10

apr

Praktiknära skolforskning – vad, varför och hur?

10 april 2024 13:15 till 15:00 Seminarium

Välkommen till ett seminarium om praktiknära skolforskning, med Ulrika Bergmark, professor i pedagogik vid Luleå Tekniska Universitet.

Praktiknära forskning har de senaste årtiondena blivit allt vanligare i förskola, skola och universitet. Presentationen belyser vad som karaktäriserar en sådan forskningsansats, varför den har fått ökad popularitet och hur praktiknära forskningsprojekt kan genomföras, inklusive vilka utmaningar och möjligheter som kan finnas.

Läs mer om serien Högre seminarier i Utbildningsvetenskap här: https://www.uvet.lu.se/forskning/seminarieserier/hogre-seminarier-i-utbildningsvetenskap/

Om händelsen:

10 april 2024 13:15 till 15:00

Plats:
Rum M313, MNO-huset, Sölvegatan 16, Lund

Målgrupp:
Lärare, ämneslärarstudenter, VFU-lärare, forskare och alla andra intresserade av ämnet.

Kontakt:
mona.holmqvistuvet.luse

Spara händelsen till din kalender