HTRQ14

Här kan du ladda ner HTRQ14 som pdf. Så här beställer du den tryckta boken:
Skriv till skriftserierht.luse och ange namn, institution eller motsvarande och hämtställe. Boken är gratis för anställda vid Lunds universitet (max ett exemplar per anställd), förutsatt att beställningen görs senast 31 januari 2015.

Externa beställare kan köpa den för 260 kr + porto, genom att skriva till samma e-postadress som ovan. -------------------------------------------

Read the evaluation HTRQ14 as a pdf. How to order the evaluation in print:
LU employees may order their own copies free of charge from skriftserierht.luse (one copy per employee), as long as they do so by 31 January 2015. When ordering, please state your name, department and ‘hämtställe’.

Orders from outside LU should be emailed to the same address. Customers will be charged 260 SEK plus postage per copy.
Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2022-06-15