lutherhjälpen

Lars Rubin | Engagemang i Lutherhjälpen. Studier av motiv och drivkrafter hos frivilligt aktiva | Lunds universitets kyrkohistoriska arkiv | 2000

Läs mer

The phonology of the Middle English dialect of Sussex

Sven Rubin | The phonology of the Middle English dialect of Sussex | 1951

Tilling Nature - Harvesting Culture. Exploring Images of the Human Being in the Transition to Agriculture.

Elisabeth Rudebeck | Tilling Nature - Harvesting Culture. Exploring Images of the Human Being in the Transition to Agriculture. | 2000

Läs mer

Tilling Nature – Harvesting Culture

Tilling Nature – Harvesting Culture

Elisabeth Rudebeck | Tilling Nature – Harvesting Culture. Exploring Images of the Human Being in the Transition to Agriculture | 2000

Läs mer

The Origins of the Synagogue

Anders Runesson | The Origins of the Synagogue. A Socio-Historical Study | 2001

Läs mer

Land och fæ

Bo Ruthström | Land och fæ. Strukturellt-rättsfilologiska studier i fornnordiskt lagspråk över beteckningar för egendom i allmänhet med underkategorier | 2002

Läs mer

Igreja Universal do Reino de Deus

Anders Ruuth | Igreja Universal do Reino de Deus. Gudsrikets universella kyrka. En brasiliansk kyrkobildning | 1995

Visioner i landskapet 1 och 2

Visioner i landskapet 1 och 2

Ewa Ryberg | Visioner i landskapet 1 och 2. En materialsammanställning av hällkistorna i Göteryd socken och i Kronobergs län / Hällkistkatalog Göteryd socken i Kronobergs län | 2008

Läs mer

Allmänningen

Allmänningen

Per Rydén | Allmänningen. Inledande studier i pressvetenskap | Övriga – språk och litteratur | 1991

Läs mer

Carl Fehrmans bibliografi

Carl Fehrmans bibliografi

Per Rydén (red.) | Carl Fehrmans bibliografi. 1938-2005 | 2006

Carl Fehrman har publicerat böcker, uppsatser, recensioner och åtskilligt annat under varje år sedan 1938. Han är född i, har präglats av och själv präglat Lund. Skolad under Olle Holmberg kom han att tillsammans med Staffan Björck sätta märken i den litteraturhistoriska forskningen i ...

Läs mer

Staffan Björcks bibliografi

Staffan Björcks bibliografi

Per Rydén (red.) | Staffan Björcks bibliografi. 1937-1995 | 2005

Staffan Björck (1915–1995) publicerade sin sista bok, Vänskapens pris, i den Absalonserie som här får sin fortsättning. Serien är knuten till Litteraturvetenskapliga institutionen i Lund, där han började och slutade sin bana. Någon månad efter det att den sista boken publicerats var ...

Läs mer

Det anglosaxiska Köpenhamnsevangeliariet

Det anglosaxiska Köpenhamnsevangeliariet

Thomas Rydén | Det anglosaxiska Köpenhamnsevangeliariet. Det kongelige bibliotek, Gl. Kongl. Saml. 10 2º | 2001

Läs mer

Virvlande visioner

Virvlande visioner

Hans Ryde (red.) | Virvlande visioner. Fysiken i Lund under det senare 1900-talet | 2002

Läs mer

Eros och agape. Barmhärtighet, kärlek och mystik i den tidiga kyrkan

Eros och agape. Barmhärtighet, kärlek och mystik i den tidiga kyrkan

Henrik Rydell Johnsén, Per Rönnegård (red.) | Eros och agape. Barmhärtighet, kärlek och mystik i den tidiga kyrkan. Föreläsningar hållna vid Nordiska patristikermötet i Lund 16–19 augusti 2006 | Artos & Norma | 2009

Få ämnen är så viktiga för människan och för kristen tro som kärlek. Vid det sjunde nordiska patristikermötet behandlades temat Eros & Agape: barmhärtighet, kärlek och mystik i den tidiga kyrkan av en rad framstående nordiska forskare inom både teologiska och andra ämnen. Artiklarna ...

Läs mer

Rang Mahal

Hanna Rydh | Rang Mahal. The Swedish archaeological expedition to India 1952-1954 | 1959

Samtida konst på bästa sändningstid

Samtida konst på bästa sändningstid

David Rynell Åhlén | Samtida konst på bästa sändningstid. Konst i svensk television 1956-1969 | 2016

I mitten på 1950-talet introducerades den svenska allmänheten för ett nytt massmedium: televisionen. Många såg i det nya mediet ett viktigt verktyg för upplysning och folkbildning, inte minst när det kom till konst. I Samtida konst på bästa sändningstid undersöks hur tv-mediet på ...

Läs mer/ladda ner (extern webbplats)

The rivalry of Scandinavian and native synonyms in Middle English, especially taken and nimen

Alarik Rynell | The rivalry of Scandinavian and native synonyms in Middle English, especially taken and nimen. With an excursus on nema and taka in old Scandinavian | 1948

Kriegsnachrichten und Propaganda während des dreissigjährigen Krieges

Göran Rystad | Kriegsnachrichten und Propaganda während des dreissigjährigen Krieges. Die Schlacht bei Nördlingen in den gleichzeitigen, gedruckten Kriegsberichten | 1960

Läs mer

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15