lu.se

Rural Women in Bangladesh

Rural Women in Bangladesh

Abdel Baten Miaji
Rural Women in Bangladesh. The Legal Status of Women and the Relationship between NGOs and Religious Groups
Lund Studies in History of Religions 26
2010

Engelska

ISSN: 1103-4882
ISBN: 978-91-628-8052-1

Ämnesord: kvinnor på landsbygden | Bangladesh | kvinnor | rättslig ställning

Låna bokenLäs boken

Läs en intervju med Abdel Baten Miaji