lu.se

Modality and Subordinators in the Germanic Languages and beyond

Modality and Subordinators in the Germanic Languages and beyond

Jackie Nordström
Modality and Subordinators in the Germanic Languages and beyond
Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 68
2009

Engelska

ISSN: 0347-8971
ISBN: 978-91-628-7805-4

Ämnesord: germanska språk | subjunktioner | modalitet | språkvetenskap