Karina Klok och Tove Marling Kallrén – Rausingföreläsare 2017

Humanistiska och teologiska fakulteterna

För att ett samhälles demokratiska värden ska hållas levande och finna sin framtid är det av avgörande betydelse att humanistiska och teologiska kunskaper sprids och förstås – även utanför akademin. Högkvalitativ förmedling är själva grundbulten i den processen. Därför uppmärksammas i år bokförlaget Makadams skapare och ägare, Karina Klok och Tove Marling Kallrén. Trots många besserwisserska röster som förutspådde den vetenskapliga bokens död vågade Karina Klok och Tove Marling Kallrén starta Makadam 2003. Det visade sig vara verkligt framsynt. Sedan dess har böcker skrivna av humanister, teologer och samhällsvetare publicerats med en imponerande ämnesmässig spännvidd. Bland de senaste årens författare återfinns många kollegor från våra fakulteter, och många av dem har valt att återkomma till förlaget. Makadam förlag är även det publicistiska hemmet för Riksbankens
Jubileumsfonds årsböcker och skrifter, liksom för publikationerna från Centrum för Öresundsstudier, det senare med säte här hos oss på Lunds universitet. HT-fakulteterna vill uppmärksamma Karina Klok och Tove Marling Kallrén för deras insiktsfulla redaktörskap och för de estetiskt tilltalande publikationer som lämnar förlaget. Men det är inte den enda anledningen. Vi vill också – och kanske i synnerhet – uppmärksamma ett oförtröttligt arbete med att göra det möjligt för humanistiska och teologiska röster att höras. Utan kunniga och modiga förläggare tynar det demokratiska samtalet bort, ett samtal som varje samhälle så väl behöver. Därför är det framtidsinriktat att ge ut böcker som ifrågasätter, problematiserar och utmanar försanthållanden. Upphovskvinnorna bakom Makadam förlag har visat att ett kvalitetsinriktat svenskt bokförlag har framtiden för sig. Det vill vi gärna understryka med att tilldela dem 2017 års Rausingpris. Professor Lynn Åkesson
Dekanus, Humanistiska och teologiska fakulteterna

Om Rausingföreläsningen

Varannat år hålls Rausingföreläsningen av en forskare inom humaniora och varannat år av en nordisk framstående kulturpersonlighet. För föreläsningen utgår ett stipendium ur stiftelsen Elisabeth Rausings minnesfond. Rausingföreläsare genom tiderna
Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2023-01-13