13

jun

Bokrelease av Anders Jarlerts "Erling Eidem, den personlige - bibelvetare, ärkebiskop, mystiker"

13 juni 2024 15:30 Föreläsning

81 år gammal förrättade Erling Eidem den första tv-sända begravningen i Sverige, Dag Hammarskjölds jordfästning i Uppsala. Eidem gick därmed direkt ut i vardagsrummen runt om i världen.

Men han var en omdiskuterad man och hade framställts som både nazist och antisemit. Själv framhöll han gärna sin otillräcklighet och beskrev sin livsinställning som ”att tjäna”. En annan bild spreds av författaren Göran Tunström i romanen Prästungen: en liten man som gärna höll upp portarna med ett milt leende.

Eidem var ärkebiskop 1932–1950, men bibelforskare var han ständigt. Mystiker blev han med åren alltmer.

Prof. em. Anders Jarlert tecknar i boken Erling Eidem, den personlige - bibelvetare, ärkebiskop, mystiker Eidems liv och gärning ur ett existentiellt perspektiv, eftersom just det existentiella för honom var identiskt med det personliga. Han föddes som Erling Andersson 1880 i Göteborg, ­studerade i bland annat Lund, Heidelberg, Berlin och Jena.

Efter presentationen av boken bjuds på förtäring i personalmatsalen på LUX.

Varmt välkommen!

Om händelsen:

13 juni 2024 15:30

Plats:
LUX:C212

Kontakt:
alexander.mauritsctr.luse

Spara händelsen till din kalender