25

sep

Öppen föreläsning. Anna Flyman Mattsson: Vad är svenska som andraspråk?

25 september 2023 16:15 till 17:30 Föreläsning

Trots att ämnet svenska som andraspråk har funnits länge visar både allmänna debatter och beslut som fattas att det saknas kunskap om vad det faktiskt är för något. Ofta blandas det ihop med svenskämnet, vilket kan ställa till problem både för lärare och inlärare. I den här föreläsningen kommer framför allt skolämnet svenska som andraspråk att presenteras och diskuteras med fokus på varför språkforskarna envisas med att vilja ha kvar ämnet trots motståndet från många håll. Merparten av föreläsningen kommer att handla om skolämnet SVA i grundskola och gymnasieskola, men även svenska som andraspråk som ett inlärarspråk inom till exempel Sfi kommer att beröras liksom frågan om vad forskare inom svenska som andraspråk faktiskt forskar om.

Om händelsen:

25 september 2023 16:15 till 17:30

Plats:
LUX C121

Kontakt:
Anna.Flyman_Mattssonnordlund.luse

Spara händelsen till din kalender