Serie

Birgitta Hårdh, Lars Larsson (red.)
Folk, fä och fynd
Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 64
2013 | 226 s. | svenska

ISSN: 0065-0994
ISBN: 978-91-89578-54-8

Denna tolfte volym av Uppåkrastudier behandlar tre teman, som avspeglas i bokens titel: bebyggelse och kommunikation, lämningar av människor och djur samt föremål. Dessa teman är fördelade på tio artiklar. Fyra artiklar behandlar fynd, ofta framtagna genom metalldetektering men också ett par spektakulära fynd från utgrävningarna. Ett verkligt praktfynd är den granatbesatta silverfibula, som nyligen framkom i utgrävning, och som här får en egen artikel. Tre artiklar behandlar det omfattande benmaterialet från Uppåkra, djur och människor, som inte har presenterats i sin helhet tidigare. Analysen ger inblickar i husdjurshållning och konsumtion men visar också Uppåkras särställning som en plats för fest och ceremonier. De tre avslutande artiklarna rör bebyggelse och kommunikation.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2024-05-23