Serie

Bo Knarrström
Flinta i sydvästra Skåne. En diakron studie av råmaterial, produktion och funktion med fokus på boplatsteknologi och metalltida flintor.
Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 33
2000 | 192 s. | svenska

ISSN: 0065-0994
ISBN: 91-22-01900-6

Ämnesord: flintteknik | Skåne | stenåldern | bronsåldern | järnåldern

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2024-05-23