Serie

Tord Larsson
Den gustavianska bibelkommissionen. Första protokollsboken
Meddelanden från Kyrkohistoriska arkivet i Lund, Ny Följd 9
2010 | 250 s. | svenska

ISSN: 0455-0196
ISBN: 978-91-89515-16-1

Ämnesord: bibelöversättning | historia | Sverige | 1700-talet | Bibelkommissionen 1773

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2020-10-05