Serie

Tom Carlsson
Mesolitiska möten. Strandvägen, en senmesolitisk boplats vid Motala ström
Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 54
2007 | 248 s. | svenska

ISSN: 0065-0994
ISBN: 91-89578-01-5

Ämnesord: arkeologi | Sverige | Östergötland | Motala ström

Under åren 2000-2003 utfördes arkeologiska undersökningar på den mesolitiska boplatsen Strandvägen i Östra Mellansverige.

Utgrävningarna företogs längs stranden av Motala ström, men även under vattnet och tack vare de goda bevaringsförhållandena för fynd och konstruktioner kan boplatsorganisation, materiell kultur såväl som människornas relationer till varandra och till sin omvärld diskuteras.

I Mesolitiska Möten presenteras och sammanfattas resultaten från utgrävningarna. Målättningen är dock inte enbart att redovisa det empiriska materialet, utan syftet är att relatera de lokala uttrycken på Strandvägen till ett vidare, skandinaviskt och europeiskt perspektiv. Boplatsen placeras härmed inom en specifik kulturhistorisk period, närmare bestämt under tiden 5500-5000 B.C.

Detta är ytterst en bok om möten: om fysiska möten över vatten och bortom skogar, men även om immateriella möten. Om möten som rymde meningsfulla och betydelsefulla ingredienser i livet. De knöt människor samman till varandra. Man ingick i en samhörighet och ett gemensamt sätt att relatera till sin omvärld. En gemenskap som delades med människor långt bortom kända vatten och skogar.

Arkeologiska fynd, den materiella kulturen illustrerar realiteten av dessa relationer. Man skulle kunna kalla det rummets arkeologi, men ett rum med stor plats för människorna. Mesolitiska Möten hoppas att därmed kunna initiera en fördjupad dialog om vår syn på mesolitikums samhällen med ytterligare några dimensioner.

Boken är en doktorsavhandling i arkeologi, framlagd vid Lunds universitet 12 december 2007.

Tryckår: 2007

Mjukband, illustrerad i s/v, 248 s.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2024-05-23