Hannah Strømmen utsedd till Wallenberg Academy Fellow

Publicerad den 2 december 2021
Hannah Strømmen har utsetts till Wallenberg Academy Fellow Foto: Ulrich Schmiedel.
Hannah Strømmen har utsetts till Wallenberg Academy Fellow Foto: Ulrich Schmiedel.

Hannah Strømmen bedriver bibelvetenskapliga studier ska undersöka vilken roll Bibeln har spelat för utvecklingen av ett sekulärt Europa.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse har utsett 27 nya Wallenberg Academy Fellows – unga och framstående forskare som med stöd av ett femårigt anslag på mellan 5 och 15 miljoner kronor per forskare kan fördjupa och utveckla sin forskning inom sina respektive områden.

Av de 27 nya Wallenberg Academy Fellows finns två vid Lunds universitet; Daniella Rylander Ottosson vid Medicinska fakulteten som forskar inom regenerativ neurofysiologi och Hannah Strømmen som studerar bibeltexter och sekularism.

Hannah Strømmen,  Humanistiska och teologiska fakulteterna.
I Europa hålls religion och politik helst åtskilda. Ett skäl till detta menar en del tänkare är att Bibelns texter stödjer en uppdelning mellan kyrka och stat. Men är det så? Wallenberg Academy Fellow Hannah Strømmen ska undersöka vilken roll Bibeln har spelat i utvecklingen av ett sekulärt Europa.

Hannah Strømmen, för närvarande vid University of Chichester, Storbritannien, bedriver forskning inom teologi och religionsvetenskap och ska utforska vilken inverkan Bibelns texter har haft på förhållandet mellan kyrka och stat i Europa. Hon kommer även att undersöka vilken betydelse det kristna arvet har för vår samtida syn på Europa, och den högerpopulistiska idén om att islam skulle utgöra ett hot mot det sekulära samhället.

Som Wallenberg Academy Fellow kommer Hannah Strømmen att vara verksam vid Lunds universitet, något som hon ser fram emot.

– Jag är hedrad över att ha blivit utsedd till Wallenberg Academy Fellow. Lunds universitet har en excellent och spännande forskningsmiljö, inte minst gäller det för Centrum för  teologi och religionsvetenskap, inom vilket min forskning om Bibeltexter och sekularism bedrivs. Jag har sedan tidigare samarbete med forskarkollegor i Lund och ser väldigt mycket framemot att utveckla samarbetet. Utnämningen till Wallenberg Academy Fellow innebär en fantastisk möjlighet att göra just det.

 

Daniella Rylander Ottosson, Medicinska fakulteten.
Personer som har schizofreni, epilepsi eller sjukdomar inom autismspektrumet, saknar ofta fungerande interneuron. Det är speciella celler som reglerar nervsignaler i hjärnan. De flesta interneuron som finns i vår hjärna hämmar nervsignaler, så att hjärnan inte överstimuleras. Vid många neurologiska sjukdomar tycks dock interneuronen brista i sin funktion, vilket rubbar balansen i hjärnan.  

Wallenberg Academy Fellow (WAF) Daniella Rylander Ottosson utvecklar metoder för att kunna återställa interneuronens funktion. Genom att injicera modifierade virus i hjärnan på möss, har hon lyckats föra in gener i mössens gliaceller och omvandla dem till interneuroner. Hon har även visat att det går att omprogrammera mänskliga gliaceller till interneuroner i cellkulturer.

– Min forskning fokuserar på att återställa hjärnans plasticitet vid neurologiska sjukdomar genom att programmera om stödjeceller till interneuron, och min förhoppning är att detta kan leda till en framtida cellterapi där patientens hjärna blir självläkande. Som med alla ambitiösa projekt kommer det finnas utmaningar, exempelvis i att skapa lämpliga sjukdomsmodeller, kombinera avancerade tekniker och analysera komplexa data.

Nu ska Daniella Rylander Ottosson finslipa omprogrammeringsmetoden och undersöka om det går att forma nya fullfungerande mänskliga interneuron i en modell av mänsklig hjärnvävnad och i möss. Med stödet från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse ser hon ljust på framtiden.

– I år går Wallenberg Academy Fellows för första gången till neuroforskning i Lund och jag är mycket glad och stolt. Det betyder väldigt mycket för mig, framförallt eftersom det skapar den långsiktiga trygghet som behövs för att kunna driva ett ambitiöst forskningsprojekt framåt, säger Daniella Rylander Ottosson och fortsätter;

– Nu ser jag fram emot att anställa de nyckelpersoner och sätta upp de infrastrukturer som behövs för att effektivt kunna driva forskningsprojektet framåt. Att få vara en del av WAF programmet och interagera med andra forskare och ta del av ledarskapsprogram, kommer också att vara mycket utvecklande för mig personligen och samtidigt bidra till projektets framgång.

Länk till pressmeddelande från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse

Wallenberg Academy Fellows är den största privata satsningen på unga forskare i Sverige. Förutom att ge de främsta unga forskarna långsiktiga resurser, som innebär att de kan koncentrera sig på sin forskning, bidrar programmet till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön.

Programmet inrättades av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet 2012. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Stiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten ett långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Senaste nyheter