Serie

Bodil Petersson, Peter Skoglund (red.)
Arkeologi och identitet
Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 53
2008 | 311 s. | svenska

ISSN: 0065-0994
ISBN: 91-89578-20-1

Ämnesord: arkeologi | kulturell identitet

De nordiska länderna har blivit mångkulturella. Frågor som rör identitet diskuteras dagligen i många olika sammanhang. Identitet hänger samman med historia och kulturarvet används för att legitimera olika hållningar i den dagspolitiska debatten.

Det finns inget självklart svar på hur man som arkeolog ska förhålla sig till den här diskussionen. Svaren varierar från ett avståndstagande, där man betonar det problematiska i att överhuvudtaget diskutera identitetsfrågor med utgångspunkt i ett arkeologiskt material, till ett bejakande av tanken att det är möjligt att närma sig frågor kring identitet utifrån arkeologisk empiri.

Oavsett vilken hållning man intar är det uppenbart att arkeologiämnet måste ta de brännande frågorna om identitet och tillhörighet på allvar. I denna bok belyser 17 arkeologer med skilda utgångspunkter hur identitetsskapande fungerar, och har fungerat, i såväl vår egen tid som i det förflutna. Boken är resultatet av en session på temat arkeologi och identitet vid konferensen VIII Nordic TAG, en samnordisk konferens som anordnades i Lund i maj 2005.

Boken Arkeologi och identitet har redigerats av Bodil Petersson och Peter Skoglund vid Institutionen för arkeologi och antikens historia i Lund.

Tryckår 2008

Mjukband 162 x 242 mm, illustrerad svart/vit

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2024-05-23