Serie

Kenth Hansen
Medeltida stadsaristokrati. Världsligt frälse i de skånska landskapens städer
Lund Studies in Historical Archaeology 21
2020 | 414 s. | svenska

ISSN: 1653-1183
ISBN: 978-91-88899-99-6, 978-91-88899-91-0

Borgarna i städerna – adeln och bönderna på landsbygden. Synen på befolkningens rumsliga lokalisering sedan medeltiden har bidragit till bilden av ett enhetligt uppdelat ståndssamhälle.
Så inleds Kenth Hansens doktorsavhandling i historisk arkeologi. I avhandlingen studeras aristokratins – frälsets, adelns – närvaro i medel­tida städer i de skånska landskapen; i vilken utsträckning de präglade stadsmiljön ekonomiskt, politiskt och socialt. Speciellt fokuserar under­sökningen på gränszonen mellan borgare och aristokrati. Avhandlingen målar upp en ny och förändrad bild av såväl det medeltida stadssamhället som det förflutna ståndssamhället jämfört med den traditionella synen.

Sidansvarig: louice.cardell_heppkansliht.luse | 2024-05-23