Serie

Fredrik Ekengren, Liv Nilsson Stutz (red.)
I tillvarons gränsland. Perspektiv på kroppen mellan liv och död
Acta Archaeologica Lundensia Series altera in 8° 60
2009 | 206 s. | svenska

ISSN: 0065-0994
ISBN: 978-91-89578-28-9

Ämnesord: gravskick | historia | människokroppen | folktro och folkseder | döden

Artiklarna i denna bok tar sin utgångspunkt i föredrag från en session på konferensen Nordic Tag 2005 i Lund. Sessionen bar titeln ”Domesticerad död och vilda vålnader” och hade som syfte att diskutera hur arkeologer ställer sig till det avvikande i de dödsritualer vi studerar. Då de materiella källorna är centrala i vårt arbete, blir studiet av vad människor i det förflutna gjorde centralt. Men hur kan vi veta vad som är norm och vad som är avvikande? Och hur skall vi tolka det vi uppfattar som ovanligt eller t.o.m. unikt? Ambitionen var att samla forskare som arbetar inom olika perioder, men också inom olika discipliner, för att diskutera hur människor förhåller sig till den kris som döden ger upphov till och vad gravritualen åstadkommer – både med de levande och de döda.

Tryckår: 2009

Mjukband, illustrerad i s/v, 206 s.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2024-05-23