Person

martin.lembkectr.luse | 2023-09-07
Martin Lembke

Utbildningskoordinator, skyddsombud

  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Schemaläggare

  • Driftsenhet LUX
  • Driftsenhet HT

Kontaktinformation

E-post martin.lembkectr.luse

Telefon 046–222 95 89

Mobil 076–713 44 43

Rum
LUX:B118 (utbildningskoordinator)
LUX: B118 (schemaläggare)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Jag arbetar som utbildningskoordinator vid CTR och som schemaläggare på LUX. Till mina arbetsuppgifter hör inte minst forskarutbildningsrelaterade göromål, kursutvärderingsansvar samt sekreteraruppdrag i diverse styrelser.

Min akademiska bakgrund finns annars inom religionsfilosofin. År 2012 disputerade jag på avhandlingen Non-Gods and Gods: A Cosmontological Treatise, vars kapitel om Guds förmodade allmakt vann första pris i en internationell uppsatstävling arrangerad av Cambridge University Press. Mina artiklar har sedermera publicerats i tidskrifter som Religious Studies, Faith and Philosophy och International Journal for Philosophy of Religion.

För närvarande ger jag en återkommande och mycket populär distanskurs, "(O)intelligent design" (CTRD05), som handlar om världens bästa argument för och emot Guds existens. Senast gavs den som sommarkurs år 2023.

Martin Lembke

Utbildningskoordinator, skyddsombud

  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Schemaläggare

  • Driftsenhet LUX
  • Driftsenhet HT

Kontaktinformation

E-post martin.lembkectr.luse

Telefon 046–222 95 89

Mobil 076–713 44 43

Rum
LUX:B118 (utbildningskoordinator)
LUX: B118 (schemaläggare)

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-10