lu.se

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2008

Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2008

Valéria Molnár, Bibi Jonsson, Greger Andersson (red.)
Vetenskapssocieteten i Lund. Årsbok 2008
Årsbok
2008

Engelska

ISSN: 0349-053X
ISBN: 978-91-974863-6-1

Läs boken