lu.se

Swedish Numerals in an International Perspective

Swedish Numerals in an International Perspective

Magnus Olsson
Swedish Numerals in an International Perspective
Lundastudier i nordisk språkvetenskap. Serie A 50
1997

Engelska

ISSN: 0347-8971
ISBN: 91-7966-413-X

Ämnesord: svenska språket | räkneord