Individuella studieplaner

Forskarutbildning

En individuell studieplan (ISP) ska upprättas omgående för varje antagen doktorand, oavsett finansieringsform. HT-fakulteternas elektroniska verktyg (se nedan) ska användas.

Upprättande av den individuella studieplanen

ISP:en upprättas av handledarna och doktoranden gemensamt. När den är klar ska den skrivas ut samt undertecknas av doktoranden, huvudhandledaren och prefekten. Därefter ska den skickas till fakultetssekreteraren (se till höger) för granskning av prodekanen.

Uppföljning av den individuella studieplanen

ISP:en följs upp senast den 1 oktober årligen i ett planeringssamtal, där doktoranden, huvudhandledaren och, vid särskilt behov, även prefekten deltar. Vid behov ska den individuella studieplanen uppdateras och undertecknas av doktoranden, huvudhandledaren och prefekten samt på nytt fastställas av prodekanen för forskarutbildning.

Logga in till din individuella studieplan

För att komma åt din ISP loggar du in på HT:s intranät med din Lucat-identitet.

http://internt.ht.lu.se/

Läs mer

Kontaktinformation

Fakultetssekreterare
Kristina Arnrup Thorsbro
+46462228315
kristina.arnrup_thorsbro@kansliht.lu.se

Logga in till din ISP

Sidansvarig: malin.sjobergkansliht.luse | 2024-02-26