Öppna föreläsningar i Läsesalen

För studenter och anställda inom humaniora och teologi

Under terminstid så har studenter och anställda möjlighet att lyssna på spännande korta presentationer om olika ämnen i Läsesalen på LUX.

Ta gärna med en lunchmacka och kom och lyssna!

Nya programpunkter presenteras löpande!

Vårens program:

3 april | Emma Severinsson – ”Lite paraffin här och en plastisk operation där” – om de tidiga skönhetsingreppens historia
Idag ökar olika typer av skönhetsingrepp så som botox och fillers, något som diskuteras flitigt. Fler och fler män väljer att göra skönhetsingrepp. Redan för 100 år sedan utfördes skönhetsoperationer och paraffin sprutades in för att släta ut huden eller omforma näsor. Då var kvinnor och män lika benägna att testa de nya metoderna. I början av 1920-talet hyllades de nya möjligheterna att förändra kroppens utseende men snart väcktes kritik eftersom injektionerna visade sig vara farliga.


20 mars | Ulf Zander – Raoul Wallenbergs liv och legend
Den svenske diplomaten Raoul Wallenbergs humanitära insatser i Budapest under andra världskriget, i kombination med ovissheten kring vad som hände honom i slutet av kriget, fascinerar oss än idag. Hans gärning och öde har under åren inspirerat otaliga filmer, tv-serier och böcker. Gator och torg bär hans namn. Men hur såg hans liv egentligen ut? Och var tar legenden vid?


13 mars | Martin Lembke Finns Gud?
Vilket alternativ är troligast: att Gud finns eller att Gud inte finns? En sak är i alla fall säker: på båda sidor i denna uråldriga fråga hittar vi tänkvärda argument. Särskilt intressanta blir dessa argument när de knyter an till moderna naturvetenskapliga rön. Tyder exempelvis Big Bang för 13,8 miljarder år sedan på att det finns en övernaturlig skapare av universum? Eller tyder evolutionens bloddrypande historia snarare på motsatsen? Vi kommer kort och gott att ägna oss åt just detta: Världshistoriens bästa argument för och emot Guds existens.


28 februari | David Larsson Heidenblad – Ta din tid: Gör mindre men bättre
Går det att få mer och viktigare saker genom att arbeta mindre? Det menar historikern David Larsson Heidenblad. Han anser att konsten att prioritera, vara noga med raster och ledigheter samt att värna sitt eget och andras fokus är nyckeln till ett bättre och mer produktivt arbetsliv. I samtal med Martin Degrell ger han smakprov på tekniker och tankesätt som är direkt användbara för studenter och forskare.


13th December | 2023 | Aaron James Goldman Donald Trump, Conspiracy Theories, and Professional Wrestling

Why have American right-wing conspiracists, such as QAnon, treated Donald Trump as a religious hero? Aaron James Goldman argues that the answer involves the theatrics of American professional wrestling.


22 november 2023 | Claes Lindskog Artificiell intelligens och akademiskt skrivande

AI håller snabbt på att ändra vår syn på vad akademiskt skrivande är och bör vara. Men vart är utvecklingen på väg? Vad är vi rädda för att AI ska göra med universitetsstudierna inom de närmaste hundra eller femhundra åren? Och vad hoppas vi på?


25 October 2023 | Matthew TompkinsThe Haunted History of Experimental Psychology

On Sunday the 18th of November 1877, at 3pm in the afternoon, Wilhelm Wundt the ’Founder of Experimental Psychology’ joined a renowned group of physicists to witness a series of ‘miracles’ conjured by a spiritual medium. This talk will explore how magic, mysticism, and fraud influenced the establishment of psychology as a scientific discipline.

Kontaktinformation

Har du frågor?
Skriv till: kommunikation@ht.lu.se

Boka arrangemang i Läsesalen

På intranätet finns information för anställda om hur man bokar arrangemang i Läsesalen.

Sidansvarig: charlotte.tornbjerht.luse | 2024-04-04