Serie

Monica Karlsson
Progression and Regression. Aspects of Advanced Swedish Students' Competence in English Grammar
Lund Studies in English 104
2002 | 222 s. | engelska

ISSN: 0076-1451
ISBN: 91-974023-3-8

Ämnesord: engelska | studier och undervisning | högskolan | Sverige | andraspråksinlärning

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05