Person

agnes.borght.luse | 2024-01-16
Agnes Borg

Administrativ samordnare, schemaläggare

  • Driftsenhet LUX
  • Driftsenhet HT

Skyddsombud

  • Driftsenhet HT

Kontaktinformation

E-post agnes.borght.luse

Telefon 046–222 92 42

Rum
LUX:B209 (administrativ samordnare)
LUX: B209 (schemaläggare)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag arbetar med samordning av schemaläggning, lokalbokning samt bemanning av salstentamina för kurser som ges av institutionerna på LUX. I mitt arbete ingår också viss samordning av schemaläggning och tentamenssamordning på fakultetsnivå samt processledning av SRS (Schema och Resursbokningssystem) för HT-fakulteterna.

Agnes Borg

Administrativ samordnare, schemaläggare

  • Driftsenhet LUX
  • Driftsenhet HT

Skyddsombud

  • Driftsenhet HT

Kontaktinformation

E-post agnes.borght.luse

Telefon 046–222 92 42

Rum
LUX:B209 (administrativ samordnare)
LUX: B209 (schemaläggare)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Telefontider

046-222 92 42

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-10