Serie

Gunilla Hermansson, Mads Nygaard Folkmann (red.)
Ett möte. Svensk och dansk litterär romantik i ny dialog
Centrum för Öresundsstudier (tidigare Centrum för Danmarksstudier) 20
2008 | 255 s. | svenska

ISSN: 2001-9874
ISBN: 978-91-7061-052-3
Förlag: Makadam

Ämnesord: romantiken | Sverige | Danmark

Det dröjde innan huvudpersonerna inom svensk och dansk litterär romantik fick upp ögonen för varandra. Visserligen sneglade man under 1800-talets första årtionden åt förehavandena i grannlandet, men den direkta kontakten mellan danska och svenska romantiska författare och kritiker var sporadisk och utväxlingen av skrifter långsam. Viljan fanns dock, inte bara att upptäcka men också att både inspireras av och speglas i varandras litteratur och opinion.

Viktiga milstolpar i det långsamma närmandet är Geijers och Atterboms besök i Köpenhamn och Sorö 1825 och Tegnérs hyllning av Oehlenschläger i Lund 1829.
Med denna antologi får dansk och svensk romantik mötas på nytt. Tretton forskare bidrar här till en dialog mellan romantikens texter i Danmark och Sverige och mellan de olika traditionsbildningarna inom länderna. Artiklarna presenterar nya tolkningar ur ett skandinaviskt och europeiskt perspektiv, utmanar traditionell litteraturhistorieskrivning, undersöker olika möten mellan Danmark och Sverige och åstadkommer nya konfrontationer mellan författarskapen.
Sammantaget gör de oss lite klokare på den litterära romantiken i våra respektive grannländer och det vi trodde att vi visste om våra egna romantiker.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2024-05-23