Person

tania.norellctr.luse | 2017-02-21
Tania Norell

Studieadministratör

  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Doktorand

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Receptionist, vaktmästare

  • Driftsenhet LUX
  • Driftsenhet HT

Kontaktinformation

E-post tania.norellctr.luse

Telefon
046–222 90 48 (studieadministratör)
046–222 64 75 (vaktmästare)
046–222 64 70 (receptionist)

Rum LUX: B 119

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

2016 antogs jag som doktorand i Religionsfilosofi vid CTR. Sedan 2007 har jag läst judaistik, bibelvetenskap, teologi, etik, religionsfilosofi, teoretisk filosofi, Latin och kulturvetenskap på Lunds Universitet. Jag har en Teol.Kand och en Fil. Kand. i Tros- och livsvetenskap (2012). En Masterexamen i Visuell kultur (2014) och en Masterexamen i Religionsfilosofi (2016).

Mitt forskningsprojekt "Amor Intellectualis Dei" bearbetar en traditionell fråga inom religionsfilosofisk forskning, nämligen gudsbegreppet. Mer specifikt rör det sig om filosofen Baruch Spinoza's Guds koncept. Inspirationen är utifrån att Albert Einstein fick frågan "Do you believe in God?" utav en Rabbin på 1920-talet och Einstein svarade "I believe in Spinoza's God who reveals himself in the orderly harmony of what exists, not in a God who concerns himself with fates and actions of human beings." Mina frågor handlar alltså om vad menas med en intellektuell kärlek till Gud och vad innebär konceptet Spinoza's Gud?

Forskning

Min profil i Lunds universitets forskningsportal

Tania Norell

Studieadministratör

  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Doktorand

  • Tros- och livsåskådningsvetenskap
  • Centrum för teologi och religionsvetenskap

Receptionist, vaktmästare

  • Driftsenhet LUX
  • Driftsenhet HT

Kontaktinformation

E-post tania.norellctr.luse

Telefon
046–222 90 48 (studieadministratör)
046–222 64 75 (vaktmästare)
046–222 64 70 (receptionist)

Rum LUX: B 119

Besöksadress
Helgonavägen 3, Lund

Postadress
Box 192, 221 00 Lund

Internpost hämtställe 30

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2020-06-10