Kurs

Kurs 30 högskolepoäng • MKVA14

Lär dig navigera ett komplext medielandskap.

Kurstillfälle: vårterminen 2024
Studiesätt: heltid, dagtid
Kursperiod: 2024-01-15 – 2024-06-02
Anmälningskod: LU-63503
Behörighet: Grundläggande behörighet samt Samhällskunskap 1b eller 1a1+1a2.

Lärare: Magnus Andersson, Joanna Doona, Deniz Duru, Tobias Linné, Martin Lundqvist, Hario Priambodho, Sara Santesson, Fredrik Schoug, Emil Stjernholm, Erik Svanström, Fredrika Thelandersson

Information om ingående delar

  1. Introduktion till medier, kommunikation och interaktion , 7,5 hp
  2. Medier, kommunikation och social förändring , 7,5 hp
  3. Medieinnehåll och medieanalys , 7,5 hp
  4. Medier i vardagen , 7,5 hp

Second Admission Round
Nationell ansökningsomgång
Höstterminen 2024

Sen anmälan

Öppnar eventuellt 15 juli

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-16