Serie

Joakim Thomasson, Mats Anglert (red.)
Landskapsarkeologi och tidig medeltid. Några exempel från södra Sverige
Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 41
2003 | 266 s. | svenska

ISSN: 0065-0994
ISBN: 91-22-01994-4

Ämnesord: landskapsarkeologi | Sverige | Skåne | medeltiden | Blekinge

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2024-05-23