Allmänna studieplaner

Forskarutbildning

Varje forskarutbildningsämne har en allmän studieplan med information om utbildningens innehåll, upplägg, litteratur och eventuella obligatoriska prov. I de allmänna studieplanerna kan du läsa om särskilda behörighetskrav, förkunskaper och vilka andra villkor som gäller för att kunna antas till en utbildning. I studieplanerna finns även information om urvalsregler och vilka bedömningsgrunder vi tillämpar.
 

General Syllabi

in English

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2021-02-05